Raporu Bildirmeme Cezası

2
693

Raporu Bildirmeme Cezası ve sigortalının raporunu SGK’ya geç bildirmenin cezası 5510 sayılı Kanunda belirtilmiştir.

Raporu Bildirmeme Cezası

İstirahat raporları işverenlerce “01-İstirahat”, “Çalışmadı” veya “Çalıştı” bildirimlerini yapmayanlar ya da yasal süresi dışında yapanlar e-Ödenek programı tarafından tespit edilmekte olup söz konusu bildirimleri yapmayan ya da yasal süresi dışında yapanlara ait liste Kurum modülünde “Ceza uygulanacak raporlar” menüsünden alınabilmektedir.

Alınan listede;

1-APHB üzerinde yer alan eksik gün nedeni “01-İstirahat” veya “istirahatli olduğu sürelerde, işyerinde çalışmamıştır” olarak”,

2-Manuel veya Elektronik Çalışılmadığına Dair Bildirim Giriş ekranından sigortalının istirahatli olduğu dönemde çalışıp çalışmadığını “Çalışmadı” veya “Çalıştı” olarak, bildirmeyen işverenlere Kanunun 102. maddesinin birinci fıkrasının (i) bendinde belirtilen asgari ücretin yarısı, geç bildirenlere ise asgari ücretin onda biri tutarında idari para cezası uygulanacaktır.

Eksik gün nedeni “01-İstirahat” bildirimini yapmayan ya da geç yapan işverenlere eksik gün nedeni bildirimi ile ilgili sigorta primleri mevzuatı gereği idari para cezası uygulandığının tespit edilmesi halinde ayrı bir ceza uygulanmayacaktır.

Sigortalının almış olduğu istirahat günlerinin birden fazla aya sarkması halinde ve son aya isabet eden rapor günlerine ait. APHB’nin Kuruma verileceği son tarihte son ay için “01-İstirahat” bildiriminin yapılmış olması halinde. Çalışılmadığına dair bildirim girişi yapılmış sayılacağından bu durumda idari para cezası uygulanmayacaktır. Ancak, söz konusu raporlar için “01-İstirahat” bildiriminin yapılmaması durumunda istirahatin bittiği aya ait aylık hizmet prim belgesinin son verilme tarihi itibariyle işverenin çalışılmadığına dair bildirim girişinin aylık prim hizmet belgesi üzerinde, “istirahatli olduğu sürelerde, iş yerinde çalışmamıştır” olarak veya işverene ait çalışılmadığına dair bildirim ekranında “çalıştı/çalışmadı” şeklinde yapılması gerekmektedir.

ÖRNEK1:

28/05/2013’te başlayan ve 07/06/2013 tarihinde sona eren özel iş yeri sigortalısına ait bir raporun. İşveren tarafından çalışılmadığına dair bildirim girişinin, istirahatin 07/06/2013 tarihinde sona ermesi nedeniyle. 2013/Haziran ayı için aylık prim hizmet belgesinin son verilme tarihi olan 23/7/2013 tarihine kadar. Son aya ait APHB üzerinde “01 İstirahat” veya “istirahatli olduğu sürelerde, iş yerinde çalışmamıştır” kutucuğunun işaretlenmesi suretiyle ya da elektronik veya manuel Çalışılmadığına Dair Bildirim Giriş ekranlarının birisi üzerinden çalıştı/çalışmadı şeklinde bildirim yapılması halinde çalışılmadığına dair bildirim ile ilgili İPC uygulanmayacaktır. İşverence son ayda APHB üzerinde “01-İstirahat” eksik gün nedeninin seçilmemiş olması veya “istirahatli olduğu sürelerde, iş yerinde çalışmamıştır” kutucuğunun işaretlenmemiş olması ancak, elektronik ya da manuel çalışılmadığına dair bildirim girişi ekranlarından 28/05/2013 – 07/06/2013 tarihlerini kapsayacak şekilde tek ya da parçalı bildirim yapılması yeterli olacak ve İPC uygulanmayacaktır.

ÖRNEK2:

01/05/2013’te istirahati başlayan ve 30/05/2013 tarihinde kontrole çağrılan bir sigortalıya akabinde 01/06/2013’te başlayan ve 30/06/2013 tarihinde sona eren. (İşbaşı verilen) Bir rapor verildiğinde işveren tarafından önceki örnekte belirtildiği şekilde belirtilen adreslerden çalışılmadığına dair bildirim girişi yapılmaması durumunda. Her bir istirahat için İPC uygulanması gerekmektedir.

ÖRNEK3:

01/05/2013 tarihi ile 10/05/2013 tarihleri arasında kontrollü istirahati olan sigortalıya 11/05/2013-20/05/2013 tarihleri arasında devam raporu verilmiştir. APHB’de 01- İstirahat bildirilmesi veya “istirahat süresinde çalışmamıştır” kutucuğunun işaretlenmesi halinde her iki rapor için de bildirim yapılmış sayılacaktır. Ancak bu iki bildirimin de bulunmaması halinde çalışılmadığına dair bildirim ekranından iki rapor için ayrı ayrı bildirim aranacaktır. Bu şekilde de bildirim yapılmaması halinde iki rapor için ayrı ayrı İPC uygulanacaktır.

ÖRNEK4:

01/05/2013’te başlayan 10/05/2013’te sona eren istirahat raporu için, her ne kadar istirahat süresi 10 günlük olsa da. Bu sürenin altındaki eksik gün bildirimleri de çalışılmadığına dair bildirim için yeterlidir. Buna göre işveren tarafından aylık prim hizmet belgesi ile 25 günlük prim ve “01-İstirahat” kodu ile. 5 gün eksik gün nedeni bildirilmesi halinde 10 günlük eksik gün bildirilmedi gerekçesiyle ceza uygulanmayacaktır.

SONUÇ: Raporun geç bildirilmesi sonucunda 2018 yılında uygulanacak ceza: 202,95 TL

Raporun hiç bildirilmemesi sonucunda 2018 yılında uygulanacak ceza: 1.014,75 TL olacaktır.

NOT: Raporu Bildirmeme Cezası konusu ile ilgili sorularınızı sayfanın yorum kısmından sorabilirsiniz.

2 YORUMLAR

  1. merhaba
    2.10.2017- 6.10.2017 arasında kontrollü ve kontrolden sonra gelen 6.10.2017 – 13.10.2017 tarihlerinde devam raporum var. İş yerime 17.10.2017 tarihinde iki raporu da ibraz ettim. Kendileri sisteme geç girdikleri için bu iki rapora da ayrı ayrı para cezası geldi ve ilk rapordaki cezanın da benim olduğunu öne sürüyorlar. Ceza benden talep ediliyor. Lütfen bu konuda bilgilendirebilir misiniz?
    iyi Çalışmalar

    • Merhaba, bahsettiğiniz raporların aylık prim ve hizmet belgesinde bildilme süresi 23.11.2017 tarihinde bitmektedir. A.p.h.b de bu raporlar bildirildiğinde idari para cezası çıkmamaktadır. Anladığım kadarıyla a.p.h.b nin son günü beklenmeden onaylanmış olduğundan ve rapor bildirilmediğinden dolayı ceza çıkmış. Ek aphb verilmelidir.

SORU SOR