Kıdem Tazminatında Zaman Aşımı

2
1957

Kıdem Tazminatında Zaman Aşımı 25 Ekim 2017 tarihinde yürürlüğe giren İş Mahkemeleri Kanununda yeniden düzenlenmiştir.

Kıdem Tazminatında Zaman Aşımı 5 Yıldır

Kıdem tazminatında zaman aşımının ne zaman başlayacağı ve ne zaman son bulacağı 4857 sayılı İş Kanununda ve Borçlar Kanununda ismen belirtilmemiştir. Ancak buna rağmen, kıdem tazminatı zamanaşımı süresi, Borçlar Kanunu’na göre belirlenmekte idi. Borçlar Kanunu’nun 146. maddesi hükmüne göre kıdem tazminatına hak kazanma süresi 10 yıldır. Bu sebeple de kıdem tazminatı zamanaşımı süresi 10 yıl olarak uygulanmakta idi.

Yani kıdem tazminatı alacak hakkı doğduğu halde bunu almayan ya da alamayan işçi hakkın doğduğu andan itibaren 10 (on) yıl içinde dava açmalıydı. Bu davayı açmadığı takdirde kıdem tazminatı alacağı zaman aşımına girerek, işveren kıdem tazminatı ödemekten sıyrılmış oluyordu.

Ancak 25 Ekim 2017 tarihinde yürürlüğe giren İş Mahkemeleri Kanununda bu konuda düzenlemeye gidilerek Kıdem tazminatında zaman aşımı süresi 10 (on) yıldan 5 (beş) yıla düşürülmüştür.

Kıdem tazminatı alacağını doğuran olay, iş akdinin feshidir. Yani bahsedilen 5 (beş) yıllık süre işçinin işten ayrıldığı gün başlamaktadır.

Kıdem Tazminatını Hak Etmenin Şartları

– İşçinin en az bir yıl aynı işverene bağlı iş yerlerinde çalışmış olması: Bir yıllık sürenin başlangıcı iş sözleşmesinin yapıldığı tarih değil işçinin fiilen işe başladığı tarihtir. İşçinin, yıllık izin, tatil, dinlenme gibi nedenlerle çalışmadığı günler bir yıllık sürenin hesabında dikkate alınmalıdır.

– İşçinin iş sözleşmesinin sona ermesi: Ancak, İşçinin kendi isteğiyle işten ayrılmamış olması sözleşmenin işveren tarafından sona erdirilmesi ya da kendiliğinden sona ermesi gerekmektedir. Yani kural olarak istifa eden işçi kıdem tazminatına hak kazanamamaktadır. Fakat bunun bazı istisnaları mevcuttur. Bu istisnalara buradan ulaşabilirsiniz.

– İşçi kendi isteği ile işten ayrılıyorsa, bu ayrılış haklı bir sebebe dayanmalıdır.

– İşçinin askerlik görevi nedeniyle işten ayrılması

– Kadın işçinin iş sözleşmesini evlendiği tarihten itibaren 1 yıl içerisinde kendi arzusu ile sona erdirmesi

– İşçinin emekli olması

– İşçinin yaş dışında diğer emeklilik şartlarını yerine getirmiş olması

Ayrıca; 

-Eğer işveren işçinin günlerini veya primlerini SGK’ya eksik bildiriyorsa işçi iş akdini haklı olarak feshedebilir ve kıdem tazminatına hak kazanabilir.

-Eğer işveren, işçinin çalışma şartlarını işçinin rızası olmadan değiştirirse, işçi 6 iş günü içinde iş akdini haklı olarak feshedebilir ve kıdem tazminatına hak kazanabilir.

NOT: Kıdem Tazminatında Zaman Aşımı konusu ile ilgili sorularınızı sayfanın yorum kısmından sorabilirsiniz.

2 YORUMLAR

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz