Emekliler Yurtdışında Çalışabilir Mi

0
155

Danışanlarımızdan Orhan Bey’in “Emekliler Yurtdışında Çalışabilir Mi” sorusunu cevaplayalım.

SORU: Merhaba, ben yabancı bayraklı gemide çalıştım ve yurt dışı borçlanması yaptım. Daha sonra gemiden ssk’lı olarak emekli oldum. Tekrar yabancı bayraklı gemide çalışırsam emekli aylığım kesilir mi ya da para cezası gelir mi?

Emekliler Yurtdışında Çalışabilir Mi

Türkiye’de emekli olanların tekrar Türkiye’de çalışıp çalışamayacağı yani çalışırsa maaşının kesilip kesilmeyeceği ile daha önce bir yazı yazmıştık. Bu yazımıza buradan ulaşabilirsiniz.

Ancak bu yazımızda Orhan Bey’in sorusuna istinaden Türkiye’de emekli olanların yurtdışında çalışırsa emekli aylıklarının kesilip kesilmeyeceğini açıklayacağız. Bunun için ilk olarak 3201 sayılı Yurtdışı borçlanması Kanununa göz atmak gerekecektir. 

3201 SAYILI KANUN MADDE 6 :  “Kanun hükümlerinden yararlanmak suretiyle aylık bağlananlardan tekrar yurt dışında yabancı ülke mevzuatına tabi çalışanlar, ikamete dayalı bir sosyal sigorta ya da sosyal yardım ödeneği alanların aylıkları, tekrar çalışmaya başladıkları veya ikamete dayalı bir ödenek almaya başladıkları tarihten itibaren kesilir. Türkiye’de sigortalı olarak çalışmaya başlayanlar hakkında 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun sosyal güvenlik destek primine tabi olarak çalışılmasına ilişkin hükümleri uygulanır.

5510 SAYILI KANUN MADDE 30: 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (b) (…)(1) bendi hariç olmak üzere bu Kanuna göre veya yabancı bir ülke mevzuatı kapsamında çalışmaya başlayanların yaşlılık aylıkları, çalışmaya başladıkları tarihi takip eden ödeme dönemi başında kesilir.” 

1 Ekim 2008 Tarihinden Önce Sigortalı Olanlar

1 Ekim 2008 tarihinden önce ilk defa sigortalı olanların durumu bu tarihten sonra sigortalı olanlara göre farklıdır. Bu tarihten önce sigortalı olanlar;

Yurtdışı Borçlanması Yaparak Emekli Oldular İse, emekli olduktan sonra yurt içinde çalışırsa emekli aylıkları kesilmez. Ancak yurt dışında çalışırlarsa emekli aylıkları kesilir. 

Yurtdışı Borçlanması Yapmadan Emekli Oldular İse, emekli olduktan sonra yurt içinde çalışırsa emekli aylıkları kesilmez. Yurt dışında ülkemizle sosyal güvenlik sözleşmesi bulunan ülkelerde çalışırlarsa da emekli aylıkları kesilmez. Çünkü 1.10.2008 tarihinde yürürlüğe giren 5510 sayılı Kanundan önceki 506 sayılı Kanunda bu hususta bir hüküm bulunmamaktadır. Ancak ülkemiz ile sosyal güvenlik sözleşmesi imzalamamış ülkelerde çalışılırsa emekli aylıkları kesilir.

1 Ekim 2008 Tarihinden Sonra Sigortalı Olanlar

Bu tarihten sonra sigortalı olanlar;

Yurtdışı Borçlanması Yaparak Emekli Oldular İse, emekli olduktan sonra yurt dışında çalışırlarsa emekli aylıkları kesilecektir. 5510 sayılı Kanunda bu hususla ilgili açık hüküm bulunmaktadır. Yurt içinde çalışırlarsa da emekli aylıkları kesilecektir.

Yurtdışı Borçlanması Yapmadan Emekli Oldular İse, yurt içinde veya yurt dışındaki çalışmalarından dolayı emekli aylıkları kesilecektir.

Orhan Bey’in sorusuna dönecek olursak, yabancı bayraklı geminin yurt dışı bir iş yeri olarak kabul edilmesi ve Orhan Bey’in yurt dışı borçlanması yaparak emekli olmasından dolayı tekrar yabancı bayraklı gemide çalışması halinde emekli aylıkları kesilecektir. Ancak idari para cezası bulunmamaktadır.

NOT: Emekliler Yurtdışında Çalışabilir Mi konusu ile ilgili sorularınızı sayfanın yorum kısmından sorabilirsiniz.