900 Gün İle Emekli Olunur Mu

2
1116

900 Gün İle Emekli Olunur Mu sorusunun cevabı 5510 sayılı Kanunda düzenlenmiştir. Bu yazımızda 900 günden emeklilik ile ilgili Kanun maddesini yazarak bununla ilgili diğer merak edilenleri anlatacağız.

MADDE 32:

Ölüm sigortasından sağlanan haklar şunlardır:

 Ölüm aylığı;

a) En az 1800 gün malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi bildirilmiş veya 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı sayılanlar için, her türlü borçlanma süreleri hariç en az 5 yıldan beri sigortalı bulunup, toplam 900 gün malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi bildirilmiş,
durumda iken ölen sigortalının hak sahiplerine, yazılı istekte bulunmaları halinde bağlanır. Ancak, 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (b) bendine göre sigortalı sayılanların hak sahiplerine aylık bağlanabilmesi için ölen sigortalının genel sağlık sigortası primi dahil kendi sigortalılığından dolayı prim ve prime ilişkin her türlü borcunun olmaması veya ödenmesi şarttır”

900 gün ile emekli olmayı düzenleyen bu Kanun maddesini başlıklar halinde açıklayalım.

Kimler 900 Gün İle Emekli Olabilir?

Bu soruya ilk olarak söylenmesi gereken, 900 gün ile sadece 4/a’lılar yani bir iş yerinde SSK’lı olarak çalışanların vefatı halinde kişinin hak sahipleri (duruma göre çocukları,eşi ve anne-babası olabilir) emekli olabilir denebilir. Daha doğrusu vefat eden kişinin emekliliğinden faydalanabilir.

Bağ-Kur’lu olanlar ve Devlet Memuru olanların vefatı halinde hak sahiplerinin 900 gün ile emekli olabilmesi mümkün değildir.

900 Gün İle Nasıl Emekli Olunur?

Vefat eden kişinin 900 prim günü olmasının gerekliliğinin yanı sıra 5 yıllık sigortalılık süresinin de bulunması gerekmektedir. Bunu bir örnekle açıklayalım;

“Sigortalının 01.01.2010 tarihinde vefat etmiş olduğunu ve kişinin ilk işe giriş tarihinin 01.01.2007 olduğunu var sayarsak; sigortalının toplamda 1080 günü olmasına rağmen sigortalılık süresi 5 yıl olması gerekirken, 3 yılda kalmış olduğu için, 900 prim günü şartını yerine getirmekle birlikte 5 yıllık sigortalılık süresi şartı yerine gelmediğinden hak sahiplerine aylık bağlanamayacaktır.”

Borçlanma İle 900 Gün İle Emekli Olunur mu?

900 Gün İle Emekli Olunur Mu sorusunun cevabı ilk paragrafta bahsettiğimiz 32. maddede açıklanmıştır.

Bu maddeye göre kişilerin 900 günü hesaplanırken “Her türlü borçlanma süreleri hariç” ifadesi dikkate alınmaktadır. Bu maddenin bize söylemek istediği şey, eğer vefat eden kişinin sağlığında 900 günü yok ise hak sahiplerinin emekli aylığına hak kazanması mümkün olmayacaktır.

Ancak, bir *istina olarak belirttiğimiz Kanunun 01.10.2008 tarihinde kanunlaşmasından dolayı, eğer kişinin
ölüm tarihi 01.10.2008 tarihinden önce ise hak sahipleri borçlanma yaparak prim günlerini 900 güne tamamlayıp emekli aylığına hak kazanabilmektedir.

Bunu da bir örnekle açıklayalım;

25.02.2008 tahinde ölen ve bir iş yerinde sigortalı olarak 500 gün hizmeti olan sigortalının hak sahibi, sigortalının yurt dışında geçen 400 günlük hizmet süresini borçlanmış ve borçlanma bedelini 07.04.2009 tarihinde ödeyerek aylık talebinde bulunmuştur. 5 yıllık sigortalılık süresi şartının da bulunması halinde, 01.05.2009 tarihinden itibaren ölüm aylığı bağlanacaktır”

Burada hakkı doğuran olay ölümdür. SSK’lı çalışan 01.10.2008 den önce vefat ettiyse, hak sahipleri kişinin prim günlerini 900 güne kadar borçlanarak aylığa hak kazanabilirler.

Eğer kişi 01.10.2008 den sonra vefat ettiyse, kişinin sağlığında 900 günü yoksa borçlanarak 900 güne tamamlamak mümkün olmayacaktır. Ayrıca, sigortalının ilk işe girdiği tarih ile ölüm tarihi arasında 5 yıllık süre bulunması gerekmektedir.

NOT: Konu ile ilgili sorularınızı sayfanın yorum kısmından sorabilirsiniz.

2 YORUMLAR