17103 Sayılı Yeni Nesil İmalat-Bilişim Sektörü Teşviki

4
3243

17103 Sayılı Yeni Nesil İmalat-Bilişim Sektörü Teşviki, 4447 sayılı Kanunun geçici 19. maddesinde düzenlemiştir.

Bu yazımızda geçici 19. maddede yer alan teşvikin nasıl uygulanacağını, teşvik şartlarının neler olduğunu, kimlerin bu teşvikten yararlanabileceğini ve teşvikten yararlanma süresini anlatacağız.

17103 Sayılı Yeni Nesil İmalat-Bilişim Sektörü Teşviki Şartları

Hangi İşyerleri Yararlanır

  • İş yerinin imalat veya bilişim sektöründe olması gerekmektedir.
  • İş yerinin herhangi bir prim borcu bulunmaması gerekmektedir.
  • APHB’nin SGK’ya yasal sürede verilmesi gerekmektedir.
  • İş yerinde sigortasız işçi çalıştırılmamalı ve çalışmadığı halde dışarıdan sahte sigortalı gösterilmemelidir.
  • Sigortalının 2017 yılının APHB ortalamasına ek olarak işe alınması gerekmektedir:
4447 sayılı Kanunun geçici 19 uncu maddesinde yer alan şartlara sahip olan (B) sigortalısının, (K) Limited Şirketine ait işyerinde 10/8/2018 tarihinde işe alındığı ve bahse konu sigortalının işe alındığı yıldan bir önceki takvim yılında işyerinden SGK’ya yapılan bildirimlerin;
2017/Bildirim yok
2017/Bildirim yok
2017/Mart: 5
2017/Nisan: 6
2017/Mayıs: 6
2017/Haziran: 6
201 7/Temmuz: 6
2017/Ağustos: 6
2017/Eylül:7
2017/Ekim:7
2017/Kasım:6
2017/Aralık:6
olduğu varsayıldığında,
5+6+6+6+6+6+7+7+6+6=19 ’in bildirim yapılmış ay sayısına bölünmesi neticesinde ortalama sigortalı sayısı 61/10=6,1=6 olacaktır.
Ortalama 6 olduğuna göre, 2018 yılı içinde işe alınan işçilerin bu teşvikten yararlanması için en az 7 işçinin çalışıyor olması gerekmektedir.

2018 Yılında Açılan İşyerlerinin Durumu

1/1/2018 ile 31/12/2020 tarihleri arasında (bu tarihler dahil) ilk defa tescil edilen ya da daha önce açılmış olmasına rağmen 2017 yılında hiç işçi çalıştırmayan işyerlerinde, herhangi ortalama şartına tabi olmaksızın, İşkur’a kayıtlı olup son 3 ay içinde en fazla 10 gün çalışması olan her işçi bu teşvikten yararlanabilecektir.
ÖRNEK: 15.07.2016 tarihinde açılmış olup ilke defa 2018 yılında işçi çalıştırılan işyerinde, 2017 yılında sigortalı çalıştırılmamış olması nedeniyle ortalama sigortalı sayısından söz edilemeyeceğinden, tüm sigortalılardan dolayı, diğer şartların da sağlanmış olması kaydıyla destekten yararlanılabilecektir.
Bu durumda ilk defa gönderilen aylık prim ve hizmet belgesinin ilişkin olduğu ay ile bu ayı takip eden üçüncü aya kadar (üçüncü ay dahil) destek kapsamında işe alınan sigortalılardan dolayı, SGK’ya ilk defa gönderilen aylık prim ve hizmet belgesinin ilişkin olduğu ayı takip eden üçüncü aydan itibaren 2020/Aralık ayı aşılmamak kaydıyla 12 ay veya 18 ay süreyle bu destekten yararlanılabilecektir.

Hangi İşçiler Yararlanır

  • Teşvikten yararlanacak olan işçinin işe girmeden önceki son 3 ayda en fazla 10 gün çalışması bulunmalıdır.
  • İşe girmeden önce İŞKUR’a kayıtlı olan sigortalılar bu teşvikten yararlanabilirler.
  • 1/1/2018 tarihinden sonra ve 31/12/2020 tarihinden önce işe girmiş olması gerekmektedir.

Ayrıca, e-bildirge ekranında potansiyel sigortalılık tespiti uygulaması bulunmaktadır. İşe alımlardan önce, sigortalıların T.C kimlik numaraları yazılarak, bu teşvikten yararlanıp yararlanamayacağını tespit etmek faydalı olacaktır.

Teşvik Ekranı
Teşvik Ekranı

17103 Sayılı Yeni Nesil İmalat-Bilişim Sektörü Teşviki Tutarları

ÖRNEK: İmalat sektöründe faaliyet gösteren (A) Ltd. Şti’de bu destek kapsamında işe alınan (B) sigortalısı için düzenlenen 17103 kanun numaralı belgede prim ödeme gün sayısının 30, prime esas kazanç tutarının ise 7.000,00 TL olduğu varsayıldığında, bu sigortalı için ödenmesi gereken d estek öncesi hesaplanan sigorta primi ve işsizlik sigortası primi sigortalı ve işveren payı tutarı: 7.000,00 x %37,5 =2.625,00 TL’dir.
Destek tutarı en fazla 67,65 X 30 =2.029,50 TL olabileceğinden, işveren tarafından ödenecek primden 2.029,50 TL tutarındaki kısmı İşsizlik Sigortası Fonu tarafından karşılanacaktır.
ÖRNEK : İmalat sektöründe faaliyet gösteren (B) Ltd. Şti’de bu destek kap samında işe alınan (C) sigortalısı için düzenlenen 17103 kanun numaralı belgede prim ödeme gün sayısının 30, prime esas kazanç tutarının ise 3.000,00 TL olduğu varsayıldığında, bu sigortalı için ödenmesi gereken destek öncesi hesaplanan sigorta primi ve iş sizlik sigortası primi sigortalı ve işveren payı tutarı: 3.000,00 x %37,5 =1.125,00 TL’dir.
Destek tutarı en fazla 67,65 X 30 =2.029,50 TL olabileceğinden, bu sigortalı için prime esas kazanç üzerinden hesaplanan 1.125,00 TL’nin tamamı İşsizlik Sigortası Fonu tarafından karşılanacaktır.
Bu durumda, destek sonrası işveren tarafından ödenmesi gereken sigorta primi ve işsizlik sigortası primi borcu kalmadığından, işveren tarafından 17103 kanun numaralı belgeye ilişkin damga vergisi hariç herhangi bir ödeme yapılmayacaktır.

17103 Sayılı Yeni Nesil İmalat-Bilişim Sektörü Teşviki Nasıl Uygulanır

4447 sayılı Kanunun geçici 19. maddesi kapsamına giren sigortal ılardan dolayı prim desteğinden yararlanılabilmesi için, işverenlerce eSGK kanalıyla başvuruda bulunulması gerekmektedir.
İşverenlerce kapsama giren sigortalılara ilişkin yapılacak başvurular, www.sgk.gov.tr adresinden giriş yapılmak suretiyle erişilen “eSGK/İşveren/İşveren Sistemi/Teşvikten Faydalanılacak Sigortalı Tanımlama” ekranlarında yer alan;
İmalat veya bilişim sektörü için “17103/4447 Sayılı Kanun Geçici 19. Madde (İmalat veya bilişim sektörü)” menüsü vasıtasıyla yapılacaktır.
Söz konusu ekranlar vasıtasıyla bu yazının (A) ve (B) bölümünde belirtilen şartların sağlanıp sağlanmadığı eSGK sistemince kontrol edilmek suretiyle kapsama giren sigortalıların sisteme tanımlanması sağlanacaktır.
Ancak, kapsama giren sigortalının, işe alındığı tarihten önceki takvim yılına ilişkin ortalama sigortalı sayısına ilave olarak çalıştırılıp çalıştırılmadığı hususu işverenler ve mali müşavirler tarafından takip edilmelidir.

Teşvikten Yararlanma Süresi

İşe giriş tarihi itibarıyla 18 yaşından büyük kadın, 18 yaşından büyük 25 yaşından küçük erkek sigortalılar ile Türkiye İş Kurumuna engelli olarak kayıtlı sigortalılar için sigortalının işe giriş tarihinden itibaren 18 ay;
İşe giriş tarihi itibarıyla 18 yaşın altındaki sigortalılar dahil olmak üzere diğer sigortalılar için sigortalının işe giriş tarihinden itibaren 12 ay süreyle uygulanır.
NOT: 17103 Sayılı Yeni Nesil İmalat-Bilişim Sektörü Teşviki konusu ile ilgili sorularınızı sayfanın yorum kısmından sorabilirsiniz.

NOT: Teşviklerden Yararlanamadığınızı Düşünüyorsanız, Teşvik Yönetim Sistemimiz ile Personel Maliyetlerini En Aza İndirgeyerek Yararlanmanız Gereken Teşviklerden Usulünce ve Kesin Sonuçla Yararlanmak İçin Bizimle İletişime Geçebilirsiniz.

4 YORUMLAR

  1. 17103 Sayılı Teşvikten yararlanmakta olan şahıs işletmesi sahibi tek kişilik limited şirket kurup bu şirkete devri olduğunda teşvikten faydalanmaya devam edebilirmi ?

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz