Suriyeli İşçilere Çalışma İzni Alınmalı Mı

2
2310

Suriyeli İşçilere Çalışma İzni Alınmalı Mı sorusu 29513 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Geçici Koruma Yönetmeliğinde düzenlenmiştir.

İş hayatındaki gözlemlerimize göre, genellikle Suriye uyruklu yabancıların mülteci oldukları için çalışma izni alınmasına gerek olmadan çalıştırılmasının yasal olduğu gibi bir düşünce mevcuttur. Bu düşüncenin yanlış olduğunu, Suriye uyruklu yabancıların mülteci değil, geçici koruma statüsünde bulunduklarını ve bu nedenle onlarda diğer yabancılar gibi çalışma izni müracaatında bulunulmadan çalıştırılmayacağını belirtmemiz gerekir.

Ancak Suriye uyruklu yabancıların diğer yabancılardan geçici koruma statüsünde bulunmasına paralel olarak çalışma izinlerinin değerlendirilmelerinde farklılık bulunmaktadır. Yani diğer yabancıların çalışma izinlerinin kabul edilmesi başka, Suriye uyrukluların çalışma izinlerinin kabul edilmesi başka kriterlere bağlıdır.

Bu yazımızda Suriye uyruklular için çalışma iznine nasıl müracaat edileceğini, çalışma izinlerinin değerlendirilme kriterlerini ve Suriyeli İşçilere Çalışma İzni Alınmalı Mı hususunu anlatacağız.

Suriyeli İşçilere Çalışma İzni Alınmalı Mı

Suriyelilerin Çalışma izni başvurularını kabul edilmesi için aşağıdaki şartları taşıması gerekir. 

a) Yabancının geçici koruma kimlik belgesinin/yabancı tanıtma belgesinin ve yabancı kimlik numarasının olması,
b) En az 6 aylık geçici koruma süresinin doldurulmuş olması,
c) Geçici koruma kaydına göre yabancıya kalma hakkı sağlanan ilde çalışmak üzere
başvuru yapılması,
d) Ön izin alma zorunluluğu olan mesleklerde çalışacak geçici korunanların, ilgili
Bakanlıklardan ön izin belgesinin alınmış olması.

Çalışma İzni Başvuru Usulü

Yukarıdaki şartları taşıdıktan sonra Suriye uyruklu yabancılar için başvuru yapılabilir. Bu başvurunun prosedürü aşağıdaki aşamalardan geçmelidir.

 1. Suriyelinin çalıştırılacağı iş yerinin işvereni tarafından e- devlet şifresi ile başvuruya başlanmalıdır. Ancak başka birine vekalet verilerek de o kişinin e-devlet şifresiyle başvuru yapılabilir.
 2. İşverenin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın internet sitesinden www.calismaizni.gov.tr adresinden online başvurusu yapması gerekmektedir.
 3. Otomasyon sisteminde işveren kaydı olmayanlar öncelikle işveren kaydı oluştururlar.
 4. Otomasyon sistemine yabancının kimlik numarası girildikten sonra sorgulama
  yapılarak yabancıya ait nüfus bilgileri getirilir.
 5. Yapılan sorgulamada; yabancının geçici koruma kapsamında olduğu, başvurunun
  yapıldığı tarih itibarıyla en az altı aylık geçici koruma süresinin doldurulduğu, İçişleri Bakanlığı kayıtlarından teyit edilemezse otomasyon sisteminde işleme devam edilemeyeceği uyarısı alınır.
 6. Geçici korunan yabancının çalışılacağı adres bilgisinin sistem girilmesi esnasında
  seçilen il ile yabancıya geçici koruma ile kalma hakkı sağlanan ilin kodunun
  uyuşmaması halinde otomasyon sisteminde işleme devam edilemeyeceği uyarısı alınır.
 7. Yabancıya ve işverenine ait bilgilerin otomasyon sistemine eksiksiz girilmesi ve
  yabancı ve işveren arasında düzenlenen iş sözleşmesi ile yabancının fotoğrafının
  sisteme taranılması zorunludur.
 8. Geçici koruma kapsamında kendi adına ve hesabına bağımsız çalışan yabancılar vergi numaraları olması kaydıyla işyerinin kuruluş işlemlerinin tamamlanması sonrasında, şirketler için ticaret sicil gazetesi, gerçek kişi tacirler ile esnaf ve sanatkarlar için ilgili oda sicil kayıt belgesi gibi işyerinin faaliyetini gösterir belgelerin başvuru esnasında otomasyon sistemine taranılması suretiyle çalışmaya başlamadan önce çalışma izni almak zorundadır. Yetkili idarelerce, işyeri açma ve çalışma ruhsatı verilirken yabancının çalışma izninin bulunması koşulu aranılacaktır.

NOT: Çalışma izin başvurusunun otomasyon sistemi üzerinden online yapılması yeterli olup, Bakanlığa kağıt ortamında herhangi belge gönderilmeyecektir.

Çalışma İzni Süresinin Uzatılması

İzin uzatma başvuruları izin bitmeden yapılmalıdır. İzin bittikten sonra çalışma izni başvurusu yapılamayacaktır. 

Çalışma İzni Değerlendirilme Kriterleri

Bakanlıkça, çalışma izni başvuruları aşağıda belirtilen hallerde reddedilir:
a) İşyerinde geçici koruma kapsamında çalışan sayısının, aynı işyerinde çalışan Türk
vatandaşı sayısının yüzde onunu geçmesi,
b) Başvurunun, özel kanunları ile yalnızca Türk vatandaşları tarafından icrasına izin
verilen iş ve meslekler için yapılmış olması,
c) Sağlık meslek mensupları için Sağlık Bakanlığından, eğitim meslek mensupları için
Milli Eğitim Bakanlığından veya Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından ön izin
alınmaması,
d) Değerlendirme kriterlerinin karşılanmaması,
e) İlgili mercilerin olumsuz görüşünün bulunması

Suriyeli İşçilere Çalışma İzni İçin Gerekli Belgeler

Başvuruya başlamadan önce aşağıdaki belge ve bilgilerin elinizde hazır bulunması gerekmektedir.

1. Suriyeliye ait geçici koruma kimlik belgesi veya yabancı tanıtma belgesi,
2. Yabancı T.C. Kimlik Numarası ( https://tckimlik.nvi.gov.tr/ adresinden veya,
yabancıların sahip oldukları 98 ile başlayan numaraları ile
http://www.goc.gov.tr/gecicikoruma/Pages/YabanciKimlikSorgulama.aspx adresinden
sorgulama yapılarak (99 ile başlayan kimlik numaraları) öğrenilebilir.
3. Yabancı şahsa ait bir adet vesikalık fotoğraf. (Son 6 ay içinde çekilmiş)
4. İşveren kişi adına E-devlet şifresi (PTT merkez şubelerinden edinebilmektedir.)
5. İşveren kişi adına E-mail adresi. 
6. Başvuruyu başkası yaparsa, vekaletname.
7. İki tarafın karşılıklı olarak imzaladıkları sözleşme. (Örneği https://www.csgb.gov.tr/uigm/Contents/calismaizni/sozlesmevedilekceornegi adresinde mevcuttur.

NOT: Çalışma İzni Alımları İçin Bizimle İletişime Geçebilirsiniz.

NOT: Suriyeli İşçilere Çalışma İzni Alınmalı Mı konusu ile ilgili sorularınızı sayfanın yorum kısmından sorabilirsiniz.

2 YORUMLAR

  • Merhaba, suriyelinin geçici koruma kapsamında olduğunu belirten geçici koruma kimlik belgesi/yabancı tanıtma belgesi varsa pasaportu yerine geçecektir.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz