İlave 6 Puanlık Prim Teşviki

0
926

5510 sayılı kanunun 81. maddesine 6486 sayılı Kanunla eklenen ikinci fıkra ile 5 puanlık sigorta prim teşvikinden yararlanan iş yerlerine uygulanmak üzere İlave 6 Puanlık Prim Teşviki eklemeye, sosyo-ekonomik gelişmişlik endeksi dikkate almak suretiyle ilave puan uygulanacak illeri ve uygulama süresini belirleme konusunda Bakanlar kurulu yetki verilmişti. Bakanlar kurulu kararının uygulanmasını dair teknik detayları açıklamak üzere de SGK tarafından 2013/30 sayılı genelge yayınladı.

İlave 6 Puanlık Prim Teşviki Nedir?

Teşvikten Yararlanma Şartları Nelerdir?

Sigorta primleri işveren hissesinden ilave olarak 6 puanlık indirim yapılması hakkından yararlanmak basit kurallara bağlanmıştır. Bu kurallar şunlardır;

1-İş yerinin Bakanlar kurulunca belirlenen il ve ilçelerde faaliyet göstermesi

2-İş yerinin 5 puanlık indirimden yararlanma şartlarına sahip olması

3-İşverenin Türkiye genelinde yasal ödeme süresi geçmiş pirim ve idari para cezası borcunun bulunmaması ya da bu borçların tecil ve taksitlendirilmiş olması

4-E-borcu yoktur aktivasyonu için başvuruda bulunması

5-İşverence ödenmesi gereken primlerin yasal süre içerisinde ödenmiş olması

6-Aylık prim ve hizmet belgelerinin yasal süresi içinde verilmesi

7-Kayıt dışı sigortalı çalıştıran iş yeri ya da sahte sigortalı bildirimde bulunan iş yeri olmaması

Teşvikten Yararlanılacak İller ve Süreleri

Teşvikten, örneğin Kahramanmaraş’ta kurulu bulunan işverenlerince cari aylar için İlave 6 Puanlık Prim Teşviki avantajından yararlanabilmek için aylık prim ve hizmet belgesini SGK’ya  gönderirken 56486 kanun numarasını seçmeleri gerekmektedir.

Teşvikten Yararlanacak Olan İller ve Süreleri
Teşvikten Yararlanacak Olan İller ve Süreleri

AYRICA; Yapılan düzenleme sonucunda, yukarıdaki tabloda belirtilen yerlerde faaliyet gösteren iş yerleri, 1 Mart 2016 tarihinden itibaren en az 10 sigortalı şartı olmaksızın bir sigortalı dahi çalıştırmış olsalar 5 puanlık sigorta primi Hazine desteğine ilave olarak 6 puanlık prim desteğinden de yararlanabileceklerdir.

Teşvik Tutarı Nasıl Hesaplanır?

Bir işverence çalıştırılan 12 sigortalının 2014/ Eylül ayına ilişkin prim ödeme gün sayısının 300, prime esas kazanç fırın tutarının ise 15.000 TL olduğu varsayıldığında,

15.000,00 * 5/100= 750 TL(5 Puanlık İndirim)

300 * 37,80 * 6/100= 680,40(6 Puanlık İndirim) (37,80 bir günlük asgari ücrettir)

Toplam= 750+680,40= 1430,40(Hazinece Karşılanacaktır)

İşverence ödenmesi gereken tutar ise;

15.000,00 * 34,5/100= 5.175,00 TL

5.175,00 * 1.430,40= 3.744,60 TL

NOT: Teşviklerden Yararlanamadığınızı Düşünüyorsanız, Teşvik Yönetim Sistemimiz ile Personel Maliyetlerini En Aza İndirgeyerek Yararlanmanız Gereken Teşviklerden Usulunce ve Kesin Sonuçla Yararlanmak İçin Bizimle İletişime Geçebilirsiniz.

SORU SOR