Mülteciler Sigortalı Sayılır Mı

0
2398

Mülteciler Sigortalı Sayılır Mı hususu imzalanan uluslararası anlaşmalarla belirtilmiştir. Biz de bu yazımızda kimlere mülteci denileceği ve mülteci sayılanların ise sigortalı sayılıp sayılmayacağını anlatmaya çalışacağız.

Mülteciler Sigortalı Sayılır Mı

İmzalanan uluslararası sözleşmeler uyarınca; ırkı, dini, tabiiyeti, belli bir toplumsal gruba mensubiyeti veya siyasi düşüncelerinden dolayı zulme uğrayacağından haklı sebeplerle korktuğu içi vatandaşı olduğu ülkenin dışında bulunan ve bu ülkenin korumasından yararlanamayan ya da söz konusu korku nedeniyle yararlanmak istemeyen yabancıya veya bu tür olaylar sonucu önceden yaşadığı ikamet ülkesinin dışında bulunan, oraya dönemeyen veya söz konusu korku nedeniyle dönmek istemeyen vatansız kişiye Mülteci denir.

Suriyeliler mülteci değildir.

Devletler, ülkelerinde yasal olarak ikamet eden mültecilere, vatandaşlarına sağladıkları muamelenin aynısını uygulayacaklardır. Türkiye’nin taraf olduğu ikili ya da çok taraflı sözleşmelerde aksi öngörülmedikçe muhacir, mülteci veya göçebe olarak kabul edilen yabancılara 4817 sayılı Kanunda öngörülen sürelere tabi olmaksızın çalışma izni verilebilmektedir.

6485 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunun 89. maddesinde mülteci veya ikincil koruma statüsü sahibi, statü almasından itibaren bağımlı veya bağımsız olarak çalışabileceği, yabancıların çalışamayacağı iş ve mesleklere ilişkin diğer mevzuatta yer alan hükümlerin saklı olacağı, mülteci veya ikincil koruma statüsü sahibi kişiye verilecek kimlik belgesinin, çalışma izni yerine de geçeceği bu durumun kimlik belgesine yazılacağı hüküm altına alınmıştır.

Buna göre, 05.09.1961 tarihinden itibaren mülteci olanlarla hakkında sosyal güvenlik bakımından Türk Vatandaşlarına uygulandığı gibi işlem yapılacaktır.

Tüm bu açıklamaların ışığında ülkemizde ikamet eden Suriye uyruklu kişiler mülteci statüsünde değildir. Suriyeliler de tıpkı diğer yabancılar gibi çalışmak için çalışma izni almalıdırlar. Suriye uyruklu kişilerin çalışma izni kriterleri diğer uyruktaki yabancılardan farklı da olsa onlar da. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından usulüne uygun olarak çalışma iznine müracaat etmeli ve değerlendirmenin sonucunda çalışma izni verildiği takdirde çalışmaya başlamalıdırlar. Ülkemizde yaşayan Suriye uyruklu kişiler geçici koruma statüsündedir. Bu kişileri çalışma izinsiz ve sigortasız çalıştırmanın belirli idari para cezaları vardır.

NOT: Mülteciler Sigortalı Sayılır Mı konusu ile ilgili sorularınızı sayfanın yorum kısmından sorabilirsiniz.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz