Yıllık İzindeyken İşten Çıkış Yapılır Mı

0
671

Yıllık İzindeyken İşten Çıkış Yapılır Mı konusu işverenlerin ve Mali Müşavirlerin merak ettiği hususlardan biridir. Bu yazımızda tarafımıza yöneltilen bu sorunun cevabını vereceğiz.

Yıllık İzindeyken İşten Çıkış Yapılır Mı

4857 sayılı İş Kanununun 57. maddesinde, işverenin yıllık ücretli izin hakkı olan sigortalıyı yıllık izni çıkarması ve ücretini tam ve peşin olarak vermesi zorunluluğu belirtilmiştir.

İşçilere verilecek yıllık ücretli izin süresi, hizmet süresi;
a) Bir yıldan beş yıla kadar (beş yıl dahil) olanlara ondört günden,
b) Beş yıldan fazla onbeş yıldan az olanlara yirmi günden,
c) Onbeş yıl (dahil) ve daha fazla olanlara yirmialtı günden,
Az olamaz. (Ek cümle: 10/9/2014-6552/5 md.) Yer altı işlerinde çalışan işçilerin yıllık ücretli izin süreleri dörder gün arttırılarak uygulanır.

Sigortalının yıllık ücretli izinde olması, onun işten ayrıldığını ve artık o işyerinde çalışmadığını göstermez. Yıllık izin döneminde sigortalının iş sözleşmesi devam etmektedir. Bu sebeple hem sigortalının hem de işverenin hak ve yükümlülükleri de devam etmektedir.

Sigortalının yıllık izinde olduğu sürede yükümlülükleri; başka bir iş yerinde çalışmamaktır.

İşverenin, bu süreçte yükümlülükleri ise, sigortalının aynen çalışıyormuş gibi özlük haklarını vermesidir.

Sigortalının yıllık ücretli izinde olması işverene ait bağımlılığını ve sorumluluğunu ortadan kaldırmayacağından dolayı, yıllık izindeyken iş sözleşmesine aykırı hareket etmesi neticesinde işten çıkarılabilir. 

Sigortalıya Yıllık İzindeyken İşten Çıkış Yapılması haklı bir nedene dayanıyorsa tazminatsız bir biçimde işten çıkışı verilir. Eğere herhangi bir nedene dayanmıyorsa ve sigortalı tazminat alma koşullarını sağlıyorsa, tazminat hakları verilerek işten çıkarılabilir.

Yıllık ücretli iznini kullanan işçinin iş sözleşmesinin bildirimli veya bildirimsiz fesih yolu ile sona erdirilme kararının verilmesi halinde fesih iradesi yıllık ücretli iznin bitim tarihinde hüküm doğuracaktır. 4857 sayılı İş yasası’nın 59. maddesinin son fıkrasının “İşveren tarafından iş sözleşmesinin feshedilmesi halinde 4857/17. maddede belirtilen bildirim süresiyle, 27. madde gereğince işçiye verilmesi zorunlu yeni iş arama izinleri yıllık ücretli izin süreleri ile iç içe giremez.” hükmü bu konuda önemli bir ipucudur.

NOT: Yıllık İzindeyken İşten Çıkış Yapılır Mı konusu ile ilgili sorularınızı sayfanın yorum kısmından sorabilirsiniz.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz