SGK Ücret ve Prim Teşviki 2019

0
527

SGK Ücret ve Prim Teşviki 2019 yılı Şubat, Mart ve Nisan aylarında geçerli olmak üzere yürürlüğe girmiştir. 7103 Sayılı Kanun ile uygulamaya konulan prim teşvikine ek olarak bir de ücret desteği veren bu teşvikten yani Geçici 19 uncu Maddesinin Ondördüncü Fıkrasında belirtilen bu teşvikten yararlanma şartlarını bu yazımızda anlatacağız.

Hangi İşyerleri Yararlanır

 1. İş yerinin herhangi bir prim borcu bulunmaması gerekmektedir.
 2. APHB’nin SGK’ya yasal sürede verilmesi gerekmektedir.
 3. İş yerinde sigortasız işçi çalıştırılmamalı ve çalışmadığı halde dışarıdan sahte sigortalı gösterilmemelidir.
 4. 2018 yılında SGK’ya en az sayıda bildirim yapılan dönemdeki sigortalı sayısına ilave olarak çalıştırılması gerekmektedir.

ÖRNEK: 2018/Ocak: Bildirim yok

2018/Şubat: Bildirim yok
2018/Mart: 4
2018/Nisan:6
2018/Mayıs: 11
2018/Haziran: 13
2018/Temmuz: 7
2018/Ağustos: 8
2018/Eylül:3
2018/Ekim:2
2018/Kasım:5
2018/Aralık:8
kişi çalıştırıldığı varsayıldığında;
Bu aylardan en az sigortalı çalıştırılan dönem 2 işçi ile Ekim ayı olduğundan, ücret ve prim teşvikinden yararlanılabilmesi için toplamda 3 ve üzerinde sigortalı çalıştırılması gerekmektedir.

5- İş sözleşmesinin işveren tarafından haklı nedenlerle feshi hariç olmak üzere, işe alındıkları tarihten itibaren dokuz aylık sürede işverence iş sözleşmesi feshedilmeksizin çalıştırılmaları gerekmektedir.

Bu bağlamda, işverenlerin 1/2/2019 ila 30/4/2019 tarihleri arasında işe aldıkları sigortalılar hakkında, üç aylık sürelerde ücret ve prim desteğinden yararlanmaları için iş sözleşmelerinin;

 • 1- Deneme süreli iş sözleşmesinin işverence feshi,
 • 4- Belirsiz süreli iş sözleşmesinin işveren tarafından haklı sebep bildirilmeden feshi,
 • 5- Belirli süreli iş sözleşmesinin sona ermesi,
 • 15-Toplu işçi çıkarma,
 • 17-İşyerinin kapanması,
 • 19-Mevsim bitimi,
 • 20- Kampanya bitimi,
 • 22-Diğer nedenler,
 • 25-İşçi tarafından işverenin ahlak ve iyiniyet kurallarına aykırı davranış nedeni ile fesih,
 • 34-İşyerinin devri, işin veya işyerinin niteliğinin değişmesi nedeniyle fesih, nedenleriyle, sigortalının iş sözleşmesinin feshedilmemesi gerekmektedir.

Hangi İşçiler Yararlanır

 1. Teşvikten yararlanacak olan işçinin işe girmeden önceki son 3 ayda en fazla 10 gün çalışması bulunmalıdır.
 2. İşe girmeden önce İŞKUR’a kayıtlı olan sigortalılar bu teşvikten yararlanabilirler.
 3. 1/2/2019 tarihinden sonra ve 30/04/2019 tarihinden önce işe girmiş olmasıgerekmektedir.

Ayrıca, e-bildirge ekranında potansiyel sigortalılık tespiti uygulaması bulunmaktadır. İşe alımlardan önce, sigortalıların T.C kimlik numaraları yazılarak, bu teşvikten yararlanıp yararlanamayacağını tespit etmek faydalı olacaktır.

SGK Ücret ve Prim Teşviki 2019 Tutarları

4447 sayılı Kanunun Geçici 19 uncu Maddesinin Ondördüncü Fıkrasında öngörülen ücret desteğinden, sigortalıların prim ödeme gün sayısının, günlük 67,36 TL ile çarpımı sonucu bulunan tutar kadar yararlanılacak olup, bu tutar İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanacaktır.

ÖRNEK: 4447 sayılı Kanunun geçici 19 uncu maddesinin ondördüncü fıkrası kapsamında olan ve 11/2/2019 tarihinde işe alman sigortalı için, 2019/Şubat ayında (18) günlük bildirimde bulunulacağından, bahse konu aya ilişkin olarak bu sigortalı için 18 x 67,36 TL= 1.212,48 TL Tik tutar kadar ücret desteğinden yararlanılacaktır.

Diğer taraftan, 4447 sayılı Kanunun geçici 19 uncu maddesinin ondördüncü fıkrasında öngörülen prim desteğinden ise 2018-22 sayılı Genelgede belirtildiği üzere, işyerinin;

– İmalat veya bilişim sektörüne ait işkolu kodlarında faaliyet göstermesi halinde, ilgili döneme ait günlük brüt asgari ücretin sigortalının prim ödeme gün sayısıyla çarpımı sonucu bulunacak tutarı geçmemek üzere, prime esas kazançları üzerinden hesaplanan sigortalı ve işveren hissesi primlerinin tamamı,

– Diğer sektörlerde faaliyet göstermesi halinde sigortalının, prime esas kazanç alt sınırı üzerinden hesaplanan sigortalı ve işveren hissesi primlerinin tamamı,

tutarında prim desteğinden yararlanılacaktır.

SGK Ücret ve Prim Teşviki 2019 Nasıl Uygulanır

4447 sayılı Kanunun geçici 19. maddesi kapsamına giren sigortalılardan dolayı prim desteğinden yararlanılabilmesi için, işverenlerce e–SGK kanalıyla başvuruda bulunulması gerekmektedir.

İşverenlerce kapsama giren sigortalılara ilişkin yapılacak başvurular, www.sgk.gov.tr adresinden giriş yapılmak suretiyle erişilen “e–SGK/İşveren/İşveren Sistemi/Teşvikten Faydalanılacak Sigortalı Tanımlama” ekranlarında yer alan;

İmalat veya bilişim sektörü için “27103/4447 Sayılı Kanun Geçici 19. Madde menüsü vasıtasıyla yapılacaktır.

Söz konusu ekranlar vasıtasıyla bu yazının (A) ve (B) bölümünde belirtilen şartların sağlanıp sağlanmadığı e– SGK sistemince kontrol edilmek suretiyle kapsama giren sigortalıların sisteme tanımlanması sağlanacaktır.

Teşvik Ekranı
Teşvik Ekranı

Ancak, kapsama giren sigortalının, işe alındığı tarihten önceki takvim yılına ilişkin ortalama sigortalı sayısına ilave olarak çalıştırılıp çalıştırılmadığı hususu işverenler ve mali müşavirler tarafından takip edilmelidir.

SGK Ücret ve Prim Teşvikinin İşverenin Kuruma Olan Borçlarına Mahsubu

SGK Ücret ve Prim Teşviki 2019 yılında yararlanılan tutarlar işverenin Kuruma olan borçlarından mahsup edilecektir. Eğer iş yerinin Kuruma borcu yok ise bile, sonraki ayın prim borç tutarlarından mahsup edilecektir.

İş yeri İz olmuş ya da hemen akabinde olacak ise, önce başka bir işyerine mahsup yapılacaktır. Eğer bu mümkün değilse bile yine de tutarlar iade olacaktır.

Bu destek türüne ait prim tutarları, asgari ücret destek tutarlarında olduğu gibi sonraki ay bildirimlerinden mahsup edilecektir.

ÖRNEK : (D) A.Ş. işyerinin 2019/Mart ayına ilişkin olarak SGK Ücret ve Prim Teşviki 2019 desteğinden yararlandığı varsayıldığında, yararlanılan ücret desteği tutarları 2019/Nisan ayma ilişkin bildirimlerden başlayacak şekilde cari ay prim borçlarına mahsup edilecektir.

Asıl işverenin hak ettiği ücret desteği asıl işverenin borcu olmaması durumunda alt işverenin Kuruma olan borcuna mahsup edilebilecektir.

NOT: SGK Ücret ve Prim Teşviki 2019 konusu ile ilgili sorularınızı sayfanın yorum kısmından sorabilirsiniz.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz