Defter Tasdik Ettirmeme Cezası 2018

1
2610

Defter Tasdik Ettirmeme Cezası 2018 yılında değişiklik göstermiştir.

Defter tasdikinin unutulması ya da usulünce yapılmaması durumunda karşılaşılabilecek  idari para cezaları Vergi Usul Kanunu 221. Maddesinde ve Türk Ticaret Kanununda düzenlemiştir. Bu yazımızda hem bu idari para cezalarından hem de defter tasdik zamanlarından bahsedeceğiz.

Tasdik Edilmesi Gereken Defterler

Tasdike tabi defterlerden bazıları şunlardır;

1. Yevmiye ve envanter defterleri
2. İşletme defteri
3. Çiftçi işletme defteri

Defter Tasdik Zamanları

1. Eskiden beri işe devam eden kişiler; defterin kullanılacağı yıldan önce gelen son ayda
2. Hesap dönemleri Maliye Bakanlığı tarafından tesbit edilenler; defterin kullanılacağı
hesap döneminden önce gelen son ayda;
3. Yeniden işe başlayanlar, sınıf değiştirenler ve yeni bir mükellefiyete girenler, işe başlama, sınıf değiştirme ve yeni mükellefiyete girme tarihinden önce; vergi muafiyeti kalkanlar, muaflıktan çıkma tarihinden başlayarak on gün içinde;
4. Tasdike tabi defterlerin dolması dolayısiyle veya sair sebeplerle yıl içinde yeni defter kullanmaya mecbur olanlar bunları kullanmaya başlamadan önce.

Ara Tasdik Zamanları 

Aynı defterlerini bir sonraki sene de kullanmak isteyen kişiler, ocak ayının sonuna kadar 2018 yılı için ise 31.01.2018 tarihine kadar, noter tasdikini yeniletmelidirler.

Defter Tasdik Ettirmeme Cezası 2018

V.U.K MADDE 352-1/8: “Tasdiki mecburi olan defterlerden herhangi birinin tasdik muamelesinin yaptırılmamış olması (Kanuni sürenin sonundan başlayarak 1 ay geçtikten sonra tasdik ettirilenler, tasdik ettirilmemiş sayılır.)”

Bu Kanun maddesinde belirtilen idari para cezası türü 1. Derece Özel Usülsüzlük cezasıdır. 

1.Derece Özel Usülsüzlük Cezaları Şunlardır; Tutar (TL)
1- Sermaye şirketleri  148 TL
2- Sermaye şirketi dışında kalan birinci sınıf tüccarlar ve serbest meslek erbabı  90 TL
3- İkinci sınıf tüccarlar  45 TL
4- Beyanname usulüyle gelir vergisine tabi olanlar  21 TL
5- Kazancı basit usulde tespit edilenler  12 TL
6- Gelir vergisinden muaf esnaf  5,70 TL

 

V.U.K MADDE 352-2/6: “Tasdiki mecburi olan defterlerden herhangi birinin tasdik muamelesinin, süresinin sonundan başlayarak bir ay içinde yaptırılmış olması”

Bu Kanun maddesinde belirtilen idari para cezası türü 2. Derece Özel Usülsüzlük cezasıdır. 31.01.2018 tarihine kadar tasdik ettirilen defterler için 2. derece özel usülsüzlük cezası uygulanır.

2.Derece Özel Usülsüzlük Cezaları Şunlardır; Tutar (TL)
1- Sermaye şirketleri 80 TL
2- Sermaye şirketi dışında kalan birinci sınıf tüccarlar ve serbest meslek erbabı 45 TL
3- İkinci sınıf tüccarlar 21 TL
4- Beyanname usulüyle gelir vergisine tabi olanlar 12 TL
5- Kazancı basit usulde tespit edilenler 5,70 TL
6- Gelir vergisinden muaf esnaf 3,20 TL

 

TÜRK TİCARET KANUNU MADDE 64: “Fiziki ortamda tutulan yevmiye defteri, defteri kebir ve envanter defteri ile dördüncü fıkrada sayılan defterlerin açılış onayları, kuruluş sırasında ve kullanılmaya başlanmadan önce noter tarafından yapılır…”

TÜRK TİCARET KANUNU MADDE 562: 64. Maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca gerekli onayları yaptırmayanlar 6.190 TL idari para cezası ile cezalandırılırlar”

NOT: Defter Tasdik Ettirmeme Cezası 2018 konusu ile ilgili sorularınızı sayfanın yorum kısmından sorabilirsiniz.

1 Yorum

  1. Gerçek kişi olarak defter tasdik ettirmeyi unuttum 1 aylık süre içindeyim. açılışımı 01/04/2018 tarihinde yaptım. Ne kadar ceza ile karşılaşırım.

CEVAP VER

Yorumunuzu Yazabilirsiniz
ADINIZI BURAYA YAZIN