Cenaze Parası 2017

0
43

5510 sayılı Kanunun 37. maddesi Cenaze Parası 2017 ’ hususunu Cenaze ödeneği başlığı altında düzenlemiştir. Buna göre SGK’dan Cenaze Ödeneği alabilmenin bazı şartları vardır.

Cenaze Ödeneğinden Yararlanma Şartları Nelerdir?

Cenaze ödeneği;
-İş kazası veya meslek hastalığı sonucu, veya
-Sürekli iş göremezlik geliri, malullük veya yaşlılık aylığı almakta iken, veya
-Kendisi için en az 360 gün malullük, yaşlılık ve ölüm sigortası primi bildirilmiş iken,
ölen sigortalının hak sahiplerine verilir.

360 gün malullük, yaşlılık ve ölüm primi bildirilmiş olanların hak sahiplerine cenaze ödeneği verilmesi için ölüm tarihinde sigortalı olma şartı aranmayacaktır.

UYARI; Kendisi için en az 360 gün prim ödenmiş olupta ölen sigortalının geride kalan hak sahiplerine cenaze ödeneği ödenebilmesi için, ölenin ölüm tarihinde sigortalı olması şart değildir. Sigortalılık son bulduktan sonra da ölüm gerçekleşse 360 gün prim bildirilmiş ise cenaze ödeneği ödenir.

Cenaze Yardımı Kimlere Ödenir?

Cenaze ödeneği sırasıyla önce ölen sigortalının eşine, yoksa çocuklarına o da yoksa ana-babasına, o da yoksa kardeşlerine verilir.
Cenazenin bu kişiler dışında başkaları tarafından kaldırıldığının belgelenmesi durumunda masraflar belgesi karşılığında bu kişilere ödenir
Ölen Devlet Memurlarının hak sahiplerine kendi Kurumları tarafından ilgili mevzuat gereği ölüm yardımı hariç cenaze gideri mahiyetinde bir ödeme yapılması halinde SGK tarafından cenaze ödeneği ödenmez.

Cenaze Yardımı Başvuruları Nasıl Yapılır?

Vefat Edenin Yakınlarına SGK'dan Cenaze Yardımı
Cenaze Ödeneği Başvuru

Cenaze ödeneği verilmesi için hak sahiplerince ölüm tarihini belirten bir dilekçe ile sosyal güvenlik il müdürlüğüne başvurması gerekmektedir. Sigortalının ölüm tarihi nüfus kütüğüne işlenmişse dilekçe ile birlikte sigortalının ölüm tarihini belirten ilgili makamlarca düzenlenen ölüm belgesinin Kuruma verilmesi gerekir. Öncelikle ölen kişinin ait olduğu muhtarlığa gidip, ölenin sağlığında orada ikamet ettiğini gösterir belgeyi alıp SGK’ya vermeniz gerekebilir.

Cenaze Parası 2017 Ne Kadardır?

2017   531 TL
2016   489 TL
2015   449 TL
2014   415 TL
2013   386 TL

Cenaze Parası 2017 yılı itibariyle Kurum yönetim kurulunca 531 TL olarak belirlenmiştir

Cenaze Yardımında Zaman Aşımı

Cenaze ödeneği hak kazanıldığı tarihten itibaren 5 yıl içerisinde talep edilmediği takdirde zaman aşımına uğrayacaktır. Yani kişinin ölüm tarihi 5 yılı geçtiyse, artık hak sahiplerine Cenaze Ödeneği ödenmez.

NOT: Konu ile ilgili sorularınızı sayfanın yorum kısmına sorabilirsiniz.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here