SGK Mali Tatil Uygulaması

0
1807

SGK Mali Tatil Uygulaması her yılın Temmuz aylarına gelindiğinde işverenler ve mali müşavirlerce merak edilen konuların başında gelmektedir. Bu yazımızda SGK’nın uyguladığı mali tatil uygulamasını ve SGK’ya sunulması gereken bildirge ve belgelerin mali tatilde verilme süresini anlatacağız.

SGK Mali Tatil Uygulaması

Her yıl yaz döneminin başlamasıyla birlikte işverenlerin Kuruma vermeleri gereken prim belgelerini herhangi bir idari para cezası yaptırımıyla karşılaşmadan Kuruma göndermelerini teminen 15.03.2007 tarih 26476 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 5604 Sayılı Mali Tatil İhdas Edilmesi Hakkında Kanun hükümlerine göre SGK Mali Tatil Uygulaması 2017 ilk defa 2007 yılında başlanmıştır.

Her yılın Temmuz ayının 1’inden 20’sine kadar (20’si dahil) mali tatil uygulanmakta olup, Haziran ayının son gününün resmi tatile denk gelmesi halinde bu sefer mali tatil temmuz ayının ilk iş gününden sonraki günden başlamaktadır.

5604 sayılı Kanun, 27.01.2016 tarih 29606 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 6661 sayılı sayılı torba yasayla birtakım değişikliklere uğramıştır. Mali tatil uygulamasından bahsederken hem eski uygulamayı hem de yeni uygulamayı birlikte ele alacağız.

SGK Mali Tatil Uygulaması

Eski Uygulama

Bir belgenin son verilme süresi eğer mali tatile denk geliyorsa bu belge, mali tatilin son gününü izleyen tarihten itibaren 7 gün içinde verildiği takdirde yasal süresinde verilmiş sayılacaktır. Mali tatil her yıl Temmuz ayında uygulandığı için 6661 sayılı Kanunla değişikliğe uğramadan önceki bu eski uygulama en son. 2015/Temmuz ayındaki mali tatilde uygulanmıştır. Bu uygulamada belgenin süresi, mali tatilin bitiminden itibaren 7 gündür.

Yeni Uygulama

Mali Tatili Düzenleyen 5604 Kanunun birinci maddesinini 6. fıkrasında 6661 sayılı Kanunla yapılan ve 27.01.2016 tarihinde yürürlüğe giren değişiklik uyarınca; son verilme süresi mali tatile denk gelen prim belgeleri, mali tatilin bitimini izleyen tarihten itibaren 7. günün mesai saati bitimine kadar verildiği takdirde yasal süresinde verilmiş sayılacaktır. Ancak son verilme süresi, mali tatilin bitiminden sonraki 5 gün içine denk gelen belgeler 5. günün mesai saati bitimine kadar verimelidir.

ÖRNEK: Belgenin verilme süresi 1-20 Temmuz arasına denk geliyorsa, bu belgeler 27 Temmuza kadar verilebilir. Ancak belgenin verilme süresi 20-25 Temmuz tarihleri arasına denk geliyorsa, bu belgeler 25 Temmuza kadar verilmelidir.

Eski uygulamadaki 7 günlük süre 5 güne indirilmiştir. Her ne kadar 6661 sayılı Kanunla yapılan değişiklik 27.01.2016 tarihinde yürürlüğe girmiş olsa da; mali tatil her yıl Temmuz ayında uygulandığı için yeni uygulama ilk defa 2016/Temmuz ayında hayata geçmiştir.

Mali Tatil Uygulamasından Yararlanacak Prim Belgeleri

  • Sigortalı işe giriş bildirgesi
  • İş yeri bildirgesi
  • Sigortalı işten ayrılış bildirgesi
  • Eksik gün belgesi
  • Aylık prim ve hizmet belgesi
Ayrıca, Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından uygulanan idari para cezalarına 15 gün içinde yapılması gereken itiraz süresinin ve resen hesaplanan prim borçlarına bir aylık itiraz süresinin son gününün mali tatile denk gelmesi halinde bu sürelerde mali tatil kapsamında uzamaktadır.
Mali Tatili Düzenleyen 5604 Kanunun birinci maddesinini 6. fıkrasında 6661 sayılı Kanunla yapılan ve 27.01.2016 tarihinde yürürlüğe giren değişiklik uyarınca; son verilme süresi mali tatile denk gelen prim belgeleri, mali tatilin bitimini izleyen tarihten itibaren 5. günün mesai saati bitimine kadar verildiği takdirde yasal süresinde verilmiş sayılacaktır. Eski uygulamadaki 7 günlük süre 5 güne indirilmiştir.
SGK mali tatil esnasında denetim, tespit, kontrol ve tarama yapabilecektir. Aynı zamanda Kayıt ve Belge ibrazı için tebligat gönderebilecek, ancak kayıt ve belgelerin ibrazı için verilen sürenin son günün mali tatile rastlaması halinde 27 temmuza kadar süre uzayacaktır.

UYARI; Mali tatil uygulaması iş kazası ve meslek hastalığı durumunda yapılması gereken bildirimler için geçerli değildir.

NOT: SGK Mali Tatil Uygulaması konusu ile ilgili sorularınızı sayfanın yorum kısmından sorabilirsiniz.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz