İstifa Eden İhbar Tazminatı Alır Mı

0
596

İstifa Eden İhbar Tazminatı Alır Mı hususu 4857 sayılı Kanunun 17. maddesinde düzenlenmiştir.

4857 sayılı İş Kanunu 17. maddesine göre işçinin ve işverenin iş sözleşmelerinin feshedileceği zamandan belirli süreler önce diğer tarafa yazılı olarak sözleşmeyi feshettiğini bildirmesi gerekmektedir. Buna da ihbar süresi denmektedir.

Yani, iş yerindeki kıdeme göre, işveren işçiyi işten çıkarmadan belirli süre önce haber vermekle yükümlüdür. Ancak işverenin bu kurala uymaması halinde ise işçiye, işçiye tazminat vermek zorundadır. Buna da ihbar tazminatı denir.

İşveren İşten Çıkaracağı Kişilere Ne Zaman Haber Vermelidir?

  • İşçinin Çalışma süresi 6 aydan az ise 2 hafta önce,
  • İşçinin Çalışma süresi 6 ay ile 1,5 yıl arasında olanlar 4 hafta önce,
  • İşçinin Çalışma süresi 1,5 yıl ile 3 yıl arasında olanlar 6 hafta önce,
  • İşçinin Çalışma süresi 3 yıldan fazla olanlar ise en az 8 hafta önce, bildirim yapmak zorundadır.

Yukarıda belirttiğimiz ihbar sürelerine uymadan işten çıkan işçi ya da bu süreleri dikkate almadan işçiyi işten çıkaran işveren karşı tarafa ihbar tazminatını ödemek zorundadır.

Örneğin; 5 aylık kıdem süresi olan işçiyi yukarıda belirtilen süreye uymaksızın işten çıkaran işveren, işçiye 2 haftalık ücretini peşinen vermek zorundadır.

İstifa Eden İhbar Tazminatı Alır Mı

İşçinin istifa etmesi halinde, iş sözleşmesi sona ereceğinden dolayı işverenin işçiye ihbar tazminatı ödemesi söz konusu değildir. Ancak, istifa eden işçinin ihbar süresinden önce işverene bunu haber vermemesi durumunda, işçinin işverene ihbar tazminatı ödemesi söz konusu olacaktır.

Eğer ihbar sürelerine uyulmasının gerekmediği durumlar söz konusu olursa ( bu durumlar Kanun ile belirlenebilir) işçi ve işveren tarafı da ihbar tazminatı ödemeksizin iş sözleşmelerini sona erdirebilirler.

Yargıtayın bazı kararlarına göre, işçi istifa edeceğini yazılı olarak da belirtmiş ise ve işveren ya da işveren vekili işçinin istifa edeceği tarihi onayladı ise, artık işveren de işçi de karşılıklı olarak birbirlerinden ihbar tazminatı talep edememektedir.

SORU SOR