SGK Kolay İşverenlik Uygulaması

8
1441

SGK Kolay İşverenlik Uygulaması ve Konut Kapıcılığı uygulamasında değişiklik 01.03.2019 tarihinde uygulamaya konulmuştur.

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun ek 9 uncu maddesinde 21/3/2018 tarihli ve 7103 sayılı Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 68 inci maddesiyle yapılan düzenleme ile konut kapıcılığı iş yerleri de kolay işverenlik kapsamına dahil edilmiştir.

SGK Kolay İşverenlik Uygulaması

01.03.2019 tarihinden itibaren konutunda kapıcı çalıştıran işverenler kolay işverenlik kapsamında değerlendirilecektir. Ancak eski sistemle devam etmek isteyen ve kolay işverenlik kapsamına girmek istemeyen işverenler, Kurumun belirlediği bir süreye kadar aynı sistemle devam edebilirler. 

Ancak bir kere “Kolay İşverenlik” sistemine dahil olduktan sonra bir daha eski sisteme dönemeyeceklerdir.

Kolay İşverenlik
Kolay İşverenlik

1/3/2019 Tarihinden İtibaren Kolay İşverenlik Kapsamına Alınan Konut Kapıcılığı İşyerlerinde İşyeri ve Sigortalı Tescil İşlemleri

1/3/2019 tarihinden önce tescil edilmiş Konut Kapıcılığı işyeri işverenlerinin kolay işverenlik kapsamına geçişte yeniden işyeri bildirgesi ve sigortalı işe giriş bildirgesi vermelerine gerek bulunmamaktadır. Ancak tescilli işyerlerinde yeni bir sigortalı çalıştırılmaya başlanılması halinde sigortalı işe giriş bildirgesi verilecektir.

1/3/2019 tarihinden itibaren konut kapıcılığı kapsamında ilk defa sigortalı çalıştırılması halinde kolay işverenlik başvuru ve giriş programları işletime alınıncaya kadar Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği EK-6′ da bulunan “İşyeri Bildirgesi” ile EK-4′ de bulunan “Sigortalı İşe Giriş Bildirgesi 4-A B” Kuruma gönderilecektir. E-Sigorta başvuru ve şifre işlemleri ise genel hükümlere göre e-Devlet üzerinden yapılacaktır.

SGK Kolay İşverenlik Uygulaması kapsamında konut kapıcılığı işyerlerindeki sigortalıların işe giriş bildirgeleri ile ilk işyeri tesciline ilişkin işyeri bildirgesi sigortalının çalışmaya başlayacağı ayın sonuna kadar Kuruma gönderilecektir.

Örnek 1: 11/3/2019 tarihinde işe alınan bir sigortalıya ilişkin işyeri ve sigortalı işe giriş bildirgesinin en geç. 1/4/2019 (31/3/2019 tarihi hafta sonu tatiline denk geldiğinden) tarihine kadar Kuruma verilmesi gerekmektedir.

Örnek 2: 31/5/2019 tarihinde işe alınan bir sigortalıya ilişkin işyeri ve sigortalı işe giriş bildirgesinin. 31/5/2019 tarihinde Kuruma verilmesi gerekmektedir.

Konut kapıcılığı işyerlerinde birden fazla kişi çalıştırılması halinde her bir sigortalı için ayrı işe giriş bildirgesi düzenlenecektir.

Kolay işverenlik başvuru ve giriş programları işletime alındığında başvuru bilgilerine göre işyeri ve sigortalı işe giriş bildirgeleri otomatik olarak oluşturulacak olup işverenlerden işyeri ve sigortalı işe giriş bildirgesi alınmayacaktır.

Sigortalı bildiriminin çalışmanın başladığı ayı takip eden ayın sonuna kadar yapılması halinde ilgili bildirimler denetime intikal ettirilmeksizin işleme alınacaktır. Ancak bu sürenin dışında Kurum kayıtlarına intikal ettirilen bildirimler Kurumun denetim ve kontrolle görevli memurlarına intikal ettirilerek düzenlenecek rapora göre işlem yapılacaktır.

Tahakkuk ve Primlerin ödenmesi

Konut kapıcılığı kapsamında çalıştırılanların beyan giriş/güncelleme, teşvik tanımlama ve eksik gün giriş işlemleri https://uyg.sgk.gov.tr/IsverenSistemi linki üzerinden yapılacaktır.

Sigortalının ay içinde eksik günleri olursa, işveren tarafından bu eksik günler saklanmalıdır.

Sigortalının günü ve kazancında değişiklik olmadığı sürece aynı şekilde her ayın sonunda sigortalının SGK primleri ödenir. Ayrıca bir şey yapmaya gerek bulunmamaktadır.

Beyan edilen gün/kazanç, işten ayrılış ya da eksik güne ilişkin bir değişiklik yapıldığında tahakkuk buna göre içinde bulunulan aydan itibaren sistem tarafından güncellenecektir.

Örnek 1-18/3/2019 tarihinde konut kapıcılığı işyerinde ayda 30 gün süreyle çalıştırılmak üzere işe alınan (A) sigortalısının gün ve kazanç beyanı 30 gün ve 3.000. 00 TL aylık kazanç olarak girilmiştir. Söz konusu sigortalı için tahakkuk ettirilecek sigorta primleri beyan edilen gün ve kazançlarına ilişkin değişiklik yapılmadığı sürece, 2019 Mart ve takip eden aylarda sisteme kaydedilen gün ve kazanç üzerinden yapılmaya devam edecektir,

İlgili sigortalının 12/9/2019 tarihinde ücretinin 3.250.00 TL olarak belirlenmesi halinde, 2019 yılı Eylül ayı içinde işveren sistemine girilerek kazanç 3.250.00 TL olarak güncellenerek 2019 Eylül ve takip eden aylarda da beyan edilen bu kazanç üzerinden prim tahakkuku yapılacaktır.

Kolay işverenliğe geçişle birlikte, çalıştırdığı sigortalılar için otomatik tahakkuk oluşturulacaktır. İşverenin, otomatik oluşturulan bu tahakkukları, beyan giriş ve teşvik tanımlama sistemine girip güncellemediği sürece, geçerli sayılacaktır. Sigortalının bir önceki ayda bildirilen PEK ve gün sayısından günlük kazancı bulunacak ve bulunan günlük PEK üzerinden hesaplanan 30 günlük PEK, teşviksiz ve bir önceki ayda bildirim yapılan belge türü üzerinden otomatik olarak tahakkuk edecektir.

Yasal süresi içinde ödenmeyen primlere 5510 sayılı Kanunun 89. Maddesi gereğince gecikme zammı ve gecikme cezası uygulanacaktır. İşverenlerce bankalar kanalıyla yapılacak ödemeler, yasal ödeme süresi geçmemiş prim borçları yönüyle. “25-SSK Prim Kodu” ile yasal ödeme süresi geçmiş prim borçları ise “22-Geçmiş Dönem Kodu” ile ödenebilecektir.

Borç tutarları, ilgili ayı takip eden ayın on beşinden itibaren banka borç sorgusunda gösterilecektir.

6- Sigortalılığın sona ermesi ve bildirimi

Konut kapıcılığı işyerlerinde çalışanların sigortalılıkları; bu kapsamdaki çalışmaların sona erdiğinin Kuruma bildirilmesi, aylık talebinde bulunulması veya sigortalının ölümü halinde sona erecektir.

Kolay işverenlik başvuru ve giriş programları işletime alınıncaya kadar, konut kapıcılığı işyerlerinde çalışanların işten ayrılışı, Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği eki. EK-5 te yer alan “Sigortalı İşten Ayrılış Bildirgesi 4-A B” ile mevcut işten ayrılış programı vasıtasıyla yapılacaktır.

Bildirim çalışmanın sona erdiği tarihi takip eden on gün içerisinde yapılacaktır. Bildirim 10 gün içinde yapılmazsa, asgari ücretin 10’da 1’i tutarında para cezası uygulanacaktır. Bu bildirim takip eden ay sonundan sonra yapılırsa, konu denetime gönderilecektir.

NOT: SGK Kolay İşverenlik Uygulaması konusu ile ilgili sorularınızı sayfanın yorum kısmından sorabilirsiniz.

8 YORUMLAR

  1. Mehaba, 2020. 01 dönemine ait bildirgeyi, gecikmiş olarak gönderemiyorum. Ayrıca 2020. 02 ayında kolay işverenliğe geçmeme rağmen, beyanımı göremiyorum

  2. merhaba,

    ekim ayında 1 haftalık çalışan personelin, giriş ve çıkış bildirgeleri zamanında verilmiştir. fakat kolay işverenlik sisteminde, beyan giriş/güncelleme, teşvik tanımlama bölümünde personel ismi görünmüyor. bu nedenle, brüt ücretini de yazamıyoruz. ne yapmalıyız. ekim bildirgesi otomatik oluşturulduğunda bu personel otomatik bildirgeye eklenir mi?

  3. Merhaba..kolay isverenlik eksik gun bildirim suresini kacirdik..ocak ayi icin. Bu durumda ne yapmamiz gerekiyor.sistem suanda subat ve mart ayi takvimi cikariyor. Ama bizim calisanimizin ocak ayinda raporu var.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz