50 Yaş Üstü İşçinin Yıllık İzni

0
835

50 Yaş Üstü İşçinin Yıllık İzni diğer çalışanların yıllık izin sürelerinden farklı olacaktır. Bu istisna aynı zamanda 18 yaş altı çalışanlar için de geçerlidir.

4857 sayılı Kanunun 53. Maddesinde düzenlenen yıllık izinler, yıllık ücretli izin yönetmeliğinde detaylandırılmıştır. Bu yazımızda özel sektörde yıllık izin sürelerini, bu sürelerin istisnalarını ve yıllık izinlerin usulunce kullandırılmaması durumunda oluşabilecek idari para cezalarını anlatacağız.

Yıllık İzin Süreleri

  • 1 – 5 yıl arası çalışan işçilere; 14 gün yıllık ücretli izin verilir.
  • 5 – 15 yıl arası çalışan işçilere; 20 gün yıllık ücretli izin verilir.
  • 15 yıldan fazla çalışan işçilere; 26 gün yıllık ücretli izin verilir.

50 Yaş Üstü İşçinin Yıllık İzni

Ancak, 18 yaşından küçük işçilere ve 50 yaşından büyük işçilere her ne şartta olursa olsun 20 günden az yıllık izin verilemez.

Yıllık İzni Kullandırmama Cezası

50 Yaş üstü işçilere 20 günlük yıllık izin verildiğinin ispat yükü işverendedir. Bu nedenle bu işçilere 20 gün yıllık izin verilmesi ve bunun kanıtlarının özlük dosyalarında saklanması gerekmektedir. Aksi durumda yıllık izin kullandırılmadığı varsayılarak idari para cezası uygulanabilmektedir.

4857 sayılı İş Kanunu 56. maddesinde, 57. maddesinde ve 103. maddesinde bu konuya açıklamıştır.  Buna

Madde 56’da, normal yıllık izin sürelerinin bir parçası 10 günden az olmamak üzere istenildiği kadar parça parça kullanılabileceği, genel tatil günlerinin yıllık izinden sayılamayacağı ve işçilere izinlerini şehir dışında kullanmaları için 4 günlük yol izni verilmesi gerektiği açıklanmıştır. Buna göre, işverenler işçilere kullandırdığı izinleri kayıt etmek zorundadır.

Kanunun devamında 57. Maddesinde, yıllık iznini kullanan işçinin normal ücretinin tam olarak verilmesi gerektiği belirtilmiş ve tam olarak verilmemesi halinde idari para cezası uygulanacağı açıklanmıştır.

Son olarak konuyu daha iyi anlatabilmek için Kanunun 103. maddesini de açıklamak gerekecektir. 

4857 sayılı Kanunun 103. Maddesine göre; yukarıda kısaca içeriğini açıkladığımız 56. madde ve 57. madde hükümlerine aykırı hareket etmenin cezası, 337 Türk Lirasıdır.

NOT: 50 Yaş Üstü İşçinin Yıllık İzni konusu ile ilgili sorularınızı sayfanın yorum kısmından sorabilirsiniz.