Elden Maaş Ödemenin Cezası ve İspatı

61
2741

İş hayatında sıklıkla rastlanan ve en çok mağduriyet yaşanan hususların başında gelen konulardan biri de, sigortalıların aldıkları ücretin asgari kısmının bankadan diğer kısmımın ise elden verilmesidir.

Bu durum işçilerin,

 • Emekli maaşının düşük olmasına
 • İstirahat raporlarından dolayı alacağı rapor parasının düşük olmasına
 • Kadın işçilerin alabileceği doğum parasının düşük olmasına neden olur.

Bu yazımızda Elden Maaş Ödemenin Cezası ve İspatı, ayrıca bu durum karşısında yapılması gerekenleri anlatmaya çalışacağız.

Ücretleri Bankadan Ödememe Cezası

İş yerleri ve işletmelerinde İş Kanunu hükümlerinin uygulandığı işverenler ile üçüncü kişiler, Türkiye genelinde çalıştırdıkları işçi sayısının en az 5 olması hâlinde, çalıştırdıkları işçiye o ay içinde yapacakları her türlü ödemenin kanunî kesintiler düşüldükten sonra kalan net tutarını, bankalar aracılığıyla ödemekle yükümlüdürler.

5 işçi çalıştıran işverenlerin ücretlerin tamamını ya da bir kısmını banka aracılığıyla değil de elden vermesinin idari para cezası, 2017 yılı itibariyle 167,00 TL’dir.

Asgari Ücret Kısmını Bankadan Diğer Kısmın İse Elden Ödemenin Cezası

Belirttiğimiz idari para cezalarının hangi maddeleri kapsadığını, işçinin ücretinin 1 yıldır daha yüksek maaş aldığı halde asgari ücretten bildirildiğini var sayarak maddeler halinde anlatalım.

1-APHB’de Eksik Ücret Bildirilmesi (102/c-4):

İşçinin maaşını asgari ücretten gösteren işveren SGK‘ya her ayın 23’üne kadar verilmesi zorunlu olan Aylık Prim ve Hizmet Belgesini verdiğinde çalıştırdığı kişinin kazançlarını eksik bildirilmiş olacaktır.

İdari Para Cezası (Her Ay İçin): 1777,5x2x12 AY= 42.660 TL

2018 yılı için ise 2.029,50 x 2×12= 48.708 TL

2-Bordronun Geçersiz Olması (102/e5):

İşçinin maaşını asgari ücretten gösteren işveren APHB’de ücretini eksik bildirdiği kişiyi doğal olarak bordrosuna da yansıtmamıştır. Bu sebeple Bordro geçersiz sayılacaktır.

İdari Para Cezası (Her Ay İçin): 1777,5/2×12 Ay= 10.665 TL

2018 yılı için ise, 2.029,5/2 x 12 Ay= 12.177 TL

3-Muhasebe Defterlerinin Geçersiz Olması (102/e-4):

İşçinin maaşını asgari ücretten gösteren işveren bordroya eksik kaydettiği işçi ücretini muhasebe defterinin işçilik giderleri kısmına da yansıtmayacağından dolayı Muhasebe Defteri geçersiz sayılacaktır.

İdari Para Cezası (Bilanço usulu) :1777,5/2x12Ay= 10.665 TL

2018 yılı için ise, 2.029,5/2 x 12 Ay= 12.177 TL

SONUÇ; sigorta primine esas kazançlarının Sosyal Güvenlik Kurumu’na aldığı gerçek ücret yerine daha düşük ücretten veya asgari ücretten bildirilmesi neticesinde işverenler idari para cezalarıyla karşılaşacaklardır. İdari para cezalarını kapsayan tüm maddelerden doğan cezaları topladığımızda bu para cezasının miktarının 63,990 TL olduğu, 2018 yılı itibariyle 73.062 TL olduğu görülecektir. Ayrıca işveren eksik bildirdiği primlerin de ödemesini yapacaktır.

Elden Maaş Alanlar Ne Yapmalı

Maaşı olduğundan daha düşük ya da asgari ücretten gösterilen işçilerin yapacakları iki şey bulunmaktadır;

 • SGK’ya şikayet edebilir
 • İş Mahkemesinde dava açabilir.

SGK’ya Şikayet Etme

Sosyal Güvenlik Kurumuna şikayet edildikten sonra, Kurum önce işçinin hala aynı iş yerinde çalışıyor olup olmadığına bakacaktır.

İşçi hala aynı iş yerinde çalışıyor ise, iş yerine teftişe gelinecektir. Teftişe gelen Denetmen/Müfettiş çalışanların ifadelerine başvurarak Eksik Ücret bildirimi yönünde tespiti yaparsa işçilerin ücretleri gerçek seviyesine çekilecek ve işçilerin primleri yükseltilecektir. Ayrıca işverene idari para cezaları uygulanacaktır.

İş yerine gelen Denetmene/Müfettişe maaşın bir kısmının bankadan diğer kısmının elden alındığı beyan edilmelidir be bu beyanın tutanaklara geçirilmesi sağlanmalıdır.

Elden maaş alındığı beyan edilmez ise, Kurum yetkililerinin yapacak fazla bir şeyi olmayacaktır.

İşçi çalıştığı iş yerinden ayrılmış ise, Kurumun Denetmen/Müfettişleri iş yerine teftişe gelmeyebilir. Bu durumda şikayette bulunan işçiye tebligat göndererek, kişiyi ifadeye çağıracaktır.

Bu süreçte, işçinin iddiasını kanıtlaması için yeterli bilgi ve belgesi olup olmadığı araştırılacaktır.

Bu belgeler Denetmen/Müfettişe sunulduğunda gereken yapılacak ve işçilerin ücretleri gerçek seviyesine çekilecektir.

İş Mahkemesine Dava Açma

Yukarıda belirttiğimiz biçimlerde yapılan başvurulardan sonuç alınamaması durumunda, çalışanlar iş mahkemesinde dava açabilirler.

İş mahkemesinin durumu değerlendirmesi Sosyal Güvenlik Kurumuna göre daha farklı olacaktır.

Mahkeme, gerekli gördüğü takdirde aynı iş kolunda çalışan diğer işçilerle ilgili emsal ücret yoluna gidebilir. Yani örneğin, iş yerinde çalışan bir jeoloji mühendisinin asgari ücretten bildirilmesi durumunda, Mahkeme Jeoloji Mühendisleri Odasından emsal ücret talep edebilir.

Mahkeme, kişinin aynı iş yerinde aynı zaman diliminde çalışmış olan bordro tanıklarını çağırarak, onlardan tanıklık yapmasını isteyebilir. Tanıkların hepsi kişinin asgari ücretten daha yüksek ücret aldığını onaylarsa bu durum kişinin iddiasını destekler nitelikte olduğundan Mahkeme işçi lehine karar verebilir.

Elden Maaş Almanın İspat Edilmesi

Örneğin; net 4000 TL maaş alan sigortalı bu maaşın asgari ücret kısmını bankadan alıp diğer kısmını elden alıyorsa, yukarıda bahsettiğimiz şekilde SGK’ya şikayet etme ve İş mahkemesine dava açmadan önce elden ücret aldığını ispat edecek bilgi ve belgeleri toplamalıdır. Bu belgeler şunlar olabilir;

 • Elden maaş aldığını gösteren üstünde işveren ya da iş yerinin imzasının ve kaşesinin olduğu makbuz
 • Sigortalının bankadan kredi çekmek için işverenden aldığı gerçek ücreti gösteren ve bankaya sunulan belge
 • İş sözleşmelerinde yazılı olan tutar
 • Fazla mesai yapıldıysa bunu kanıtlayan her türlü belge
 • Mahkemenin dikkate alacağı, sizinle aynı dönem sigortalı olarak çalışmış kişilerin beyanları
NOT: Elden Maaş Ödemenin Cezası ve İspatı konusu ile ilgili sorularınızı sayfanın yorum kısmından sorabilirsiniz.

61 YORUMLAR

 1. merhaba elden aldığımız ücretleri makbuz imzalamadan direk alıyorum bankadan kredi çekmek istediğimizde de askeri ücretli bodra veriliyor bunu nasıl ispatlayabilirim teşekkürler.

 2. merhaba, elden aldığım ücreti işverenim muhasebe programında resmi olmayan kayıtlar atında tutuyor. izinsiz kayıtların dökümünü alsam işe yarar mı? ücret alırken makbuz kesilmiyor çünkü.

  • Merhaba; elinizde başka herhangi bir kanıt yoksa, hiç yoktan iyidir kabilinden dava aşamasında işe yarayabilir. Ancak, sgk yetkilileri tarafından dikkate alınmayacaktır.

 3. merhaba
  SGK denetmenleri geldiğinde maaşın bir kısmını elden aldığımı tek başıma beyan etmem geçerli olacak mıdır. diğer çalışma arkadaşlarım işten çıkartılma kaygısı ile doğruyu söylemeyebilriler. yahut isimleri gizli kalacak şekilde ifade tutanağı düzenlenebilir mi.

 4. AİLE HEKİMLİĞİ UYGULAMASINDA AİLE HEKİMLİĞİ BİRİMİ SINIFLAMA KRITERLERİ NE GÖRE A SINIFI HER BİR HEKİM İSPATLAMAK KAYDI İLE “HAFTADA 20 SAAT YARDIMCI SAĞLIK PERSONELİ ÇALIŞTIRIR ” İFADESİ ÜZERİNE UYGULAMA DA 2 HEKİM BİR PERSONEL ÇALIŞTIRIYOR. AYLIK ÖDEME 30X7,5 =225 SAAT ÜZERİNDEN YAPILIYOR. SSK PRİMLERİDE 225 SAAT ÜZERİNDEN ÖDEME YAPILIYOR.HAFTADA 20 SAATİ 7 GÜN OLARAK MI YOKSA 5 GÜNDE 20 SAAT OLARAK HESAPLAMALIYIZ.

 5. merhaba, öncelikle insanlara yardımlarınızdan dolayı teşekkür ederim. Soruma gelecek olursak;
  3 yıldır bir şirkette teknik ressam olarak görev yapmaktayım, şuan net olarak 2060tl+agi ücret alıyorum. yalnız maaş bordrosunda, net aldığım ücret bürüt olarak gösterildiği için, bordrodaki maaşım asgari ücretin biraz üzerinde gösterilmektedir. maaşımın bordroda ki miktarı 2 parça olarak bankaya yatıyor, geri kalanını ise elden veriyorlar. maaş ile birlikte fiş tarzı bir belge veriyorlar, üzerinde aldığım 2060tl maaşım, agim, bankaya yatan miktarlar ve elden alacağımı gösteren miktarlar yazmakta ama üzerinde herhangibir kaşe veya imza bulunmamakta. sigortamda maaş bordrosundaki miktar üzerinden yatmakta. ayrıca iş yükü olarak başka departmanın işlerinide yapıyorum. son olarak da ofisime kamera taktılar. acaba bölge çalışma müdürlüğü ve sgk ya şikayet etsem, haklı fesih hakkımı kullanarak tazminatlı çıkış yapabilirmiyim?

  ilgi ve alakanız için teşekkür eder, iyi çalışmalar dilerim…

  • Merhaba, bahsettiğiniz durum tabi ki bir haklı fesih sebebidir. Ancak, haklı feshi sizin yapmanızdan dolayı ispatlamak da sizin sorumluluğunuzdadır. Yani haklı fesih yapabilmek için elden ücret aldığınızı ispatlamanız gerekir. imza ve kaşe olmayan makbuzlar kanıt sayılmayabilir. Size yapabileceğimiz tavsiye, önce sgkya şikayet etmenizdir. Şikayetinizde durumu aynen bildirin ve isminizi de verin. iş yerine gelen denetim elemanları sizden ifade alacaktır. Gerçek maaşınızı tutanaklara geçirin. Gerekirse aldığınız fiş ve makbuzu da gösterin. Eğer bu şekilde olmazsa işten ayrılıp dava açmanız gerekecektir.

 6. merhaba,

  2010 yılından beri aynı firmada çalışıyorum. 16.09.2010 tarihinde girişim yapıldı ve 19.04.2011 de çıkış yapıldı ve alt firmaya 20.04.2011 tarihinde girişim yapıldı. İkinci firmadan 30.03.2014 tarihinde çıkışım yapıldı ve 01.07.2014 tarihinde yine ilk firmaya girişim yapıldı. Bu giriş çıkışlarda herhangi bir para almadım. 2015 Nisan ayına kadar maaşım tam yatırıldı ve 2015/04 dönemi 4/A hizmet dökümünde Brüt maaşım 3.364,05 TL olarak gözükürken 2015/05 dönemi ile birlikte 4/A hizmet dökümünde Brüt maaşım 2.100 TL olarak gözükmeye başladı çünkü bu tarihten itibaren maaşımın bir kısmını bankaya yatırıp bir kısmını elden vermeye başladılar. Elden verdikleri parayı zarfla veriyorlar ve üzerinde bankaya ne kadar yattığı, elden ne kadar verildi yazıyor. Ben bu zarfları atmadım, hepsini sakladım. 2018 için net maaşım 3150 TL oldu fakat yine 2150 TL bankaya yatıyor ve 1000 TL elden aldım. Yine bunun da zarfını atmadım ve üzerinde “Ocak 2018 maaş farkı ödemesi” yazan imzalı Ödeme Tutanağı Formu’nun fotoğrafını çektim.

  Benim sormak istediğim şu; şimdi ben bu şartlara göre fesih hakkımı kullansam ve firmaya İş mahkemesinde dava açsam hesaplamalarıma göre 4400 TL olan brüte göre ilk girdiğim tarih olan 2010dan bu zamana kadar olan tazminatımı alabilir miyim? (son aldığım maaş net olarak 3150 TL ve bunun da brütü 4400 TL olarak hesapladım. ilk girdiğim tarihten bu yana hesapladığımda da 30000 TL kıdem tazminatı ediyor.)

  • Merhaba, belirttiğiniz form işveren imzalı ve kaşeliyse bu kanıt sayılır haklı fesih ile işten ayrılabilirsiniz. İş mahkemesinde davayı kazanmanız halinde brüt ücretiniz 4400 tl olacağından tazminatınızı da bu miktar üzerinden alırsınız.

   • Çok teşekkür ederim cevabınız için. Peki firmaya ilk girişim olan 2010dan bu yana olan tazminatı alabilir miyim? yoksa girdi çıktılardan sonra olan (son giriş 2014) tazminatı mı alırım?

    • Aynı iş yerinde devam ettiğinizden ve çıktığınızda herhangi bir kıdem tazminatı almadığınızdan dolayı, 2010 dan itibaren alırsınız

 7. Merhaba işyerim maaşın bir kısmını elden veriyor ve bu parayı işyeri antetli zarfı içerisinde para miktarını muhasebecinin elyazısı ile yazıp veriyor bu sskya şikayet etiğimde müfettişe göstersem kanıt sayılır mı.?

 8. merhaba benim maasimin 2500 tl hesabima yatiyor once asgarisi arkasina ise geri kalani yatiyor 2 sene bu sekilde ispat olurmu yada nasil ispat ederim

  • Merhaba, bu durum eğer sürekli ise kesin ispat niteliğindedir. Şikayet ederseniz dilekçenizin ekine banka hesap dekontlarını da eklemeyi unutmayın

 9. Merhabalar, işyerinde 18 ay calıştim, askere gittiğim icin tazminatimi alarak işten ayrildim. Fakat tazminatı aldığım ücretten değil asgari ücrete göre yatırdılar. Elimde muhasebe programında maaşımın mikatirin yazıldığı ve bankaya yatırılan paralarin yazili olduğu sayfanin fotoğrafı var. Bankaya yatan ücretler birebir aynı. Maaş farkından olan ödemeler ya işyeri sahibinden yada başka hesaptan maaş hesabıma yatırıldı. Ayrıca bankaya işyeri sahibi kendi kişisel hesabından maaş farkını yatırdı ve bir de farklı bir hesaptan, benim maaş farkım yatırıldı. Bunlar kanıt olarak geçer mi? Ayrıca iş yeriyle son kez konuşsam ses kaydına alsam orda ağızlarından alabilecegim bir iki itiraf delil olarak kullanılabilir mi?

 10. Merhabalar, işyerinde 18 ay calıştim, askere gittiğim icin tazminatimi alarak işten ayrildim. Fakat tazminatı aldığım ücretten değil asgari ücrete göre yatırdılar. Elimde muhasebe programında maaşımın mikatirin yazıldığı ve bankaya yatırılan paralarin yazili olduğu sayfanin fotoğrafı var. Bankaya yatan ücretler birebir aynı. Maaş farkından olan ödemeler ya işyeri sahibinden yada başka hesaptan maaş hesabıma yatırıldı. Ayrıca bankaya işyeri sahibi kendi kişisel hesabından maaş farkını yatırdı ve bir de farklı bir hesaptan, benim maaş farkım yatırıldı. Bunlar kanıt olarak geçer mi? Ayrıca iş yeriyle son kez konuşsam ses kaydına alsam orda ağızlarından alabilecegim bir iki itiraf delil olarak kullanılabilir mi?

 11. özel güvenlik olarak calısıyorum çalışdıgım firma son dokuz aydır askerileri bankaya yatırıyor geri kalan ödemeleri elden yapıyor ve bize elden aldıgımıza dahil bir kagıt imzalatiyor mahkemeye versem geriye dönük alacaklarımı resmi olarak ala bilirmiyim

 12. elden maaş aliyorum fakat sadece aldigim miktarlar sadece o aya ait hngi ayin maasi ise o ay var ve uzerinde sadece bnm adim bulunuyor yanina imza atiliyor baska kimsenin adi yok isyeri adi vs hcbrsey yok ne ypabilirim

 13. Yaklasik 13 yildan beri bir sirkette calismaktayim ve hala devam ediyorum bu elden para alma olayi bizde cok var. İlk seneler askeri ücretten yatirdilar sonraki seneler askeri ücretin biraz üstünde ve bu hala devam ediyor bizim razi olmadigimiz halde bir kac arkadasim bu durumdam sikayetci neler yapa biliriz yilda üc kere ikramiye aliyoruz elden ve mesayi yaptimizda birazi bankaya birazi elden veriliyor sgk sikayet ettik bizi isten cikardi diyelim biz issizlik maasi ne zamam alabiliriz gecinmek icin yada hemen baska bir ise baslasak sorun olurmu

 14. Bende çalıştığım işyerinden çıkarıldım 2011 yılında resmi evraklar var elimde zamlı maaş listeleri ve bordrolar var hepsinde asgari ücretin üzerinde maaş aldığım görünüyor ama bankaya o dönemin asgari ücreti tarifesi yatırlımış banka ekstrelerini de aldım korkum şu mahkeme şimdiye kadar neden şikayet etmedin demesi

 15. Merhabalar, Yaklaşık 2 yıldır çalıştığım işyerinde maaşımın büyük bir kısmı elden ödenmektedir. Ancak ödeme yaparken imza ya da kaşeli bir belge vermyorlar. Benim pozisyonum üst düzey yönetici konumunda benim elemanım diye tabir edebileceğim ekip çalışanım ile resmide aynı maaşı alıyor görünüyoruz. Elden maaş ödendiği için kıdem tazminatı talep edip istifa etsem, bu kıyaslama ile dava açıp tazmin hakkı elde etmem mümkün olabilir mi? Ayrıca eski çalışanlardan iki kişi şahitim var. Cevap verirseniz sevinirim. Teşekkürler İyi çalışmalar.

  • Merhaba, bu durum biraz muallakta kaldığı için net bir şey söylenemez. Ancak hala çalışıyorsanız, isminizi bildirmeden şikayet ederseniz, iş yerine gelen denetim elemanlarına gerçek maaşınızı söylerseniz istifa edip dava açarak tazminatınızı kesin olarak alabilirsiniz

 16. 9 yildir calistigim tekstil firmasinda mesailer elden veriliyor.2014 den beri yapilan mesai listeleri elimde bulunuyor.sikayet edersem geriye donuk yaptirimi varmi.bundan dolayi isten hakli sebeple ayrilmis olurmuyum.

  • Merhaba, elinizdeki mesai listelerinin nasıl bir liste olduğuna göre değişir. imzalı kaşeli bir liste ise, kanıt sayılabilir. Bundan dolayı da haklı sebeple ayrılabilirsiniz

 17. Merhaba 8 aydır bir doktorun yanında calisiyorumm fakat sigortam yatıyor ama maasimin asgari ücret bölümüde bankaya yatmıyor hepsini elden alıyorum napabilirim

 18. Şirkete ekip topladım 6 kişi topladım 2 yıldır çalışıyoruz ve asgari ücretin dışıbdaki ücretleri bana veriyorlar ben dağıtıyorum ama son ay şirket paramızı kesti işten ayrıldık götürdüğüm şahıslardan biri benden şikayet çi olacakmiş bende mağdurum ne şirkete dava açtim kendi adıma diğer şahıs kötü niyetli alacağını vermeme rağmen tehdit ediyor

 19. merhaba 17.01.2007 tarihinden beri bir şirkette calışmaktayım yıllık izinlerimiz 10 gün olarak veriliyor ve maasım 2200 tl olmasına ragmen asgari ücretten gösteriliyor 12 kisilik calıstığım yerde restaurant müdürlüğünü yapıyorum ve beni resmiyettede garson olarak gösteriyor ve bunu dile getirdiğimde sinirlenip tavır gösteriyor işten cıkmam icinde bahaneler bulmaya calısıyor bu durumda ne yapmalıyım yardmcı olursanız memnun olurum
  cevabınız için şimdiden tşk ederim..
  sayglarımla….

  • Merhaba, işten ayrılmadan şikayette bulunun ve maaşınızı eksik gösterildiğini belirtin. Bu şekilde işten ayrıldığınızda haklı fesih yaparak tazminatınızı alabilirsiniz. Ayrıca yıllık izinlerin işçilere tam verildiğinin ispat edilmesi işveren aittir. Dolayısıyla şikayetinizde bunu da dile getirebilirsiniz.

 20. Projeye elden paralarınımız geldiğinde,firma sgkya beyan ettiği bodroyu(tek sayfa halinde) ve elden verilecek ücretlerimizin çıktısını bize göndermekte.Bu belgeleri fotoğraflasak bize yardımcı olur mu?

 21. slm maasım 2200 burutten nete yaptıgımda 2333 cıkıyo yani agi tutarı kadar bankaya eksik yatmiş bodrto verilmedigi için bilmiyorum nedenini. Fazla mesaiyi hep elden ve eksik aldık ama maas bodrosuna imza atıyoduk herkesinki aynı kagıtta oldugundan sadece imza atacagımız yeri gosterip cekiyolardı. Eger fazla mesai o yazıyosa hakkımız varmı dava açmak için. Sabah işe girişcıkıslarda kagıtlar var . Bunu hakım isterse şirket vermek zorundamı. Bazıları imzalı bazıları qimzasız.

 22. Merhaba elinde maaşını belirten belgesi olan bir arkadaşımız yaşının da dolması ile birlikte noterden tazminat davası fazla mesai ve yıllık izin ücretleri için ihtarname çekip durumu avukata bildirmiş arabulucu ile anlaşılamamis ve durum mahkemeye düşmüş duruma göre sgk işyerine denetlemeye geleceklermis iş yerinde 10 kişiyiz maaşın bir kısmını bankadan bir kısmını elden alıyoruz cumartesileri yani fazla mesailer bordroda gözükmüyor . Biz 3 arkadaş diyoruz ki denetlenmeye geldiğin de yada gelmese bile bimer e şikayet edip denetlemeye geldiklerinde maaşımızın 3500 tl oldugunu ama brüt 2370 tl gösterildiğini cumartesi 1 e kadar çalıştığımız sürelerin bordro da gösterilmediği ni söylediğimizde bize katkısı ne olur ne gibi bir yol izlenmelidir

 23. Merhaba, sizin de belirttiğiniz gibi gelen denetmenlere gerçek maaşınızı iletirseniz ve bunu tutanağa geçirmesini sağlarsanız, hiç bir sorun olmadan maaş tutarınız 3500 tl’ye çıkarılacaktır

 24. Ben28 şubatta bir kreşe müdürlüğe başladım anlasmada3milyar maaşım vardı fakat bana sözleşmede eksik göstereceklerini söylediler1850 gösterelim dediler.biz tamamını ödeyeceğiz dediler fakat daha ilk aydan bin elli lira dışında kuruş ödemediler birde ilk ay 1850 almışız gb bordro imzaladikdiger uç ay hiç para ödenmedi ve beni 28 şubatta kendim istifa edip ayrılmışım gb gösterimizim asla böyle bir şey olmadı hatta bu tarihte izinliydim.aile sosyal politikalar bir nedenden dolayı müdürlüğünün iptaline karar vermişti ve bir sonraki ayın 3 de beni artıracaklardı.fakat bu durum benim madur olmama ve işsizlikten faydalanmam ve ihbar tazminatımı almak içindi. Fakat iş veren ihbar tazminatımı almak için beni istifa etti gösterdi ben savcılığa nitelikli dolandırıcılıktan suç duyurusunda bulundum ayrıca arabulucuda anlaşamadık işi mahkemeye verecem ben ihbar tazminatımı als bilirmiyim birde bu kurumda 4 ay çalıştım.

 25. Merhaba 5 bucuk yildir ayni isyerinde calisiyorum 2035 lira maas aliyorum bodroda asgari ucret gozukuyor kaldigim mesailerde bodroda gozukmuyor ayrica maasin hepsini elden aliyorum bankamatik kartimiz var ama patronlarda parayi yatirip hesaba sonra kendileri cekiyorlar bankamatik kartimiz hep patronlarda hc vermediler bize hakli olarak isten ayrilip tazminat alabilirmiyim ve nasil ispat edebilirim

 26. Merhaba ben 2015 yılından beri bir rehabilitasyon merkezinde sozlesmeli olarak çalışan bir öğretmenim.Sözleşmede maaşimiz askeri ücret olarak gözüküyor.Bankaya da 1700 TL yatıyor.Fakat ben 2500 TL alıyorum yani 800tl yi üstünde sadece adımin yazılı olduğu beyaz bir zarf ile kurum sahibi teker teker odasina alarak veriyor.Şimdi ise işten ayrılmak istiyorum.Yani beni çikarmasini sağlayacagim.Fakat tazminatimi bankaya yatan ustunden verecektir.şikayet etsem diğer arkadaşlarım korkudan doğruyu söylemeyeceklerdir.Bu sebeple sikayetten bişey cikmaz.Kredi icin verilen bordro da da maaşim 1700 tl gözüküyor.Mahkemeye sunabilecegim başka bir delil de yok.Acaba önceden o iş yerinde çalışan birkaç ogreten arkadaşımın mahkemedeki şahitliği işe yarar mı? Ve mahkemeyi kazanmam durumunda bana bir ceza uygulanır mi? Ve geriye dönük olarak sigorta primlerim aldığım maaş üzerinden yatar mi?Ve son olarak da mahkeme masrafları benden karşılanırsa nekadar olur? Şimdiden çok teşekkürler…

  • Merhaba, işten ayrılandan şikayette bulunup gelen denetmene bu durumu aktarırsanız, başka bir şeye gerek kalmadan haklı fesih ile işten ayrılırsınız ve sigorta primleriniz 1 seneye kadar yükselir. Ama bu durum sağlanamazsa mahkemede şahitlerle ispatlanabilir. Size bir ceza uygulanmaz. Masraflar hakkında net bir şey söylemeyemeyiz.

 27. slm maasım 2200 burutten nete yaptıgımda 2333 cıkıyo yani agi tutarı kadar bankaya eksik yatmiş bodrto verilmedigi için bilmiyorum nedenini. Fazla mesaiyi hep elden ve eksik aldık ama maas bodrosuna imza atıyoduk herkesinki aynı kagıtta oldugundan sadece imza atacagımız yeri gosterip cekiyolardı. Eger fazla mesai o yazıyosa hakkımız varmı dava açmak için. Sabah işe girişcıkıslarda kagıtlar var . Bunu hakım isterse şirket vermek zorundamı. Bazıları imzalı bazıları qimzasız.

 28. Merhaba bordromda brüt maaşım 4000 tl gözüküyor fakat proje bazlı olarak banka hesabıma şirket muhasebecisinin kişisel hesabından ek ödemeler yapılıyor. Bu durum 1 yıldır bu şekilde devam ediyor. Bu durum da elden maaş kapsamına girer mi ve bu para transferleri kanıt olur mu? Çok teşekkürler.

  • Merhaba, bu durum süreklilik arz ettiği için bu transferler kanıt olur düşüncesindeyiz. SGK’ya şikayet ettiğinizde bu özellikli durumu belirtmelisiniz.

 29. Merhaba bir rehabilitasyon merkezinde 1kasim 2017den beri rehber öğretmen olarak calisiyorum. Tüm personelin maaşı ben dahil asgariden gösteriliyor geri kalan kısım elden yatırılıyor. Fakat bankaya yatan asgari tutar cok duzensiz tarihlerde yatiyor ve maaş harabi değil havale olarak gozukuyor.Daha önce asgariden yatirdgna dair acılan ve kazanılan iki dava var. Temmuzda 4 aylık doğum iznine ayrılacağım.dogum izni paramı asgariden almamak için neler yapabilirim. Şimdiden teşekkürler.

 30. Merhaba bir rehabilitasyon merkezinde 1kasim 2017den beri rehber öğretmen olarak calisiyorum. Tüm personelin maaşı ben dahil asgariden gösteriliyor geri kalan kısım elden yatırılıyor. Fakat bankaya yatan asgari tutar cok duzensiz tarihlerde yatiyor ve maaş harabi değil havale olarak gozukuyor.Daha önce asgariden yatirdgna dair acılan ve kazanılan iki dava var. Temmuzda 4 aylık doğum iznine ayrılacağım.dogum izni paramı asgariden almamak için neler yapabilirim. Şimdiden teşekkürler.

  • Merhaba, bu durumda kısa vadede yapılacak çok bir şey yok. Ancak, doğumdan önceki 4 ay doğum parasının miktarını belirleyen aylardır. Bu aylarda yatırmalarını rica edin. Zaten rapor boyunca toplam 4 ay sizin için prim ödenmeyecektir.

 31. slm maasım 2200 burutten nete yaptıgımda 2333 cıkıyo yani agi tutarı kadar bankaya eksik yatmiş bodrto verilmedigi için bilmiyorum nedenini. Fazla mesaiyi hep elden ve eksik aldık ama maas bodrosuna imza atıyoduk herkesinki aynı kagıtta oldugundan sadece imza atacagımız yeri gosterip cekiyolardı. Eger fazla mesai o yazıyosa hakkımız varmı dava açmak için. Sabah işe girişcıkıslarda kagıtlar var . Bunu hakım isterse şirket vermek zorundamı. Bazıları imzalı bazıları imzasız.

 32. Mrb 1700 tl maas +200 tl agi +250 tl yol +300 tl yemek olmak uzere toplam 2450 tl aliyorum. Bunun 1600 tl si banka hedabima yatiyor ve diger odemrler uzerine detaylari yazili sekilde zarf ile aliyorum. Bu zarflar ile tazminat davasini kazanmam mumkunmu ve kazanirsam kidem tazminati ve ihbar tazminatini birliktemi aliyorum

SORU SOR