27103 Sayılı Yeni Nesil Diğer Sektörler Teşviki

37
5324

27103 Sayılı Yeni Nesil Diğer Sektörler Teşviki 4447 sayılı Kanunun geçici 19. maddesinde düzenlemiştir.

Bu yazımızda geçici 19. maddede yer alan teşvikin nasıl uygulanacağını, teşvik şartlarının neler olduğunu, kimlerin bu teşvikten yararlanabileceğini ve teşvikten yararlanma süresini anlatacağız.

27103 Sayılı Yeni Nesil Diğer Sektörler Teşviki Şartları

Hangi İşyerleri Yararlanır

 • İş yerinin imalat veya bilişim sektörü harici diğer sektörlerde olması gerekmektedir.
 • İş yerinin herhangi bir prim borcu bulunmaması gerekmektedir.
 • APHB’nin SGK’ya yasal sürede verilmesi gerekmektedir.
 • İş yerinde sigortasız işçi çalıştırılmamalı ve çalışmadığı halde dışarıdan sahte sigortalı gösterilmemelidir.
 • Sigortalının 2017 yılının APHB ortalamasına ek olarak işe alınması gerekmektedir:
4447 sayılı Kanunun geçici 19 uncu maddesinde yer alan şartlara sahip olan (B)
sigortalısının, (K) Limited Şirketine ait işyerinde 10/8/2018 tarihinde işe alındığı ve bahse konu sigortalının işe alındığı yıldan bir önceki takvim yılında işyerinden SGK’ya yapılan bildirimlerin;
2017/Ocak: Bildirim yok
2017/Şubat: Bildirim yok
2017/Mart: 5
2017/Nisan: 6
2017/Mayıs: 6
2017/Haziran: 6
201 7/Temmuz: 6
2017/Ağustos: 6
2017/Eylül:7
2017/Ekim:7
2017/Kasım:6
2017/Aralık:6
olduğu varsayıldığında,
5+6+6+6+6+6+7+7+6+6=19 ’in bildirim yapılmış ay sayısına bölünmesi neticesinde ortalama sigortalı sayısı 61/10=6,1=6 olacaktır.
Ortalama 6 olduğuna göre, 2018 yılı içinde işe alınan işçilerin bu teşvikten yararlanması için en az 7 işçinin çalışıyor olması gerekmektedir.

2018 Yılında Açılan İşyerlerinin Durumu

1/1/2018 ile 31/12/2020 tarihleri arasında (bu tarihler dahil) ilk defa tescil edilen ya da daha önce açılmış olmasına rağmen 2017 yılında hiç işçi çalıştırmayan işyerlerinde, herhangi ortalama şartına tabi olmaksızın, İşkur’a kayıtlı olup son 3 ay içinde en fazla 10 gün çalışması olan her işçi bu teşvikten yararlanabilecektir.

ÖRNEK: 15.07.2016 tarihinde açılmış olup ilk defa 2018 yılında işçi çalıştırılan işyerinde, 2017 yılında sigortalı çalıştırılmamış olması nedeniyle ortalama sigortalı sayısından söz edilemeyeceğinden, tüm sigortalılardan dolayı, diğer şartların da sağlanmış olması kaydıyla destekten yararlanılabilecektir.

Bu durumda ilk defa gönderilen aylık prim ve hizmet belgesinin ilişkin olduğu ay ile bu ayı takip eden üçüncü aya kadar (üçüncü ay dahil) destek kapsamında işe alınan sigortalılardan dolayı, SGK’ya ilk defa gönderilen aylık prim ve hizmet belgesinin ilişkin olduğu ayı takip eden üçüncü aydan itibaren 2020/Aralık ayı aşılmamak kaydıyla 12 ay veya 18 ay süreyle bu destekten yararlanılabilecektir.

Hangi İşçiler Yararlanır

 • Teşvikten yararlanacak olan işçinin işe girmeden önceki son 3 ayda en fazla 10 gün çalışması bulunmalıdır.
 • İşe girmeden önce İŞKUR’a kayıtlı olan sigortalılar bu teşvikten yararlanabilirler.
 • 1/1/2018 tarihinden sonra ve 31/12/2020 tarihinden önce işe girmiş olmasıgerekmektedir.

Ayrıca, e-bildirge ekranında potansiyel sigortalılık tespiti uygulaması bulunmaktadır. İşe alımlardan önce, sigortalıların T.C kimlik numaraları yazılarak, bu teşvikten yararlanıp yararlanamayacağını tespit etmek faydalı olacaktır.

27103 Sayılı Yeni Nesil Diğer Sektörler Teşviki Tutarları

ÖRNEK: İmalat ve bilişim sektörü haricinde faaliyet gösteren (A) Ltd. Şti’de bu destek kapsamında işe alınan (B) sigortalısı için düzenlenen 27103 kanun numaralı belgede prim ödeme gün sayısının 30, prime esas kazanç tutarının ise 7.000,00 TL olduğu varsayıldığında, bu sigortalı için ödenmesi gereken destek öncesi hesaplanan sigorta primi ve işsizlik sigortası primi sigortalı ve işveren payı tutarı: 7.000,00 x %37,5 =2.625,00 TL’dir.

Diğer sektörlerde, her bir sigortalı asgari ücret tutarında teşvike tabi olacağından 761,06 TL tutarında teşvik sağlanacaktır.

Destek tutarı en fazla 761,06 TL olabileceğinden, işveren tarafından ödenecek primden 2.625,00 TL – 761,06 TL = 1.863,94 TL tutarındaki kısmı İşsizlik Sigortası Fonu tarafından karşılanacaktır.

27103 Sayılı Yeni Nesil Diğer Sektörler Teşviki Nasıl Uygulanır

4447 sayılı Kanunun geçici 19. maddesi kapsamına giren sigortal ılardan dolayı prim desteğinden yararlanılabilmesi için, işverenlerce e–SGK kanalıyla başvuruda bulunulması gerekmektedir.

İşverenlerce kapsama giren sigortalılara ilişkin yapılacak başvurular, www.sgk.gov.tr adresinden giriş yapılmak suretiyle erişilen “e–SGK/İşveren/İşveren Sistemi/Teşvikten Faydalanılacak Sigortalı Tanımlama” ekranlarında yer alan;

İmalat veya bilişim sektörü için “27103/4447 Sayılı Kanun Geçici 19. Madde menüsü vasıtasıyla yapılacaktır.

Söz konusu ekranlar vasıtasıyla bu yazının (A) ve (B) bölümünde belirtilen şartların sağlanıp sağlanmadığı e– SGK sistemince kontrol edilmek suretiyle kapsama giren sigortalıların sisteme tanımlanması sağlanacaktır.

Teşvik Ekranı
Teşvik Ekranı

Ancak, kapsama giren sigortalının, işe alındığı tarihten önceki takvim yılına ilişkin ortalama sigortalı sayısına ilave olarak çalıştırılıp çalıştırılmadığı hususu işverenler ve mali müşavirler tarafından takip edilmelidir.

Teşvikten Yararlanma Süresi

İşe giriş tarihi itibarıyla 18 yaşından büyük kadın, 18 yaşından büyük 25 yaşından küçük erkek sigortalılar ile Türkiye İş Kurumuna engelli olarak kayıtlı sigortalılar için sigortalının işe giriş tarihinden itibaren 18 ay;

İşe giriş tarihi itibarıyla 18 yaşın altındaki sigortalılar dahil olmak üzere diğer sigortalılar için sigortalının işe giriş tarihinden itibaren 12 ay süreyle uygulanır.

NOT: 27103 Sayılı Yeni Nesil Diğer Sektörler Teşviki konusu ile ilgili sorularınızı sayfanın yorum kısmından sorabilirsiniz.

NOT: Teşviklerden Yararlanamadığınızı Düşünüyorsanız, Teşvik Yönetim Sistemimiz ile Personel Maliyetlerini En Aza İndirgeyerek Yararlanmanız Gereken Teşviklerden Usulünce ve Kesin Sonuçla Yararlanmak İçin Bizimle İletişime Geçebilirsiniz.

37 YORUMLAR

 1. 27103 sayılı teşvikten faydalanan bir işçi aynı zamanda başka bir işveren (taşeron firması) yanında sigortalı gösterilmek isteniyor bu durumda 27103 sayılı teşvikten yersiz yararlanılmış olur değil mi? Teşvik hakkımızı kaybetmemek için izlenilmesi gereken yol nedir?

  • Merhaba, sigortalı kişi ilk firmaya işe giriş yapıldığında 27103 sayılı teşvik için tanımlama yapılmış ve 27103 sayılı teşvikten yararlandırılmış ise, ikinci firmadan yararlandırılamaz. Belirttiğiniz gibi yersiz yararlandırma olur. Dolayısıyla ikinci firma bu teşviği kullanmamalıdır.

   • 27103 te ikinci firmaya teşvik bitmeden işe girmiş ise önceki iş yerinden kalan teşvik süresinden ikinci işyeri yararlanması gerekir. Tekrar bakarmısnız ben şu an bakmadım ama sistemde de bu şekilde kalan teşvik diye kayıt ediyor.

 2. 27103 sayılı kanunda şirket 2018/2 döneminde sgk lı çalıştırmaya başladı.
  teşvikli işçi ise 2018/7. ayda işe başladı.
  teşvik dönemi nedir?
  işe başladığı tarihi takip eden aydan itibiren 3. ayda mı teşvikli bildirge vereceğiz. (2018-10 dönemine mi)
  yoksa;
  ilk dosya açılış tarihinden itibaren 3.dönem olan 2018-5. aydan sonra işe girdiği için hemen teşvikten fayadalanabilir miydik? 2018-7 dönemine mi teşvikli bildirge vermeliydik.

  • Merhaba, 2018 yılında ilk defa aylık prim ve hizmet belgesi verildiği yani ilk defa Sigortalı çalıştırıldığı dönemden 3 ay sonraki bildirgeyi teşvikli olarak verebilirsiniz. 2018 de ilk defa 2018/2 döneminde sigortalı çalıştırıldığı için 2018/5. aydan itibaren teşvikli çalıştırmaya başlayabilirsiniz

 3. mrb aile sağlık merkezine ait sgk dosyası doktor değişikliği nedeniyle kapatılarak yeni sgk dosyası açılmıştır.
  kapatılan dosyada ortalama işçi sayısı 3 yeni dosyada ortalama işçi sayısı 0 oluyor dolayısıyla.
  teşvikten faydalanabilmek için eski dosyada ki ortalama işçi sayısını baz alıcaz yoksa yeni açılan dosyanın ortalam işçi sayısını mı ?

 4. Merhaba
  27103 sayılı kanundan yararlandırılan işçiyi muhtasar beyannamesinde bildirecek miyiz ya da nasıl olacak?
  muhasebe kaydımızı nasıl oluşturmamız gerekir.

 5. 1-01.01.2019 tarihinde kanun kapsamına alınan bir işyerinde 01.01.2019 tarihinde bir sigortalının işe girişi yapılmış ve 18.01.2019 tarihinde geriye doğru 08.01.2019 tarihinde çıkışı verilmiştir.
  2-09.01.2019 tarihinde iş kura baş vurmuş 10.01.2019 tarihinde başka bir işyerinde girişi yapılmış olup bu kişi 27103 sayılı teşvikten faydalanacakmı

  • Merhaba, sigortalının bu teşvikten faydalanması için son 3 ayda 10 günden fazla çalışmamış olmadı gerekmektedir. Sigortalının bu 10 günlük sigortası dışında başka çalışması yoksa teşvikten yararlanabilir.

 6. 27103 KANUN GEÇİCİ 19. MADDEDE SİGORTA ÇALIŞAN ORTALAMA SAYISI 1 DEDİĞİNE GÖRE 1 KİŞİNİN TEŞVİĞİNDEN FAYDALANMAK İÇİN 2 KİŞİ Mİ ÇALIŞIYOR GÖRÜNMELİ ?

 7. Merhaba 27103 sayili kanundan işçi yönünden faydalanma sadece 1 keremidir.. yani teşvik süresi dolduktan sonra 3 ay bekleyip aynı işyerinde ya da farklı bir iş yerinde bu teşvikten faydalanabilirmiyiz

 8. Merhaba 27103 sayili kanundan işçi yönünden faydalanma sadece 1 keremidir.. yani teşvik süresi dolduktan sonra 3 ay bekleyip aynı işyerinde ya da farklı bir iş yerinde bu teşvikten tekrar faydalanabilirmiyiz

 9. Merhaba, 28.02.2019 tarihinde kanun kapsamına giren işyeri bir personel için önce 6111 den faydalandırıp sonra 2019/5 dönemde 27103 den faydalandırılabilir diye biliyorum ve bu işyerin de 1 çalışan olunca 27103 den faydalanılmaz mı?

 10. Merhaba, ortalamam yettiği için 27103 den faydalandırabildiğim personeli ortalamam düştüğünde bu teşvikten faydalandırmamam mı gerekir ?

 11. Merhaba, Merkez iş yerime teşvikten yararlanacak personelin, sigorta girişini yaptım. Fakat bu personel benim yeni açılacak şubem de çalışacak.
  Yani ben merkezden şubeye nakil yapacağım. Şubede yeni açıldığı için, personel kaydı ilk olacak bu yüzden 3 ay sonra teşvikten faydalanabiliyorum.
  Peki ben merkezde sigorta girişini yaptığım personelimi şubeme nakil yaptığım da, şubedeki 3 aylık sürecimden sonra teşvikten faydalanmaya devam edebiliyor muyum ?

 12. Merhaba işe giriş yapılmadan önce bir kişinin Teşviğini sorguladım 27103 çıktı ancak firmada çalışan başka kimse yok bir de sgk girişi yapıldıktan sonramı teşvik tanımlıyacağız?

 13. merhabalar, 27103 den daha önce teşvikten yararlanmış ve işten ayrılmış personel, 5 ay sonra tekrardan aynı işe girerse yeniden teşvikten yararlananabilirmi…. teşekkürler

 14. MRB 17103 TEŞVİKTEN YARARLANDIRMAK İÇİN HESAPLANAN ORTALAMAYA 6111 TEŞVİKİNDEN YARARLANANLAR KATILIYOR MU? DİKKATE ALINIYOR MU? TEŞEKKÜRLER

 15. Merhaba,

  27103 sayılı teşvik için EMEKLİ personeli sorguladığımda sistem 12 ay izin veriyor.Bu personel gerçekten teşvikten faydalanalirmi?

  • Merhaba, sistemin buna izin vermemesi gerekirdi. Sigortalının işe girişinin emekli personel olarak yapılıp yapılmadığını tekrar kontrol edebilirsiniz. Ancak hiç bir şartta emekli çalışanlar bu teşvikten yararlanamazlar.

 16. merhaba.
  2017 yılında açılan bir dosyada 3 ay 1 işçi çalışmıştır. 2018 yılında hiç işçisi olmamıştır. eylül itibariyle işkura kayıtlı bayan işçi alımı oldu. işçi 1 yıldır işsiz. 27103 den direk yararlanabilirmiyiz yoksa 3 ay tam prim ödeyip 15 aymı yararlanacağız. teşekkürler..

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz