Elden Maaş Ödemenin Cezası ve İspatı

129
6085

İş hayatında sıklıkla rastlanan ve en çok mağduriyet yaşanan hususların başında gelen konulardan biri de, sigortalıların aldıkları ücretin asgari kısmının bankadan diğer kısmımın ise elden verilmesidir.

Bu durum işçilerin,

 • Emekli maaşının düşük olmasına
 • İstirahat raporlarından dolayı alacağı rapor parasının düşük olmasına
 • Kadın işçilerin alabileceği doğum parasının düşük olmasına neden olur.

Bu yazımızda Elden Maaş Ödemenin Cezası ve İspatı, ayrıca bu durum karşısında yapılması gerekenleri anlatmaya çalışacağız.

Ücretleri Bankadan Ödememe Cezası

İş yerleri ve işletmelerinde İş Kanunu hükümlerinin uygulandığı işverenler ile üçüncü kişiler, Türkiye genelinde çalıştırdıkları işçi sayısının en az 5 olması hâlinde, çalıştırdıkları işçiye o ay içinde yapacakları her türlü ödemenin kanunî kesintiler düşüldükten sonra kalan net tutarını, bankalar aracılığıyla ödemekle yükümlüdürler.

5 işçi çalıştıran işverenlerin ücretlerin tamamını ya da bir kısmını banka aracılığıyla değil de elden vermesinin idari para cezası, 2017 yılı itibariyle 167,00 TL’dir.

Asgari Ücret Kısmını Bankadan Diğer Kısmın İse Elden Ödemenin Cezası

Belirttiğimiz idari para cezalarının hangi maddeleri kapsadığını, işçinin ücretinin 1 yıldır daha yüksek maaş aldığı halde asgari ücretten bildirildiğini var sayarak maddeler halinde anlatalım.

1-APHB’de Eksik Ücret Bildirilmesi (102/c-4):

İşçinin maaşını asgari ücretten gösteren işveren SGK‘ya her ayın 23’üne kadar verilmesi zorunlu olan Aylık Prim ve Hizmet Belgesini verdiğinde çalıştırdığı kişinin kazançlarını eksik bildirilmiş olacaktır.

İdari Para Cezası (Her Ay İçin): 1777,5x2x12 AY= 42.660 TL

2018 yılı için ise 2.029,50 x 2×12= 48.708 TL

2-Bordronun Geçersiz Olması (102/e5):

İşçinin maaşını asgari ücretten gösteren işveren APHB’de ücretini eksik bildirdiği kişiyi doğal olarak bordrosuna da yansıtmamıştır. Bu sebeple Bordro geçersiz sayılacaktır.

İdari Para Cezası (Her Ay İçin): 1777,5/2×12 Ay= 10.665 TL

2018 yılı için ise, 2.029,5/2 x 12 Ay= 12.177 TL

3-Muhasebe Defterlerinin Geçersiz Olması (102/e-4):

İşçinin maaşını asgari ücretten gösteren işveren bordroya eksik kaydettiği işçi ücretini muhasebe defterinin işçilik giderleri kısmına da yansıtmayacağından dolayı Muhasebe Defteri geçersiz sayılacaktır.

İdari Para Cezası (Bilanço usulu) :1777,5/2x12Ay= 10.665 TL

2018 yılı için ise, 2.029,5/2 x 12 Ay= 12.177 TL

SONUÇ; sigorta primine esas kazançlarının Sosyal Güvenlik Kurumu’na aldığı gerçek ücret yerine daha düşük ücretten veya asgari ücretten bildirilmesi neticesinde işverenler idari para cezalarıyla karşılaşacaklardır. İdari para cezalarını kapsayan tüm maddelerden doğan cezaları topladığımızda bu para cezasının miktarının 63,990 TL olduğu, 2018 yılı itibariyle 73.062 TL olduğu görülecektir. Ayrıca işveren eksik bildirdiği primlerin de ödemesini yapacaktır.

Elden Maaş Alanlar Ne Yapmalı

Maaşı olduğundan daha düşük ya da asgari ücretten gösterilen işçilerin yapacakları iki şey bulunmaktadır;

 • SGK’ya şikayet edebilir
 • İş Mahkemesinde dava açabilir.

SGK’ya Şikayet Etme

Sosyal Güvenlik Kurumuna şikayet edildikten sonra, Kurum önce işçinin hala aynı iş yerinde çalışıyor olup olmadığına bakacaktır.

İşçi hala aynı iş yerinde çalışıyor ise, iş yerine teftişe gelinecektir. Teftişe gelen Denetmen/Müfettiş çalışanların ifadelerine başvurarak Eksik Ücret bildirimi yönünde tespiti yaparsa işçilerin ücretleri gerçek seviyesine çekilecek ve işçilerin primleri yükseltilecektir. Ayrıca işverene idari para cezaları uygulanacaktır.

İş yerine gelen Denetmene/Müfettişe maaşın bir kısmının bankadan diğer kısmının elden alındığı beyan edilmelidir be bu beyanın tutanaklara geçirilmesi sağlanmalıdır.

Elden maaş alındığı beyan edilmez ise, Kurum yetkililerinin yapacak fazla bir şeyi olmayacaktır.

İşçi çalıştığı iş yerinden ayrılmış ise, Kurumun Denetmen/Müfettişleri iş yerine teftişe gelmeyebilir. Bu durumda şikayette bulunan işçiye tebligat göndererek, kişiyi ifadeye çağıracaktır.

Bu süreçte, işçinin iddiasını kanıtlaması için yeterli bilgi ve belgesi olup olmadığı araştırılacaktır.

Bu belgeler Denetmen/Müfettişe sunulduğunda gereken yapılacak ve işçilerin ücretleri gerçek seviyesine çekilecektir.

İş Mahkemesine Dava Açma

Yukarıda belirttiğimiz biçimlerde yapılan başvurulardan sonuç alınamaması durumunda, çalışanlar iş mahkemesinde dava açabilirler.

İş mahkemesinin durumu değerlendirmesi Sosyal Güvenlik Kurumuna göre daha farklı olacaktır.

Mahkeme, gerekli gördüğü takdirde aynı iş kolunda çalışan diğer işçilerle ilgili emsal ücret yoluna gidebilir. Yani örneğin, iş yerinde çalışan bir jeoloji mühendisinin asgari ücretten bildirilmesi durumunda, Mahkeme Jeoloji Mühendisleri Odasından emsal ücret talep edebilir.

Mahkeme, kişinin aynı iş yerinde aynı zaman diliminde çalışmış olan bordro tanıklarını çağırarak, onlardan tanıklık yapmasını isteyebilir. Tanıkların hepsi kişinin asgari ücretten daha yüksek ücret aldığını onaylarsa bu durum kişinin iddiasını destekler nitelikte olduğundan Mahkeme işçi lehine karar verebilir.

Elden Maaş Almanın İspat Edilmesi

Örneğin; net 4000 TL maaş alan sigortalı bu maaşın asgari ücret kısmını bankadan alıp diğer kısmını elden alıyorsa, yukarıda bahsettiğimiz şekilde SGK’ya şikayet etme ve İş mahkemesine dava açmadan önce elden ücret aldığını ispat edecek bilgi ve belgeleri toplamalıdır. Bu belgeler şunlar olabilir;

 • Elden maaş aldığını gösteren üstünde işveren ya da iş yerinin imzasının ve kaşesinin olduğu makbuz
 • Sigortalının bankadan kredi çekmek için işverenden aldığı gerçek ücreti gösteren ve bankaya sunulan belge
 • İş sözleşmelerinde yazılı olan tutar
 • Fazla mesai yapıldıysa bunu kanıtlayan her türlü belge
 • Mahkemenin dikkate alacağı, sizinle aynı dönem sigortalı olarak çalışmış kişilerin beyanları
NOT: Elden Maaş Ödemenin Cezası ve İspatı konusu ile ilgili sorularınızı sayfanın yorum kısmından sorabilirsiniz.

129 YORUMLAR

 1. merhaba elden aldığımız ücretleri makbuz imzalamadan direk alıyorum bankadan kredi çekmek istediğimizde de askeri ücretli bodra veriliyor bunu nasıl ispatlayabilirim teşekkürler.

 2. merhaba, elden aldığım ücreti işverenim muhasebe programında resmi olmayan kayıtlar atında tutuyor. izinsiz kayıtların dökümünü alsam işe yarar mı? ücret alırken makbuz kesilmiyor çünkü.

  • Merhaba; elinizde başka herhangi bir kanıt yoksa, hiç yoktan iyidir kabilinden dava aşamasında işe yarayabilir. Ancak, sgk yetkilileri tarafından dikkate alınmayacaktır.

 3. merhaba
  SGK denetmenleri geldiğinde maaşın bir kısmını elden aldığımı tek başıma beyan etmem geçerli olacak mıdır. diğer çalışma arkadaşlarım işten çıkartılma kaygısı ile doğruyu söylemeyebilriler. yahut isimleri gizli kalacak şekilde ifade tutanağı düzenlenebilir mi.

 4. AİLE HEKİMLİĞİ UYGULAMASINDA AİLE HEKİMLİĞİ BİRİMİ SINIFLAMA KRITERLERİ NE GÖRE A SINIFI HER BİR HEKİM İSPATLAMAK KAYDI İLE “HAFTADA 20 SAAT YARDIMCI SAĞLIK PERSONELİ ÇALIŞTIRIR ” İFADESİ ÜZERİNE UYGULAMA DA 2 HEKİM BİR PERSONEL ÇALIŞTIRIYOR. AYLIK ÖDEME 30X7,5 =225 SAAT ÜZERİNDEN YAPILIYOR. SSK PRİMLERİDE 225 SAAT ÜZERİNDEN ÖDEME YAPILIYOR.HAFTADA 20 SAATİ 7 GÜN OLARAK MI YOKSA 5 GÜNDE 20 SAAT OLARAK HESAPLAMALIYIZ.

 5. merhaba, öncelikle insanlara yardımlarınızdan dolayı teşekkür ederim. Soruma gelecek olursak;
  3 yıldır bir şirkette teknik ressam olarak görev yapmaktayım, şuan net olarak 2060tl+agi ücret alıyorum. yalnız maaş bordrosunda, net aldığım ücret bürüt olarak gösterildiği için, bordrodaki maaşım asgari ücretin biraz üzerinde gösterilmektedir. maaşımın bordroda ki miktarı 2 parça olarak bankaya yatıyor, geri kalanını ise elden veriyorlar. maaş ile birlikte fiş tarzı bir belge veriyorlar, üzerinde aldığım 2060tl maaşım, agim, bankaya yatan miktarlar ve elden alacağımı gösteren miktarlar yazmakta ama üzerinde herhangibir kaşe veya imza bulunmamakta. sigortamda maaş bordrosundaki miktar üzerinden yatmakta. ayrıca iş yükü olarak başka departmanın işlerinide yapıyorum. son olarak da ofisime kamera taktılar. acaba bölge çalışma müdürlüğü ve sgk ya şikayet etsem, haklı fesih hakkımı kullanarak tazminatlı çıkış yapabilirmiyim?

  ilgi ve alakanız için teşekkür eder, iyi çalışmalar dilerim…

  • Merhaba, bahsettiğiniz durum tabi ki bir haklı fesih sebebidir. Ancak, haklı feshi sizin yapmanızdan dolayı ispatlamak da sizin sorumluluğunuzdadır. Yani haklı fesih yapabilmek için elden ücret aldığınızı ispatlamanız gerekir. imza ve kaşe olmayan makbuzlar kanıt sayılmayabilir. Size yapabileceğimiz tavsiye, önce sgkya şikayet etmenizdir. Şikayetinizde durumu aynen bildirin ve isminizi de verin. iş yerine gelen denetim elemanları sizden ifade alacaktır. Gerçek maaşınızı tutanaklara geçirin. Gerekirse aldığınız fiş ve makbuzu da gösterin. Eğer bu şekilde olmazsa işten ayrılıp dava açmanız gerekecektir.

 6. merhaba,

  2010 yılından beri aynı firmada çalışıyorum. 16.09.2010 tarihinde girişim yapıldı ve 19.04.2011 de çıkış yapıldı ve alt firmaya 20.04.2011 tarihinde girişim yapıldı. İkinci firmadan 30.03.2014 tarihinde çıkışım yapıldı ve 01.07.2014 tarihinde yine ilk firmaya girişim yapıldı. Bu giriş çıkışlarda herhangi bir para almadım. 2015 Nisan ayına kadar maaşım tam yatırıldı ve 2015/04 dönemi 4/A hizmet dökümünde Brüt maaşım 3.364,05 TL olarak gözükürken 2015/05 dönemi ile birlikte 4/A hizmet dökümünde Brüt maaşım 2.100 TL olarak gözükmeye başladı çünkü bu tarihten itibaren maaşımın bir kısmını bankaya yatırıp bir kısmını elden vermeye başladılar. Elden verdikleri parayı zarfla veriyorlar ve üzerinde bankaya ne kadar yattığı, elden ne kadar verildi yazıyor. Ben bu zarfları atmadım, hepsini sakladım. 2018 için net maaşım 3150 TL oldu fakat yine 2150 TL bankaya yatıyor ve 1000 TL elden aldım. Yine bunun da zarfını atmadım ve üzerinde “Ocak 2018 maaş farkı ödemesi” yazan imzalı Ödeme Tutanağı Formu’nun fotoğrafını çektim.

  Benim sormak istediğim şu; şimdi ben bu şartlara göre fesih hakkımı kullansam ve firmaya İş mahkemesinde dava açsam hesaplamalarıma göre 4400 TL olan brüte göre ilk girdiğim tarih olan 2010dan bu zamana kadar olan tazminatımı alabilir miyim? (son aldığım maaş net olarak 3150 TL ve bunun da brütü 4400 TL olarak hesapladım. ilk girdiğim tarihten bu yana hesapladığımda da 30000 TL kıdem tazminatı ediyor.)

  • Merhaba, belirttiğiniz form işveren imzalı ve kaşeliyse bu kanıt sayılır haklı fesih ile işten ayrılabilirsiniz. İş mahkemesinde davayı kazanmanız halinde brüt ücretiniz 4400 tl olacağından tazminatınızı da bu miktar üzerinden alırsınız.

   • Çok teşekkür ederim cevabınız için. Peki firmaya ilk girişim olan 2010dan bu yana olan tazminatı alabilir miyim? yoksa girdi çıktılardan sonra olan (son giriş 2014) tazminatı mı alırım?

    • Aynı iş yerinde devam ettiğinizden ve çıktığınızda herhangi bir kıdem tazminatı almadığınızdan dolayı, 2010 dan itibaren alırsınız

 7. Merhaba işyerim maaşın bir kısmını elden veriyor ve bu parayı işyeri antetli zarfı içerisinde para miktarını muhasebecinin elyazısı ile yazıp veriyor bu sskya şikayet etiğimde müfettişe göstersem kanıt sayılır mı.?

 8. merhaba benim maasimin 2500 tl hesabima yatiyor once asgarisi arkasina ise geri kalani yatiyor 2 sene bu sekilde ispat olurmu yada nasil ispat ederim

  • Merhaba, bu durum eğer sürekli ise kesin ispat niteliğindedir. Şikayet ederseniz dilekçenizin ekine banka hesap dekontlarını da eklemeyi unutmayın

 9. Merhabalar, işyerinde 18 ay calıştim, askere gittiğim icin tazminatimi alarak işten ayrildim. Fakat tazminatı aldığım ücretten değil asgari ücrete göre yatırdılar. Elimde muhasebe programında maaşımın mikatirin yazıldığı ve bankaya yatırılan paralarin yazili olduğu sayfanin fotoğrafı var. Bankaya yatan ücretler birebir aynı. Maaş farkından olan ödemeler ya işyeri sahibinden yada başka hesaptan maaş hesabıma yatırıldı. Ayrıca bankaya işyeri sahibi kendi kişisel hesabından maaş farkını yatırdı ve bir de farklı bir hesaptan, benim maaş farkım yatırıldı. Bunlar kanıt olarak geçer mi? Ayrıca iş yeriyle son kez konuşsam ses kaydına alsam orda ağızlarından alabilecegim bir iki itiraf delil olarak kullanılabilir mi?

 10. Merhabalar, işyerinde 18 ay calıştim, askere gittiğim icin tazminatimi alarak işten ayrildim. Fakat tazminatı aldığım ücretten değil asgari ücrete göre yatırdılar. Elimde muhasebe programında maaşımın mikatirin yazıldığı ve bankaya yatırılan paralarin yazili olduğu sayfanin fotoğrafı var. Bankaya yatan ücretler birebir aynı. Maaş farkından olan ödemeler ya işyeri sahibinden yada başka hesaptan maaş hesabıma yatırıldı. Ayrıca bankaya işyeri sahibi kendi kişisel hesabından maaş farkını yatırdı ve bir de farklı bir hesaptan, benim maaş farkım yatırıldı. Bunlar kanıt olarak geçer mi? Ayrıca iş yeriyle son kez konuşsam ses kaydına alsam orda ağızlarından alabilecegim bir iki itiraf delil olarak kullanılabilir mi?

 11. özel güvenlik olarak calısıyorum çalışdıgım firma son dokuz aydır askerileri bankaya yatırıyor geri kalan ödemeleri elden yapıyor ve bize elden aldıgımıza dahil bir kagıt imzalatiyor mahkemeye versem geriye dönük alacaklarımı resmi olarak ala bilirmiyim

 12. elden maaş aliyorum fakat sadece aldigim miktarlar sadece o aya ait hngi ayin maasi ise o ay var ve uzerinde sadece bnm adim bulunuyor yanina imza atiliyor baska kimsenin adi yok isyeri adi vs hcbrsey yok ne ypabilirim

 13. Yaklasik 13 yildan beri bir sirkette calismaktayim ve hala devam ediyorum bu elden para alma olayi bizde cok var. İlk seneler askeri ücretten yatirdilar sonraki seneler askeri ücretin biraz üstünde ve bu hala devam ediyor bizim razi olmadigimiz halde bir kac arkadasim bu durumdam sikayetci neler yapa biliriz yilda üc kere ikramiye aliyoruz elden ve mesayi yaptimizda birazi bankaya birazi elden veriliyor sgk sikayet ettik bizi isten cikardi diyelim biz issizlik maasi ne zamam alabiliriz gecinmek icin yada hemen baska bir ise baslasak sorun olurmu

 14. Bende çalıştığım işyerinden çıkarıldım 2011 yılında resmi evraklar var elimde zamlı maaş listeleri ve bordrolar var hepsinde asgari ücretin üzerinde maaş aldığım görünüyor ama bankaya o dönemin asgari ücreti tarifesi yatırlımış banka ekstrelerini de aldım korkum şu mahkeme şimdiye kadar neden şikayet etmedin demesi

 15. Merhabalar, Yaklaşık 2 yıldır çalıştığım işyerinde maaşımın büyük bir kısmı elden ödenmektedir. Ancak ödeme yaparken imza ya da kaşeli bir belge vermyorlar. Benim pozisyonum üst düzey yönetici konumunda benim elemanım diye tabir edebileceğim ekip çalışanım ile resmide aynı maaşı alıyor görünüyoruz. Elden maaş ödendiği için kıdem tazminatı talep edip istifa etsem, bu kıyaslama ile dava açıp tazmin hakkı elde etmem mümkün olabilir mi? Ayrıca eski çalışanlardan iki kişi şahitim var. Cevap verirseniz sevinirim. Teşekkürler İyi çalışmalar.

  • Merhaba, bu durum biraz muallakta kaldığı için net bir şey söylenemez. Ancak hala çalışıyorsanız, isminizi bildirmeden şikayet ederseniz, iş yerine gelen denetim elemanlarına gerçek maaşınızı söylerseniz istifa edip dava açarak tazminatınızı kesin olarak alabilirsiniz

 16. 9 yildir calistigim tekstil firmasinda mesailer elden veriliyor.2014 den beri yapilan mesai listeleri elimde bulunuyor.sikayet edersem geriye donuk yaptirimi varmi.bundan dolayi isten hakli sebeple ayrilmis olurmuyum.

  • Merhaba, elinizdeki mesai listelerinin nasıl bir liste olduğuna göre değişir. imzalı kaşeli bir liste ise, kanıt sayılabilir. Bundan dolayı da haklı sebeple ayrılabilirsiniz

 17. Merhaba 8 aydır bir doktorun yanında calisiyorumm fakat sigortam yatıyor ama maasimin asgari ücret bölümüde bankaya yatmıyor hepsini elden alıyorum napabilirim

 18. Şirkete ekip topladım 6 kişi topladım 2 yıldır çalışıyoruz ve asgari ücretin dışıbdaki ücretleri bana veriyorlar ben dağıtıyorum ama son ay şirket paramızı kesti işten ayrıldık götürdüğüm şahıslardan biri benden şikayet çi olacakmiş bende mağdurum ne şirkete dava açtim kendi adıma diğer şahıs kötü niyetli alacağını vermeme rağmen tehdit ediyor

 19. merhaba 17.01.2007 tarihinden beri bir şirkette calışmaktayım yıllık izinlerimiz 10 gün olarak veriliyor ve maasım 2200 tl olmasına ragmen asgari ücretten gösteriliyor 12 kisilik calıstığım yerde restaurant müdürlüğünü yapıyorum ve beni resmiyettede garson olarak gösteriyor ve bunu dile getirdiğimde sinirlenip tavır gösteriyor işten cıkmam icinde bahaneler bulmaya calısıyor bu durumda ne yapmalıyım yardmcı olursanız memnun olurum
  cevabınız için şimdiden tşk ederim..
  sayglarımla….

  • Merhaba, işten ayrılmadan şikayette bulunun ve maaşınızı eksik gösterildiğini belirtin. Bu şekilde işten ayrıldığınızda haklı fesih yaparak tazminatınızı alabilirsiniz. Ayrıca yıllık izinlerin işçilere tam verildiğinin ispat edilmesi işveren aittir. Dolayısıyla şikayetinizde bunu da dile getirebilirsiniz.

 20. Projeye elden paralarınımız geldiğinde,firma sgkya beyan ettiği bodroyu(tek sayfa halinde) ve elden verilecek ücretlerimizin çıktısını bize göndermekte.Bu belgeleri fotoğraflasak bize yardımcı olur mu?

 21. slm maasım 2200 burutten nete yaptıgımda 2333 cıkıyo yani agi tutarı kadar bankaya eksik yatmiş bodrto verilmedigi için bilmiyorum nedenini. Fazla mesaiyi hep elden ve eksik aldık ama maas bodrosuna imza atıyoduk herkesinki aynı kagıtta oldugundan sadece imza atacagımız yeri gosterip cekiyolardı. Eger fazla mesai o yazıyosa hakkımız varmı dava açmak için. Sabah işe girişcıkıslarda kagıtlar var . Bunu hakım isterse şirket vermek zorundamı. Bazıları imzalı bazıları qimzasız.

 22. Merhaba elinde maaşını belirten belgesi olan bir arkadaşımız yaşının da dolması ile birlikte noterden tazminat davası fazla mesai ve yıllık izin ücretleri için ihtarname çekip durumu avukata bildirmiş arabulucu ile anlaşılamamis ve durum mahkemeye düşmüş duruma göre sgk işyerine denetlemeye geleceklermis iş yerinde 10 kişiyiz maaşın bir kısmını bankadan bir kısmını elden alıyoruz cumartesileri yani fazla mesailer bordroda gözükmüyor . Biz 3 arkadaş diyoruz ki denetlenmeye geldiğin de yada gelmese bile bimer e şikayet edip denetlemeye geldiklerinde maaşımızın 3500 tl oldugunu ama brüt 2370 tl gösterildiğini cumartesi 1 e kadar çalıştığımız sürelerin bordro da gösterilmediği ni söylediğimizde bize katkısı ne olur ne gibi bir yol izlenmelidir

 23. Merhaba, sizin de belirttiğiniz gibi gelen denetmenlere gerçek maaşınızı iletirseniz ve bunu tutanağa geçirmesini sağlarsanız, hiç bir sorun olmadan maaş tutarınız 3500 tl’ye çıkarılacaktır

 24. Ben28 şubatta bir kreşe müdürlüğe başladım anlasmada3milyar maaşım vardı fakat bana sözleşmede eksik göstereceklerini söylediler1850 gösterelim dediler.biz tamamını ödeyeceğiz dediler fakat daha ilk aydan bin elli lira dışında kuruş ödemediler birde ilk ay 1850 almışız gb bordro imzaladikdiger uç ay hiç para ödenmedi ve beni 28 şubatta kendim istifa edip ayrılmışım gb gösterimizim asla böyle bir şey olmadı hatta bu tarihte izinliydim.aile sosyal politikalar bir nedenden dolayı müdürlüğünün iptaline karar vermişti ve bir sonraki ayın 3 de beni artıracaklardı.fakat bu durum benim madur olmama ve işsizlikten faydalanmam ve ihbar tazminatımı almak içindi. Fakat iş veren ihbar tazminatımı almak için beni istifa etti gösterdi ben savcılığa nitelikli dolandırıcılıktan suç duyurusunda bulundum ayrıca arabulucuda anlaşamadık işi mahkemeye verecem ben ihbar tazminatımı als bilirmiyim birde bu kurumda 4 ay çalıştım.

 25. Merhaba 5 bucuk yildir ayni isyerinde calisiyorum 2035 lira maas aliyorum bodroda asgari ucret gozukuyor kaldigim mesailerde bodroda gozukmuyor ayrica maasin hepsini elden aliyorum bankamatik kartimiz var ama patronlarda parayi yatirip hesaba sonra kendileri cekiyorlar bankamatik kartimiz hep patronlarda hc vermediler bize hakli olarak isten ayrilip tazminat alabilirmiyim ve nasil ispat edebilirim

 26. Merhaba ben 2015 yılından beri bir rehabilitasyon merkezinde sozlesmeli olarak çalışan bir öğretmenim.Sözleşmede maaşimiz askeri ücret olarak gözüküyor.Bankaya da 1700 TL yatıyor.Fakat ben 2500 TL alıyorum yani 800tl yi üstünde sadece adımin yazılı olduğu beyaz bir zarf ile kurum sahibi teker teker odasina alarak veriyor.Şimdi ise işten ayrılmak istiyorum.Yani beni çikarmasini sağlayacagim.Fakat tazminatimi bankaya yatan ustunden verecektir.şikayet etsem diğer arkadaşlarım korkudan doğruyu söylemeyeceklerdir.Bu sebeple sikayetten bişey cikmaz.Kredi icin verilen bordro da da maaşim 1700 tl gözüküyor.Mahkemeye sunabilecegim başka bir delil de yok.Acaba önceden o iş yerinde çalışan birkaç ogreten arkadaşımın mahkemedeki şahitliği işe yarar mı? Ve mahkemeyi kazanmam durumunda bana bir ceza uygulanır mi? Ve geriye dönük olarak sigorta primlerim aldığım maaş üzerinden yatar mi?Ve son olarak da mahkeme masrafları benden karşılanırsa nekadar olur? Şimdiden çok teşekkürler…

  • Merhaba, işten ayrılandan şikayette bulunup gelen denetmene bu durumu aktarırsanız, başka bir şeye gerek kalmadan haklı fesih ile işten ayrılırsınız ve sigorta primleriniz 1 seneye kadar yükselir. Ama bu durum sağlanamazsa mahkemede şahitlerle ispatlanabilir. Size bir ceza uygulanmaz. Masraflar hakkında net bir şey söylemeyemeyiz.

 27. slm maasım 2200 burutten nete yaptıgımda 2333 cıkıyo yani agi tutarı kadar bankaya eksik yatmiş bodrto verilmedigi için bilmiyorum nedenini. Fazla mesaiyi hep elden ve eksik aldık ama maas bodrosuna imza atıyoduk herkesinki aynı kagıtta oldugundan sadece imza atacagımız yeri gosterip cekiyolardı. Eger fazla mesai o yazıyosa hakkımız varmı dava açmak için. Sabah işe girişcıkıslarda kagıtlar var . Bunu hakım isterse şirket vermek zorundamı. Bazıları imzalı bazıları qimzasız.

 28. Merhaba bordromda brüt maaşım 4000 tl gözüküyor fakat proje bazlı olarak banka hesabıma şirket muhasebecisinin kişisel hesabından ek ödemeler yapılıyor. Bu durum 1 yıldır bu şekilde devam ediyor. Bu durum da elden maaş kapsamına girer mi ve bu para transferleri kanıt olur mu? Çok teşekkürler.

  • Merhaba, bu durum süreklilik arz ettiği için bu transferler kanıt olur düşüncesindeyiz. SGK’ya şikayet ettiğinizde bu özellikli durumu belirtmelisiniz.

 29. Merhaba bir rehabilitasyon merkezinde 1kasim 2017den beri rehber öğretmen olarak calisiyorum. Tüm personelin maaşı ben dahil asgariden gösteriliyor geri kalan kısım elden yatırılıyor. Fakat bankaya yatan asgari tutar cok duzensiz tarihlerde yatiyor ve maaş harabi değil havale olarak gozukuyor.Daha önce asgariden yatirdgna dair acılan ve kazanılan iki dava var. Temmuzda 4 aylık doğum iznine ayrılacağım.dogum izni paramı asgariden almamak için neler yapabilirim. Şimdiden teşekkürler.

 30. Merhaba bir rehabilitasyon merkezinde 1kasim 2017den beri rehber öğretmen olarak calisiyorum. Tüm personelin maaşı ben dahil asgariden gösteriliyor geri kalan kısım elden yatırılıyor. Fakat bankaya yatan asgari tutar cok duzensiz tarihlerde yatiyor ve maaş harabi değil havale olarak gozukuyor.Daha önce asgariden yatirdgna dair acılan ve kazanılan iki dava var. Temmuzda 4 aylık doğum iznine ayrılacağım.dogum izni paramı asgariden almamak için neler yapabilirim. Şimdiden teşekkürler.

  • Merhaba, bu durumda kısa vadede yapılacak çok bir şey yok. Ancak, doğumdan önceki 4 ay doğum parasının miktarını belirleyen aylardır. Bu aylarda yatırmalarını rica edin. Zaten rapor boyunca toplam 4 ay sizin için prim ödenmeyecektir.

 31. slm maasım 2200 burutten nete yaptıgımda 2333 cıkıyo yani agi tutarı kadar bankaya eksik yatmiş bodrto verilmedigi için bilmiyorum nedenini. Fazla mesaiyi hep elden ve eksik aldık ama maas bodrosuna imza atıyoduk herkesinki aynı kagıtta oldugundan sadece imza atacagımız yeri gosterip cekiyolardı. Eger fazla mesai o yazıyosa hakkımız varmı dava açmak için. Sabah işe girişcıkıslarda kagıtlar var . Bunu hakım isterse şirket vermek zorundamı. Bazıları imzalı bazıları imzasız.

 32. Mrb 1700 tl maas +200 tl agi +250 tl yol +300 tl yemek olmak uzere toplam 2450 tl aliyorum. Bunun 1600 tl si banka hedabima yatiyor ve diger odemrler uzerine detaylari yazili sekilde zarf ile aliyorum. Bu zarflar ile tazminat davasini kazanmam mumkunmu ve kazanirsam kidem tazminati ve ihbar tazminatini birliktemi aliyorum

 33. Merhaba ben 3 yıldır aynı iş yerinde çalışıyorum ama asgari ücret alıyoruz diye gözüküyor ama haftalık elden alıyoruz bankaya yatan paramızı geri onlara veriyoruz video falan çekip şikayet edebilirmiyim

 34. Merhaba, 15 Kasım 2017 tarihinde engelli vergi indirimi sayesinde emekli oldum. 6840 prim gün ve 28 yıl çalışma süresi ile emekli oldum. Emekli olduğum firmaya 1999 yılı kasım ayında iş başı yapmıştım. Sigorta girişimi 2000 senesi şubat ayı gibi yapmıştı. 2000 yılında firmada toplamda 20 kişi kadar çalışıyorduk. Maaşımızı elden alıyorduk. 2004 senesinde firmadan kendi isteğimle ayrıldığım için hiçbir ücret ve tazminat verilmedi. 16.10.2006 senesinde tekrar bu firmada çalışmaya başladım. O tarihten itibaren sanırım 2008 veya 2009 senesine kadar maaşımızın yarısını elden yarısını bankadan , mesaileri de elden olarak aldık. Şu anda emekli aylığım 1.530 TL. Normalde primlerim son zamanlarda yüksek yatmaktaydı. Devlet calisma suresini 3 zamana bolunce emekli maaşım dusuk geldi. Acaba geriye dönük elden aldıklarım ile ilgili ve 2004 senesinde alamadigim 4 senelik kıdem tazminatı için iş mahkemesine dava açsam, emekli maaşım için azda olsa artış olma ihtimali olur mu? Yardımcı olursanız sevinirim. Teşekkürler

  • Merhaba, bu konuda dava açarsanız uzun süreçli bir dava olacaktır. Ancak tabiki elden ücret aldığınızı ispat ederek davayı kazanırsanız, sgk tarafından kazançlarınız resen düzeltilir ve siz de emekli maaşınızın tekrar hesaplanması için müracaat edebilirsiniz. Ne kadar bir artış olacağını buradan söylememiz oldukça zor olacaktır.

 35. merhaba ben işyerimde 18 yıldır çalışıyorum. evlendiğimde maaşıma zam yapılacağı söylenmişti. evlendiğimde patronum zam yaptı ama bu zammı elden vermeye başladı. önce ses çıkarmadım. sonra kafasına göre istediği zaman vermeye canı istemediğinde yanımda yok deyip ertelemeye başladı. en son dizimden ameliyat oldugumda elden verdiğini tümden kesti. 3 aydır evde hasta yatıyorum yemek fişinide kesti. elden aldığımın bankaya resmi bi şekilde maaşıma eklenmesini söylediğimde miktarı eksilterek ( elden 500 tl verirken bunu 350 ye indirerek ) yatıracagını söyledi. onu da iptal etti sonra. napacagımızı şaşırdık bu patronlar insanla dalga geçer gibi davranıyor. magdur olduk. elden verdiğinin yazılı bi ispatı yok ama işyerindeki herkes bunu verdiğini ve yaşadığımız sorunları biliyor. nereye nasıl şikayet edebilirim.

  • Merhaba, fiili olarak çalıştığınız zaman alo170e şikayet edin ve gelen yetkiliye gerçek maaşınızı bildirin bu şartlarda, şahitlere bile gerek olmayacaktır. Ancak işten ayrılırsanız sadece dava açma şansınız kalır ve bu durumda şahitlere ihtiyacınız olacaktır

 36. Merhabalar maaşım 2300 ₺ ve asgari üçret üzerinden gösteriliyor iş veren elden verdiği mevlayı işyerinin not defteri var ve oraya not alıyor ve bize herhan gibi bir evrağa imza attırmıyor maalesef diğer arkadaşlarımında aynı şekilde not alıyor bunların fotoğrafını yada resmini çekmem durumunda mahkemede sonuç alabilirmiyim.

  • Merhaba, alınan notta işverenin imzası ve kaşesi bulunuyorsa, mahkemede delil olabilir. Ancak sadece rakamlar yazıyorsa ve bunun işverenin not defteri olduğunu kanıtlayacak bir ibare yok ise, mahkemede delik olarak kabul edilmesi zor olacaktır

 37. Merhaba, yaklaşık 3,5 yıldır özel bir şirkette çalışmaktayım. Her ay maaşımın bir kısmını elden alıyorum. Bankaya yatan dışında elden verdikleri para için tüm çalışan isimlerinin olduğu bir liste var, hepimiz onu imzalıyoruz. Listede şirket kaşe ve yetkili imzası yok. Şirket işten ayrılanlara bankaya yatana göre değil tam maaşlarına göre tazminat hesaplıyor. Fakat ben SGK prim farklarımı ve bankaya yatana göre ödenen doğum ödeneği farkını da talep etmek istiyorum. Şirket çalışanları işten çıkarılma kaygısı ile şahitliğe yanaşmıyor. Böyle bir dava için sadece imzaladığımız bu evrakın resmi yeterli olur mu? yardımcı olursanız çok sevinirim. Şimdiden teşekkürler.

  • Merhaba, imzaladığınız listede şirket kaşesi olmaması dezavantaj olsa da, kıdem tazminatlarının bankadan ve tam maaşa göre yatması bir delil niteliğindedir. Bu durumda şahit de olmadığına göre, alo 170 e şikayette bulunarak işyerine gelen denetmene gerçek maaşınızı söylemeniz ve denetmenin de bunu tutanağa kaydetmesi yeterli olacaktır. İşten ayrılırsanız ve tazminatınız tam olarak ve bankadan yatar ise, mahkemede de bu durumu delil olarak sunabilirsiniz.

 38. Merhaba ben 30 kişinin çalıştığı bir çağrı merkezinde çalışıyorum tüm maaşımızı elden alıyoruz sgk primlerimiz aldığımız maaş üzerinden yatıyo ama mesai vs bunlarıda da elden herhangi birşey imzalamadan alıyorum maaş alırkende sadece bordro imzalıyoruz bu anlamda ben iş sözleşmemi fesih edip tazminat alabilirmiyim bu sebepten ötürü

 39. Mrb 18.02.2014 yılında ise basladın maasım 2050tl+agı oldugu halde bankta aggerı ucretten yatıyor 19.04.2018 tarihinden itıbaren ihtar cekerek is akdımı tek taraflı fesh ettim Tazmınat alabılırmıyım ve ne kadar alabilirim suan arabulucudayız ve geriye donuk sgk pirimlerımı istesem hakkım var mı

  • Merhaba, geçmişe dönük olarak primleriniz yükseltilecektir. Kıdem tazminatınız son aldığınız brüt ücretin 4 ile çarpımı ile bulunabilir.

 40. Merhabalar ben 6 aydır bir iş yerinde çalışıyordum 1500 TL ye ne yemek ne yol parası vermediler sigortam yapılmadı iş yeride uzağa taşınınca ayrıldım 1 aylık maaşımı her hafta bugün yatırıcaz deyip yatırmıyorlar şikayet etmek istiyorum neler yapabilirim yardımcı olursanız çok sevinirim

 41. Merhaba iki yıldır bir sirketde calısıyorum.maasimizi banka uzerinden aliyoruz.yanlız maastan sonra her ay 250 tl para hesabımıza ayriyetten aynı hesaba yatırılıyor.sirketin muhasebesi baska sehirde oldugundan calısanlara imzalattıkları izin belgesi ile hesabımıza sirketin merkezinin oldugu sehirden düzenli olarak bu para yatırılıyor.Banka dekontunda kendisi baska sube para yatırma yazıyor sadece bir defa bu miktar sirket muhasebecisi tarafından internet uzerinden yatirildi diger dekontlarda isim yoktur.Bu banka dekontları ile elden para aldıgımı ispatlaya bilirmiyim.Haklı fesih nedeni sayılırmı.

 42. Merhaba 15 tane eleman çalıştırıyorum vE bunların hepsinin maaşlarını elden veriyorum bunun cezası varmı bankada kayıtlı ödemeleri bulunmamaktadır

 43. Merhaba 7 yıldır aynı kurumda çalışıyorum.net maaşım agi ile birlikte 3100 tl sgk ya gösterilen ise 1900 tl. 2015-2016 yıllarında 10 ay boyunca maaşım aldığım ücret üzerinden gösterildi daha sonra düşük gösterilmeye başlandı.Halen 1900 tl lik kısım bankaya yatırılıyor diğeri elden veriliyor ve herhangibir yazı kaşe vs. yok. Bu durumda daha önce yüksek gösterilen maaş bordrosu kanıt olarak sunulabilir mi.teşekkürler

 44. Merhabalar 2011 yılında işe başladım ve 2013 yılımda askerlik durumundan dolayı işden ayrıldım askerlik görevi bittikten sonra aynı işyerine 2014 yılında tekrar başladım ve 2015 yılında aynı işyerinde farklı pozisyonunda çalışmaya başladım ancak işyeri benim maaşımı ve sgk primlerimi vasıfsız işçi olarak sgkya bildirmiş ve maaşımı asgari ücretten gösterip kalanını elden ödeme yaparak verdi maşım 3500 tl ve bende maaşı elden aldığıma dahil video kaydı yapsam ve noterden ihtarname yolu ile işden ayrılsam mahkemeye versem askerlik arasıda tazminatda ek olurmu bide video kaydı mahkemede delil olarak kullanılırmı gerçek üçreti başka türlü ispatlayamam

 45. Merhaba ben bir işyerinde çalışıyorum yaklaşık 6 yıldır 1670 tl bankadan çekiyorum benden 670 tl para üstü istiyorlar video kaydi var bende işten ayrılırsam kendi istegimle tazminat.alabilirmiyim yada neyapmaliyim

 46. merhaba şuanda çalıştığım işyerinde elden maaş veriliyor bordromda ünvanım şef/yönetici ama aldığım resmi maaş 2500 tl oda bordroda gösterilen mesailerle ik biriminin attığı elden maaş maillerim var ayrıca her bir aya ait a4 kağıdında tüm personelin elden aldığı maaşlar ünvanları ve imzalarının olduğu listeler var ayrıca eski ik müdürünün şirket personeline kendi hesaplarından gönderdiği paraların dekontları var 15 20 farklı dekont bu evraklar ile ne gibi bir hak elde edebilirim asıl amacım işten çıktığımda resmim az gösterildiği için eksik yatırılan primlerimi ödetmek

 47. Merhaba ;
  Maaşımın bir kısmını elden alıyordum.İşten 4 ay önce ayrıldım ve ayrılırken bir alacağım yoktur diye bir yazı imzalattılar. Taşeron olarak hizmet ettiğimiz firma , benim firmama yol parası adında bir ödeme yaptığı için bana ödemesini yaptılar ve evrak imzaladım.

  Kendi firmamı SGK ya şikayt edebilir miyim?

 48. Merhabalar ben 2013 yılından beri özel bir Kolejde usta öğretici olarak görev yapmaktayım. Her yıl sözleşme imzaliyoruz. 5 Yıldır sigortamda girdi ve çıktı yapılmadığı için sözleşme belirsiz is sözleşmesine dönmüs.Kurum bu yıl çalışma saatlerini değiştirdi ben de bunu kabul etmedim.Bu sebeble ben sözleşmeyi haklı olarak fesh edebilirmiyim. Bize bu şartları sözel olarak iletiler sözleşmede çalışma saatlerini ve izinlerimız yazmamaktadir. Nasıl bir yol izlemeyim.

 49. merhaba;

  ben 2007 nin 6. ayında girdiğim iş yerimde 2010 yılının 6. aynda çıktım. Bu süre zarfında yapılan zamlar banka üzerinden değilde muhasebe birimi tarafından imza alınarak elden teslım edildi. aynı şekilde işten ayrılan bazı arkadaşlarım bu konuda dava açarak kazandılar. onları emsal göstererek dava açabilme şansım olduğunu biliyorum. Benim öğrenmek istediğim, o iş yerinden 2010 yılında ayrıldım ve üzerinden 8 yıl geçti. Zaman aşımına uğrar mı ? dava açsam kazanabilir miyim? bununla ilgili nasıl bir yol izlemeliyim? şimden teşekkür ederim bilgi için

 50. Merhabalar bende bir bakim merkezinde saglik personeliyim 4 yildir calisiyorum mudurde dahil tum calisanlar elden maas aliyor maasimizi elden veren muaseveciyi video kaudina alsam mahkemede delil olarak kullanabiliyormuyuz

 51. Merhabalar bende bir bakim merkezinde saglik personeliyim 4 yildir calisiyorum mudurde dahil tum calisanlar elden maas aliyor maasimizi elden veren muaseveciyi video kaudina alsam mahkemede delil olarak kullanabiliyormuyuz

 52. Merhaba günlük 10 saat çalısiyorum ve fazla mesai ücreti almiyorum. Ayni zamanda 1800 maas aliyorum fakat askeri ucret olarak gosteriliyorum sirkette para makbuzu ve kisilerin aldiklari imzali liste var bunlar da bende iftiraya uğradiğimdan dolayi iftira sebebi ve bu sebeplerden dolayi dava acsam ne gibi sonuclar alabirim

 53. Merhaba. 2 yıl aynı yerde çalışıyorum tek çalışanım maaşımın hepsi elden veriliyor. Maaşıma bu ay zam yapılıyo iki sene sonra ve Bankadan kredi çekmek istiyorumçekemiyorum bu konuda ne yapmalıyım bana yardımcı olurmusunuz?

 54. Merhaba,
  2012 yılında SGK müfettişleri
  İş yerimize teftişe geldiğinde sigorta primi ile maaşimin farklı olduğunu tesbit ettiler.fakat şirket hala aynı sistemde çalıştırıyor.
  2012 yılındaki müfettiş tutanaklarına nasıl ulaşabilirim
  Tuttukları tutanaklarda sonra beni 5 ay gibi bir süre aldığim maaş üzerinden PRİM yatırdılar ama şu an yine 2750 tl almama rağmen sigorta primi asgari ücretten yatıyor
  Yardımınızı rica ediyorum.
  Yargı yoluna gittiğimde
  Eski tutanağa ulaşabilirmiyiz

 55. Merhaba, bir şirkette 12 senedir çalışıyorum. Ilk 5 yıl maaşım düşük gösterildi ve bir kısmi elden verildi. 5 yıl sonunda yaklaşık 5 ay boyunca bir miktar artırıldı sonrada 6 yıl boyunca bugüne kadar her şey tam ve eksiksiz gösterildi.
  Bu durumda geriye dönük şikayette bulunabilir miyim ve oluşan hak kaybimi alabilir miyim?

 56. Merhaba;

  Kurumsal bir şirkette Maaş+Sigorta+Prim+Yemek Haklarından faydalanarak çalışmaktayım. Aynı birimde aynı görev tanımında çalıştığım iş arkadaşlarımın elden ekstra prim aldığını öğrendiğimde yetkili kişi ile görüşüp durumun düzeltilmesini istedim. Geçmişe dönük bir ödemenin olamayacağını 2018 yılı itibariyle alabileceğini belirttiler. Ocak Şubat Mart Nisan 2018 aylarına ait prim hakedişimi elden vermek istediklerinde (2018 Haziran ayında verildi) banka hesabıma yatırılmasını gerektiğini belirttim. Ödeme Şirketin İnsan Kaynakları birimin bilgisi olmadan ve ayrıca maaş bordroma yansıtılmadan maaş hesabıma yatırılmıştır. Bu durum karşısında yapmam gereken nedir?… (İş fesih Hakkı doğurur mu?)

  Teşekkürler, İyi Çalışmalar…

 57. Merhaba;

  Kurumsal bir şirkette Maaş+Sigorta+Prim+Yemek Haklarından faydalanarak çalışmaktayım. Aynı birimde aynı görev tanımında çalıştığım iş arkadaşlarımın elden ekstra prim aldığını öğrendiğimde yetkili kişi ile görüşüp durumun düzeltilmesini istedim. Geçmişe dönük bir ödemenin olamayacağını 2018 yılı itibariyle alabileceğini belirttiler. Ocak Şubat Mart Nisan 2018 aylarına ait prim hakedişimi elden vermek istediklerinde (2018 Haziran ayında verildi) banka hesabıma yatırılmasını gerektiğini belirttim. Ödeme Şirketin İnsan Kaynakları birimin bilgisi olmadan ve ayrıca maaş bordroma yansıtılmadan maaş hesabıma yatırılmıştır. Bu durum karşısında yapmam gereken nedir?… (İş fesih Hakkı doğurur mu?)

  Teşekkürler, İyi Çalışmalar…

  • Merhaba, elden ödeme yapılması sizin adınıza fesih hakkı doğurur ancak bunu ispat etmelisiniz. Eğer ödemeler banka hesabınıza yattı ise, bu kanıt sayılır ve noter kanalıyla haklı fesih yaptığınızı, kıdem ve ihbar alacaklarınızı talep ettiğinizi belirtebilirsiniz.
   Ancak banka ödemesinin hangi açıklama ile yapıldığı da önem kazanabilir.

 58. Merhaba;

  Kurumsal bir şirkette Maaş+Sigorta+Prim+Yemek Haklarından faydalanarak çalışmaktayım. Aynı birimde aynı görev tanımında çalıştığım iş arkadaşlarımın elden ekstra prim aldığını öğrendiğimde yetkili kişi ile görüşüp durumun düzeltilmesini istedim. Geçmişe dönük bir ödemenin olamayacağını 2018 yılı itibariyle alabileceğini belirttiler. Ocak Şubat Mart Nisan 2018 aylarına ait prim hakedişimi elden vermek istediklerinde (2018 Haziran ayında verildi) banka hesabıma yatırılmasını gerektiğini belirttim. Ödeme Şirketin İnsan Kaynakları birimin bilgisi olmadan ve ayrıca maaş bordroma yansıtılmadan maaş hesabıma yatırılmıştır. Bu durum karşısında yapmam gereken nedir?… (İş fesih Hakkı doğurur mu?)

  Teşekkürler, İyi Çalışmalar…

 59. Merhaba ben bi işyerinde 6 sene çalıştım 3500 tl maaşla beni işten çıkardılar ama beni asgari ücretli gosteridiler ama kıdem tazminatını asgari ücret olarak verdiler mahkemeye verecek dedim sizi birşey anlayamassın dediler sizce nasıl olur

  • Merhaba, 6 sene boyunca asgari ücretle değil 3500 tl ile çalıştığınızı ispat ederseniz, mahkemeyi kazanıp kıdem tazminatınızı tam ücretinizden alabilirsiniz.

 60. Merhaba lar 4 yıldır aynı şirkette çalışıyorum maaşım 3182 tl 1682 tl bankadan alıyorum ve 4 yıldır bankaya yatan kısım aynı elden aldığım maas her yıl artıyor ve resmi değil normal şartlar da zam almam gerekirken ve sgk bildirilmesi gerekiyor mu bu suç duyuru olabilir mi yani 4 yıldır resmi olarak zamsız çalışıyor gozukuyorum

 61. Merhaba lar meslek kod larına göre maas belirlenmesi resmi mesela ben ziraat muhendis olarak bir özel şirkette çalışıyorum ama maaşım yarını elden yarısını bankadan alıyorum bankaya yatan kısım 4 yıldır aynı şekilde hiç değişmiyor resmi olarak zamsız çalışıyor gözünü yorum bu suç mu suç sa hakki mi nasıl ararım teşekkür ederim

  • Merhaba, öncelikle sgkya şikayette bulunabilirsiniz. Gerçek maaşınızı bu şekilde tespit ettirebilirsiniz. Bu mümkün olmazsa, dava açabilirsiniz.

 62. işyerinin yetkilisinden şirket mail adresi ile gelen hakedişi gosteren mailler gerçek ödemenin ne oldugunu kanıtlamada mahkemede delil olarak dikkate alınır mı acaba.

 63. Merhaba 25.10.2015 iş yeri girdiğim II yerinden 9.9.2018 de ayrılma kararı aldım eşimin ataması oldğu için tazminat alabilirmiyim birde 1800 lira maaş alıyorum 1603 lira bankaya yatıyor geri kalanını elden alıyorum bankaya 1450+ağı yatıyor bu doğrumu böyle olabilir mi çıkaçağımı söyledim gerekli yerlere…

  • Merhaba, eşinizin atanması sebebiyle tazminat talep edemezsiniz ancak elden maaş almanız sizi haklı kılacaktır. Dava açarak haklılığınızı kanıtlarsanız tazminat alabilirsiniz

 64. Merhaba, is yerim ozel gun ve bayram gunlerinde bankaya fazla maas yatiriyor izin vermedikleri için .elden aldığım mebla 1000 tl daha bu extra parayi ozel gunlerde yatirdiklari paranin icinde sayiyorlar bu doğru mu ?

 65. 7 yildir ayni iste calisiyorum.Patron asgari ucretten az para veriyor ve elden veriyor banka hesabina parayi yatirmiyor.Benim gibi calisan da cok var.Şu an isten cikarmak istiyor ve elden para verdigine dair hicbir kanitim yok daha çikişimi vermedi tazminatimi nasil alabilirim

 66. 7 yildir ayni iste calisiyorum.Patron asgari ucretten az para veriyor ve elden veriyor banka hesabina parayi yatirmiyor.Benim gibi calisan da cok var.Şu an isten cikarmak istiyor ve elden para verdigine dair hicbir kanitim yok daha çikişimi vermedi tazminatimi nasil alabilirim

 67. 7 yildir ayni isyerinde calisiyorum elden para aliyorum kanitlayacak birseyim yok dah cikis yapmadim ama cikarilmak uzereyim işten nasil tazminat alabilirim

 68. 27,7,98ssk 1966dğm 13yıldırda şimdiki mağazada çalışıyorum tek ssklı benim 4000bin maaş var ücret elden alıyorum emekliğede 4sene var 3600günden ayrılırsam tazminatımı alırmıyım ssk asgari ücret üzerinden yatıyor 13yıldır nekadar tazminat alırım maaşımı nasıl ispat edebilirim saygılar, İstanbul

  • Merhaba, bu şekilde işten ayrılırsanız 26 bin tl civarında tazminat alırsınız. Ancak tazminatınızı gerçek ücretiniz üzerinden almak istiyorsanız ya sgk’ya şikayet etmelisiniz ya da mahkemede dava açmalısınız

 69. Merhaba ben bir firmada 3 senedir torna operatörü olarak çalışıyorum isyerim maaşımın bankaya yatitiyor ama mesailerimi elden veriyor elimde işe başladığımdan beri bana verilen puantaj kartları var orda elden ödenen ve bankaya yatan diye ayri ayrı yerler var bunun için dava açacak olsam tazminatimi alabilir miiyim ?
  Birde ben 2 hafta gece 2 hafta gündüz çalışıyorum ancak gece çalışma saatim akşam 5 sabah 3 yani 10 saat “cumartesi pazar tatil” müdüre gece vardiyası yıpranma payi ni neden vermiyosunuz dediğimde bana cumartesi calismiyorsunuz ona sayiyoruz diyor bu doğru birşey mi veya haklı fesih sebebimi ne yapmam gerekiyor?

  • Merhaba, elden ücret aldığınızı belirten puantaj kartlarının üzerinde işyerinin kaşesi ya da imzası var ise bu kanıt sayılır. Tazminat alabilirsiniz. Ayrıca haftada 45 saatten fazla çalıştıysanız bu da fazla mesaiye girmektedir.

 70. Üzerinde kaşe veya imza yok ama işyeri adı yazıyor bende işe başladığımdan beri var atmıyorum . Gece varsiyasinda haftalık 45 saat çalışıyorum ama günlük 10 saat çalışıyorum yıpranma payı istediğimde cumartesi pazar çalışma yapmıyoruz ona sayıyoruz diyolar.

 71. Ve ben bedelli askerlik yapacağım için tazminatımı istedim işveren vermeyiz dedi hakkın yok dedi bende o yüzden bu sebebleri göstermek istiyorum. gerçekten bedelli askerlik yaparsam kidem tazminati hakkım olmaz mı?

  • Bedelli askerlikte kıdem tazminatı konusunda, kıymetli hocam Prof. Dr. Müjdat ŞAKAR: “Bedelli askerlikte ücretsiz izin olmasaydı kıdem tazminatı almak mümkün olurdu. Bu düzenleme karşısında sözleşmenin feshini zorunlu kılan bir durum olmadığından kıdem tazminatı ödenemez. İş hukukunda işçi lehine yorum vardır ama kıdem tazminatı ödenmesi değil, işçinin işini koruması işçi lehinedir. Kaldı ki açık kanun hükümleri yoruma müsait değildir.” görüşünde,
   Yine Prof. Dr. Serkan Odaman hoca da: “7146 sayılı Kanun’un 2. maddesinde yer alan “Bu madde hükümlerinden yararlananlar temel askerlik eğitimi süresince çalıştıkları iş yeri, kurum ve kuruluşlar tarafından aylıksız veya ücretsiz izinli sayılırlar” hükmü karşısında ilgilinin işten bedelli askerliği gerekçe göstererek ayrılması halinde dahi kıdem tazminatı ödeme yükümlülüğü söz konusu olmayacaktır.” görüşünü belirtiyor.

   Ancak bunun aksine görüş beyan eden hocalarımızın da olduğunu belirtmeliyiz.

   Prof. Dr. Talat Canbolat hocam kıdem tazminatı ödenmesi gerektiği görüşünde olup, “İşçi muvazzaf askerlik hizmetini yapmak için işinden ayrılmak zorundadır. Son düzenleme ile işçinin ücretsiz izinli sayılacakları belirtilmiştir. Ancak bu hüküm kıdem tazminatını düzenleyen 1475 sayılı İş Kanunu’nun 14. maddesinde herhangi bir değişiklik yapmamıştır. Bu maddenin birinci fıkrasının 3. bendinde “Muvazzaf askerlik hizmeti dolayısıyla” iş sözleşmesini fesheden işçinin kıdem tazminatına hak kazanacağı hüküm altına alınmıştır. Buna göre işçi belirtilen bu hükümden yararlanarak bedelli için dahi olsa iş sözleşmesini feshederek kıdem tazminatı talep hakkına sahiptir. Ancak işçi bunun yerine 7146 sayılı Kanun’dan yararlanarak ücretsiz izin talep edebilir. Bu durumda ise ortada bir fesih olmadığından feshe bağlı alacak olan kıdem tazminatı talebinden söz edilemez. Yani işçinin seçimlik hakkı vardır. İsterse yukarıda belirtilen 1475 sayılı Kanun’a göre fesih hakkını kullanıp kıdem tazminatını talep edebilir, isterse ücretsiz izin hakkını kullanır ve askerlik sonrası gelip eski işinde çalışmaya devam edebilir.” demektedir.

 72. Şirketin bilgisayarından son 3 ayın bankaya yatan harici elden aldığım paranın cıkdısını istedim
  Birde aynı bilgisayardan cıkdıgı ispatı için imalata verilen ürün ile fotografını cekdim imza veya kaşe yok ispat için yeterli olurmu acaba ?

 73. Şirketin bilgisayarından son 3 ayın bankaya yatan harici elden aldığım paranın cıkdısını istedim
  Birde aynı bilgisayardan cıkdıgı ispatı için imalata verilen ürün ile fotografını cekdim imza veya kaşe yok ispat için yeterli olurmu acaba ?sadece kaşe olsa yeterli olurmu acaba

 74. Merhaba, işyerimde maaşım 20 ay boyunca asgari ücret olarak gösterildi. Bunun ilk 10 ayı maaşım 2300 TL idi. Asgari ücret kısmı banka hesabıma ‘maaş ödemesi’ adıyla yatırıldı, geri kalan 800 TL’lik kısmı da gene aynı maaş hesabıma işverenin kendi banka hesabından ‘para transferi’ adıyla yatırıldı. Kalan 10 ayda ise maaşım 5000 TL idi ve aynı işlemler gene tekrarlandı. Asgari kısmı ‘maaş ödemesi’ olarak geri kalan tutar da işverenin kendi hesabından maaş hesabıma yatırıldı. Bu durum sadece bana özel değil tüm çalışma arkadaşlarım da aynı durumda. Ayrıca son 2 ay maaş alamadığım için hem İş Kanunu hem de işverenle aramdaki iş sözleşmesi gereği sözleşmemi feshetmek istediğimi işverene sözlü olarak ilettim. Kabul etmedi. Noter kanalıyla ihtar çektim. İhtarda hem sgk primlerimin eksik ödendiğini, hem de maaşımın yatırılmadığı için iş kanunu gereği iş sözleşmemi tek taraflı feshettiğimi belirttim. Fakat şöyle bir durum söz konusu; benim maaşımda 1/4 oranında haciz var. Sgk primlerim eksik gösterildiğinden haciz hesabına da bugüne kadar hep eksik tutar yatırıldı. Sorum şu; ben bu işi Sgk’ya şikayet yoluyla mı çözerim, yoksa bu olay iş mahkemesine mi gitmeli? Cevabınız için şimdiden teşekkürler.

  • Merhaba, işverenin hesabından düzenli bir şekilde hesabımıza ücret yatması iddianızı kanıtlar niteliktedir. Kanaatimize göre, sgk’ya şikayet etmeniz durumunda bu durum kanıt olarak kabul edilecektir . Ancak olmazsa bile dava açarak hakkınızı alabilirsiniz.

CEVAP VER

Yorumunuzu Yazabilirsiniz
ADINIZI BURAYA YAZIN