Çalışma İzni Harç Tutarları 2018

0
175

Çalışma İzni Harç Tutarları 2018 yılında değişiklik göstermiştir.

Bu yazımızda usulüne uygun çalışma izni başvurusu yapıldıktan ve bu çalışma izni onaylandıktan sonra işverenler tarafından ödenmesi gereken çalışma izni harç tutarlarının tutarlarını belirteceğiz.

Çalışma izni harç miktarları her yılın başında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından belirlenir ve yayınlanır.

Çalışma İzni Harç Tutarları 2018

29 Aralık 2017 tarihli ve 30285 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Harçlar Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 80) ile belirlenmiş olan 01.01.2018 den itibaren geçerli olacak 2018 yılı Çalışma İzni Harç tutarları aşağıda belirtilmiştir.

ÇALIŞMA İZNİ HARÇ TUTARLARI SÜRE 2017 YILI HARÇ TUTARI 2018 YILI HARÇ TUTARI
Süreli Çalışma İzin Belgesi
(Süre uzatımları da aynı miktarda harca tabidir)
1 yıla kadar (1 yıl dahil)
Bir yılı aşan süreler için tam yıl harcı alınır).
537,50 TL 615,20 TL
Süresiz Çalışma İzin Belgesi   5375,00 TL 6152,70 TL
Bağımsız Çalışma İzin Belgesi   5375,00 TL 6152,70 TL

 

 Not: Bir yıldan fazla süreli izinlerde her yıl için 615,20 TL harç alınır.

Geçici Koruma statüsünde olan yabancılar için çalışma izni harç tutarları ise farklıdır. Geçici koruma statüsündeki olan yabancılar şu anda büyük ölçüde Suriye uyruklu olanlardır. Suriye uyruklu olan yabancılar için de çalışma izni alınmalıdır.

GEÇİCİ KORUMA ÇALIŞMA İZNİ HARÇ TUTARI SÜRE 2017 YILI HARÇ TUTARI 2018 YILI HARÇ TUTARI
1 Yıl 200,00 TL 228,90 TL

 

Geçici Koruma statüsünde bulunan Suriye uyruklu yabancılara ilişkin çalışma izin başvurularında 537,50 TL olarak tahsil edilen çalışma izni harcı 492 sayılı Harçlar Kanununun vermiş olduğu yetki doğrultusunda Dışişleri Bakanlığının uygun görüşü alınarak 200 TL olarak belirlenmiştir.

Uygulama 15.12.2017 tarihinden itibaren Bakanlığımızca onaylanacak çalışma izin başvurularında geçerli olacaktır.

DEĞERLİ KAĞIT BEDELİ

30 Aralık 2017 tarih ve 30286 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Muhasebat Genel Müdürlüğü (Sıra No:56) Değerli Kağıtlar Genel Tebliği ile belirlenen 01.01.2018 den itibaren geçerli olacak 2018 yılı Çalışma İzin Belgesi değerli kağıt bedeli aşağıdaki tabloda belirtilmiştir.

DEĞERLİ KAĞIT BEDELİ 2017 YILI 2018 YILI
63,00 TL 72,00 TL

 

NOT: Çalışma İzni Almak İçin Bizimle İletişime Geçebilirsiniz.

SORU SOR