Muhtasar Beyanname Geç Verme Cezası 2020

0
929

Muhtasar Beyanname Geç Verme Cezası 2020 yılında değişmiştir.

Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi

Muhtasar ve prim hizmet beyannamesi, vergi kanunlarına göre verilmesi gereken
muhtasar beyanname ile 5510 sayılı Kanuna göre verilmesi gereken aylık prim ve hizmet belgesinin birleştirilerek bildirilmesidir.

Muhtasar ve prim hizmet beyannamesinin verilmesinde bu Kanunun 98 inci maddesinde belirtilen yer ve süreler dikkate alınır. Maliye Bakanlığı; bölge, il, ilçe, mahal ve sektörlere göre yetkili vergi dairesini ve beyannamenin verilme zamanını belirlemeye yetkilidir.

Bu Kanunda ve diğer kanunlarda, muhtasar beyanname ile aylık prim ve hizmet belgesine yapılmış olan atıflar, bu iki belgenin tek bir beyanname olarak birleştirildiği durumlarda, muhtasar ve prim hizmet beyannamesine yapılmış sayılır.

Beyanname Verme Süresi

Muhtasar Beyanname ertesi ayın yirmialtıncı günü verilmelidir.

Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi, en geç ertesi ayın yirmiüçüncü günün akşamına kadar verimelidir.

Muhtasar Beyanname Geç Verme Cezası 2020

1. Birinci sınıf tüccarlar ile serbest meslek erbabı hakkında 2.300 Türk Lirası,
2. İkinci sınıf tüccarlar, defter tutan çiftçiler ile kazancı basıt usulde tespit edilenler hakkında 1.200 Türk Lirası,
3. Yukarıdaki bentlerde yazılı bulunanlar dışında kalanlar hakkında 600 Türk Lirası,
Özel usulsüzlük cezası kesilir.

Ancak, süresinde verimeyen muhtasar beyannameleri, kanuni süresinin sonundan başlayarak 30 gün içinde verilirse bu cezalar indirimli olacaktır. Bu durumda;

1. Birinci sınıf tüccarlar ile serbest meslek erbabı hakkında 230 Türk Lirası,
2. İkinci sınıf tüccarlar, defter tutan çiftçiler ile kazancı basıt usulde tespit edilenler hakkında 120 Türk Lirası,
3. Yukarıdaki bentlerde yazılı bulunanlar dışında kalanlar hakkında 60 Türk Lirası,

Bu 30 günlük sürenin de dolmasını takip eden 30 gün içinde verilmesi halinde ise 1/5 oranında uygulanır. Bu durumda;

1. Birinci sınıf tüccarlar ile serbest meslek erbabı hakkında 460 Türk Lirası,
2. İkinci sınıf tüccarlar, defter tutan çiftçiler ile kazancı basıt usulde tespit edilenler hakkında 240 Türk Lirası,
3. Yukarıdaki bentlerde yazılı bulunanlar dışında kalanlar hakkında 120 Türk Lirası,

Özel usulsüzlük cezası kesilir.

Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Geç Verme Cezası

Muhtasar Beyanname ile Aylık Prim ve Hizmet Belgesinin birleştiği illerde ise bunun idari para cezası farklı olacaktır.

Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesinin bildirilmediği, eksik ya da geç bildirildiği anlaşılan her bir işyeri için;

1) Beyannamenin asıl olması hâlinde, aylık asgari ücretin iki katını geçmemek kaydıyla beyannamede kayıtlı sigortalı sayısı başına, aylık asgari ücretin beşte biri tutarında,

2) Beyannamenin ek olması hâlinde, aylık asgari ücretin iki katını geçmemek kaydıyla her bir ek beyannamede kayıtlı sigortalı sayısı başına, aylık asgari ücretin sekizde biri tutarında,

3) Ek beyannamenin, Kurumca resen düzenlenmesi durumunda, aylık asgari ücretin iki katını geçmemek kaydıyla her bir ek beyannamede kayıtlı sigortalı sayısı başına, aylık asgari ücretin yarısı tutarında,

idari para cezası uygulanır.

NOT: Muhtasar Beyanname Geç Verme Cezası 2020 konusu ile ilgili sorularınızı sayfanın yorum kısmından sorabilirsiniz.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz