Kaçak Yabancı İşçi Çalıştırma Cezası 2018

0
195

Kaçak Yabancı İşçi Çalıştırma Cezası 2018 yılında değişiklik göstermiştir. 

Ülkemizde oturma izni almaksızın kaçak bir şekilde bir çok yabancı uyruklu ikamet etmektedir. Ancak oturma izni olup çalışma izni alamayarak kayıt dışı olarak da bir çok yabancının çalıştığını maalesef gözlemlemekteyiz.

Yabancıların oturma izni almadan ya da süresi geçmiş oturma iznini uzatmadan ikamet etmeye devam etmesinin cezası kişinin deport edilmesidir.

Ancak oturma izni olup çalışma izni olmadan kaçak çalışmanın cezası Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından belirlenmiştir.

Kaçak Yabancı İşçi Çalıştırma Cezası 2018

İDARİ PARA CEZALARI

(1)
CEZA MİKTARI
(TL)
13.08.2016-31.12.2016
(2)
CEZA MİKTARI
(TL)

2017

(3)
CEZA MİKTAR
(TL)

2018

Çalışma izni bulunmayan yabancıyı çalıştıran işverenlere her bir yabancı için 6.000 6.229 7.130
Çalışma izni olmaksızın bağımlı çalışan yabancıya 2400 2.491 2.851
Çalışma izni olmaksızın bağımsız çalışan yabancıya 4.800 4.983 5.704
Kanunda öngörülen bildirim yükümlülüğünü süresi içinde yerine getirmeyen bağımsız ve süresiz izinle çalışan yabancı ile yabancı çalıştıran işverene her bir yabancı için 400 415 475

 

Açıklamalar:

  • 6735 sayılı Uluslararası İş gücü Kanununun 23.maddesi hükmü uyarınca; yukarıda sayılan fiillerin tekrarı halinde idarî para cezaları bir kat artırılarak uygulanır.
  • Çalışma izni bulunmadan çalıştığı tespit edilen yabancılar sınır dışı edilmek üzere İçişleri Bakanlığına bildirilir.
  • Kaçak yabancı çalıştıran işverenler, yabancının ve varsa eş ve çocuklarının konaklama giderleri ile ülkelerine dönmeleri için gerekli masrafları ve gerektiğinde sağlık harcamalarını karşılamak zorundadır.
  • Verilen idari para cezaları 1 ay içinde ödenmelidir.

SONUÇ: Tablodan görüldüğü gibi çalışma izni olmadan kaçak yabancı işçi çalıştırma cezası 2018 yılında 7.130,00 TL’dir. 

Çalışma izninin nasıl alındığını bir önceki yazımızda anlatmıştık. Ancak kısaca tekrar edelim.

Çalışma İzni Nasıl Alınır?

Ülkemize daha önce gelmiş ve oturma iznini daha öne almış yabancılar da çalışma izinlerine işverenleri aracılığıyla başvurabilir. Ancak yurt içinden başvuru yapmanın da belirli şartları vardır.

  • Yabancının en az 6 aylık oturma izni almış olması gerekmektedir. Ayrıca bu 6 aylık sürenin de bitmemiş olması gerekmektedir.
  • İşverenin başvuruyu yapması ve başvuruyu yapmasının ardından 6 iş günü içerisinde istenen belgeleri Bakanlığa göndermesi gerekmektedir.
  • Süresi geçtikten sonra ulaştırılan belgeler Bakanlık tarafından dikkate alınmamaktadır.

Yabancı işçilerin usulüne uygun başvuru yapmadan önce bu başvurunun kabul edilip edilmeyeceğini, Bakanlık tarafından düzenlenen ‘Başvuru Kabul Etme Kriterlerini‘ dikkatlice irdeleyerek anlamak mümkündür.

NOT: Çalışma İzni Almak İçin Bizimle İletişime Geçebilirsiniz.

NOT: Kaçak Yabancı İşçi Çalıştırma Cezası 2018 konusu ile ilgili sorularınızı sayfanın yorum kısmından sorabilirsiniz.

SORU SOR