En Fazla Kaç Saat Mesai Yapılır

0
182

En Fazla Kaç Saat Mesai Yapılır sorusu iş dünyasında işçi ve işverenler tarafından oldukça merak edilen konuların başında gelir. Bu yazımızda bu konuya açıklık getirmeye çalışacağız.

Çalışma Süreleri

Çalışma süresi, işçinin çalıştırıldığı işte geçirdiği süredir. İş Kanununun 66. Maddesinin birinci fıkrasında yazılı süreler de çalışma süresinden sayılır. Aynı Kanunun 68. Maddesi uyarınca verilen ara dinlenmeleri ise, çalışma süresinden sayılmaz.

Ara dinlenmeleri, iklim, mevsim, yöredeki gelenekler ve işin niteliği göz önünde tutularak, yirmidört saat içinde kesinsiz oniki saat dinlenme süresi dikkate alınarak düzenlenir. 4857 sayılı İş Kanununun 69 uncu maddesinin son fıkrası hükmü saklıdır.

Haftalık Çalışma Süreleri

Çalışma Süreleri Yönetmeliği : Genel bakımdan çalışma süresi haftada en çok kırkbeş (45) saattir. Aksi kararlaştırılmamışsa bu süre, iş yerlerinde haftanın çalışılan günlerine eşit ölçüde bölünerek uygulanır.

Haftanın iş günlerinden birinde kısmen çalışılan iş yerlerinde, bu süre haftalık çalışma süresinden düşüldükten sonra, çalışılan sürenin çalışılan gün sayısına bölünmesi suretiyle günlük çalışma süreleri belirlenir.

Günlük çalışma süresi her ne şekilde olursa olsun 11 saati aşamaz.

Yer altı maden işlerinde çalışan işçilerin çalışma süresi; günde en çok yedi buçuk, haftada en çok otuz yedi buçuk saattir.

Çalışma süreleri yönetmeliğine buradan ulaşabilirsiniz.

Fazla Çalışma ve Fazla Sürelerle Çalışma Yönetmeliği : Fazla çalışma süresinin toplamı bir yılda ikiyüzyetmiş (270) saatten fazla olamaz. Bu süre sınırı, iş yerlerine veya yürütülen işlere değil, işçilerin şahıslarına ilişkindir.

Fazla çalışma veya fazla sürelerle çalışma sürelerinin hesabında yarım saatten az olan süreler yarım saat, yarım saati aşan süreler ise bir saat sayılır.

İş yerinde tam süreli iş sözleşmesi ile yapılan emsal çalışmanın üçte ikisi oranına kadar yapılan çalışma kısmi süreli çalışmadır.

Fazla çalışma yönetmeliğine buradan ulaşabilirsiniz.

4857 Sayılı İş Kanunu : Genel bakımdan çalışma süresi haftada en çok kırkbeş (45) saattir. Aksi kararlaştırılmamışsa bu süre, işyerlerinde haftanın çalışılan günlerine eşit ölçüde bölünerek uygulanır. Yer altı maden işlerinde çalışan işçilerin çalışma süresi; günde en çok yedi buçuk, haftada en çok otuz yedi buçuk saattir.

Tarafların anlaşması ile haftalık normal çalışma süresi, iş yerlerinde haftanın çalışılan günlerine, günde 11 saati aşmamak koşulu ile farklı şekilde dağıtılabilir. Bu halde, iki aylık süre içinde işçinin haftalık ortalama çalışma süresi, normal haftalık çalışma süresini aşamaz.

Denkleştirme süresi toplu iş sözleşmeleri ile dört aya kadar artırılabilir. Turizm sektöründe dört aylık süre içinde işçinin haftalık ortalama çalışma süresi, normal haftalık çalışma süresini aşamaz; denkleştirme süresi toplu iş sözleşmeleri ile altı aya kadar artırılabilir.

Çalışma hayatında “gece” en geç saat 20.00’de başlayarak en erken saat 06.00’ya kadar geçen ve her halde en fazla onbir saat süren dönemdir.

Kanun ve yönetmelik hükümlerinden de anlaşılacağı üzere; haftalık çalışma süresi 45 saat olduğundan, 45 saatten fazla her çalışma fazla mesai ücretine tabidir.

En Fazla Kaç Saat Mesai Yapılır sorusunun cevabı ise; günlük 3,5 saat, haftalık 21 saat, aylık ortalaması 22,5 saatyıllık 270 saat olmalıdır.

NOT: En Fazla Kaç Saat Mesai Yapılır konusu ile ilgili sorularınızı sayfanın yorum kısmından sorabilirsiniz.

SORU SOR