6111 Teşvikinden Hangi İş Yerleri Yararlanamaz

0
2710

6111 Teşvikinden Hangi İş Yerleri Yararlanamaz sorusuna cevap vermek için önceki yazımızda belirttiğimiz 6111 Sayılı Teşvikten Yararlanma Şartları Nelerdir hususuna değinmek gerekmektedir. Kısaca 6111 sayılı teşvikten yararlanma şartları şunlardır;

Sigortalı yönünden;
a) 1/3/2011 ila 31/12/2020 tarihleri arasında işe alınmış olması,
b) 18 yaşından büyük olması,
c) İşe alındığı tarihten önceki altı aylık dönemde Kurumumuza verilmiş olan aylık prim ve hizmet belgelerinde kayıtlı olmaması,
ç) Fiilen çalışması,

İş yeri yönünden;
d) Özel sektör işverenlerine ait olması,
e) Sigortalının, ortalama sigortalı sayısına ilave olarak çalıştırılması,
f) Yasal ödeme süresi geçmiş prim, idari para cezası ve bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borcunun bulunmaması,
g) Aylık prim ve hizmet belgelerinin yasal süresi içinde Kurumumuza verilmesi,
ğ) Tahakkuk eden sigorta primlerinin yasal süresi içinde ödenmesi
şartlarının birlikte gerçekleşmiş olması gerekmektedir.

6111 teşvikinden yararlanma ile ilgili detaylı yazımıza buradan ulaşabilirsiniz.

6111 Teşvikinden Hangi İş Yerleri Yararlanamaz

 1. Genel bütçeye dahil daireler,
 2. Katma bütçeli idareler,
 3. Döner sermayeler,
 4. Fonlar,
 5. Belediyeler,
 6. İl özel idareleri,
 7. Belediyeler ve il özel idareleri tarafından kurulan birlik ve işletmeler,
 8. Sosyal güvenlik kurumları,
 9. Bütçeden yardım alan kuruluşlar ile özel kanunla kurulmuş diğer kamu kurum, kurul, üst kurul ve kuruluşları, kamu iktisadi teşebbüsleri ve bunların bağlı ortaklıkları ile müessese ve işletmelerinde ve sermayesinin %50’sinden fazlası kamuya ait olan diğer ortaklıklar çalıştırdıkları sigortalılardan dolayı,
 10. 2886 sayılı Devlet ihale Kanunu ile 4734 sayılı Kamu ihale Kanunu kapsamındaki alım ve yapım işleri ve 4734 sayılı Kanundan istisna olan alım ve yapım işleri ile uluslararası anlaşma hükümlerine istinaden yapılan alım ve yapım işlerine ilişkin iş yerleri ile 4734 sayılı Kanundan istisna olan alım ve yapım işlerine ilişkin iş yerlerinde çalıştırılan sigortalılardan dolayı,

teşvikten yararlanamazlar.

İhale ile iş alan inşaat iş yerleri 6111 sayılı teşvik hükümlerinden yararlanamazlar.

6111 Teşvikinden Hangi Sigortalılar Yararlanamaz

Söz konusu destek hükümleri;

 1. Sosyal güvenlik destek primine tabi çalışanlar,
 2. Aday çırak, çırak ve öğrenciler,
 3. Harp malulleri ile 3713 ve 2330 sayılı kanunlara göre vazife malullüğü aylığı alanlardan yalnızca kısa vadeli sigorta kollarına tabi olanlar, yalnızca işsizlik sigortasına tabi olanlar,
 4. Yurt dışında çalışanlar,
 5. Ceza infaz kurumları ile tutukevleri bünyesinde oluşturulan tesis, atölye ve benzeri ünitelerde çalıştırılan hükümlü ve tutuklular,
 6. Türkiye İş Kurumu tarafından düzenlenen meslek edindirme, geliştirme ve değiştirme eğitimine katılan kursiyerler,
 7. İş kaybı tazminatı alanlar hakkında uygulanmaz.

Dolayısıyla, 06111 kanun numarası, özel nitelikteki iş yeri iiverenlerince, 2-7-12-14-19-20- 21-22-23-25-28-41-42-43-44-90-91-92 no.lu belge türü seçilmek suretiyle düzenlenecek olan aylık prim ve hizmet belgeleri için seçilemeyecektir.

NOT: Teşviklerden Yararlanamadığınızı Düşünüyorsanız, Teşvik Yönetim Sistemimiz ile Personel Maliyetlerini En Aza İndirgeyerek Yararlanmanız Gereken Teşviklerden Usulunce ve Kesin Sonuçla Yararlanmak İçin Bizimle İletişime Geçebilirsiniz.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz