İşyeri Tescili İçin Gerekli Evraklar

0
2799

Bu yazımızda İşyeri Tescili İçin Gerekli Evraklar ile ilgili detaylara yer vereceğiz.

İşyeri bildirgesinin ne zaman verileceği işyerlerinin türüne göre değişebilmektedir. Bu husus 5510 sayılı Kanunun 11. maddesinde düzenlenmiştir. Bu madde hükmüne göre, işyeri bildirgesi en geç sigortalı çalıştırmaya başlanılan tarihte Sosyal Güvenlik Kurumuna verilmelidir. Bu cümleden anlaşılması gereken sonuç, bir işyerinde sigortalı olarak kimse çalışmıyorsa, o işyerinin tesciline gerek olmadığıdır. İşyerinde sigortalı çalışmaya başladığı gün, Sosyal Güvenlik Kurumuna işyeri tescili için işyeri bildirgesi verilmelidir. Bu yazımızın konusu işyeri açılışlarında SGK tarafından istenen evraklardır.

İşyeri Tescili İçin Gerekli Evraklar

Şahıs Şirketleri İçin Gerekli Evraklar

İşyeri Bildirgesi Giriş Ekranı
İşyeri Bildirgesi Giriş Ekranı

Diğer işyeri bildirgesi ise, e-bildirge şifresi için doldurulacak formdur. Bu iki evrakta SGK’ya sunulmalıdır.

 • İşverenin kimlik fotokopisi işyeri bildirgesi ile birlikte verilmelidir.
 • İmza Beyannamesinin noter onaylı fotokopisi de işyeri bildirgesi ile birlikte verilmelidir.

NOT: İnşaat işyerleri için yukarıdaki evraklara ek olarak; yapı ruhsatı kat karşılığı yapılıyor ise, müteaahhit ile mal sahibi arasında yapılan sözleşme de bildirgenin ekine eklenmelidir.

*  İhaleli işlerde, sözleşme ve işyeri teslim tutanağı 

* Adi ortaklıklarda ortaklık vergi numarası ve noter onaylı ortaklık sözleşmesi

* Yabancı firma ortaklıklarında yabancı firma vergi levhası

* Yabancı şahıs ortaklıklarında şahıs pasaport fotokopisi

Apartman/Kapıcı İşyerleri İçin Gerekli Evraklar

 • 2 Adet işyeri bildirgesi verilmelidir.
 • İşverenin kimlik fotokopisi işyeri bildirgesi ile birlikte verilmelidir.
 • İmza Beyannamesinin noter onaylı fotokopisi verilmelidir.
 • Karar defterinin fotokopisi
 • Kat Maliklerinin sayısı
 • Apartman Yönetimi adına alınan vergi numarası

A.Ş ve L.T.D Ş.T.İ  İşyerleri İçin Gerekli Evraklar

 • 2 Adet işyeri bildirgesi verilmelidir.
 • İşverenin kimlik fotokopisi işyeri bildirgesi ile birlikte verilmelidir.
 • Ticaret sicil gazetesinin fotokopisi
 • İmza sirkülerinin noter onaylı fotokopisi
 • Vergi levhasının fotokopisi
 • Faaliyet belgesinin fotokopisi

Dernek ve Vakıf İşyerleri İçin Gerekli Evraklar

 • 2 Adet işyeri bildirgesi verilmelidir.
 • Dernek başkanı ve yardımcılarının kimlik fotokopisi
 • Dernek başkanı seçildiğine dair karar defterinin fotokopisi
 • Dernek adına alınan Vergi numarası
 • Noter onaylı İmza beyannamesi
 • Tüzük fotokopisi

Taşeron İşyerleri İçin Gerekli Evraklar

 • Ana firmanın işi taşerona verdiğine dair yazının 2 örneği
 • Taşeron firmanın talep yazısı
 • Sözleşme
 • Taşeron firmaya ait İşyeri tescili için gerekli diğer tüm evraklar

İşyeri bildirgeleri asıl olmalı ve her sayfasının imzalı olması gerekmektedir. İmza sirküsü, imza beyannamesi ve vekaletnamenin de asıllarının olması gerekmektedir.

İşyeri bildirgesinin zamanında verilmemesi halinde uygulanacak idari para cezaları ile ilgili yazımıza buradan ulaşabilirsiniz.

NOT: İşyeri Tescili İçin Gerekli Evraklar konusu ile ilgili sorularınızı sayfanın yorum kısmından sorabilirsiniz.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz