İstifa Eden İhbar Tazminatı Alır Mı

0
457

İstifa Eden İhbar Tazminatı Alır Mı hususu 4857 sayılı Kanunun 17. maddesinde düzenlenmiştir.

4857 sayılı İş Kanunu 17. maddesine göre işçinin ve işverenin iş sözleşmelerinin feshedileceği zamandan belirli süreler önce diğer tarafa yazılı olarak sözleşmeyi feshettiğini bildirmesi gerekmektedir. Buna da ihbar süresi denmektedir.

Yani, İş yerindeki kıdeme göre, işveren işçiyi işten çıkarmadan önce haber vermekle yükümlüdür. Ancak işverenin bu kurala uymaması halinde ise işçiye, işçiye tazminat vermek zorundadır. Buna da ihbar tazminatı denir.

İşveren İşten Çıkaracağı Kişilere Ne Zaman Haber Vermelidir?

  • Çalışma süresi 6 aydan az ise 2 hafta önce,
  • Çalışma süresi 6 ay ile 1,5 yıl arasında olanlar 4 hafta önce,
  • Çalışma süresi 1,5 yıl ile 3 yıl arasında olanlar 6 hafta önce,
  • Çalışma süresi 3 yıldan fazla olanlar ise en az 8 hafta önce, bildirim yapmak zorundadır.

İş sözleşmesini belirlenen bildirim sürelerine uymaksızın fesih eden taraf, söz konusu  sürenin ücretini ihbar tazminatı olarak diğer tarafa ödemek durumundadır. Bildirim süreleri bölünemez, kısmen uygulanamaz. Böylesi bir uygulama halinde, tüm bildirim süresi esas alınarak ihbar tazminatı ödenmesi gerekecektir.

Örneğin; 5 aylık kıdemi olan işçiyi yukarıda belirtilen süreye uymaksızın işten çıkaran işveren, işçiye 2 haftalık ücretini peşinen vermek zorundadır.

İstifa Eden İhbar Tazminatı Alır Mı

İşçinin istifa etmesi halinde, iş sözleşmesi sona ereceğinden dolayı işverenin işçiye ihbar tazminatı ödemesi söz konusu değildir. Ancak, istifa eden işçinin ihbar süresinden önce işverene bunu haber vermemesi durumunda, işçinin işverene ihbar tazminatı ödemesi söz konusu olacaktır.

İş sözleşmelerinin feshinde bildirim süresi uygulanmayacağı yasa ile düzenlenmiş durumlarda,taraflar iş sözleşmesini bildirim süresi ile bağlı olmaksızın fesih edebileceklerdir.

SORU SOR