Bağkurlu İşveren SSKlı Olarak Çalışabilir Mi

0
430
Bağkurlu İşveren SSKlı Olarak Çalışabilir Mi sorusunun cevabı 5510 sayılı Kanunda düzenlenmiştir.

Bağkurlu İşveren SSKlı Olarak Çalışabilir Mi

5510 sayılı Kanun 53. maddesine göre “Sigortalının 4. Maddenin 1. fıkrasının (a) ve (b) bentlerinde yer alan sigortalılık statüleri ile (c) bendinde yer alan sigortalılık statüsüne aynı anda tabi olacak şekilde çalışması halinde öncelikle aynı maddenin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında, (a) ve (b) bentlerinde yer alan sigortalılık statülerine tabi olacak şekilde çalışması halinde ise aynı maddenin 1. fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı sayılır.
Ancak, 4. Maddesinin 1. fıkrasının (a) bendi kapsamındaki sigortalılığı esas alınanlar, yazılı talepte bulunmak kaydıyla, esas alınmayan sigortalılık statüsü kapsamında talep tarihinden itibaren prim ödeyebilirler. Bu fıkra hükümlerine göre ödeme talebinde bulunulduğu halde ait olduğu ayı izleyen ayın sonuna kadar ödenmeyen primlerin ödenme hakkı düşer.
4. Maddenin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında sayılanlar, kendilerine ait veya ortak oldukları iş yerlerinden dolayı, 4/a kapsamında sigortalı bildirilemezler.
İsteğe bağlı sigortalı olanların 4. Maddenin birinci fıkrasının (a), b ve c bentleri kapsamına tabi olacak şekilde çalışmaya başlamaları halinde, bu Kanunun 51. Maddesinin üçüncü fıkrası saklı kalmak kaydıyla isteğe bağlı sigortalılık hali sona erer”

Açıklama

4/a ile 4/b’nin Çakışması
Sigortalının 4/a ve 4/b kapsamında sigortalılık statülerine tabi olacak şekilde çakışması halinde 4/a kapsamında sigortalı sigortalı sayılır. 4/b kapsamındaki sigortalılık 4/a’ya tabi çalışmanın başladığı tarihten 1 gün önce sona erdirilecektir.
Yani , Bağkurlu işveren SSKlı olarak başka bir iş yerinde çalışabilir. Bu durumda bağkuru sona erecek ve ssk kapsamında sigortalılığı başlayacaktır.
SSK kapsamındaki çalışma sona erdikten sonra eğer 4/b sigortalısı olmasını gerektiren faaliyeti devam ediyorsa; 4/a bittikten 1 gün sonra 4/b’ye tabi sigortalılık yeniden başlatılacaktır.
Ancak; bağkurlu iken başka bir yerde ssklı çalışan kişiler, yazılı talepte bulunmak şartıyla bağkur primi de ödeyebilmektedir.
Bağkurlu iken iş yerini kapatmadan vergi kaydını sonlandırmadan SSK’lı olunabilmektedir. Ancak, bu durum bağkurlunun kendi iş yerinde değil, başka bir iş yerinde çalışması ile mümkündür.
İşveren Kendi İş Yerinde SSK’lı Olarak Çalışabilir Mi
4. maddenin 1. fıkrasının (b) bendi kapsamında sayılanlar yani Bağkurlular, kendilerine ait veya ortak oldukları işyerlerinden dolayı, 4. maddenin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında yani SSK’lı olarak sigortalı bildirilemezler.
ÖRNEK:
11.11.2008 Tarihinde 4/b kapsamında başlayan sigortalılığı devam ederken 11.12.2009 tarihinden itibaren ayrıca 4/a kapsamında çalışmaya başlayan sigortalının 4/b’liliği 28.02.2011 tarihi itibariyle sona erdirilecektir. 01.03.2011 tarihinden itibaren 4/a kapsamındaki sigortalılığı devam ettirilecektir.
NOT: Bağkurlu İşveren SSKlı Olarak Çalışabilir Mi konusu ile ilgili sorularınızı sayfanın yorum kısmına sorabilirsiniz.

SORU SOR