İsteğe Bağlı Sigorta Ne Kadar 2018

4
3546

İsteğe Bağlı Sigorta primi 2018 yılında değişiklik göstermiştir.

Bu yazımızda isteğe bağlı sigortaya başvurmak isteyenlerin izleyecekleri yolu, isteğe bağlı sigorta priminin nasıl iptal edilebileceğini ve İsteğe Bağlı Sigorta Ne Kadar 2018 sorusunun cevabını vereceğiz.

İsteğe Bağlı Sigorta Başvurusu

isteğe bağlı
isteğe bağlı

1- Daha önce herhangi bir şekilde isteğe bağlı sigortaya başvurmamış olan kişiler, resimde görülen formu alıp en yakın Sosyal Güvenlik Merkezine giderek ya da bir nüshası www.sgk.gov.tr adresinde formlar/dilekçeler kısmında bulunan “İsteğe Bağlı Sigorta Giriş Bildirgesi”ni indirerek başvuru yapabilirler.

2- İsteğe bağlı sigorta başvurusu bağlı bulunulan SGM’ye yapılır. 

3-İsteğe bağlı iştirakçilik başvuruları, Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü Sigortalı Tescil ve Hizmet Daire Başkanlığı Mithatpaşa Caddesi No:7 Sıhhıye/ANKARA adresine yapılacaktır.

İsteğe Bağlı Sigorta Başvurusu formunu indirmek için tıklayınız

İsteğe Bağlı Sigorta Nasıl İptal Olur?

 • İsteğe bağlı sigortalılığını iptal etmek isteyenler, SGK’ya iptal dilekçesi vermelidir. Bu dilekçe Sosyal Güvenlik Kurumuna ulaştığı tarihten önceki primi ödenmiş ayın sonu itibariyle sona erer.
 • Sona erdirme talebinde bulunanların yazılı talep tarihi itibariyle prim borcu bulunmuyorsa talep tarihi itibariyle sona erer.
 • Aylık talebinde bulunan sigortalıların, aylık almaya hak kazanmış olmak şartıyla tahsis talep tarihinden itibaren sona erer.
 • Sigortalının ölümü halinde prim borcu bulunmuyorsa ölüm tarihinden itibaren sona erer.
 • Bir işverene bağlı yani SSK’lı olarak ya da 4/C’li Devlet memuru olarak çalışmaya başladığı tarihten bir gün önce sona erer.
 • İş yeri açıldığı tarihten itibaren yani Bağ-Kur’lu olarak çalışmaya başladığı tarihten itibaren sona erer.
 • İkametin yurt dışına taşınması halinde isteğe bağlı sigorta sona erer. Ancak, kişi isteğe bağlı sigortasını iptal etmek istemiyorsa, yurt dışında çalışmaya başladığı zamana kadar isteğe bağlı sigortalılığı iptal edilmez. 

12 ay boyunca prim ödemesi olmayanların İsteğe bağlı sigortalılığı iptal olur.

İsteğe Bağlı Sigorta Ne Kadar 2018

İsteğe bağlı sigorta kişilerin kendi belirleyecekleri rakamın yüzde 32’sidir. Örneğin; kişi 5000 TL bildirmek istiyorsa, isteğe bağlı sigorta primi 1.600 TL olacaktır.

2018 yılı Ocak ayından 2019 yılı Ocak ayına kadar, Ödenebilecek en az prim: 2.029,5 TL x %32= 649,28 TL’dir.

Ödenebilecek en fazla prim: 15.221,25 TL x %32= 4.870,8 TL’dir.

İsteğe bağlı sigortanın 2017 rakamları ile ilgili yazımıza buradan ulaşabilirsiniz.

NOT: İsteğe Bağlı Sigorta Ne Kadar 2018 konusu ile ilgili sorularınızı sayfanın yorum kısmından sorabilirsiniz.

4 YORUMLAR

 1. Mrb. Ben 10/12/1072 doğumluyum. 31/07/2000`den 14/08/2016`e kadar emekli sandığına tabi memur olarak çalıştım 5760 gün hizmet sürem var.
  Göreve başlamadan önce %45 (1999), Göreve basladıktan sonra %60 (2002) engelli raporu ile 2. dereceden vergi muafiyeti aldım. 2004 yılında engelli kimlik kartı almak için %72 rapor aldım. Ağustos 2016 da ihraç edildim. İhraç sonrası (02/12/2016) emeklilik şartlarımı SGK`ya sorduğumda:
  27/04/2017 tarihinde aşağidaki cevap verildi.
  – Biliniği üzere 5434 Sayılı Kanunun 39. maddesinin (j) fıkrası “Göreve girişlerinde, özürlülere verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkındaki Yönetmenliğe ugun olarak alınmış raporda sakatlık oranı en az %40 olanlardan fiili hizmeti 15 yıl olanların istekleri halinda aylık bağlanır” hükmü amirdir.
  5510 Sayılı Kanunun Geçici 4. maddesinin 6`ncı fıkrası ise “Bu Kanunun Yürürlüğü girdiği tarihten önce 5434 sayılı Kanun hükümlerine tabi olarak çalışmaya başlamış olup, çalışmaya başlamadan önce ilgili mevzuata ugun olarak alınmış en az %40 oranında özürlü olduklarını gösterir sağlık kurulu raporu olanlar ile en az %40 oranında doğuştan özürlü olduklarını belgeleyenlerden aylık talep tarihinde bu kanunun 4. maddesinin 1. fıkrasının (c) bendi kapsamında sigortalı olanlara; en az 5400 gün uzun vadeli sigorta pirimi bildirilmiş yada emekli keseneği ödenmiş olması kaydıyla istekleri halinde bu madde hükümleri esas alınarak yaşlılık aylığı bağlanır. Ancak çalışmaya başkadıktan sonra, Kurumca yetkilendirilen sağlık huzmetleri sunucularının sağlık kurullarınca usulüne uygun düzenlenecek raporlar ve dayanağı tıbbi belgelerin incelenmesi sonucu, Kurum Sağlık Kurulunca çalışma gücündeki kayıp oranının;
  a) %50 ile %59 arasında olduğu anlaşılan sigortalılar, en az 5760,
  b) %40 ile %49 arasında olduğu anlaşılan sigortalılar, en az 6480,
  gün uzun vadeli sigorta kolları primi bildirmiş olması kaydıyla haklarında bu fıkra hükümleri uygulanır” hükmü amirdir.
  Buna göre; yukarıda bahsedilen Kanun maddelerinde belirtildiği üzere; 5434 Sayılı Kanunun 39. maddesinin (j) fıkrasından faydalanabilmek için iştirakçi olmak gerektiğinden,
  Ayrıca 5510 Sayılı Kanunun Geçici 4. maddesinin 6. fıkrasında faydalanabilmek için ise bu Kanunun yürürlük tarihinde Emekli Sandığı iştirakçisi olup, bu Kanunun 4. maddesinin 1. fıkrasının (c) bendi kapsamında sigortalı sayılanlar bu maddeden faydalandırıldığından siz ise görevde olmadığınızdan söz konusu Kanun kapsamında faydalandırılmanıza imkan bulunmamaktadır.” Denilmekte.

  Sonrasında %69 (28/09/2017) engelli raporu ile malülen emeklilik talebinde bulundum.
  Onda da;
  5434 sayılı kanunun 44-54 maddeleri uyarınca malül olmadığına karar verilmiştir.” denildi.

  09/01/2018 tarihinde bütün raporlarımı ekte sunarak emekli olmak istadiğimi, eğer mümkün değilse hangi şartlarda emekli olabileceğimi ve emekli olabilmek için ne yapmam gerektiği-hangi şartlarda emekli olabileceğim hakkında bilgi verilmesini içeren ayrıntılı bir müracatta bulundum.
  Aşağıdaki cevap verildi.

  – Biliniği üzere 5434 Sayılı Kanunun 4447 sayılı kanunla 39. maddesi uyarınca, 08/09/1999 tarihinden sonra göreve başlayan ve 25 fiili hizmet yılını dolduran iştirakçilerden kadın 58, erkek ise 60 yaşını doldurmaları, 08/09/1999 tatihinden önce göreve başlayan iştirakçiler ise, Kanunun geçici 205. maddesi ile kadın 20 yıl, erkek 25 yıl hizmeti doldurmaları ve 15/02/2002 tarihi itibarıyla hizmet süreleri esas alınmak süretiyke kademelerinden yaş hadlerini doldurmaları hslinde, ya da emekli kesenekleri geri verilmemiş olanları fiili hizmet müddetlerinin 15 yıl olması ve 61 yaşını doldurmaları halinde istekleri üzerine emekliliğe hak kazanmaktadır.
  Buna göre, emeklilik sicil dosyanızın incelenmesinde; görevinizden ayrıldığınız 22/11/2016 tarih itibariyle 16 yıl 2 ay fiili hizmet süreniz olduğu anlaşılmış olup, toplam hizmet süreniz 25 yıldan az olduğundan, mevcut hizmetine göre 61 yaşınızı doldurduğunuz tarihte müracat etmeniz halinde aylık bağlanacaktır.
  Diğer taraftan, 2829 Sayılı Kanunun 8. maddesi “Birleştirilmiş hizmet süreleri toplamı üzerinden, ilgililere; son yedi yıllık fiili hizmet süresi içinde fiili hizmet süresi fazla olan kurumca, hizmet sürelerinin eşit olması halinde ise eşit hizmet sürelerinden sonuncusunun tabi olduğu kurumca kendi mevzuatına göre aylık bağlanır ve ödenir. hükmü amirdir.
  Bu itibarla, Kurumumuza 5510 sayılı Kanunun 4. maddesinin 1. fıkrası kapsamında 3 yıl 6 ay daha fazla pirim ödemeniz halinde, söz konusu madde uyarınca aylık baglanacak statüye göre hizmet ve yaş şartına tabi olacağınızdan mevcut hizmetinize göre tabi olduğunuz yaş haddinin bildirilmesine imkan bulunmamaktadır.
  Dendi.
  12/02/2018 tarihinde de %76 engelli raporu verildi.
  Şimdi;
  Emekli olabilmek için kalan süremi isteğe bağlı tamamlamak ve emekli olmak istiyorum

  1) Emekli sandığından isteğe bağlı emekli olabilir miyim? Ne kadar daha prim ödemem lazım? Kaç yaşında emekli olabilirim?

  2) SSK`dan 1260 gün prim ödediğimde emekli sadığındaki primlerimi SSK`ya devredip SSK`dan emekli olabilirsin dendi.

  3) Bağkur seçeneğinde şartlar nedir?
  Hangisi daha avantajlı?
  Nasıl bir yol izlememi tavsiye edersiniz?

  Teşekkürler.

 2. Mrb. Ben 10/12/1072 doğumluyum. 31/07/2000`den 14/08/2016`e kadar emekli sandığına tabi memur olarak çalıştım 5760 gün hizmet sürem var.
  Göreve başlamadan önce %45 (1999), Göreve basladıktan sonra %60 (2002) engelli raporu ile 2. dereceden vergi muafiyeti aldım. 2004 yılında engelli kimlik kartı almak için %72 rapor aldım. Ağustos 2016 da ihraç edildim.
  12/02/2018 tarihinde de %76 engelli raporu verildi.
  Şimdi;
  Emekli olabilmek için kalan süremi isteğe bağlı tamamlamak ve emekli olmak istiyorum

  1) Emekli sandığından isteğe bağlı emekli olabilir miyim? Ne kadar daha prim ödemem lazım? Kaç yaşında emekli olabilirim?

  2) SSK`dan 1260 gün prim ödediğimde emekli sadığındaki primlerimi SSK`ya devredip SSK`dan emekli olabilirsin dendi.

  3) Bağkur seçeneğinde şartlar nedir?
  Hangisi daha avantajlı?
  Nasıl bir yol izlememi tavsiye edersiniz?

  Teşekkürler.

  • Merhaba, emekli sandığından isteğe bağlı emekli olunmamaktadır.
   Evet, 1260 gün ssk primi öderseniz sskdan engelli raporunuzu da göz önünde bulundurarak emekli olabilirsiniz.
   Ssk genel hatlarıyla bağkurdan daha avantajlıdır.

 3. Mrb. Ben 10/12/1072 doğumluyum. 31/07/2000`den 14/08/2016`e kadar emekli sandığına tabi memur olarak çalıştım 5760 gün hizmet sürem var.
  Göreve başlamadan önce %45 (1999), Göreve basladıktan sonra %60 (2002) engelli raporu ile 2. dereceden vergi muafiyeti aldım. 2004 yılında engelli kimlik kartı almak için %72 rapor aldım. Ağustos 2016 da ihraç edildim. 12/02/2018 tarihinde de %76 engelli raporu verildi.
  Şimdi;
  Emekli olabilmek için kalan süremi isteğe bağlı tamamlamak ve emekli olmak istiyorum

  1) Emekli sandığından isteğe bağlı emekli olabilir miyim? Ne kadar daha prim ödemem lazım? Kaç yaşında emekli olabilirim?

  2) SSK`dan 1260 gün prim ödediğimde emekli sadığındaki primlerimi SSK`ya devredip SSK`dan emekli olabilirsin dendi.

  3) Bağkur seçeneğinde şartlar nedir?
  Hangisi daha avantajlı?
  Nasıl bir yol izlememi tavsiye edersiniz?

  Teşekkürler.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz