Özlük Dosyası Tutmama Cezası 2020

0
4219

Özlük Dosyası Tutmama Cezası 2020 yılında değişiklik göstermiştir.

Bu yazımızda personellere ait özlük dosyasında bulunması gereken evrakları ve bunların bulundurulmaması halinde uygulanabilecek idari para cezalarını 4857 sayılı İş Kanununa dayanarak anlatacağız.

Özlük Dosyalarında Bulunması Gerekenler

Eleman İstek Formu İşe Başvuru Formu
Hizmet Sözleşmesi İşe Giriş Periyodik Muayene Formu
Sigortalı İşe Giriş Bildirgesi GSS Giriş Bildirgesi
SGK Sigortalı Bildirim Belgesi Sigortalı İşten Ayrılış Bildirgesi
Aile Durum Bildirimi Formu İşçi kimlik bilgileri, Nüfus Cüzdanı
İkametgâh İlmühaberi Mezun olduğu okul diploma fotokopisi
Öz geçmişi Malzeme Teslimi Tutanağı
Sağlık Raporu Kan Grubunu Gösterir Belge
Adli sicil kaydı Askerlik Durumunu Gösterir Belgeler
Ücret hesap pusulası Ücretsiz izin formu ve ücretli iznin kullanıldığını gösteren dilekçeler
Yıllık Ücretli İzin Cetveli Hizmet Sözleşmesinin Sona Ermesine İlişkin Düzenlenen Tutanaklar
2 adet vesikalık Fotoğraf Doğum Yapan Kadının 6 aylık ücretsiz izin talep dilekçesi
Doğum Yapan Kadının Emzirme izin talep dilekçesi İş Kazalarında Yapılması Gereken İdari işlemler ve İş Kazası Bildirimi
İş Kazası Tutanağı İş yeri Kaza ve Meslek Hastalığı Bildirimi Formu ÇSGB
İş Kazası ve Meslek Hastalığı Bilgi Formu SGK İşe izinsiz Gelmeme / İşe Geç Gelme Tutanağı ve İhtarı
İstifa Dilekçesi İbraname
Toplu İşçi Çıkarılması ile İlgili Olarak Bir Ay Önceden Bölge Çalışma Müdürlüğü’ne Verilecek Yazı Örneği Toplu İşçi Çıkarılması ile İlgili Olarak Bir Ay Önceden Türkiye İş Kurumu Müdürlüğü’ne Verilecek Yazı Örneği
İşçiye gönderilen noter tebligatı Daha evvel İşten Çıkarılan İşçinin Tekrar İşe Alınma Daveti

 

4857 sayılı Kanunun 75. Maddesi, işçilerin özlük dosyası ile ilgili detayları düzenlemiştir. Ayrıca, özlük dosyalarının düzenli olarak tutulması ve saklanması gerektiği belirtilmiştir. Bu madde hükümlerine aykırılık teşkil eden eylemler olduğunda aynı Kanunun 104. Maddesi devreye girmektedir.

Özlük Dosyası Tutmama Cezası 2020

Madde 104- İşin Düzenlenmesine İlişkin Hükümlere Aykırılık

Bu madde hükümlerine göre, yukarıda madde madde sıraladığımız özlük dosyalarında bulunması gereken belgelerin, işçilerin özlük dosyalarında bulunmaması ya da işçiler için her hangi bir özlük dosyası tutulmaması durumunda idari para cezası uygulanacaktır. 104. maddeye göre tüm bu aykırılıklara ilişkin idari para cezaları 2.809 TL olacaktır.

Kanun metninden de anlaşılacağı gibi, her işveren işçi özlük dosyası tutmakla mükelleftir ve işçi özlük dosyası tutmamanın cezası 2020 yılı itibariyle 2.809 TL‘dir.

NOT: Özlük Dosyası Tutmama Cezası 2020 konusu ile ilgili sorularınızı sayfanın yorum kısmından sorabilirsiniz.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz