İşyeri Bildirgesini Vermeme Cezası 2017

0
2227

İşyeri Bildirgesini Vermeme Cezası 5510 sayılı Kanunda düzenlenmiştir.

İşyeri bildirgesinin Kuruma en geç ne zaman verileceği ile ilgili yazımıza buradan ulaşabilirsiniz.

İşyeri Bildirgesini Vermeme Cezası 2017

İşyeri bildirgesini yasal süresi içinde vermeyenler, yasal süre içinde verilmekle birlikte Kurumca belirlenen şekle ve usûle uygun vermeyenler veya Kurumca internet, elektronik ya da benzeri ortamda göndermekle zorunlu tutulduğu halde, anılan ortamda göndermeyenlere aşağıda belirtilen tutarlarda idari para cezası uygulanır.
 
Kamu idareleri ile bilânço esasına göre defter tutmak zorunda olanlar için asgari ücretin üç katı tutarında idari para cezası uygulanır.(Asgari ücretin 3 katı) 5.331 TL
 
Diğer defterleri tutmak zorunda olanlar için asgari ücretin iki katı tutarında idari para cezası uygulanır.(Asgari ücretin 2 katı) 3.554 TL
 
Defter tutmakla yükümlü olmayanlar için bir aylık asgari ücret tutarında idari para cezası uygulanır.(Bir aylık asgari ücret) 1.777 TL
 
İşyeri bildirgesinin yasal süresi geçtikten sonra ilgililerce kendiliğinden 30 gün içinde verilmesi ve söz konusu cezaların ilgililerce, yapılacak tebligat tarihini takip eden günden itibaren 15 gün içinde ödenmesi halinde, 102-b bendinde öngörülen cezalar aşağıda belirtildiği gibi dörtte bir oranına karşılık gelen tutar üzerinden uygulanır.
 
Kamu idareleri ile bilânço esasına göre defter tutmak zorunda olanlar için asgari ücretin üç katının dörtte biri tutarında idari para cezası uygulanır.(Asgari ücretin üç katının dörtte biri) 1.332 TL
 
Diğer defterleri tutmak zorunda olanlar için asgari ücretin iki katının dörtte biri tutarında idari para cezası uygulanır.(Asgari ücretin iki katının dörtte biri) 888 TL
 
Defter tutmakla yükümlü olmayanlar için aylık asgari ücretin dörtte biri tutarında idari para cezası uygulanır.(Asgari ücretin dörtte biri) 444 TL
 
NOT: İşyeri Bildirgesini Vermeme Cezası 2017 konusu ile ilgili sorularınızı sayfanın yorum kısmından sorabilirsiniz.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz