İşsizlik Maaşı Alma Şartları Değişti 2019

0
874

İşsizlik Maaşı Alma Şartları Değişti. 2019 yılında yayınlanan 7161 sayılı Kanunla işsizlik maaşında son 120 gün şartı esnetilmiştir.

İşsizlik Maaşı Alma Şartları Nelerdir

1.İlk ve en önemli şart, işçinin işten kendi isteği ile yani istifa ederek değil, işveren tarafından çıkarılmasıdır.

*İşverenler işçileri işten çıkarırken önceden belirlenmiş işten çıkış kodlarına göre işçileri çıkarır. İşten ayrılan işçinin işsizlik ödeneğine hak kazanabilmesi için öncelikle, bu yazımızda belirttiğimiz kodlarla işten çıkışının verilmesi gerekmektedir.

2. İkinci olarak işçinin işten ayrıldığında son 3 yılına bakılacak ve bu son 3 yılda en az 600 gün prim ödenmiş olması gerekecektir.

3. İşten ayrıldığı günden geriye dönük olarak son 120 gün içinde prim ödeyerek sürekli çalışmış olmalıdır. 

* Son 120 gün kuralı ile ilgili aşağıda daha detaylı bilgi verilecektir. Son 120 gün kuralı değişmiştir.

4. İşten ayrıldıktan sonra 30 gün içinde İş-Kur’a şahsen gelerek ya da elektronik ortamda www.iskur.gov.tr adresinden başvurmalıdır.

* Ancak, 30 gün içinde başvurulmaması halinde bile işsizlik maaşı hakkı tümden yanmayacaktır. Sadece başvuru için kaç ay gecikme olduysa, o ay kadar alınacak maaştan düşecektir.

Son 120 Günde Eksik Gün Olması İşsizlik Maaşına Etki Eder Mi

Son 120 gün içinde, hizmet akdi devam etmekle birlikte;

 1. Hastalık,
 2. Ücretsiz izin,
 3. Disiplin cezası
 4. Gözaltına alınma,
 5. Hükümlülükle sonuçlanmayan tutukluluk hali,
 6. Kısmi istihdam,
 7. Grev,
 8. Lokavt,
 9. Genel hayatı etkileyen olaylar,
 10. Ekonomik kriz,
 11. Doğal afet,

sebepleriyle eksik gün olması durumunda, bunlar eksik gün olarak değerlendirilmeyerek işsizlik maaşını alma da engel teşkil etmeyecektir.

İşsizlik Maaşı Alma Şartları Değişti 2019

İşsizlik maaşı yani işsizlik ödeneğinden faydalanmak için Kanunda yukarıdaki şartların bir arada taşınması şartı vardır. 17/1/2019 tarihli ve 7161 sayılı Kanunun 25 inci maddesiyle 4447 sayılı Kanunun ilgili maddesinde yer alan “prim ödeyerek sürekli çalışmış” ibaresi “hizmet akdine tabi” şeklinde değiştirilmiştir.

Son 120 gün kuralında yapılan bu değişiklikle birlikte işsizlik sigortasından faydalanma hakkı olup son 120 gün kuralında sıkıntı yaşayan sigortalı işsizlerin de işsizlik ödeneğinden yani işsizlik maaşından faydalanmaları sağlanmıştır.

NOT: İşsizlik Maaşı Alma Şartları Değişti 2019 konusu ile ilgili sorularınızı sayfanın yorum kısmından sorabilirsiniz.