İş Kazası Geçirdim Ne Yapmalıyım

0
487
İş Kazası Geçirdim Ne Yapmalıyım sorusu bir çok sigortalının merak ettiği hususlardan biridir. Bu yazımızda işçilerin iş kazası durumunda ne yapılması gerektiğini bu yazımızda anlatamaya çalışacağız.

İş Kazası Geçiren İşçinin Yapması Gerekenler Nelerdir?

İş kazasına uğrayan işçinin, ileride iş kazasını ispat edip gerekli haklarını elde edebilmesi açısından yapması gerekenler vardır. Buna göre iş kazası geçiren işçinin kazanın hemen ardından yapması gerekenler şunlardır;
  • İş kazası geçirildiğine dair sevk işlemlerinizin yapılıp yapılmadığını kontrol etmelidir.
  • İş kazasının online olarak Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirilip bildirilmediğini kontrol etmelidir.
  • Tedaviyi mutlaka devlet hastanelerinde başlatılmasını sağlamalıdır.
  • Hastanede polis tarafından tutulacak tutanağa gerçek ve doğru ifadeler vermelidir. Örneğin; kazanın sebeplerini anlatırken kazanın kendi kusuru olduğunu, işverenin hiç bir kusuru olmadığını söylememelidir.
NOT: %10 üzerinde çalışma gücü kaybı söz konusu ise Kurum sürekli iş görmezlik geliri bağlayacağından kaza ile ilgili mutlaka inceleme yapacaktır. Bu nedenle kaza ile ilgili tutanak ve belgelerin bir kaza dosyası oluşturularak saklanması önem arz etmektedir.
 
İş kazasına uğrayan sigortalının haklarından biri de iş kazasına bağlı olarak geçici iş göremezlik ödeneği almaktır. Ancak bu ödeneği alabilmek için işçinin de yapması gerekenler vardır.
  • İş kazası geçiren kişi, eğer işverenin bu kazadan haberi yoksa kazadan sonraki gün içinde işverene kazayı bildirmelidir.
  • İş kazası geçiren kişi, İş kazası veya meslek hastalığı dolayısıyla hekimin önerdiği tedbir ve tavsiyelere uymalıdır.
  • İş kazası geçiren kişinin, hekimin bildirdiği tedbir ve tavsiyeye uymaması yüzünden, tedavi süresini uzatması, malul kalması yada malullük derecesinin artması durumunda, geçici iş göremezlik ödeneğinin; kendisine yüklenen kusurun raporda veya yargı kararında belirtilen oranındaki miktar kadarı  kurum tarafından düşülür. Ancak bu oran %50 geçemez.
  • Kurum tarafından gerekli tedavi sigortalıya yazılı olarak bildirilmiş, sigortalı buna uymamış ise teklif edilen tedaviyi kabul edip kuruma başvuracağı  tarihe kadar sigortalıya,
– İşçiye iş kazası sonrasında yapılması gereken tedavi yapılmaz,
– Geçici iş göremezlik ödeneği veya sürekli iş göremezlik ödeneği verilmez.
 

NOT: İş Kazası Geçirdim Ne Yapmalıyım konusu ile ilgili sorularınızı sayfanın yorum kısmından  sorabilirsiniz.

 

SORU SOR