Rapor Kıdem Tazminatını Etkiler Mi

0
1055

Rapor Kıdem Tazminatını Etkiler Mi sorusunun cevabını verebilmek için kıdem tazminatına hak kazanma şartlarına ve kıdem tazminatının nasıl hesaplandığına kısaca göz atmak gerekmektedir.

Kıdem Tazminatı Şartları

– İşçinin en az bir yıl aynı işverene bağlı iş yerlerinde çalışmış olması:

– İşçinin iş sözleşmesinin sona ermesi: İşçinin kendi isteğiyle işten ayrılmamış olması sözleşmenin işveren tarafından sona erdirilmesi gerekmektedir.

Fakat bunun bazı istisnaları mevcuttur.

– İşçi kendi isteği ile işten ayrılıyorsa, bu ayrılış haklı bir sebebe dayanmalıdır.

– İşçinin askerlik görevi nedeniyle işten ayrılması

– Kadın işçinin iş sözleşmesini evlendiği tarihten itibaren 1 yıl içerisinde kendi arzusu ile sona erdirmesi

– İşçinin emekli olması

– İşçinin yaş dışında diğer emeklilik şartlarını yerine getirmiş olması

Kıdem Tazminatı Nasıl Hesaplanır

Kıdem tazminatında kişinin son brüt ücreti dikkate alınır. Kişinin son aldığı brüt ücret ile çalıştığı yıl çarpılarak bulunur.

– İşçinin kıdem tazminatın hesaplanmasında tam yıldan artan günler var ise aynı oranda kıdem tazminatına eklenir yani işçi bir yıl iki ay çalışmışsa artan iki ay için günlük ücreti hesaplanır kıdem tazminatına dahil edilir

– İşçiye sürekliliği olan bir şekilde prim, ikramiye, giyecek yardımı yakacak yardımı gibi yardımlar yapılıyorsa bunlar kıdem tazminatı hesabında ücrete eklenir. Kıdem tazminatı hesaplanırken dahil edilecek ve edilmeyecek kazançlarla ilgili yazımıza buradan ulaşabilirsiniz

Rapor Kıdem Tazminatını Etkiler Mi

İşçi kıdem tazminatına hak kazanarak işten ayrıldığında, çalıştığı yıllarda istirahat raporu aldıysa bu rapor süreleri kıdem tazminatı hesabından düşülüp düşülmeyeceği kafa karışıklığına neden olmaktadıır. Bu kafa karışıklığının nedenlerinin başında 4857 sayılı İş Kanununda bu konuya açıklık getirilmemiş olması gelmektedir.

Ancak Yargıtay, çözümsüzlük durumunda verdiği kararlarıyla bu konuya açıklık getirmiştir.

Buna göre, işçinin rapor süresi ihbar süresini 6 hafta aşmamış ise, rapor süreleri kıdemden sayılarak kıdem tazminatının hesabında dikkate alınmalıdır. Ancak işçinin almış olduğu rapor ihbar süresini 6 hafta aşmışsa, bu aşan süreler kıdemden sayılmayacak ve kıdem tazminatının hesabına dikkate alınmayacaktır.

Örneğin; 10 (on) haftalık istirahat raporu alan işçinin ihbar süresini 2 (iki) hafta olduğunu varsayarsak, işçi işten çıkarıldığında 2+6=8 (sekiz) haftadan sonra geri kalan 2 (iki) haftalık süre kıdeme dahil edilmemelidir.

NOT: Rapor Kıdem Tazminatını Etkiler Mi konusu ile ilgili sorularınızı sayfanın yorum kısmından sorabilirsiniz.