Elden Maaş Ödemenin Cezası ve İspatı

261
12001

Bu yazımızda Elden Maaş Ödemenin Cezası ve İspatı hallerini ve Asgari Ücretin Bankadan Yatması durumu karşısında yapılması gerekenleri anlatmaya çalışacağız.

İş hayatında sıklıkla rastlanan ve en çok mağduriyet yaşanan hususların başında gelen konulardan biri de, sigortalıların aldıkları ücretin asgari kısmının bankadan diğer kısmımın ise elden verilmesidir.

Bu durum işçilerin,

 • Emekli maaşının düşük olmasına
 • İstirahat raporlarından dolayı alacağı rapor parasının düşük olmasına
 • Kadın işçilerin alabileceği doğum parasının düşük olmasına neden olur.

Ücretleri Bankadan Ödememe Cezası

İş yerleri ve işletmelerinde İş Kanunu hükümlerinin uygulandığı işverenler ile üçüncü kişiler, Türkiye genelinde çalıştırdıkları işçi sayısının en az 5 olması hâlinde, çalıştırdıkları işçiye o ay içinde yapacakları her türlü ödemenin kanunî kesintiler düşüldükten sonra kalan net tutarını, bankalar aracılığıyla ödemekle yükümlüdürler.

5 işçi çalıştıran işverenlerin ücretlerin tamamını ya da bir kısmını banka aracılığıyla değil de elden vermesinin idari para cezası, 2017 yılı itibariyle 167 TL’dir.

2019 yılı itibariyle 236 TL’dir.

Asgari Ücret Kısmını Bankadan Diğer Kısmın İse Elden Ödemenin Cezası

Belirttiğimiz idari para cezalarının hangi maddeleri kapsadığını, işçinin ücretinin 1 yıldır daha yüksek maaş aldığı halde asgari ücretten bildirildiğini var sayarak maddeler halinde anlatalım.

1-APHB’de Eksik Ücret Bildirilmesi (102/c-4):

İşçinin maaşını asgari ücretten gösteren işveren SGK‘ya her ayın 23’üne kadar verilmesi zorunlu olan Aylık Prim ve Hizmet Belgesini verdiğinde çalıştırdığı kişinin kazançlarını eksik bildirilmiş olacaktır.

İdari Para Cezası (Her Ay İçin): 1777,5x2x12 AY= 42.660 TL

2018 yılı için ise 2.029,50 x 2×12= 48.708 TL

2019 yılı için ise 2.558,4 x 2×12= 61.401,6 TL

2-Bordronun Geçersiz Olması (102/e5):

İşçinin maaşını asgari ücretten gösteren işveren APHB’de ücretini eksik bildirdiği kişiyi doğal olarak bordrosuna da yansıtmamıştır. Bu sebeple Bordro geçersiz sayılacaktır.

İdari Para Cezası (Her Ay İçin): 1777,5/2×12 Ay= 10.665 TL

2018 yılı için ise, 2.029,5/2 x 12 Ay= 12.177 TL

2019 yılı için ise, 2.558,4/2 x 12 Ay= 15.350,4 TL

3-Muhasebe Defterlerinin Geçersiz Olması (102/e-4):

İşçinin maaşını asgari ücretten gösteren işveren bordroya eksik kaydettiği işçi ücretini muhasebe defterinin işçilik giderleri kısmına da yansıtmayacağından dolayı Muhasebe Defteri geçersiz sayılacaktır.

İdari Para Cezası (Bilanço usulu) :1777,5/2x12Ay= 10.665 TL

2018 yılı için ise, 2.029,5/2 x 12 Ay= 12.177 TL

2019 yılı için ise, 2.558,4/2 x 12 Ay= 15.350,4 TL

SONUÇ; sigorta primine esas kazançlarının Sosyal Güvenlik Kurumu’na aldığı gerçek ücret yerine daha düşük ücretten veya asgari ücretten bildirilmesi neticesinde işverenler idari para cezalarıyla karşılaşacaklardır. İdari para cezalarını kapsayan tüm maddelerden doğan cezaları topladığımızda bu para cezasının miktarının 63,990 TL olduğu, 2018 yılı itibariyle 73.062 TL olduğu, 2019 yılı itibariyle 92.102,4 TL olduğu görülecektir. Ayrıca işveren eksik bildirdiği primlerin de ödemesini yapacaktır.

Elden Ücret Alanlar Ne Yapmalı

Asgari Ücretin Bankadan Yatması halinde Maaşı olduğundan daha düşük ya da asgari ücretten gösterilen işçilerin yapacakları iki şey bulunmaktadır;
 • SGK’ya şikayet edebilir
 • İş Mahkemesinde dava açabilir.

SGK’ya Şikayet Etme

Sosyal Güvenlik Kurumuna şikayet edildikten sonra, Kurum önce işçinin hala aynı iş yerinde çalışıyor olup olmadığına bakacaktır.

İşçi hala aynı iş yerinde çalışıyor ise, iş yerine teftişe gelinecektir. Teftişe gelen Denetmen/Müfettiş çalışanların ifadelerine başvurarak Eksik Ücret bildirimi yönünde tespiti yaparsa işçilerin ücretleri gerçek seviyesine çekilecek ve işçilerin primleri yükseltilecektir. Ayrıca işverene idari para cezaları uygulanacaktır.

İş yerine gelen Denetmene/Müfettişe maaşın bir kısmının bankadan diğer kısmının elden alındığı beyan edilmelidir be bu beyanın tutanaklara geçirilmesi sağlanmalıdır.

Elden maaş alındığı beyan edilmez ise, Kurum yetkililerinin yapacak fazla bir şeyi olmayacaktır.

İşçi çalıştığı iş yerinden ayrılmış ise, Kurumun Denetmen/Müfettişleri iş yerine teftişe gelmeyebilir. Bu durumda şikayette bulunan işçiye tebligat göndererek, kişiyi ifadeye çağıracaktır.

Bu süreçte, işçinin iddiasını kanıtlaması için yeterli bilgi ve belgesi olup olmadığı araştırılacaktır.

Bu belgeler Denetmen/Müfettişe sunulduğunda gereken yapılacak ve işçilerin ücretleri gerçek seviyesine çekilecektir.

Asgari Ücretin Bankadan Yatması

İş Mahkemesine Dava Açma

Yukarıda belirttiğimiz biçimlerde yapılan başvurulardan sonuç alınamaması durumunda, çalışanlar iş mahkemesinde dava açabilirler.

İş mahkemesinin durumu değerlendirmesi Sosyal Güvenlik Kurumuna göre daha farklı olacaktır.

Mahkeme, gerekli gördüğü takdirde aynı iş kolunda çalışan diğer işçilerle ilgili emsal ücret yoluna gidebilir. Yani örneğin, iş yerinde çalışan bir jeoloji mühendisinin asgari ücretten bildirilmesi durumunda, Mahkeme Jeoloji Mühendisleri Odasından emsal ücret talep edebilir.

Mahkeme, kişinin aynı iş yerinde aynı zaman diliminde çalışmış olan bordro tanıklarını çağırarak, onlardan tanıklık yapmasını isteyebilir. Tanıkların hepsi kişinin asgari ücretten daha yüksek ücret aldığını onaylarsa bu durum kişinin iddiasını destekler nitelikte olduğundan Mahkeme işçi lehine karar verebilir.

Elden Maaş Almanın İspat Edilmesi

Örneğin; net 4000 TL maaş alan sigortalı bu maaşın asgari ücret kısmını bankadan alıp diğer kısmını elden alıyorsa, yukarıda bahsettiğimiz şekilde SGK’ya şikayet etme ve İş mahkemesine dava açmadan önce elden ücret aldığını ispat edecek bilgi ve belgeleri toplamalıdır. Bu belgeler şunlar olabilir;

 • Elden maaş aldığını gösteren üstünde işveren ya da iş yerinin imzasının ve kaşesinin olduğu makbuz
 • Sigortalının bankadan kredi çekmek için işverenden aldığı gerçek ücreti gösteren ve bankaya sunulan belge
 • İş sözleşmelerinde yazılı olan tutar
 • Fazla mesai yapıldıysa bunu kanıtlayan her türlü belge
 • Mahkemenin dikkate alacağı, sizinle aynı dönem sigortalı olarak çalışmış kişilerin beyanları
NOT: Elden Maaş Ödemenin Cezası ve İspatı konusu ile ilgili sorularınızı sayfanın yorum kısmından sorabilirsiniz.

261 YORUMLAR

 1. merhaba elden aldığımız ücretleri makbuz imzalamadan direk alıyorum bankadan kredi çekmek istediğimizde de askeri ücretli bodra veriliyor bunu nasıl ispatlayabilirim teşekkürler.

 2. merhaba, elden aldığım ücreti işverenim muhasebe programında resmi olmayan kayıtlar atında tutuyor. izinsiz kayıtların dökümünü alsam işe yarar mı? ücret alırken makbuz kesilmiyor çünkü.

  • Merhaba; elinizde başka herhangi bir kanıt yoksa, hiç yoktan iyidir kabilinden dava aşamasında işe yarayabilir. Ancak, sgk yetkilileri tarafından dikkate alınmayacaktır.

 3. merhaba
  SGK denetmenleri geldiğinde maaşın bir kısmını elden aldığımı tek başıma beyan etmem geçerli olacak mıdır. diğer çalışma arkadaşlarım işten çıkartılma kaygısı ile doğruyu söylemeyebilriler. yahut isimleri gizli kalacak şekilde ifade tutanağı düzenlenebilir mi.

 4. AİLE HEKİMLİĞİ UYGULAMASINDA AİLE HEKİMLİĞİ BİRİMİ SINIFLAMA KRITERLERİ NE GÖRE A SINIFI HER BİR HEKİM İSPATLAMAK KAYDI İLE “HAFTADA 20 SAAT YARDIMCI SAĞLIK PERSONELİ ÇALIŞTIRIR ” İFADESİ ÜZERİNE UYGULAMA DA 2 HEKİM BİR PERSONEL ÇALIŞTIRIYOR. AYLIK ÖDEME 30X7,5 =225 SAAT ÜZERİNDEN YAPILIYOR. SSK PRİMLERİDE 225 SAAT ÜZERİNDEN ÖDEME YAPILIYOR.HAFTADA 20 SAATİ 7 GÜN OLARAK MI YOKSA 5 GÜNDE 20 SAAT OLARAK HESAPLAMALIYIZ.

 5. merhaba, öncelikle insanlara yardımlarınızdan dolayı teşekkür ederim. Soruma gelecek olursak;
  3 yıldır bir şirkette teknik ressam olarak görev yapmaktayım, şuan net olarak 2060tl+agi ücret alıyorum. yalnız maaş bordrosunda, net aldığım ücret bürüt olarak gösterildiği için, bordrodaki maaşım asgari ücretin biraz üzerinde gösterilmektedir. maaşımın bordroda ki miktarı 2 parça olarak bankaya yatıyor, geri kalanını ise elden veriyorlar. maaş ile birlikte fiş tarzı bir belge veriyorlar, üzerinde aldığım 2060tl maaşım, agim, bankaya yatan miktarlar ve elden alacağımı gösteren miktarlar yazmakta ama üzerinde herhangibir kaşe veya imza bulunmamakta. sigortamda maaş bordrosundaki miktar üzerinden yatmakta. ayrıca iş yükü olarak başka departmanın işlerinide yapıyorum. son olarak da ofisime kamera taktılar. acaba bölge çalışma müdürlüğü ve sgk ya şikayet etsem, haklı fesih hakkımı kullanarak tazminatlı çıkış yapabilirmiyim?

  ilgi ve alakanız için teşekkür eder, iyi çalışmalar dilerim…

  • Merhaba, bahsettiğiniz durum tabi ki bir haklı fesih sebebidir. Ancak, haklı feshi sizin yapmanızdan dolayı ispatlamak da sizin sorumluluğunuzdadır. Yani haklı fesih yapabilmek için elden ücret aldığınızı ispatlamanız gerekir. imza ve kaşe olmayan makbuzlar kanıt sayılmayabilir. Size yapabileceğimiz tavsiye, önce sgkya şikayet etmenizdir. Şikayetinizde durumu aynen bildirin ve isminizi de verin. iş yerine gelen denetim elemanları sizden ifade alacaktır. Gerçek maaşınızı tutanaklara geçirin. Gerekirse aldığınız fiş ve makbuzu da gösterin. Eğer bu şekilde olmazsa işten ayrılıp dava açmanız gerekecektir.

 6. merhaba,

  2010 yılından beri aynı firmada çalışıyorum. 16.09.2010 tarihinde girişim yapıldı ve 19.04.2011 de çıkış yapıldı ve alt firmaya 20.04.2011 tarihinde girişim yapıldı. İkinci firmadan 30.03.2014 tarihinde çıkışım yapıldı ve 01.07.2014 tarihinde yine ilk firmaya girişim yapıldı. Bu giriş çıkışlarda herhangi bir para almadım. 2015 Nisan ayına kadar maaşım tam yatırıldı ve 2015/04 dönemi 4/A hizmet dökümünde Brüt maaşım 3.364,05 TL olarak gözükürken 2015/05 dönemi ile birlikte 4/A hizmet dökümünde Brüt maaşım 2.100 TL olarak gözükmeye başladı çünkü bu tarihten itibaren maaşımın bir kısmını bankaya yatırıp bir kısmını elden vermeye başladılar. Elden verdikleri parayı zarfla veriyorlar ve üzerinde bankaya ne kadar yattığı, elden ne kadar verildi yazıyor. Ben bu zarfları atmadım, hepsini sakladım. 2018 için net maaşım 3150 TL oldu fakat yine 2150 TL bankaya yatıyor ve 1000 TL elden aldım. Yine bunun da zarfını atmadım ve üzerinde “Ocak 2018 maaş farkı ödemesi” yazan imzalı Ödeme Tutanağı Formu’nun fotoğrafını çektim.

  Benim sormak istediğim şu; şimdi ben bu şartlara göre fesih hakkımı kullansam ve firmaya İş mahkemesinde dava açsam hesaplamalarıma göre 4400 TL olan brüte göre ilk girdiğim tarih olan 2010dan bu zamana kadar olan tazminatımı alabilir miyim? (son aldığım maaş net olarak 3150 TL ve bunun da brütü 4400 TL olarak hesapladım. ilk girdiğim tarihten bu yana hesapladığımda da 30000 TL kıdem tazminatı ediyor.)

  • Merhaba, belirttiğiniz form işveren imzalı ve kaşeliyse bu kanıt sayılır haklı fesih ile işten ayrılabilirsiniz. İş mahkemesinde davayı kazanmanız halinde brüt ücretiniz 4400 tl olacağından tazminatınızı da bu miktar üzerinden alırsınız.

   • Çok teşekkür ederim cevabınız için. Peki firmaya ilk girişim olan 2010dan bu yana olan tazminatı alabilir miyim? yoksa girdi çıktılardan sonra olan (son giriş 2014) tazminatı mı alırım?

    • Aynı iş yerinde devam ettiğinizden ve çıktığınızda herhangi bir kıdem tazminatı almadığınızdan dolayı, 2010 dan itibaren alırsınız

 7. Merhaba işyerim maaşın bir kısmını elden veriyor ve bu parayı işyeri antetli zarfı içerisinde para miktarını muhasebecinin elyazısı ile yazıp veriyor bu sskya şikayet etiğimde müfettişe göstersem kanıt sayılır mı.?

 8. merhaba benim maasimin 2500 tl hesabima yatiyor once asgarisi arkasina ise geri kalani yatiyor 2 sene bu sekilde ispat olurmu yada nasil ispat ederim

  • Merhaba, bu durum eğer sürekli ise kesin ispat niteliğindedir. Şikayet ederseniz dilekçenizin ekine banka hesap dekontlarını da eklemeyi unutmayın

 9. Merhabalar, işyerinde 18 ay calıştim, askere gittiğim icin tazminatimi alarak işten ayrildim. Fakat tazminatı aldığım ücretten değil asgari ücrete göre yatırdılar. Elimde muhasebe programında maaşımın mikatirin yazıldığı ve bankaya yatırılan paralarin yazili olduğu sayfanin fotoğrafı var. Bankaya yatan ücretler birebir aynı. Maaş farkından olan ödemeler ya işyeri sahibinden yada başka hesaptan maaş hesabıma yatırıldı. Ayrıca bankaya işyeri sahibi kendi kişisel hesabından maaş farkını yatırdı ve bir de farklı bir hesaptan, benim maaş farkım yatırıldı. Bunlar kanıt olarak geçer mi? Ayrıca iş yeriyle son kez konuşsam ses kaydına alsam orda ağızlarından alabilecegim bir iki itiraf delil olarak kullanılabilir mi?

 10. Merhabalar, işyerinde 18 ay calıştim, askere gittiğim icin tazminatimi alarak işten ayrildim. Fakat tazminatı aldığım ücretten değil asgari ücrete göre yatırdılar. Elimde muhasebe programında maaşımın mikatirin yazıldığı ve bankaya yatırılan paralarin yazili olduğu sayfanin fotoğrafı var. Bankaya yatan ücretler birebir aynı. Maaş farkından olan ödemeler ya işyeri sahibinden yada başka hesaptan maaş hesabıma yatırıldı. Ayrıca bankaya işyeri sahibi kendi kişisel hesabından maaş farkını yatırdı ve bir de farklı bir hesaptan, benim maaş farkım yatırıldı. Bunlar kanıt olarak geçer mi? Ayrıca iş yeriyle son kez konuşsam ses kaydına alsam orda ağızlarından alabilecegim bir iki itiraf delil olarak kullanılabilir mi?

 11. özel güvenlik olarak calısıyorum çalışdıgım firma son dokuz aydır askerileri bankaya yatırıyor geri kalan ödemeleri elden yapıyor ve bize elden aldıgımıza dahil bir kagıt imzalatiyor mahkemeye versem geriye dönük alacaklarımı resmi olarak ala bilirmiyim

 12. elden maaş aliyorum fakat sadece aldigim miktarlar sadece o aya ait hngi ayin maasi ise o ay var ve uzerinde sadece bnm adim bulunuyor yanina imza atiliyor baska kimsenin adi yok isyeri adi vs hcbrsey yok ne ypabilirim

 13. Yaklasik 13 yildan beri bir sirkette calismaktayim ve hala devam ediyorum bu elden para alma olayi bizde cok var. İlk seneler askeri ücretten yatirdilar sonraki seneler askeri ücretin biraz üstünde ve bu hala devam ediyor bizim razi olmadigimiz halde bir kac arkadasim bu durumdam sikayetci neler yapa biliriz yilda üc kere ikramiye aliyoruz elden ve mesayi yaptimizda birazi bankaya birazi elden veriliyor sgk sikayet ettik bizi isten cikardi diyelim biz issizlik maasi ne zamam alabiliriz gecinmek icin yada hemen baska bir ise baslasak sorun olurmu

 14. Bende çalıştığım işyerinden çıkarıldım 2011 yılında resmi evraklar var elimde zamlı maaş listeleri ve bordrolar var hepsinde asgari ücretin üzerinde maaş aldığım görünüyor ama bankaya o dönemin asgari ücreti tarifesi yatırlımış banka ekstrelerini de aldım korkum şu mahkeme şimdiye kadar neden şikayet etmedin demesi

 15. Merhabalar, Yaklaşık 2 yıldır çalıştığım işyerinde maaşımın büyük bir kısmı elden ödenmektedir. Ancak ödeme yaparken imza ya da kaşeli bir belge vermyorlar. Benim pozisyonum üst düzey yönetici konumunda benim elemanım diye tabir edebileceğim ekip çalışanım ile resmide aynı maaşı alıyor görünüyoruz. Elden maaş ödendiği için kıdem tazminatı talep edip istifa etsem, bu kıyaslama ile dava açıp tazmin hakkı elde etmem mümkün olabilir mi? Ayrıca eski çalışanlardan iki kişi şahitim var. Cevap verirseniz sevinirim. Teşekkürler İyi çalışmalar.

  • Merhaba, bu durum biraz muallakta kaldığı için net bir şey söylenemez. Ancak hala çalışıyorsanız, isminizi bildirmeden şikayet ederseniz, iş yerine gelen denetim elemanlarına gerçek maaşınızı söylerseniz istifa edip dava açarak tazminatınızı kesin olarak alabilirsiniz

 16. 9 yildir calistigim tekstil firmasinda mesailer elden veriliyor.2014 den beri yapilan mesai listeleri elimde bulunuyor.sikayet edersem geriye donuk yaptirimi varmi.bundan dolayi isten hakli sebeple ayrilmis olurmuyum.

  • Merhaba, elinizdeki mesai listelerinin nasıl bir liste olduğuna göre değişir. imzalı kaşeli bir liste ise, kanıt sayılabilir. Bundan dolayı da haklı sebeple ayrılabilirsiniz

 17. Merhaba 8 aydır bir doktorun yanında calisiyorumm fakat sigortam yatıyor ama maasimin asgari ücret bölümüde bankaya yatmıyor hepsini elden alıyorum napabilirim

 18. Şirkete ekip topladım 6 kişi topladım 2 yıldır çalışıyoruz ve asgari ücretin dışıbdaki ücretleri bana veriyorlar ben dağıtıyorum ama son ay şirket paramızı kesti işten ayrıldık götürdüğüm şahıslardan biri benden şikayet çi olacakmiş bende mağdurum ne şirkete dava açtim kendi adıma diğer şahıs kötü niyetli alacağını vermeme rağmen tehdit ediyor

 19. merhaba 17.01.2007 tarihinden beri bir şirkette calışmaktayım yıllık izinlerimiz 10 gün olarak veriliyor ve maasım 2200 tl olmasına ragmen asgari ücretten gösteriliyor 12 kisilik calıstığım yerde restaurant müdürlüğünü yapıyorum ve beni resmiyettede garson olarak gösteriyor ve bunu dile getirdiğimde sinirlenip tavır gösteriyor işten cıkmam icinde bahaneler bulmaya calısıyor bu durumda ne yapmalıyım yardmcı olursanız memnun olurum
  cevabınız için şimdiden tşk ederim..
  sayglarımla….

  • Merhaba, işten ayrılmadan şikayette bulunun ve maaşınızı eksik gösterildiğini belirtin. Bu şekilde işten ayrıldığınızda haklı fesih yaparak tazminatınızı alabilirsiniz. Ayrıca yıllık izinlerin işçilere tam verildiğinin ispat edilmesi işveren aittir. Dolayısıyla şikayetinizde bunu da dile getirebilirsiniz.

 20. Projeye elden paralarınımız geldiğinde,firma sgkya beyan ettiği bodroyu(tek sayfa halinde) ve elden verilecek ücretlerimizin çıktısını bize göndermekte.Bu belgeleri fotoğraflasak bize yardımcı olur mu?

 21. slm maasım 2200 burutten nete yaptıgımda 2333 cıkıyo yani agi tutarı kadar bankaya eksik yatmiş bodrto verilmedigi için bilmiyorum nedenini. Fazla mesaiyi hep elden ve eksik aldık ama maas bodrosuna imza atıyoduk herkesinki aynı kagıtta oldugundan sadece imza atacagımız yeri gosterip cekiyolardı. Eger fazla mesai o yazıyosa hakkımız varmı dava açmak için. Sabah işe girişcıkıslarda kagıtlar var . Bunu hakım isterse şirket vermek zorundamı. Bazıları imzalı bazıları qimzasız.

 22. Merhaba elinde maaşını belirten belgesi olan bir arkadaşımız yaşının da dolması ile birlikte noterden tazminat davası fazla mesai ve yıllık izin ücretleri için ihtarname çekip durumu avukata bildirmiş arabulucu ile anlaşılamamis ve durum mahkemeye düşmüş duruma göre sgk işyerine denetlemeye geleceklermis iş yerinde 10 kişiyiz maaşın bir kısmını bankadan bir kısmını elden alıyoruz cumartesileri yani fazla mesailer bordroda gözükmüyor . Biz 3 arkadaş diyoruz ki denetlenmeye geldiğin de yada gelmese bile bimer e şikayet edip denetlemeye geldiklerinde maaşımızın 3500 tl oldugunu ama brüt 2370 tl gösterildiğini cumartesi 1 e kadar çalıştığımız sürelerin bordro da gösterilmediği ni söylediğimizde bize katkısı ne olur ne gibi bir yol izlenmelidir

 23. Merhaba, sizin de belirttiğiniz gibi gelen denetmenlere gerçek maaşınızı iletirseniz ve bunu tutanağa geçirmesini sağlarsanız, hiç bir sorun olmadan maaş tutarınız 3500 tl’ye çıkarılacaktır

 24. Ben28 şubatta bir kreşe müdürlüğe başladım anlasmada3milyar maaşım vardı fakat bana sözleşmede eksik göstereceklerini söylediler1850 gösterelim dediler.biz tamamını ödeyeceğiz dediler fakat daha ilk aydan bin elli lira dışında kuruş ödemediler birde ilk ay 1850 almışız gb bordro imzaladikdiger uç ay hiç para ödenmedi ve beni 28 şubatta kendim istifa edip ayrılmışım gb gösterimizim asla böyle bir şey olmadı hatta bu tarihte izinliydim.aile sosyal politikalar bir nedenden dolayı müdürlüğünün iptaline karar vermişti ve bir sonraki ayın 3 de beni artıracaklardı.fakat bu durum benim madur olmama ve işsizlikten faydalanmam ve ihbar tazminatımı almak içindi. Fakat iş veren ihbar tazminatımı almak için beni istifa etti gösterdi ben savcılığa nitelikli dolandırıcılıktan suç duyurusunda bulundum ayrıca arabulucuda anlaşamadık işi mahkemeye verecem ben ihbar tazminatımı als bilirmiyim birde bu kurumda 4 ay çalıştım.

 25. Merhaba 5 bucuk yildir ayni isyerinde calisiyorum 2035 lira maas aliyorum bodroda asgari ucret gozukuyor kaldigim mesailerde bodroda gozukmuyor ayrica maasin hepsini elden aliyorum bankamatik kartimiz var ama patronlarda parayi yatirip hesaba sonra kendileri cekiyorlar bankamatik kartimiz hep patronlarda hc vermediler bize hakli olarak isten ayrilip tazminat alabilirmiyim ve nasil ispat edebilirim

 26. Merhaba ben 2015 yılından beri bir rehabilitasyon merkezinde sozlesmeli olarak çalışan bir öğretmenim.Sözleşmede maaşimiz askeri ücret olarak gözüküyor.Bankaya da 1700 TL yatıyor.Fakat ben 2500 TL alıyorum yani 800tl yi üstünde sadece adımin yazılı olduğu beyaz bir zarf ile kurum sahibi teker teker odasina alarak veriyor.Şimdi ise işten ayrılmak istiyorum.Yani beni çikarmasini sağlayacagim.Fakat tazminatimi bankaya yatan ustunden verecektir.şikayet etsem diğer arkadaşlarım korkudan doğruyu söylemeyeceklerdir.Bu sebeple sikayetten bişey cikmaz.Kredi icin verilen bordro da da maaşim 1700 tl gözüküyor.Mahkemeye sunabilecegim başka bir delil de yok.Acaba önceden o iş yerinde çalışan birkaç ogreten arkadaşımın mahkemedeki şahitliği işe yarar mı? Ve mahkemeyi kazanmam durumunda bana bir ceza uygulanır mi? Ve geriye dönük olarak sigorta primlerim aldığım maaş üzerinden yatar mi?Ve son olarak da mahkeme masrafları benden karşılanırsa nekadar olur? Şimdiden çok teşekkürler…

  • Merhaba, işten ayrılandan şikayette bulunup gelen denetmene bu durumu aktarırsanız, başka bir şeye gerek kalmadan haklı fesih ile işten ayrılırsınız ve sigorta primleriniz 1 seneye kadar yükselir. Ama bu durum sağlanamazsa mahkemede şahitlerle ispatlanabilir. Size bir ceza uygulanmaz. Masraflar hakkında net bir şey söylemeyemeyiz.

 27. slm maasım 2200 burutten nete yaptıgımda 2333 cıkıyo yani agi tutarı kadar bankaya eksik yatmiş bodrto verilmedigi için bilmiyorum nedenini. Fazla mesaiyi hep elden ve eksik aldık ama maas bodrosuna imza atıyoduk herkesinki aynı kagıtta oldugundan sadece imza atacagımız yeri gosterip cekiyolardı. Eger fazla mesai o yazıyosa hakkımız varmı dava açmak için. Sabah işe girişcıkıslarda kagıtlar var . Bunu hakım isterse şirket vermek zorundamı. Bazıları imzalı bazıları qimzasız.

 28. Merhaba bordromda brüt maaşım 4000 tl gözüküyor fakat proje bazlı olarak banka hesabıma şirket muhasebecisinin kişisel hesabından ek ödemeler yapılıyor. Bu durum 1 yıldır bu şekilde devam ediyor. Bu durum da elden maaş kapsamına girer mi ve bu para transferleri kanıt olur mu? Çok teşekkürler.

  • Merhaba, bu durum süreklilik arz ettiği için bu transferler kanıt olur düşüncesindeyiz. SGK’ya şikayet ettiğinizde bu özellikli durumu belirtmelisiniz.

 29. Merhaba bir rehabilitasyon merkezinde 1kasim 2017den beri rehber öğretmen olarak calisiyorum. Tüm personelin maaşı ben dahil asgariden gösteriliyor geri kalan kısım elden yatırılıyor. Fakat bankaya yatan asgari tutar cok duzensiz tarihlerde yatiyor ve maaş harabi değil havale olarak gozukuyor.Daha önce asgariden yatirdgna dair acılan ve kazanılan iki dava var. Temmuzda 4 aylık doğum iznine ayrılacağım.dogum izni paramı asgariden almamak için neler yapabilirim. Şimdiden teşekkürler.

 30. Merhaba bir rehabilitasyon merkezinde 1kasim 2017den beri rehber öğretmen olarak calisiyorum. Tüm personelin maaşı ben dahil asgariden gösteriliyor geri kalan kısım elden yatırılıyor. Fakat bankaya yatan asgari tutar cok duzensiz tarihlerde yatiyor ve maaş harabi değil havale olarak gozukuyor.Daha önce asgariden yatirdgna dair acılan ve kazanılan iki dava var. Temmuzda 4 aylık doğum iznine ayrılacağım.dogum izni paramı asgariden almamak için neler yapabilirim. Şimdiden teşekkürler.

  • Merhaba, bu durumda kısa vadede yapılacak çok bir şey yok. Ancak, doğumdan önceki 4 ay doğum parasının miktarını belirleyen aylardır. Bu aylarda yatırmalarını rica edin. Zaten rapor boyunca toplam 4 ay sizin için prim ödenmeyecektir.

 31. slm maasım 2200 burutten nete yaptıgımda 2333 cıkıyo yani agi tutarı kadar bankaya eksik yatmiş bodrto verilmedigi için bilmiyorum nedenini. Fazla mesaiyi hep elden ve eksik aldık ama maas bodrosuna imza atıyoduk herkesinki aynı kagıtta oldugundan sadece imza atacagımız yeri gosterip cekiyolardı. Eger fazla mesai o yazıyosa hakkımız varmı dava açmak için. Sabah işe girişcıkıslarda kagıtlar var . Bunu hakım isterse şirket vermek zorundamı. Bazıları imzalı bazıları imzasız.

 32. Mrb 1700 tl maas +200 tl agi +250 tl yol +300 tl yemek olmak uzere toplam 2450 tl aliyorum. Bunun 1600 tl si banka hedabima yatiyor ve diger odemrler uzerine detaylari yazili sekilde zarf ile aliyorum. Bu zarflar ile tazminat davasini kazanmam mumkunmu ve kazanirsam kidem tazminati ve ihbar tazminatini birliktemi aliyorum

 33. Merhaba ben 3 yıldır aynı iş yerinde çalışıyorum ama asgari ücret alıyoruz diye gözüküyor ama haftalık elden alıyoruz bankaya yatan paramızı geri onlara veriyoruz video falan çekip şikayet edebilirmiyim

 34. Merhaba, 15 Kasım 2017 tarihinde engelli vergi indirimi sayesinde emekli oldum. 6840 prim gün ve 28 yıl çalışma süresi ile emekli oldum. Emekli olduğum firmaya 1999 yılı kasım ayında iş başı yapmıştım. Sigorta girişimi 2000 senesi şubat ayı gibi yapmıştı. 2000 yılında firmada toplamda 20 kişi kadar çalışıyorduk. Maaşımızı elden alıyorduk. 2004 senesinde firmadan kendi isteğimle ayrıldığım için hiçbir ücret ve tazminat verilmedi. 16.10.2006 senesinde tekrar bu firmada çalışmaya başladım. O tarihten itibaren sanırım 2008 veya 2009 senesine kadar maaşımızın yarısını elden yarısını bankadan , mesaileri de elden olarak aldık. Şu anda emekli aylığım 1.530 TL. Normalde primlerim son zamanlarda yüksek yatmaktaydı. Devlet calisma suresini 3 zamana bolunce emekli maaşım dusuk geldi. Acaba geriye dönük elden aldıklarım ile ilgili ve 2004 senesinde alamadigim 4 senelik kıdem tazminatı için iş mahkemesine dava açsam, emekli maaşım için azda olsa artış olma ihtimali olur mu? Yardımcı olursanız sevinirim. Teşekkürler

  • Merhaba, bu konuda dava açarsanız uzun süreçli bir dava olacaktır. Ancak tabiki elden ücret aldığınızı ispat ederek davayı kazanırsanız, sgk tarafından kazançlarınız resen düzeltilir ve siz de emekli maaşınızın tekrar hesaplanması için müracaat edebilirsiniz. Ne kadar bir artış olacağını buradan söylememiz oldukça zor olacaktır.

 35. merhaba ben işyerimde 18 yıldır çalışıyorum. evlendiğimde maaşıma zam yapılacağı söylenmişti. evlendiğimde patronum zam yaptı ama bu zammı elden vermeye başladı. önce ses çıkarmadım. sonra kafasına göre istediği zaman vermeye canı istemediğinde yanımda yok deyip ertelemeye başladı. en son dizimden ameliyat oldugumda elden verdiğini tümden kesti. 3 aydır evde hasta yatıyorum yemek fişinide kesti. elden aldığımın bankaya resmi bi şekilde maaşıma eklenmesini söylediğimde miktarı eksilterek ( elden 500 tl verirken bunu 350 ye indirerek ) yatıracagını söyledi. onu da iptal etti sonra. napacagımızı şaşırdık bu patronlar insanla dalga geçer gibi davranıyor. magdur olduk. elden verdiğinin yazılı bi ispatı yok ama işyerindeki herkes bunu verdiğini ve yaşadığımız sorunları biliyor. nereye nasıl şikayet edebilirim.

  • Merhaba, fiili olarak çalıştığınız zaman alo170e şikayet edin ve gelen yetkiliye gerçek maaşınızı bildirin bu şartlarda, şahitlere bile gerek olmayacaktır. Ancak işten ayrılırsanız sadece dava açma şansınız kalır ve bu durumda şahitlere ihtiyacınız olacaktır

 36. Merhabalar maaşım 2300 ₺ ve asgari üçret üzerinden gösteriliyor iş veren elden verdiği mevlayı işyerinin not defteri var ve oraya not alıyor ve bize herhan gibi bir evrağa imza attırmıyor maalesef diğer arkadaşlarımında aynı şekilde not alıyor bunların fotoğrafını yada resmini çekmem durumunda mahkemede sonuç alabilirmiyim.

  • Merhaba, alınan notta işverenin imzası ve kaşesi bulunuyorsa, mahkemede delil olabilir. Ancak sadece rakamlar yazıyorsa ve bunun işverenin not defteri olduğunu kanıtlayacak bir ibare yok ise, mahkemede delik olarak kabul edilmesi zor olacaktır

 37. Merhaba, yaklaşık 3,5 yıldır özel bir şirkette çalışmaktayım. Her ay maaşımın bir kısmını elden alıyorum. Bankaya yatan dışında elden verdikleri para için tüm çalışan isimlerinin olduğu bir liste var, hepimiz onu imzalıyoruz. Listede şirket kaşe ve yetkili imzası yok. Şirket işten ayrılanlara bankaya yatana göre değil tam maaşlarına göre tazminat hesaplıyor. Fakat ben SGK prim farklarımı ve bankaya yatana göre ödenen doğum ödeneği farkını da talep etmek istiyorum. Şirket çalışanları işten çıkarılma kaygısı ile şahitliğe yanaşmıyor. Böyle bir dava için sadece imzaladığımız bu evrakın resmi yeterli olur mu? yardımcı olursanız çok sevinirim. Şimdiden teşekkürler.

  • Merhaba, imzaladığınız listede şirket kaşesi olmaması dezavantaj olsa da, kıdem tazminatlarının bankadan ve tam maaşa göre yatması bir delil niteliğindedir. Bu durumda şahit de olmadığına göre, alo 170 e şikayette bulunarak işyerine gelen denetmene gerçek maaşınızı söylemeniz ve denetmenin de bunu tutanağa kaydetmesi yeterli olacaktır. İşten ayrılırsanız ve tazminatınız tam olarak ve bankadan yatar ise, mahkemede de bu durumu delil olarak sunabilirsiniz.

 38. Merhaba ben 30 kişinin çalıştığı bir çağrı merkezinde çalışıyorum tüm maaşımızı elden alıyoruz sgk primlerimiz aldığımız maaş üzerinden yatıyo ama mesai vs bunlarıda da elden herhangi birşey imzalamadan alıyorum maaş alırkende sadece bordro imzalıyoruz bu anlamda ben iş sözleşmemi fesih edip tazminat alabilirmiyim bu sebepten ötürü

 39. Mrb 18.02.2014 yılında ise basladın maasım 2050tl+agı oldugu halde bankta aggerı ucretten yatıyor 19.04.2018 tarihinden itıbaren ihtar cekerek is akdımı tek taraflı fesh ettim Tazmınat alabılırmıyım ve ne kadar alabilirim suan arabulucudayız ve geriye donuk sgk pirimlerımı istesem hakkım var mı

  • Merhaba, geçmişe dönük olarak primleriniz yükseltilecektir. Kıdem tazminatınız son aldığınız brüt ücretin 4 ile çarpımı ile bulunabilir.

 40. Merhabalar ben 6 aydır bir iş yerinde çalışıyordum 1500 TL ye ne yemek ne yol parası vermediler sigortam yapılmadı iş yeride uzağa taşınınca ayrıldım 1 aylık maaşımı her hafta bugün yatırıcaz deyip yatırmıyorlar şikayet etmek istiyorum neler yapabilirim yardımcı olursanız çok sevinirim

 41. Merhaba iki yıldır bir sirketde calısıyorum.maasimizi banka uzerinden aliyoruz.yanlız maastan sonra her ay 250 tl para hesabımıza ayriyetten aynı hesaba yatırılıyor.sirketin muhasebesi baska sehirde oldugundan calısanlara imzalattıkları izin belgesi ile hesabımıza sirketin merkezinin oldugu sehirden düzenli olarak bu para yatırılıyor.Banka dekontunda kendisi baska sube para yatırma yazıyor sadece bir defa bu miktar sirket muhasebecisi tarafından internet uzerinden yatirildi diger dekontlarda isim yoktur.Bu banka dekontları ile elden para aldıgımı ispatlaya bilirmiyim.Haklı fesih nedeni sayılırmı.

 42. Merhaba 15 tane eleman çalıştırıyorum vE bunların hepsinin maaşlarını elden veriyorum bunun cezası varmı bankada kayıtlı ödemeleri bulunmamaktadır

 43. Merhaba 7 yıldır aynı kurumda çalışıyorum.net maaşım agi ile birlikte 3100 tl sgk ya gösterilen ise 1900 tl. 2015-2016 yıllarında 10 ay boyunca maaşım aldığım ücret üzerinden gösterildi daha sonra düşük gösterilmeye başlandı.Halen 1900 tl lik kısım bankaya yatırılıyor diğeri elden veriliyor ve herhangibir yazı kaşe vs. yok. Bu durumda daha önce yüksek gösterilen maaş bordrosu kanıt olarak sunulabilir mi.teşekkürler

 44. Merhabalar 2011 yılında işe başladım ve 2013 yılımda askerlik durumundan dolayı işden ayrıldım askerlik görevi bittikten sonra aynı işyerine 2014 yılında tekrar başladım ve 2015 yılında aynı işyerinde farklı pozisyonunda çalışmaya başladım ancak işyeri benim maaşımı ve sgk primlerimi vasıfsız işçi olarak sgkya bildirmiş ve maaşımı asgari ücretten gösterip kalanını elden ödeme yaparak verdi maşım 3500 tl ve bende maaşı elden aldığıma dahil video kaydı yapsam ve noterden ihtarname yolu ile işden ayrılsam mahkemeye versem askerlik arasıda tazminatda ek olurmu bide video kaydı mahkemede delil olarak kullanılırmı gerçek üçreti başka türlü ispatlayamam

 45. Merhaba ben bir işyerinde çalışıyorum yaklaşık 6 yıldır 1670 tl bankadan çekiyorum benden 670 tl para üstü istiyorlar video kaydi var bende işten ayrılırsam kendi istegimle tazminat.alabilirmiyim yada neyapmaliyim

 46. merhaba şuanda çalıştığım işyerinde elden maaş veriliyor bordromda ünvanım şef/yönetici ama aldığım resmi maaş 2500 tl oda bordroda gösterilen mesailerle ik biriminin attığı elden maaş maillerim var ayrıca her bir aya ait a4 kağıdında tüm personelin elden aldığı maaşlar ünvanları ve imzalarının olduğu listeler var ayrıca eski ik müdürünün şirket personeline kendi hesaplarından gönderdiği paraların dekontları var 15 20 farklı dekont bu evraklar ile ne gibi bir hak elde edebilirim asıl amacım işten çıktığımda resmim az gösterildiği için eksik yatırılan primlerimi ödetmek

 47. Merhaba ;
  Maaşımın bir kısmını elden alıyordum.İşten 4 ay önce ayrıldım ve ayrılırken bir alacağım yoktur diye bir yazı imzalattılar. Taşeron olarak hizmet ettiğimiz firma , benim firmama yol parası adında bir ödeme yaptığı için bana ödemesini yaptılar ve evrak imzaladım.

  Kendi firmamı SGK ya şikayt edebilir miyim?

 48. Merhabalar ben 2013 yılından beri özel bir Kolejde usta öğretici olarak görev yapmaktayım. Her yıl sözleşme imzaliyoruz. 5 Yıldır sigortamda girdi ve çıktı yapılmadığı için sözleşme belirsiz is sözleşmesine dönmüs.Kurum bu yıl çalışma saatlerini değiştirdi ben de bunu kabul etmedim.Bu sebeble ben sözleşmeyi haklı olarak fesh edebilirmiyim. Bize bu şartları sözel olarak iletiler sözleşmede çalışma saatlerini ve izinlerimız yazmamaktadir. Nasıl bir yol izlemeyim.

 49. merhaba;

  ben 2007 nin 6. ayında girdiğim iş yerimde 2010 yılının 6. aynda çıktım. Bu süre zarfında yapılan zamlar banka üzerinden değilde muhasebe birimi tarafından imza alınarak elden teslım edildi. aynı şekilde işten ayrılan bazı arkadaşlarım bu konuda dava açarak kazandılar. onları emsal göstererek dava açabilme şansım olduğunu biliyorum. Benim öğrenmek istediğim, o iş yerinden 2010 yılında ayrıldım ve üzerinden 8 yıl geçti. Zaman aşımına uğrar mı ? dava açsam kazanabilir miyim? bununla ilgili nasıl bir yol izlemeliyim? şimden teşekkür ederim bilgi için

 50. Merhabalar bende bir bakim merkezinde saglik personeliyim 4 yildir calisiyorum mudurde dahil tum calisanlar elden maas aliyor maasimizi elden veren muaseveciyi video kaudina alsam mahkemede delil olarak kullanabiliyormuyuz

 51. Merhabalar bende bir bakim merkezinde saglik personeliyim 4 yildir calisiyorum mudurde dahil tum calisanlar elden maas aliyor maasimizi elden veren muaseveciyi video kaudina alsam mahkemede delil olarak kullanabiliyormuyuz

 52. Merhaba günlük 10 saat çalısiyorum ve fazla mesai ücreti almiyorum. Ayni zamanda 1800 maas aliyorum fakat askeri ucret olarak gosteriliyorum sirkette para makbuzu ve kisilerin aldiklari imzali liste var bunlar da bende iftiraya uğradiğimdan dolayi iftira sebebi ve bu sebeplerden dolayi dava acsam ne gibi sonuclar alabirim

 53. Merhaba. 2 yıl aynı yerde çalışıyorum tek çalışanım maaşımın hepsi elden veriliyor. Maaşıma bu ay zam yapılıyo iki sene sonra ve Bankadan kredi çekmek istiyorumçekemiyorum bu konuda ne yapmalıyım bana yardımcı olurmusunuz?

 54. Merhaba,
  2012 yılında SGK müfettişleri
  İş yerimize teftişe geldiğinde sigorta primi ile maaşimin farklı olduğunu tesbit ettiler.fakat şirket hala aynı sistemde çalıştırıyor.
  2012 yılındaki müfettiş tutanaklarına nasıl ulaşabilirim
  Tuttukları tutanaklarda sonra beni 5 ay gibi bir süre aldığim maaş üzerinden PRİM yatırdılar ama şu an yine 2750 tl almama rağmen sigorta primi asgari ücretten yatıyor
  Yardımınızı rica ediyorum.
  Yargı yoluna gittiğimde
  Eski tutanağa ulaşabilirmiyiz

 55. Merhaba, bir şirkette 12 senedir çalışıyorum. Ilk 5 yıl maaşım düşük gösterildi ve bir kısmi elden verildi. 5 yıl sonunda yaklaşık 5 ay boyunca bir miktar artırıldı sonrada 6 yıl boyunca bugüne kadar her şey tam ve eksiksiz gösterildi.
  Bu durumda geriye dönük şikayette bulunabilir miyim ve oluşan hak kaybimi alabilir miyim?

 56. Merhaba;

  Kurumsal bir şirkette Maaş+Sigorta+Prim+Yemek Haklarından faydalanarak çalışmaktayım. Aynı birimde aynı görev tanımında çalıştığım iş arkadaşlarımın elden ekstra prim aldığını öğrendiğimde yetkili kişi ile görüşüp durumun düzeltilmesini istedim. Geçmişe dönük bir ödemenin olamayacağını 2018 yılı itibariyle alabileceğini belirttiler. Ocak Şubat Mart Nisan 2018 aylarına ait prim hakedişimi elden vermek istediklerinde (2018 Haziran ayında verildi) banka hesabıma yatırılmasını gerektiğini belirttim. Ödeme Şirketin İnsan Kaynakları birimin bilgisi olmadan ve ayrıca maaş bordroma yansıtılmadan maaş hesabıma yatırılmıştır. Bu durum karşısında yapmam gereken nedir?… (İş fesih Hakkı doğurur mu?)

  Teşekkürler, İyi Çalışmalar…

 57. Merhaba;

  Kurumsal bir şirkette Maaş+Sigorta+Prim+Yemek Haklarından faydalanarak çalışmaktayım. Aynı birimde aynı görev tanımında çalıştığım iş arkadaşlarımın elden ekstra prim aldığını öğrendiğimde yetkili kişi ile görüşüp durumun düzeltilmesini istedim. Geçmişe dönük bir ödemenin olamayacağını 2018 yılı itibariyle alabileceğini belirttiler. Ocak Şubat Mart Nisan 2018 aylarına ait prim hakedişimi elden vermek istediklerinde (2018 Haziran ayında verildi) banka hesabıma yatırılmasını gerektiğini belirttim. Ödeme Şirketin İnsan Kaynakları birimin bilgisi olmadan ve ayrıca maaş bordroma yansıtılmadan maaş hesabıma yatırılmıştır. Bu durum karşısında yapmam gereken nedir?… (İş fesih Hakkı doğurur mu?)

  Teşekkürler, İyi Çalışmalar…

  • Merhaba, elden ödeme yapılması sizin adınıza fesih hakkı doğurur ancak bunu ispat etmelisiniz. Eğer ödemeler banka hesabınıza yattı ise, bu kanıt sayılır ve noter kanalıyla haklı fesih yaptığınızı, kıdem ve ihbar alacaklarınızı talep ettiğinizi belirtebilirsiniz.
   Ancak banka ödemesinin hangi açıklama ile yapıldığı da önem kazanabilir.

 58. Merhaba;

  Kurumsal bir şirkette Maaş+Sigorta+Prim+Yemek Haklarından faydalanarak çalışmaktayım. Aynı birimde aynı görev tanımında çalıştığım iş arkadaşlarımın elden ekstra prim aldığını öğrendiğimde yetkili kişi ile görüşüp durumun düzeltilmesini istedim. Geçmişe dönük bir ödemenin olamayacağını 2018 yılı itibariyle alabileceğini belirttiler. Ocak Şubat Mart Nisan 2018 aylarına ait prim hakedişimi elden vermek istediklerinde (2018 Haziran ayında verildi) banka hesabıma yatırılmasını gerektiğini belirttim. Ödeme Şirketin İnsan Kaynakları birimin bilgisi olmadan ve ayrıca maaş bordroma yansıtılmadan maaş hesabıma yatırılmıştır. Bu durum karşısında yapmam gereken nedir?… (İş fesih Hakkı doğurur mu?)

  Teşekkürler, İyi Çalışmalar…

 59. Merhaba ben bi işyerinde 6 sene çalıştım 3500 tl maaşla beni işten çıkardılar ama beni asgari ücretli gosteridiler ama kıdem tazminatını asgari ücret olarak verdiler mahkemeye verecek dedim sizi birşey anlayamassın dediler sizce nasıl olur

  • Merhaba, 6 sene boyunca asgari ücretle değil 3500 tl ile çalıştığınızı ispat ederseniz, mahkemeyi kazanıp kıdem tazminatınızı tam ücretinizden alabilirsiniz.

 60. Merhaba lar 4 yıldır aynı şirkette çalışıyorum maaşım 3182 tl 1682 tl bankadan alıyorum ve 4 yıldır bankaya yatan kısım aynı elden aldığım maas her yıl artıyor ve resmi değil normal şartlar da zam almam gerekirken ve sgk bildirilmesi gerekiyor mu bu suç duyuru olabilir mi yani 4 yıldır resmi olarak zamsız çalışıyor gozukuyorum

 61. Merhaba lar meslek kod larına göre maas belirlenmesi resmi mesela ben ziraat muhendis olarak bir özel şirkette çalışıyorum ama maaşım yarını elden yarısını bankadan alıyorum bankaya yatan kısım 4 yıldır aynı şekilde hiç değişmiyor resmi olarak zamsız çalışıyor gözünü yorum bu suç mu suç sa hakki mi nasıl ararım teşekkür ederim

  • Merhaba, öncelikle sgkya şikayette bulunabilirsiniz. Gerçek maaşınızı bu şekilde tespit ettirebilirsiniz. Bu mümkün olmazsa, dava açabilirsiniz.

 62. işyerinin yetkilisinden şirket mail adresi ile gelen hakedişi gosteren mailler gerçek ödemenin ne oldugunu kanıtlamada mahkemede delil olarak dikkate alınır mı acaba.

 63. Merhaba 25.10.2015 iş yeri girdiğim II yerinden 9.9.2018 de ayrılma kararı aldım eşimin ataması oldğu için tazminat alabilirmiyim birde 1800 lira maaş alıyorum 1603 lira bankaya yatıyor geri kalanını elden alıyorum bankaya 1450+ağı yatıyor bu doğrumu böyle olabilir mi çıkaçağımı söyledim gerekli yerlere…

 64. Merhaba, is yerim ozel gun ve bayram gunlerinde bankaya fazla maas yatiriyor izin vermedikleri için .elden aldığım mebla 1000 tl daha bu extra parayi ozel gunlerde yatirdiklari paranin icinde sayiyorlar bu doğru mu ?

 65. 7 yildir ayni iste calisiyorum.Patron asgari ucretten az para veriyor ve elden veriyor banka hesabina parayi yatirmiyor.Benim gibi calisan da cok var.Şu an isten cikarmak istiyor ve elden para verdigine dair hicbir kanitim yok daha çikişimi vermedi tazminatimi nasil alabilirim

 66. 7 yildir ayni iste calisiyorum.Patron asgari ucretten az para veriyor ve elden veriyor banka hesabina parayi yatirmiyor.Benim gibi calisan da cok var.Şu an isten cikarmak istiyor ve elden para verdigine dair hicbir kanitim yok daha çikişimi vermedi tazminatimi nasil alabilirim

 67. 7 yildir ayni isyerinde calisiyorum elden para aliyorum kanitlayacak birseyim yok dah cikis yapmadim ama cikarilmak uzereyim işten nasil tazminat alabilirim

 68. 27,7,98ssk 1966dğm 13yıldırda şimdiki mağazada çalışıyorum tek ssklı benim 4000bin maaş var ücret elden alıyorum emekliğede 4sene var 3600günden ayrılırsam tazminatımı alırmıyım ssk asgari ücret üzerinden yatıyor 13yıldır nekadar tazminat alırım maaşımı nasıl ispat edebilirim saygılar, İstanbul

  • Merhaba, bu şekilde işten ayrılırsanız 26 bin tl civarında tazminat alırsınız. Ancak tazminatınızı gerçek ücretiniz üzerinden almak istiyorsanız ya sgk’ya şikayet etmelisiniz ya da mahkemede dava açmalısınız

 69. Merhaba ben bir firmada 3 senedir torna operatörü olarak çalışıyorum isyerim maaşımın bankaya yatitiyor ama mesailerimi elden veriyor elimde işe başladığımdan beri bana verilen puantaj kartları var orda elden ödenen ve bankaya yatan diye ayri ayrı yerler var bunun için dava açacak olsam tazminatimi alabilir miiyim ?
  Birde ben 2 hafta gece 2 hafta gündüz çalışıyorum ancak gece çalışma saatim akşam 5 sabah 3 yani 10 saat “cumartesi pazar tatil” müdüre gece vardiyası yıpranma payi ni neden vermiyosunuz dediğimde bana cumartesi calismiyorsunuz ona sayiyoruz diyor bu doğru birşey mi veya haklı fesih sebebimi ne yapmam gerekiyor?

  • Merhaba, elden ücret aldığınızı belirten puantaj kartlarının üzerinde işyerinin kaşesi ya da imzası var ise bu kanıt sayılır. Tazminat alabilirsiniz. Ayrıca haftada 45 saatten fazla çalıştıysanız bu da fazla mesaiye girmektedir.

 70. Üzerinde kaşe veya imza yok ama işyeri adı yazıyor bende işe başladığımdan beri var atmıyorum . Gece varsiyasinda haftalık 45 saat çalışıyorum ama günlük 10 saat çalışıyorum yıpranma payı istediğimde cumartesi pazar çalışma yapmıyoruz ona sayıyoruz diyolar.

 71. Ve ben bedelli askerlik yapacağım için tazminatımı istedim işveren vermeyiz dedi hakkın yok dedi bende o yüzden bu sebebleri göstermek istiyorum. gerçekten bedelli askerlik yaparsam kidem tazminati hakkım olmaz mı?

  • Bedelli askerlikte kıdem tazminatı konusunda, kıymetli hocam Prof. Dr. Müjdat ŞAKAR: “Bedelli askerlikte ücretsiz izin olmasaydı kıdem tazminatı almak mümkün olurdu. Bu düzenleme karşısında sözleşmenin feshini zorunlu kılan bir durum olmadığından kıdem tazminatı ödenemez. İş hukukunda işçi lehine yorum vardır ama kıdem tazminatı ödenmesi değil, işçinin işini koruması işçi lehinedir. Kaldı ki açık kanun hükümleri yoruma müsait değildir.” görüşünde,
   Yine Prof. Dr. Serkan Odaman hoca da: “7146 sayılı Kanun’un 2. maddesinde yer alan “Bu madde hükümlerinden yararlananlar temel askerlik eğitimi süresince çalıştıkları iş yeri, kurum ve kuruluşlar tarafından aylıksız veya ücretsiz izinli sayılırlar” hükmü karşısında ilgilinin işten bedelli askerliği gerekçe göstererek ayrılması halinde dahi kıdem tazminatı ödeme yükümlülüğü söz konusu olmayacaktır.” görüşünü belirtiyor.

   Ancak bunun aksine görüş beyan eden hocalarımızın da olduğunu belirtmeliyiz.

   Prof. Dr. Talat Canbolat hocam kıdem tazminatı ödenmesi gerektiği görüşünde olup, “İşçi muvazzaf askerlik hizmetini yapmak için işinden ayrılmak zorundadır. Son düzenleme ile işçinin ücretsiz izinli sayılacakları belirtilmiştir. Ancak bu hüküm kıdem tazminatını düzenleyen 1475 sayılı İş Kanunu’nun 14. maddesinde herhangi bir değişiklik yapmamıştır. Bu maddenin birinci fıkrasının 3. bendinde “Muvazzaf askerlik hizmeti dolayısıyla” iş sözleşmesini fesheden işçinin kıdem tazminatına hak kazanacağı hüküm altına alınmıştır. Buna göre işçi belirtilen bu hükümden yararlanarak bedelli için dahi olsa iş sözleşmesini feshederek kıdem tazminatı talep hakkına sahiptir. Ancak işçi bunun yerine 7146 sayılı Kanun’dan yararlanarak ücretsiz izin talep edebilir. Bu durumda ise ortada bir fesih olmadığından feshe bağlı alacak olan kıdem tazminatı talebinden söz edilemez. Yani işçinin seçimlik hakkı vardır. İsterse yukarıda belirtilen 1475 sayılı Kanun’a göre fesih hakkını kullanıp kıdem tazminatını talep edebilir, isterse ücretsiz izin hakkını kullanır ve askerlik sonrası gelip eski işinde çalışmaya devam edebilir.” demektedir.

 72. Şirketin bilgisayarından son 3 ayın bankaya yatan harici elden aldığım paranın cıkdısını istedim
  Birde aynı bilgisayardan cıkdıgı ispatı için imalata verilen ürün ile fotografını cekdim imza veya kaşe yok ispat için yeterli olurmu acaba ?

 73. Şirketin bilgisayarından son 3 ayın bankaya yatan harici elden aldığım paranın cıkdısını istedim
  Birde aynı bilgisayardan cıkdıgı ispatı için imalata verilen ürün ile fotografını cekdim imza veya kaşe yok ispat için yeterli olurmu acaba ?sadece kaşe olsa yeterli olurmu acaba

 74. Merhaba, işyerimde maaşım 20 ay boyunca asgari ücret olarak gösterildi. Bunun ilk 10 ayı maaşım 2300 TL idi. Asgari ücret kısmı banka hesabıma ‘maaş ödemesi’ adıyla yatırıldı, geri kalan 800 TL’lik kısmı da gene aynı maaş hesabıma işverenin kendi banka hesabından ‘para transferi’ adıyla yatırıldı. Kalan 10 ayda ise maaşım 5000 TL idi ve aynı işlemler gene tekrarlandı. Asgari kısmı ‘maaş ödemesi’ olarak geri kalan tutar da işverenin kendi hesabından maaş hesabıma yatırıldı. Bu durum sadece bana özel değil tüm çalışma arkadaşlarım da aynı durumda. Ayrıca son 2 ay maaş alamadığım için hem İş Kanunu hem de işverenle aramdaki iş sözleşmesi gereği sözleşmemi feshetmek istediğimi işverene sözlü olarak ilettim. Kabul etmedi. Noter kanalıyla ihtar çektim. İhtarda hem sgk primlerimin eksik ödendiğini, hem de maaşımın yatırılmadığı için iş kanunu gereği iş sözleşmemi tek taraflı feshettiğimi belirttim. Fakat şöyle bir durum söz konusu; benim maaşımda 1/4 oranında haciz var. Sgk primlerim eksik gösterildiğinden haciz hesabına da bugüne kadar hep eksik tutar yatırıldı. Sorum şu; ben bu işi Sgk’ya şikayet yoluyla mı çözerim, yoksa bu olay iş mahkemesine mi gitmeli? Cevabınız için şimdiden teşekkürler.

  • Merhaba, işverenin hesabından düzenli bir şekilde hesabımıza ücret yatması iddianızı kanıtlar niteliktedir. Kanaatimize göre, sgk’ya şikayet etmeniz durumunda bu durum kanıt olarak kabul edilecektir . Ancak olmazsa bile dava açarak hakkınızı alabilirsiniz.

 75. Merhaba 20 yıldır maaş ve prim üsülüyle calişyordum 20 yıldır primlerim maaş bordrosunda gözükmüyor yaklaşık 6 sene önce 1 sene boyunca primlerim teknik servis müdürünün hesap dan yattı sonra riske girmek istemedi primler bir başka çalışan üzerinden 5 senedir hesabıma yatıyor maaşımdan daha yüksek prim kazancım yatıyordu daha öncesinden elden alıyorduk bu durumda nasıl geriye dönük primlerimi işledebilirim 8 sene öncesinde primlerim izi yazan hesaplayan aynı yerde calişan kişi tanıklık yaparım dedi 8 senedir calışımıyor en son 2010 senesinde işden ayrıldı tanık göstersem emeklilik maaşıma bir etkisi olurmu teşekkürler

 76. merhaba; eşim 2006 yılından beri aynı iş yerinde çalışıyor. girdiği tarihten itibarende asgari ücret üzerinden maaşını alıyor. fazla mesai çalışmaları da oluyor. maaşlarının asgari ücret kadarını banka hesaplarına, fazla mesai çalışmalarını elden zarfla veriyorlar. 2006 yılından beri çalışan bir kişiye halen asgari ücret ödenmesi ve elden zarf usulü para alması işi bırakması ve tazminatını alması için yeterli midir?

 77. Merhaba , 2.5 yıldır mali müşavirlik ofisinde çalışıyorum. Şuan 2500 tl maaşım fakat sigortam asgari ücretten yatıyor . Ayrıca fazla çalışma saatlerimizi excelde tutuyoruz ve aylık 240 saati doldurursak fazla mesai ücreti alabiliyoruz . O da saatlik ücretimizin 1.5 katı filan değil 2500/300 yapılarak elde edilen tutar 240 saatin üzerinde çalışılan saat ile çarpılıp elden ödeniyor. Maaş ve fazla mesailerin takip edildiği bi muhasebe programımız var ve aylık ücret tahakkukumuz 2500 tl olarak gözüküyor fazla mesai ücretleri de aynı şekilde gösteriliyor. Bu kayıtlarla birlikte şikayetçi olsam fazla çalışmamı ve kıdemimi alabilirmiyim ?

 78. Merhaba öncelikle verdiğiniz cevaplardan dolayı teşekkür ederim. Benim durumumda arkadaşlardan farklı değil. Ben 17 aydır bir şirkette çalışıyordum.ihbarlı çıkartıldım. anlaştığım maaşın bir kısmını asgari ücretin biraz üstünde şirket hesabından, kalan kısmını şirkette çalışan birilerinin hesabından havale yoluyla her ay düzenli olarak bankaya yatırmışlar.
  1. Soru Mahkemede banka hesap dökümü delil sayılır mı?
  2. Soru Şirket son 3 ayın kalan kısımlarının ödemesini yapmadı. Kıdem tazminatını da eksik hesaplamışlar. Ne ödeyeceğiz deniliyor nede ödemeyeceğiz. Dava açmak için belirli bir süre varmı?
  3. Soru Avukat olmadan veya dava açmadan uzlaşma bürolarına başvurulabilinir mi?

 79. Merhaba ben bir sitede çalışıyorum iki kişiyiz maaşlar elden veriliyor fakat geçenyıl hazirandan yılbaşına kadar aldığımız para için makbuz imzaladık ama yılbaşından sonra onuncu aya kadar imza atmadık aldığımıza dair şimdi dava açıp bu parayı hak edermiyiz

 80. Merhaba
  Maaşımı SGK dökümlerinde düşük gösteren işyerimde elimde hiçbir kanıt yok. Ancak şahit bulabilirim. Eğer şahit bulamaz isem. Temmuz ayında eski 4 aylık alacaklarım için aldığım senedi kanıt gösterebilir miyim? Senet verildi bana ancak bir açıklama yapmadan verildi.

 81. Merhaba,
  Çalıştığım şirkette maaşlar 1 yıldır en erken ayın 12.sinde banka hesabıma yatıyor. 3 yıldır bu şirkette çalışıyorum.
  Firma maaşımı 1700 TL NET gösteriyor. Elden maaş alıyoruz ve herhangi bir belge yok.
  İşten haklı sebeple ayrılabilir miyim?
  Tazminat hakkım doğuyor mu?
  Teşekkürler.

 82. Merhaba 1.5 senedir çalıştığım iş yerinde normalde 2050 tl maaş + agi almaktayım fakat bunun en fazla 1750 tl si bankaya yatmakta artı biz 12 saat calışıyoruz her ay en kötü iş durumunda bile 45 saat mesai yapıyoruz yani genele vurunca 2850 tl maaş alıyorum fakat yukarda belirttiğim gibi 1750 tl si bankaya geri kalan 1200 tl yi elden aliyorum ve hiçbir zaman maaş bordrosunda gerçek yaptığım mesai saati yazmıyor standart 20 saat gösteriyorlar ben bunu ispatlamak için şöyle bir yol izlemek istiyorum biz hergün giriş ve çıkışlarda güvenlikte aylık yapılan listeye giriş çıkışlarda saatleri ve imza atıyoruz bunun fotosunu çeksem bir işe yarar mı sizce

 83. Merhabalar

  Site yönetiminde site müdürü olarak 4,5 yıldır çalışmaktayım.İlk 2 yıl maaş yol yemek agi olarak sgk bordrolarında belirtilen ücretimiz son 2 yıldır yol ve yemek ücreti elden ödenmektedir.Bu durumu yönetime anlatmamıza rağmen uygulama halen net ücret ve agi ödemesi bankaya yol ve yemek ücreti elden ödeme şeklinde devam ediyor.Sıkıntı olan konu makbuzları ben yazıyorum ve tüm çalışanların yol yemek ücreti mesai ücreti gibi ödemeler benim banka hesabıma iş avansı olarak yatırılıyor.Emekli olmamıza az kaldığından ilgili durumu düzeltmek veya haklı sebeple fesih hakkımı kullanarak tazminat almak için ne yapabilirim.Tabiki isten ayrıldığımda işsizlik sigortasından faydalanabilirmiyim?

  • Merhaba, haklı fesih hakkınızı kullanarak işten ayrıldıktan sonra dava açmalısınız. Dava neticesinde primleriniz yükseltilir ve emekli maaşına katkısı olur. Ancak bu şekilde işten ayrılarak işsizlik maaşı alamazsınız. İşsizlik maaşını davanın neticelenmesiyle birlikte alabilirsiniz.

 84. 16 aydır bir firmada çalışıyorum maaşım 2475tl bunun asgari ücret kısmı bankaya geri kalanı elden alıyoruz ve sgk sız işçide çalıştırıyor kime ne verildiğinin ve kimlerin sigortasız olduğunun belgenin resmini çektim ve şuan bu firma devir halinde çıkmak istediğim söyledim ama tazminatımı vermeyeceklerini söylüyorlar ne yapmalıyım şimdiden teşekkürler

 85. Merhaba 2010 senesinden bu yana bir firmada çalışmaktayım maaşım aldığım ücret üzerinden yaratılmamaktadır,asgari ücret bankaya geri kalan kısım ise elden almaktayım. Size sorum birkaç kere e devlet üzerinden kontrol ettiğimde sigortam aldığım ücret üzerinden yatırılmış ama 3 ay sonra tekrardan asgari ücrete düşürülmüş gözükmektedir(bu arada bankaya yatan ücret yine asgari ücretti),bu sgk da yeterli belge niteliğinde midir bilgi vermeniz rica.

 86. Merhaba, 20 yıldır teknik malzeme satan firmada çalışıyorum ve 3500tl tek çalışan olduğum için elden maaş alıyorum fakat asgari ücretten gösteriliyorum. Acaba şikayet etsem kredi kartı ödemelerim asgari ücretten fazla olduğu için ispat olarak gösterilebilir mi? Çok teşekkür ederim.

 87. Mahkeme süreci sona erdi hakim kararını açıkladı davalı taraf tazminat ödeyecek. Mahkeme asliye hukuk mahkemesine verilecek dilekçe ile istinaf kanun yolu açık olmak üzere verilen karar açıkca okunup usulen anlatıldı dedi kararında bundan sonraki süreç nasıl işler geriye dönük sgk pirimlerim askari ücret üzerinden yatmıştı biz maaşımızın asgari ücert üzerinde olduğunu ispatladık geriye dönük pirimlerimizi sgk dan düzeltirmek için nasıl bir yol çizmeliyiz birde işveren nekadar ceza yer birde yapmamız gereken başka işlemler varmı teşekkür ederim.

 88. Çalıştığım firma maaşımı 6, 7 yıl asgari ücertden yatırdı bende haklı olarak fesih hakkımı kullandım mahkemeye gittim davayı hakim sonuçlandırıp tazminatımı fazla çalışmalarımı vs. belirledi Hukuk dairesine gönderilmek üzere mahkememize veya bulunan yer asliye hukuk mahkemesine verilecek dilekce ile istinaf kanun yolu açık dedi istinaf ne kadar zamanda sonuçlanır bundan sonra geriye dönük sgk pirimlerimin düzeltilmesi için nasıl bir yol çizecem iş vereren ne gibi cezalara maruz kalacak teşekkür ederim.

 89. Merhaba 2010 senesinden bu yana bir firmada çalışmaktayım maaşım aldığım ücret üzerinden yaratılmamaktadır,asgari ücret bankaya geri kalan kısım ise elden almaktayım. Size sorum birkaç kere e devlet üzerinden kontrol ettiğimde sigortam aldığım ücret üzerinden yatırılmış ama 3 ay sonra tekrardan asgari ücrete düşürülmüş gözükmektedir(bu arada bankaya yatan ücret yine asgari ücretti),bu sgk da yeterli belge niteliğinde midir bilgi vermeniz rica

 90. merhaba sirket maaşimizin bir kısmı elden bır kısmıda bankadan yatırıyor elden odenen paranın belgeleri elimde mevcut muhasebe şefinin ve insan kaynak sorumlusunun imzalari mevcut fazla çaliştigima dair belgelerim var bunların hepsını avukatıma verdim suan arabulucuda dosya sonuç nasıl yansır saygılarımla edıtorum.

 91. Sgk pirimlerimin düzeltilmesi için istinaf mahkemesinin sonucunumu beklemem lazım yoksa şikayetimi mahkemede hakimin verdiği karara göre (istinaf mahkemesinin sonucunu beklemeden)hemen yapabilirmiyim teşekkür ederim.

 92. Yedi yıldır özel bir şirketde çalışıyorum 20 aylık çocuğum var şu anda bakacak kimse bulamiyorum bakıcılarda çok fazla ücret istiyor zaten maaşım asgari ücret bu yüzden iş yerimden ayrılmak istiyorum tazminatımı alabilirmiyim

 93. Merhaba ben çalıştığım yerde 1900 lira maaş alıyorum bunun asgari ücreti bankaya kalan 300 lira ise ay içinde 100-100 elden alıyorum ne yapmayalıyım

 94. slmlar ben 6aydir çalışıyorum elden maaş aldım maasim 3500ama hepsi elden napabilirim 1ayini alamadım şimdi ise işten çıktım ne yapmam gerek işten çıkarken muhasebeye çıkış imzası attım ama param hala duruyor ne yapmam gerek

  • Merhaba, eger isyerinizde 5’ten az kisi calisiyorsa elden vermelerinde bir sorun bulunmamaktadir. Ancak, maasinizin icerde kalmasi durumunda noterden teigat gondererek ucretinizi talep edebilirsiniz. Buna ragmen verilmezse, dava acmalisiniz.

 95. Merhabalar, 4 ay bir işyerinde sigortalı olarak asgati ücretle çalıştım fakat sigortam 85 gün yatırılmış olup işten çıkmadan sigortadan çıkışım verilmiş.1 aydır işten çıkmama rağmen son maaşımı alamıyorum.ayrıca 5 ten fazla kişi çalışıyor ve maaşlarımız elden çok geç veriliyor ve herhangi bir imza atılöıyor ve makbuz da verilmiyordu bu durjmda ne yapmam gerekir.

 96. Merhaba,
  Çalıştığım şirkette maaşlar asgari ücret gösterilip üstü elden veriliyordu
  4 yıl çalıştım işten ayrıldım dava acsam tazminatımı alabilirmiyim meslek kodum ar-ge diye geciyor
  Teşekkürler.

 97. merhaba
  çalıştığım iş yeri maaşımı asgari ücretten bankaya yatırıp anlaştığımız paranın geri kalanını elden veriyor.fakat elden parayı sanki acil bi durum için istiyormuşum gibi bana dilekçe yazdırıp imzalatarak ödüyor.ben bu durumu nasıl ispatlayabilirim?çalıştığım kurumda benden hariç 7/8 öğretmen daha çalışıyor.onların beyanları şikayetim durumunda dikkate alınır mı?

  • Merhaba, her ay aynı şekilde sizden imza alınıyorsa, imzaladığınız bu kağıdın bir nüshasını alıp durumu ispat edebilirsiniz. Eğer alma imkanınız yok ise, 170’i arayarak durumu şikayet edebilirsiniz.

 98. hayırlı sabahlar bir iş yerinde çalışıyordum 6 ay oldu çıkalı bana 2000 tl maaş veriyarlardı bazen elden bazen banka aracılığı ile havale ediyorlardı. bana 2000 tl verip meğerse 1603 tl den sigortamı yatırmışlar bu süre içinde hiçbir şekilde bodro fln imzalamadım benim senelik iznimi fln hiç kullandırmadılar 1sene 8 ay çalıştım banka bodrolarını araştırdım 3 defa 2000 tl yatırılan bodro buldum arabuluculuğa şikayet ettim ancak işten çıkarken 4000 tl ye imza attım bi hak idda edebilirmiyim. cevaplarsanız çok sevinirim

 99. 1 yılı aşkın süredir bir osgb de işyeri hekimliği yapıyorum. yapılan belirsiz süreli iş sözleşmesinde maaş net 2500 olarak belirtilmiş durumda. banka hesabına 2500 +agi şeklinde resmi yatıyor.elden +2850 küsüre anlaştık. yani toplamda 5500 maaş almam gerekiyor . fakat 4 aydır elden ücretleri alamıyorum. ellden ücretler verilirken tediye makbuz defterine isim miktar imza atıyordum,bana bir kağıt,belge falan verilmiyordu. resmi ücretlerde zamanında yatmıyor artık.{sözleşmede takip eden ayın ilk haftası ödenecektir yazıyor}.elden ücretleri istediğim,onlarında onayladığı,ödeyecez inşallah falan yazdıkları whatsup mesajları var telefonumda. hal böyleyken alacaklarımı alıp bu işyerinden nasıl ayrılabilirim. teşekkür ederim

 100. Merhaba direk konuya gireceğim bir taşöron firmada 40 gün boyunca çalıştım maaş ödemelerimi elden aldım fakat sigortamın yapılmadığını fark ettim 40 gün boyunca bu yüzden sgk ya şikayette bulundum ve ordan çıktım. bi kaç gün sonra sgk 40 günlük ödememi elden aldım bunu karşı tarafla birlikte whatsapp üzerinden de yazmıştım bi kaç hafta sonra benim ifadeye çağırdılar ve karşı tarafada bugun belirtilmiş iş yeri sahibi sana ben ücretini elden teslim ettim anlaştığımızı sanıyorduk felan dedi bende sana karşı bi dava açıcagım felan dedi devleti dolandırma ve beni dolandırma üzerine dedi biraz tedirginim yazışmalarımız elinde delil olarak var sonuç ne olur lütfen bilgilendirirmisiniz ?

  • Merhaba, elden ücret aldığınız için sizin dava edilmeniz söz konusu olamaz. Bu tamamen işverenin kabahatinde olan bir husustur. Tedirgin olmanızı gerektirecek bir durum yoktur.

 101. Merhaba 01.12.1997 sgk girişliyim. 4626 gun sayım bulunmaktadir . Ozel bir sirkette 01.09.2008 de işe basladim musteri hizmetleri departmaninda sonrasinda musteri hizmetleri müdürü ofis müdürü en son olarak 2014 yılı itibari ile genel müdür olarak hala gorev yapmaktayim. 2012 yiliin 3. Ayinda dogum iznine ayrilip 2012 nin 7. Ayinda tekrardan gorevime devam ettim.sgk kayitlari incelenmis olursa 2014 yilinin son iki ayi ile 2015 yilinin ilk iki ayi ogunki net 5000 tl maasim uzerinden primlerim ytiyordu sonrasinda 2015 yilinin 3. Ayindan itibaren maas gunu geldiginde haberim oluyorki sgk da brut olarak 2000 tl uzerinden gosterip kalan 3000 tl yi elden almaya basladim.yil 2019 olacak gorevim ayni yeterince mobing uygulamasi bulunmaktadir oda degisimi arac altimdan alinmasi 5 yildir 1 kere zam almis olmam suanki maasim 5500 tldir… elimde firma sahibinin ve tum personelinin bulundugu imzali gorev bildirim genel müdür olduguma dair sgk hizm. Dokumum elden maas alan personellerin imzaladigi evraklar (yalniz firma sahibinin imzasi yok sadece kase var sgk arastirirsa diye yapmiyorlar) firma calisanlarina elden fazla calisma odemeleri yapilmaktadir daha bunun gibi sirketin uyguladığı usulüne aykiri birçok sey bulunmaktadir .Burada benim geriye donuk tüm haklarımı tazminatimi alabilmem için me yapmami önerirsiniz? Desteginiz icin teşekkürler

  • Merhaba, ilk olarak sgk’ya şikayette bulunup, görev tanımınızı ve ünvanınızı belirtin. İşyerine gelen sgk denetmenlerine genel müdür olduğunuzu söylediğinizde 2000 tl civarı ücretten daha fazla ücret aldığınız tespit edilecek ve tutanağa kaydedilecektir. Bundan sonra başka bir şey yapmanıza gerek kalmaksızın haklı fesih ile işten ayrılabilirsiniz.

 102. 1 yılı aşkın süredir bir osgb de işyeri hekimliği yapıyorum. yapılan belirsiz süreli iş sözleşmesinde maaş net 2500 olarak belirtilmiş durumda. banka hesabına 2500 +agi şeklinde resmi yatıyor.elden +2850 küsüre anlaştık. yani toplamda 5500 maaş almam gerekiyor . fakat 4 aydır elden ücretleri alamıyorum. ellden ücretler verilirken tediye makbuz defterine isim miktar yazıyordu,ben de imza atıyordum,bana bir kağıt,belge falan verilmiyordu. resmi ücretlerde zamanında yatmıyor artık.{sözleşmede takip eden ayın ilk haftası ödenecektir yazıyor}.elden ücretleri istediğim,onlarında{patron,muhasebeci} onayladığı,ödeyecez inşallah falan yazdıkları whatsup mesajları var telefonumda. hal böyleyken alacaklarımı alıp bu işyerinden nasıl ayrılabilirim. teşekkür ederim

  • Merhaba, ücret alacaklarınızı ve tazminatlarınızı talep eden bir ihtarname çekerek işten haklı fesih ile ayrılabilirsiniz. Bu şekilde tahsil edemezseniz dava açmanız gerekecektir.

 103. merhabalar,

  4 yıldır bir firmada çalışmaktayım ve maaşım banka hesabıma yansımaktadır yan gelirlerim satışlardan elde edilen kazançlarım elden prim adı altında dağıtılmaktadır. yol ve yemek parası da ayrıca bordomda gözükmemektedir. elimde paraların kimlerin prim aldığı kamerada zarfla gelen paranın videoları ve resimleri mevcuttur. ayrıca paranın elden alınırken ki ses kaydı mevcuttur. bu durumda dava açtığımda tazminat alma durumum ve elimdeki delillerin geçerliliği ne boyutta olabilir. şimdiden teşekkür ederim.

 104. bir şey daha sormak istiyorum yanıma şahit almak bu açıdan faydalı olacaktır değill mi? bir de bu şahidin çalışan mı veya işten çıkan mı olması daha faydalı olacaktır? teşekkürler.

  • Merhaba, evet şahit olmalıdır. Sizinle aynı dönem çalışan kişi olmasına dikkat etmelisiniz. Şu an için işten çıkmış olmadı mühim değildir.

 105. Merhaba geçen hafta içinde işyerine müfettiş geldi elden para alıp almadığımızı sordu müfettiş işletme içinde sorduğunda 40 a yakın kişi evet elden para alıyoruz dedi sonra 40 kişiden 20 sini muhasebeye takrar çağırdılar müfettişler takrar tek tek içeri aldı ve elden aldiginizi dogruluyormusunuz diye tekrar sordular evet dedim bana aldığın miktarı yaz dedi yazdım
  maaşım 2350 bankaya yatan 1800 geri kalanı fazla mesai ile beraber elden alıyorum ve 40 kişiden bir ben elden aldığımı yazmişim diyer arkadaşlar iş verenle karşı karşıya gelmemek için elden alıyoruz ama şikayetçi değiliz demişler
  bu durumda ben yanlız kaldım nasıl bir yol izlemeliyim

 106. Merhaba,

  2.5 yıl çalışmış olduğum bir firmada ücretimin SGK da eksik gösterilmesi sebebi ile ihtar çekerek tek taraflı olarak sözleşmemi fesih ettim. SGK ya yapmış olduğum şikayet sonucunda iş yerine denetim ekibi sevk edildi ve parçalı ödemelere ait 7 farklı aya ait tespitleri olmuş. Tespitleri yaptıkları aylara ait geriye dönük ek hizmet girildi ve ilgili firmaya idari para cezası kesileceği iletildi. Denetim ekibinin yapmış olduğu tespiti ve girilen ek hizmetleri kıdem tazminatı için delil olarak sunabilir miyim. Sunduğum taktirde davayı kazanma ihtimalim nedir sizce.

  Teşekkürler.

  • Merhaba, tabiki davanızın ana esasını denetim raporunun sizin ücretinizin eksik bildirildiğinin tespit edildiği olmalıdır. Bu raporla birlikte davayı kazanmanız kesindir.

 107. Merhabalar,

  Bir senedir calismaktayim. Calistigim is yerinde maaslar bir kismi bankadan bir kismi elden verilmekte. Elden verilen kisim zarf icinde,sirket logolu imzasiz ve kasesiz verilmekte. Sgkmiz da asgariden yatmakta. Zam almayacagim tarafima iletilince isten cikmaya karar verdim. Acikcasi gercek maas tutarindaki tazminatimi almadan cikmak istemiyorum. Nasil bir yol izleyebilirim. Sikayet etmem ve takibinde buroya teftise gelmeleri durumunda elden aldigimi soyleyen tek kisinin ben olmam sorun teskil eder mi? Nasil bir yol izlemem gerek?

  • Merhaba, bir sorun teşkil etmeyecektir. Gerekirse zarfı gösterebilirsiniz. Ancak ne kadar çok kişi aynı şeyi söylerse o kadar iyi olacaktır.

 108. Öncelikle yapmış olduğunuz bu çok değerli bilgilendirmeler den dolayı çok teşekkür ederim ben 01,08,2008 yılından 17,03,2014 tarihi arası hem elden aldığım paranın kaşesiz imzasız kağıdı var hem de yasal bordro var yani örnek vereyim elden aldığım kağıtta yazıyor bankaya yatan 1650 elden alınan 650 ve elden aldığım para kağıdına tarih yazmışım ve o tarihle yine o tarihli bordro ya baktığın da çakışıyor ayrıca iki tane şahidim var ve avukat dedi bankadan maaş dökümanı al yani mart 17 2019 tarihin de 5 yıl oluyor şimdi işlem yaptırsam avukat işlem başlatsa kazanırmıyım primlerime yansır mı şimdiden teşekkürler.

 109. MERHABA BEN 26.10.2017 DE İŞE BAŞLADIM HALA AYNI İŞLETMEDE ÇALIŞMAKTAYIM 1 YIL BOYUNCA 1655 TL MAAŞ ALDIM. YANİ ASGARİ ÜCRETLE ÇALIŞTIM 1 YILIM DOLUNCA BENİM MAAŞIM 1850 TL OLDU YANİ SADECE 1 AY ELDEN MAAŞ ALDIM 2019 DA ASGARİ ÜCRETE ZAM GELDİ 2020 TL PATRONUMUZ MAAŞLARI VE BES ÖDEMELERİ HESAPLAYAN BİR KAĞIT VERDİ MAAŞ BÖLÜMÜNDE BENİM MAAŞIMA 1900 AGİ DAHİL YAZMIŞ ELDEN ALACAKLARIN İÇİNEDE -220 TL YAZMIŞ YANİ BEN BANKADAN MAAŞIMI ÇEKİP 220 TL İŞLETMEYE VERMEM GEREKİYORMUŞ ??? İMZALI BİR KAĞIT YOK COK YENİ BU OLAY NE YAPMAM GEREKİYOR LÜTFEN BİR FİKİR VERİRMİSİNİZ ? BU ARADA BEN 220 TLYİ VERMEDİM VERMEYİDE DÜŞÜNMÜYORUM

  HESABIDA ŞU ŞEKİLDE YAPMIŞ 1900(AGİDAHİL)-2040(BANKAYA YATAN) : -140 -80 (BES): -220 TL

 110. Merhaba ben 2013 şubat ve 2018 şubat tarihleri arasında bir firmada çalıştım bu süre içerisinde gelire esas kazancım yüksek olmasına rağmen asgari ücretten gösteriliyordu, maaşımın asgari olan kısmı ay başında adıma bankaya yatırılıyor geri kalanında yine aynı şekilde bir süre sonra adıma aynı bankaya yatırılıyordu. 5 yıllık banka dokümanları ile dava açtım. Ayrıca işyeri tarafından kredi çekebilmek için bankaya verilmek uzere antetli kağıda ve imzalı şekilde maaşımı yüksek gösteren belge mevcut ve aynı dönemde çalıştığım 2 arkadaşımı şahit gösterdim bu durumda mahkemede olumsuz bir sonuçla karsilasabilirmiyim birde şirket matrah artırımı kanunundan faydalanarak geriye dönük incelemenin önüne geçmiş bu durum benim davamız etkileri teşekkür eder esenlikler dilerim

  • Merhaba, şirketin matrah arttırımı yapması mali mevzuatla ilgilidir. Sgk açısından matrah arttırımının bir önemi yoktur. Bu delilleriniz ile davayı kazanacağınızı düşünmekteyiz.

 111. Merhabalar,
  3 yıldır bir firmada çalışmaktayım. benim maaşım 2300 lira asgari ücret bankaya yatıyor geri kalan ücreti imza karşılığında elden alıyorum. Ayrıca haftada iki gün 12 saat çalışmaktayım fakat bu zamana kadar hiç bir şekilde mesai ücreti almadım. Elimde haftada iki gün 12 saat çalıştığıma dahil imzalı belgeler var. bu zamana kadar çalışmış olduğum fazla mesai ücretlerimi almam mümkünmüdür. Yoksa iş veren elden verdiği parayı mesai ücreti diye verdim diyerek işin içinden sıyrılabilir mi?

  • Merhaba, firma 5 kişiden fazla çalışana sahip ise, elden ücret vermesi yasalara aykırıdır. Dolayısıyla elden verdiği ücret ile mesainizi karşıladığını iddia edemez. Şöyle ki, eğer geçmişe dönük fazla mesailerinizi almak için dava açtığınızda mesaileri verdiğini kanıtlama göçrevi işverene aittir. Sizin elinizde kanıt olması durumunda rahatça dava açabilirsiniz.

  • Merhaba, firma 5 kişiden fazla çalışana sahip ise, elden ücret vermesi yasalara aykırıdır. Dolayısıyla elden verdiği ücret ile mesainizi karşıladığını iddia edemez. Şöyle ki, eğer geçmişe dönük fazla mesailerinizi almak için dava açtığınızda mesaileri verdiğini kanıtlama görevi işverene aittir. Sizin elinizde kanıt olması durumunda rahatça dava açabilirsiniz.

 112. Merhaba,
  1981 doğumluyum 1997 ssk baslangıcım var 1 firmada 15 kusur senedir ssk lı çalışmaktayım,yıllardır maaşımı asgari ücretten yatırdılar,maaşımı aralıkarla bellı zamanlarda banka üzerinden tam olarak yatırıyorlar.maaşım 2900 tl civarı, gönderdiği banka dekontlarında acıklama olarak maaş yemek yol agi olarak belirtiyor. 5900 iş günümü doldurdum.yaşım şu anda 38
  1.sorum tazmınat hakkımı direk ssk ya basvurup baslatabılırmıyım?
  2.sorum eskiye donuk ssk yı düşük gösterdi diye eski ssk primlerinin yükselmesini talep edebilirmiyim?
  3.sorum tazminat hakkım var ise direk kendim cıkışımda işsizlik maaşı alabılırmıyım?
  4. sorum son 3-4 aylık maaşımı direk banka yoluyla gönderiyor bu banka dekontları ssk da delil olarak kabul olurmu?
  şimdiden tşk ediyorum. iyi çalışmalar

 113. merhaba,
  3 yıldır tekstil firmasının çalışmaktayım.
  Maaşımızın tamamını bankadan almıyoruz elden aldığımız kısımları her ay personel listesi şeklinde 20-30 kişinin aynı listede ıslak imzalı şekilde elden ödemesini aldığına dair evraklar var bu evrakların resimlerini çeksem ıspat olarak kullanabilir miyim? orjinallerini de alabilirim.

  31.01.2019 tarihinde bizi bu firmadan çıkarttılar diğer firmaya girişimizi yaptılar. geçiş sırasında resmide 2100 tl olarak görünüyor maaşım ama tazminatımı 3500 net maaşımdan ödediler ve tamamını bankaya yatırdılar bu durum da bi ıspat olur mu 2100tl nin brütünü geçiyor 3500 tl?

  işverenle tartışmamız oldu 3500tl nin bürütünden yatırması gerektiğini söylediğimde cevap olarak 3500tl nin bürütü üzerinden yatırırım ama işine son veririm cevabını aldım sonuç olarak kabul ettim işimden olmamak için. aynı zaman da eşimle birlikte aynı firmada çalışıyoruz kabul etmesem onun da işinden olma ihtimali olabilirdi.

  sonuç olarak ben yatırılan ihbar ve kıdem tazminatın farkını alabilir miyim dava yoluyla?
  geçmişe dönük sigorta farklarımızı alabilir miyim? bu durum eşim için de aynı. eşim de yaklaşık 2 yıldır bu firmada tazminatı için haklı sebep sayılabilir mi?

 114. Merhabalar ben yaklaşık 6 yıldır bir firmada sevkiyat sorumlusu olarak çalışmaktayım çalıştığım şirkek çalışanların hepsinin ücretini asgari ücretten belli seviyelere gelmiş işçileri biraz yüksek ama tamamı elden para almakta. Ben 2017 yılında asgari ücret 1400 tl iken 2050 tl maaşla çalışıyorum 2018 de 100 tl zamla 2150 tl yapıldı düşük olduğu için tavrımı koydum beni şirketten tazminatsız çıkarmak için bir politika uyguladılar 2019 yılında ocak maaşını 1 mart ta aldık bana fesih bildirimi verdiler ve 70 tl zam yapıp işten çıkarılacağımı öğrendim şuan asgari ücret 2020 ben 2220 tl masşım oldu bana verdiklerikağıtta beni paketleme işçisi olarak göstermişler ve asgari ücretten bir tazminat hazırlamışlar beni bilgilendirirseniz sevinirim

  • Merhaba, haklı fesih ile işten ayrılmak için noter kanalıyla tazminatınızı talep ettiğinizi ve tazminatınızı gerçek maaş üzerinden yatırılması gerektiğini belirtin. Red cevabı geldiği takdirde şahitlerle ve varsa belgelerinizle dava açmalısınız.

 115. Merhaba, arkadaşlarımın çalıştığı işyerinde maaşlarının asgari ücreti geçen kısmını elden verdiklerini biliyorum. Onlar işlerinden olmamak için bu durumu şikâyet edemiyorlar ancak şikâyet edilmediği sürece hem vergi kaçırılmış hem de çalışanların hakları gasp edilmiş oluyor. Ben bu durumu şikâyet etmek istiyorum, SGK’ya mı şikayet etmeliyim yoksa BİMER üzerinden mi ilerlemeliyim? Bilgilendirebilir misiniz?

 116. merhaba,

  çalıştığım yerde maaşımın yarısını elden alıyoruz bu durum yukarıdaki yorumlardan anladığım üzere haklı fesihe giriyor. nasıl bir yol izlemem gerekiyor? kimden destek alabilirim bu konuda? noter kanalı ile geçmişe dönük eksik yatan sigortalarımı talep edebilir miyim? 3 yıldır bu firmadayım bütün tazminatlarımı alabilir miyim? elimde elden aldığımıza dair imzaladığımız evrakların görüntüleri var 20-30 kişinin de içinde olduğu bir liste. bu görüntü delil olarak işe yarar mı? orijinallerini de alabilirim? şahitlerimde var

  • Merhaba, şahitleriniz ve bu görüntüler dava aşamasında delil olabilir. Dilerseniz noter kanalıyla taleplerinizi belirtip daha sonra dava açabilirsiniz.

 117. Merhaba. 2013 ten bu yana aynı yerde çalışıyorum. Tek çalışanım elden maaş alıyorum 1 ocak 2019 dan bu yana asgari ücret vermiyor. Üstüne üstlük 1 yıldır hep maaşı parça buçuk verdi şimdi içerde 7000 tl alacağım var ama ödeme noktasında kaç defa söylesem de sorunlar yaşıyorum. Ayrıca 8 saat olması gereken çalışma saatim 11 saati buluyor. İşi bırakacağım fakat içerdeki alacağımı ve kıdem tazminatımı nasıl alabilirim. Nasıl bir yol izlemem gerekli yardımcı olursanız memnun olurum. SAYGILAR

  • Merhaba, durumunuzu alo 170’e bildirerek, gelen denetim ekiplerine anlatmalısınız. Onlar iddialarınızı tutanak altına alırlarsa, sizin de daha sonra dava aşamasında iddialarınızı kanıtlayabilmeniz kesinleşecektir. Böylece tazminatlarınızı ve alacaklarınızı alabilirsiniz.

 118. merhaba 2013 şubat ayından bu yana halen çalışmakta olduğum istanbul da özel şirkette genel muhasebe sorumlusu ve mali müşavir adayıyım şirkette asgari ücretten biraz yüksek olarak sgk ya prim bildirmekteyim elden aldığım ücret için kanıtım yok fakat adana şubemizde ve denizli şubemizde çalışanlarımız dan şahitim var bu kanıt olarak delil oluşturur mu kıdem tazminatımı ve eksik bildirilen sgk primlerimi almam için teşekkürler

 119. Mrb 14 aydır özel bir şirkette çalışmaktayım.Gerçek maaşım 3750₺ fakat bankaya yatan para 2250₺ bordrolarda öle çıkıyor imzaladığımız.Geriye kalan 1500₺ her ay düzenli olarak başka bir şahıs hesabına yatıyor firma patronu tarafından.Buradaki dekontlar delil sayılır mı ?Ayrıca ben evliyim eşim çalışmıyor 1 de çocuk var ama bordoda bekar agisi görünüyor.Geriye dönük agi farkını -tazminat ve ihbarımı alabilir miyim istifa edersem ?

  • Merhaba, bahsettiğiniz yöntem her ay düzenli olarak gerçekleştiği için kanıt sayılır. Dava açtığınız takdirde kazanabileceğinizi ve tazmianatlarınızı alabileceğinizi düşünmekteyiz. Geçmişe dönük agi tutarlarnızı alabilmek için vergi dairesine başvuru yapabilirsiniz.

 120. İyi günler 9 aydır asgari ücretin üstünü Baska sahıs adıyla bankaya yaptırıyorlar üstelik haftanın 5 günü 13 saat gece calısıyorum mesailerimi eksik veriyorlar bunları dile getirince bni baska bir göreve vermeye kalktılar bende çıkışımı verin dedin geriye dönük ne yapmalıyım yardımcı olabilir misiniz tesekkürler

 121. Merhabalar 5 yıl Çalıştığım iş yerinden noterden sözleşmemi fesih ederek ara bulucuya gidildi. Ara bulucu tekliflerini kabul etmeyen iş yerinden dolayı Mahkemeye gitmeye karar verdik.Çalışma saatlerim Hafta içi 08:45 -18:15 Cumartesi 08:45-16:00 saatlerinde çalışıyordum. Normalde Aldığım Maaş 4000 TL
  Bankadan gelen 2000 TL kalanı elden zarfla alıyoruz. (Zarf üzerinde Sadece İsim Yazmakta) bordrolarda mesai Resmi Tatillerde çalışmış olduğum halde yansıtılmamaktadır. Aynı iş yerinde Beraber çalışmakta olduğumuz ve benden 6 ay önce işten Arkadaşları Şahit Göstermem yeterli olur mu ?

 122. Merhaba
  Çalıştığım şirkette 12 – 13 saat ve haftalık izin olmadan çalışıyoruz maaşım 2500 tl fakat asgari ücretten ssk yatıyor aynı zamanda maaşımız bankaya değil tamamı elden veriliyor. Çok fazla hakkımızı yiyorlar. Hakedişlerimi almak için nasıl bir yol izlemem gerekiyor?

  • Merhaba, sgk’ya şikayette bulunabilirsiniz. Oradan bir sonuç alamazsanız, dava yoluyla arabulucuya gidebilirsiniz. İstanbuldaysanız sizi uzman avukatlarla görüştürebiliriz.

 123. Merhaba,yaklasik 7.5 seneden beri bir cagri merkezinde calisiyorum..asgeri ucretten gosteriliyiruz ancak primlerimiz elden veriliyor..her sene sgk dan mufettisler geliyor ve bize elden maas almadigimiza dair tebihliyorlar..isimizi kaybetmemek adina bunu dogru olarak beyan etmek durumunda kaldim gecen geldiklerinde ve imza da attim..artik bu durumu yasamak istemiyorum ve ihbarda bulunmak istiyorum..vermis oldugum bu mecburi yalan beyan gecersiz sayilip tazminatimi alabilirmiyim acaba…cunku bize mecburi bir sekilde bunu soylememiz gerektigini tembihlyorlardi.

  • Merhaba, tutanaklara elden ücret almıyorum diye imza attıysanız işiniz biraz zor ancak, gerek dava açarak gerek tekrar şikayet ederek, bu imzaların işyerine gelen müfettişlerin beni böyle yönlendirmesi neticesinde attım diyebilirsiniz. Hatta müfettişlerin ismini de verebilirsiniz. Ya da tekrar şikayette bulunup elden ücret aldığınızı beyan edebilirsiniz.

 124. Merhaba 15 yıl iki ay çalıştığım iş yerinden çıkarıldım maaşım 3300 bankaya 2550 yatıyor 750 elden alıyorum tazminatımı SSK primi üzerinden hesaplamışlar itiraz ettim cevap bekliyorum hem eksik tazminat hemde eksik prim sadece çıkış belgem elımde başka bi belge yok ne bordro kimsede işten çıkarırlar diye şahit olmak istemiyor benim gibi eksik yatırılan 20 25 kişi vardır
  Nasıl bir yol izlemeliyim

  • Merhaba, işten çıkarıldığınız için iddialarınızı SGK kanalıyla kanıtlamanız çok zordur. Bu durumda dava açmalısınız. Eğer işyeriniz istanbulda ise, dava açma ile sorularınız için sizi avukatlarımıza yönlendirebiliriz.

 125. Merhabalar ben yaklaşık iki buçuk aydır özel bir şirkette çalışıyorum.Çoğu kisinin alacak iznini bile vermiyorlar.Verdiklerininde sadece birkaç gününü veriyorlar.Hatta Bizim primlerimiz maaşdan ayrı olarak elden ödeniyor.Primlerimizi birde normalden daha aşağı yatırıyorlar.Hatta geçen ay bayram mesaisi diye aldığımız ücreti primlerimizden kesip ödediler.Primlerimiz eksik yattı bütün ekip olarak şikayetçiyiz. Ama ne yapacağımızı bilmiyoruz.Bize bir yol gösterirseniz seviniriz.Tşkler

  • Merhaba, yapılması gereken dava açmaktır. Bunun dışında iddialarınızı sgk’ya şikayet ederek kanıtlamanız zor görünüyor. Ekip olarak dava açarsanız, kazanma ihtimaliniz çok yüksek olur. Eğer işyeriniz istanbulda ise, dava açma ile sorularınız için sizi avukatlarımıza yönlendirebiliriz.

 126. merhaba çalıştığım firma 4250 tl maaş veriyor fakat 2500 tl üzerinden sigortam yapılıyor elimde şirketin kullandığı paraşüt adlı muhasebe programından aldığım gerçek ücretimi gösteren şirket mailine gelen mailler var bu maillerle dava açabilir miyim.ve şirket bundan ne kadar ceza alır.

  • Merhaba, bu e-mailler sizin haklılığınızı kanıtlayabilir. Dolayısıyla dava açıp haklarınızı alabilirsiniz. Eğer işyeriniz istanbulda ise, dava açma ile sorularınız için sizi avukatlarımıza yönlendirebiliriz.

   • iş arkadaşımın gerçek maaşı da sigortası da asgari ücretten yatıyor.tazminatını vermeden işten çıkarmaya çalışıyorlar.o şikayet ederse tazminatını alabilir mi. sonuçta firma vergi kaçırıyor mailler ondada var.

 127. Merhaba , 2012 yılının Haziran ayından bu yana aynı iş yerinde çalışıyorum. Özel bir çocuk spor merkezinde uzman eğitmen olarak görevliyim.
  – Bu dönem içinde 2 kez yarı zamanlıdan tam zamanlı çalışma şekline dönüş yaptım.
  – Maaşımız asgari ücret üzerinden gösterilip , geri kalan elden teslim ediliyor.
  – Görevimiz dışında eşya taşıma, boya vb.. işler yaptırıyor.
  – Daha önceden çalışanlardan bir kişi iş yerine dava açtı ve kazandı. ( Elden para alma, resmi günlerin parası yatmaması, psikolojik baskı.)
  -Yıllık izni haftalık izinden sayma.
  -Haftalık çalışma saatinden fazla çalışma.
  -Günlük dinlenme sürelerinin, iş yoğunluğu olduğunda verilmemesi.

  Saydığım nedenlere dayanarak sözleşmemi tek taraflı fesih edip. Tazminat almaya hak kazanabilir miyim? ( Aynı iş yerinden 3 kişi)

  Tazminat almaya hak kazanırsam, tam ve yarı zamanlı sözleşmelerim olduğu için nasıl hesaplanır? Zaman ayırıp cevaplarsanız sevinirim. İyi çalışmalar..

 128. Eklemeyi unuttum, 2 yıl önce ki primlerim tam yatırıldı.(2017 yılı primleri aldığım ücret üzerinden yatırıldı.)
  Daha sonra mesleğim ve görevim aynı olmasına rağmen asgari ücrete indirildi.

  • Merhaba, saydığınız bu ihlaller neticesinde haklı fesih ile işten ayrılabilirsiniz. Ancak tazminatlarınızı alabilmeniz için ve haklılığınızı kanıtlamanız için dava açmanız gerekecektir. Dava sonucunda hakedişlerinizi alabilirsiniz. Eğer işyeriniz istanbulda ise, dava açma ile sorularınız için sizi avukatlarımıza yönlendirebiliriz.

 129. Merhabalar 8 yıldır bir firmada çalışıyorum çalışma saatlerim sabah. 8.30 akşam 7 maaşım 3.750 tl +pirim ssk.asgari ücretten ödeniyor maaşımın tamamını elden alıyorum yıllık 10 gün izin kullanıyorum ve maaşımın hepsini elden alıyorum şimdi işyerinin kapanma ihtimali var tazminatımı asgari ücretten 8 maaş olarak düşünüyorlar ben henüz birşey söylemedim şahitlerim var kredi çekmek içinde aldığım 3.750 tl + pirim alıyor diye kaşeli imzalı maaş yazım var haklarım neler yada iş yerim kapanırsa yada işten çıkarılırsam ne yapabilirim tazminatım ne kadar olur yardımcı olursanız sevinirim…ilginize çok tesekkurler

  • Merhaba, firmanızda çalışan sayısı 5 kişiden az ise, ücretinizin tümünü elden verebilirler. Bunda bir mahsur yoktur. Diğer hususlar ile ilgili eğer eksik tazminat verirlerse, dava açmalısınız. Bankaya verdiğiniz evrak bir kanıt sayılabilir ancak birden fazla olması durumunda kesin kanıt sayılırdı. Gerçek kıdem tazminatınızı buradan hesaplayabilirsiniz. https://www.sorularlasgk.com/kidem-tazminati-hesaplama/
   Eğer işyeriniz istanbulda ise, dava açma ile sorularınız için sizi avukatlarımıza yönlendirebiliriz.

 130. Merhabalar 8 yıldır bir firmada çalışıyorum çalışma saatlerim sabah. 8.30 akşam 7.günlük
  10 buçuk saat çalışıyorum bu fazla çalışma saatim mesai sayılırmı maaşım 3.750 tl +pirim ssk.asgari ücretten ödeniyor maaşımın tamamını elden alıyorum yıllık 10 gün izin kullanıyorum ve maaşımın hepsini elden alıyorum şimdi işyerinin kapanma ihtimali var tazminatımı asgari ücretten 8 maaş olarak düşünüyorlar ben henüz birşey söylemedim şahitlerim var kredi çekmek içinde aldığım 3.750 tl + pirim alıyor diye kaşeli imzalı maaş yazım var haklarım neler yada iş yerim kapanırsa yada işten çıkarılırsam ne yapabilirim tazminatım ne kadar olur yardımcı olursanız sevinirim…ilginize çok tesekkurler

 131. Merhabalar 8 yıldır aynı işyerinde çalışıyorum maaşımı elden alıyorum Ayrıca günlük 10 saat çalışıyorum haftalık ortalama 15 saat fazla çalışıyorum aylıkta aşağı yukarı 60 saat fazla mesai yapıyorum bu fazla çalışmalarıma mesai olarak ek ücret ödenmiyor şu an işten çıkarılma ihtimalim var bu fazla çalışmaları mı tazminatım ödenirken Bunlar da ödenir mi ya da bunları talep edebilir miyim İlginize çok teşekkürler İyi çalışmalar diliyorum

 132. Merhabalar günlük 10 saat çalışıyorum ortalama aylık 60 saat fazla çalışıyorum yıllık 10 gün izin kullanıyorum 8 yıldır aynı firmadayım kullanmadığım izinleri ve fazla çalışmalarımı mesai olarak alabilirmiyim yardımcı olursanız sevinirim çok teşekkürler

 133. Çalıştığım işyerinde maaşımın tamamını elden alıyorum evliyim eşim hamile durumumuz iyi olmadığından kredi çekmek istiyorum hangi bankaya baş vurduysam bana kredi veremiyorlar. Bu nedenle İş yerimden çıkmak istiyorum ama tazminatımı vermiyorlar tazminatımı nasıl alabilirim ve herhangi bir banka bana nasıl güvenip kredi verebilir Lütfen bana yardımcı olursanız sevinirim

 134. Merhabalar,

  3 çalıştığım iş yerinde kendi isteğimle ayrıldım. Satışlardan doğan primlerimiz elden verildi. Bankadan yatmadı. bu alacağımdan dolayı ne yapabilirim. Mahkemeden bir sonuç alabilir miyiz? Tavsiyeniz ne olur acaba?
  Teşekkürler,

 135. Merhabalar 1.5 yıldır çalıştığım işyerinde 2500 TL maaş almaktayım işverenin eşinde şirket kuruluş vekaletnamesi var yani işveren vekili sıfatı sigortamı asgari ücretten yatırmakta maaşları bazen şirket hesabından 2500 TL olarak EFT yapıyor her ayın ilk haftasında açıklamalara yanlış gönderilen para iadesi yazıyor. Bazende işveren vekili kendi hesabından 2500 TL EFT olarak gönderiyor ama günler belirli SGK ya başvurduğum da kanıtlayıcı olurmu ayrıca işyerinde 5 kişiden fazla çalışan var ve hepsinin sigortası aynı fakat meslekleri doktor.Sgk şikayetin de yasal haklarımı alabilmem için yeterli olurmu(İşsizlik maaşı, Kıdem tazminatı) yoksa mahkemeye kalırmı?Süreç ne kadar sürer?

 136. Güvenlik şirketin de çalışıyorum 21 aydır maaşım asgari den görünüyor yalnız maaşım banka hesabıma asgari den yatırılmıyor. İş den ayrılmak istiyorum bu sebep den dolayı tazminat hakkım doğar mı ? ilk başta şirketten tazminatımı isteyerek ayrılmak istiyorum kabul etmeseler bu sebep den dolayı noter den yazı veya şirkete yazı mı gönderip sözleşme fesih etmem doğru olur.
  NOT:Bankaya agi ve maaş ödemesi olarak yatıyor.Elden ücret almıyorum direk hesabıma 2500 yatıyor ama 2020 den gösteriliyor bodroda

 137. kolay gelsın 5 kişilik iş yerinde çalışmaktyım. Maaşım 2290 tl dir. 2019 yılına gırdıgımızden beri bankaya 1290 yatıor. İşyerimizin gider makbuzu var ve oraya avans diye bize 1000 tl elden verilmektedir. Bu ssk primimizi etkiler mi veya ilerde ne gibi sorunlar cıkarır bize. Şimdiden teşekkür ederim

 138. Merhaba. Elden maaş veren bir kurumda çalışmış birisine vergi dairesinden yazılı bir beyan geliyor ise. Firmanin incelemeye alınmış olduğu. Kişininde maaş bordrosu ve banka dekontu ile vergi dairesine gidilmesi gerektiği söylenmektedir. Bu kişi elden maaş aldığı için suçlu olur mu

 139. Merhabalar ben makam şoförü olarak çalışıyorum bankaya asgari ücret yatırılıyor geri kalanı elden alıyorum fakat bankadan ödenen dekontun arkasına bankaya yatan ücreti elden aldığımı ve yol paramı yemek paramı yazdıyor imzalatıyor bu belgeler elden para aldığıma delil olur mu şahidim yok malesef 10 yıldır yanında çalışıyorum tazminatımı bırakmak istemiyorum ne yapmam lazım teşekkürler

 140. Elden para verildiğini ve is yeri defalarca denetlenip bu konuda ceza yemiştir sgk dan
  Şirket tarafından bana gönderilen imeilde bütün personel 2017 ve 2018 zam yapılan şekilde gerçek maaşlarını belirten imail var Yani bankaya yatan ve elden de verilen paranın netini ifade eden imail ispat olurmu hizmet tespit davasinda
  17 yıllık çalışanm ve 30 dan fazla calisani var bu şirketin

 141. meraba 2006 yılından beri aynı iş yerinde calısmaktayım su anda 2450 tl maas almaktayım yaklasık 5senedir elden para veriyorlar su anda 450 tl veriyorlar bunu maasıma yansıtın dıye cok konustum ama yapmıyorlar ayrılmayı dusunuyorum tazmınatımı alabılırmıyım bana acıl yardımcı olurmusunuz tesekkurler

  • Merhaba, hemen ayrılmayacaksanız alo 170e bu konuda şikayetlerinizi iletin. İşyerine gelen denetim ekiplerine de maaşınızın elden verildiğini aktarın. bunun sonucunda işten haklı bir biçimde ayrılarak tazminat haklarınızı talep edebilirsiniz.

 142. Merhaba.
  Maaşımın bir kısmı bankaya yatıyor. Diğer bir kısmı da elden ödeniyor. Bu diğer bir kısım elden alınan maaş için de imzalatılan belge bize verilmiyor, şirkette kalıyor. Bu durumda elden maaş verildiğini nasıl ispat edebilirim?
  Teşekkürler, iyi günler.

 143. Merhaba bir villada 2 yıldır çalışıyorum 9 aylık SSK yatmamış ve maaşım asgeri ücret tamamını elden alıyorum ayrıca ben villada çalıştığım halde beni şirkette çalışıyor göstermiş oysaki şirketle alakam yok napmaliyim

  • Merhaba, eğer 5 kişiden az çalışan var ise, ücretinizi elden almanız usule aykırı değildir. Ancak diğer durumunu düzeltmek istiyorsanız, sgk’ya şikayette bulunmalısınız.

 144. Merhaba,
  Mahkemede maasimi elden aldigimi ispat ettim bodroda 1900 tl bildirilmis ve fazla mesai odemeleri bodroda gorunmemekte mahkeme brut ucretimi net 3100 brut 4.700 tl.kabul etti fazla mesai ucretinide 15.000 tl olarak onayladi. Sorum sudur,bu mahkeme karari ile primlerimi yukseltebilirmiyim ve isverene ceza kesilirmi.yoksa hizmet tespit davasimi acmaliyim primlerim icin tesekkur ederim…

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz