Kadınların 3600 Günden Emekli Olma Şartları

0
553
Kadınların 3600 Günden Emekli Olma Şartları nelerdir ya da kadınlar 3600 günden emekli olabilir mi sorularının cevabı, yürürlükte olan 5510 sayılı Kanuna göre olumsuz olacaktır.
 
Ancak 08.09.1999 tarihinden önce ilk defa işe girmiş olan kişiler 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu hükümlerine tabi değil, 506 sayılı Kanun hükümlerine tabi olacaklardır.
 
Yani Kadınların 3600 gün ile emekli olabilmesi için 08.09.1999 tarihinden önce işe girmek ilk koşuldur.

Kadınların 3600 Günden Emekli Olma Şartları

  • 08.09.1999 tarihinden önce işe girmiş olmak
  • 15 yıllık sigortalılık süresini tamamlamak
  • Kadınlar için 50 yaşını tamamlamış olmak
Ancak yukarıdaki şartları zamanında yerine getiremeyenler için 2002 yılında çıkan bir Kanunla yaş şartı kademeli hale gelmiştir. Bu kademeli yaş şartı aşağıda maddeler halinde sıralanmıştır.
Yani 23 Mayıs 2002 tarihinde yürürlüğe giren Kanun ile birlikte o tarihte yaş şartını yerine getiremeyen sigortalılar, aşağıdaki hangi tarih aralığında 3600 günü doldurursa o tarih aralığına tekabül eden yaşta emekli olacaktır.
24/5/2002 ile 23/5/2005 tarihleri arasında yerine getiren kadın sigortalıların 52 yaşını doldurmuş olmaları,
24/5/2005 ile 23/5/2008 tarihleri arasında yerine getiren kadın sigortalıların 54 yaşını doldurmuş olmaları,
24/5/2008 ile 23/5/2011 tarihleri arasında yerine getiren kadın sigortalıların 56 yaşını doldurmuş olmaları,
24/5/2011 tarihinden sonra yerine getiren kadın sigortalıların 58 yaşını doldurmuş olmaları,
halinde yaşlılık aylığına hak kazanacaklardır.

ÖRNEK:

19.11.1977 tarihinde doğmuş bir kadın sigortalının, 01.01.1998 yılında ilk defa işe girdiğini varsayalım. Bu durumda kişi normal şartlarda 15 yıl+3600 gün ile 50 yaşında emekli olabilmektedir. Ancak burada önemli olan nokta 3600 günü tamamladığı zaman dilimidir. Örneğimizdeki kişi ilk işe girdiği tarih olan 01.01.1998 tarihinden itibaren aralıksız çalışsa bile 3600 günü en erken 01.01.2008 tarihinde tamamlayabilecektir. Buna göre yukarıda maddeler halinde sıraladığımız kademeli yaş şartına göre sigortalı kadın 54 yaşında emekli olabilecektir.
 
 
Erkeklerin 3600 gün prim ödeyerek emekli olabilmesi için gerekli yaş ya da süre şartlarını öğrenmek için bu yazımızı okuyabilirsiniz
 
NOT: Kadınların 3600 Günden Emekli Olma Şartları konusu ile ilgili sorularınızı sayfanın yorum kısmından sorabilirsiniz.

SORU SOR