Kıdem Tazminatı Alabilir Yazısı

3
863

Kıdem Tazminatı Alabilir Yazısı Sosyal Güvenlik Kurumunun yayınladığı 2013/26 sayılı genelgede düzenlenmiştir. Böylece önceden yayınlanan 2011/58 sayılı genelge ile belirlenen bazı durumlarda değişiklik olmuştur. Buna göre sigortalıların kıdem tazminatına esas yazıyı alabilmesi için işten ayrılmasına gerek bulunmamaktadır.

Aylık bağlanması için yaş dışında kalan diğer şartları (sigortalılık süresi ile prim ödeme gün sayısı) veya yaşlılık aylığı bağlanması için öngörülen sigortalılık süresini ve prim ödeme gün sayısını tamamlayarak kendi istekleri ile işten ayrılmaları halinde sigorta bunları kıdem tazminatı ödeneceği öngörülmüştür.

Kıdem Tazminatı Alabilir Yazısı Verilmesi İçin;

Sigortalıların kanunda öngörülen yaş dışındaki diğer koşulları yerine getirip getirmediği kontrol edilecektir. 08.09.1999 tarihinden önce sigortalı olup bu tarihten sonra işten ayrılanları asgari 15 yıllık sigortalılık süresi ve en az 3600 pirim gün sayısı ile aylık bağlandığından koşulların oluşup oluşmadığına bakılacak gerek sigortalılık süresi gerekse gün kurumunun tespitinde hizmet birleştirmeleri ile bu süreleri etkileyen faktörler dikkate alınacaktır.

Kıdem Tazminatı Alabilir Yazısı Verilmesi için sigortalının müracaat tarihinde işten ayrılması şart değildir.

Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından verilen kıdem tazminatına esas yazı; 08.09.1999 tarihinden önce çalışmaya başlayanlar 15 yıl 3600 gün şartını yerine getirmeleri halinde yaş şartı aranmadan kıdem tazminatı yazısı verilmektedir.

kıdem tazminatına esas yazı
kıdem tazminatına esas yazı

Kıdem tazminatına esas yazı Kurumdan alındıktan sonra işverenlere sunulmalıdır. Kıdem tazminatına esas yazının geçerlilik süresi 1 aydır. 1 ay içinde kullanılmayan yazılar geçerliliğini yitireceğinden, tekrar Sosyal Güvenlik Kurumuna müracaat etmek gerekecektir.

Son çalışmanın SSK kapsamında geçmesi yeterli olup Bağ-kur hükümleri uygulanmayacaktır. Son 7 yıl içinde en fazla hizmetin geçtiği Kurumun SSK olması şartına bakılmayacaktır.

Emekli koşullarının prim ödeme gün sayısı ve sigortalılık süresini doldurulan kişiler bu durumların tespit eden yazıyı bağlı oldukları sosyal güvenlik kurumu il veya ilçe müdürlüklerinden alıp işverene verdikleri takdirde işveren bu kişilere kıdem tazminatı ödemek zorundadır. İşverenin bu yazıyı kabul etmemesi veya kıdem tazminatını ödememesi mümkün değildir.

Kıdem tazminatı ile ilgili detaylı yazımıza buradan ulaşabilirsiniz.

NOT: Kıdem Tazminatı Alabilir Yazısı konusu ile ilgili sorularınızı sayfanın yorum kısmından sorabilirsiniz.

3 YORUMLAR

SORU SOR