Yıllık İzinde Çalışmak Yasak Mı

0
898

Yıllık İzinde Çalışmak Yasak Mı sorusu ile ilgili hususlar İş Kanununda açıklanmıştır. Sigortalıların ücretli yıllık izindeyken başka bir bir iş yerinde çalışması halinde işverenlerin bazı hakları doğmaktadır.

Bu yazımızda işçilerin yıllık izindeyken başka bir işyerinde ücretli çalışması halinde işverenlerin haklarından bahseden Kanun maddesini açıklayacağız.

Yıllık İzinde Çalışmak Yasak Mı

4857 sayılı İş Kanununun 57. maddesinde, işverenin yıllık ücretli izin hakkı olan sigortalıyı yıllık izni çıkarması ve ücretini tam ve peşin olarak vermesi zorunluluğu belirtilmiştir.

Yıllık Ücretli izin hakları ve süreleri ise 53. maddede düzenlenmiştir. Buna göre, işyerinde işe başladığı günden itibaren, deneme süresi de içinde olmak üzere, en az bir yıl çalışmış olan işçilere yıllık ücretli izin verilir.

Yıllık ücretli izin hakkından vazgeçilemez.

Niteliklerinden ötürü bir yıldan az süren mevsimlik veya kampanya işlerinde çalışanlara bu Kanunun yıllık ücretli izinlere ilişkin hükümleri uygulanmaz.

İşçilere verilecek yıllık ücretli izin süresi, hizmet süresi;
a) Bir yıldan beş yıla kadar (beş yıl dahil) olanlara ondört günden,
b) Beş yıldan fazla onbeş yıldan az olanlara yirmi günden,
c) Onbeş yıl (dahil) ve daha fazla olanlara yirmialtı günden,
Az olamaz. (Ek cümle: 10/9/2014-6552/5 md.) Yer altı işlerinde çalışan işçilerin yıllık ücretli izin süreleri dörder gün arttırılarak uygulanır.

Ancak onsekiz ve daha küçük yaştaki işçilerle elli ve daha yukarı yaştaki işçilere verilecek yıllık ücretli izin süresi yirmi günden az olamaz.
Yıllık izin süreleri iş sözleşmeleri ve toplu iş sözleşmeleri ile artırılabilir.

Yıllık izinler ile ilgili daha detaylı bilgiye bu yazımızdan ulaşabilirsiniz.

İş Kanununun 58. maddesinde ise yıllık izinde çalışma yasağı düzenlenmiştir.

Bu maddede, yıllık ücretli izindeyken işverenden habersiz bir şekilde başka bir iş yerinde çalışan işçinin yıllık izin ücretinin işveren tarafından geri alınabileceği belirtilmektedir.

Ayrıca daha önceden hüküm altına alınmış Yargıtay kararlarına göre, bu şekilde işverene haber vermeksizin başka bir iş yerinde çalışan sigortalılar tazminatsız bir şekilde işten çıkarılabilir.

NOT: Yıllık İzinde Çalışmak Yasak Mı konusu ile ilgili sorularınızı sayfanın yorum kısmından sorabilirsiniz.