İşçinin Verdiği Zararın Maaşından Kesilmesi

2
1634

İşçinin Verdiği Zararın Maaşından Kesilmesi ile Ücretten kesme cezası genellikle birbirine karıştırılmaktadır.

Ücretten kesme cezası İş Kanunu 38. maddesinde düzenlenmiştir. Buna göre; “İşveren toplu sözleşme veya iş sözleşmelerinde gösterilmiş olan sebepler dışında işçiye ücret kesme cezası veremez”.

Ancak biz bu yazımızda işçinin işverene verdiği maddi zararın işçinin ücretinden kesilip kesilmeyeceğini anlatmaya çalışacağız.

İşçinin Verdiği Zararın Maaşından Kesilmesi

Örneğin, şirket aracını kullanan işçi kendi kusuruna dayanan bir trafik kazası yaptı ve maddi zarara yol açtı.

Bu durumda işverenin yapabileceği durumlardan biri İş Kanunu 25. maddede düzenlenmiştir. Buna göre; “İşçinin kendi isteği veya savsaması yüzünden işin güvenliğini tehlikeye düşürmesi, iş yerinin malı olan veya malı olmayıp da eli altında bulunan makineleri, tesisatı veya başka eşya ve maddeleri otuz günlük ücretinin tutarıyla ödeyemeyecek derecede hasara ve kayba uğratması” halinde işveren işçinin iş sözleşmesini ihbarsız olarak feshedebilir.

Bahsedilen Kanun maddesine göre işçinin kusurundan kaynaklanan trafik kazası yapması suretiyle zarara yol açması durumunda, işveren işçinin sözleşmesini haklı nedenlerle feshedebilir.

Ancak burada önemli nokta ise, maddi zararın işçinin maaşından kesilip kesilemeyeceğidir. Bunun gerçekleşmesi için belirli şartlar vardır.

Bunlar;
  1. İşçinin verdiği zararın kesin olması gerekmektedir. Yani bu zarara sebebiyet verdiğinin mahkeme kararıyla kesinleşmiş olmasıdır.
  2. İşçinin verdiği zararın işçinin kusurundan kaynaklanmasıdır. Yani işçi, verdiği zarara kasıtlı bir hareketi ile sebep olmasa dahi en azından kusuru bulunmalıdır. Üçüncü kişilerin kusurları, alet edevat hatası, mücbir sebepler vb. sonucu meydana gelen hasarlardan işçi sorumlu tutulmamalı ve tabii ki verdiği zararın tazmini yoluna gidilmemelidir.
  3. İşçinin verdiği zarar faturalandırılmalı, faturalandırılamıyorsa verilen zarar bir eksper tarafından değerlendirilip miktarı belirlenmelidir.
  4. İşveren ancak işçiden alacağı yazılı bir onaya dayanarak ücretten kesinti yapabilir. Ancak bu onay olayın gerçekleşmesinden sonra olmalıdır.

Yargıtay 7. Hukuk Dairesi de bir kararında şöyle demektedir: “4857 sayılı İş Kanunun 62. Maddesi uyarınca işçinin ücretinden işveren tarafından kesinti yapılamaz. Ortada bir mahkeme kararı olmaksızın davalı işveren tarafından davacının maaşından kesinti yapılması yukarıda belirtilen kanun hükmüne aykırıdır. Mahkeme, davacının 6 gün içerisinde karşı çıkmadığını belirterek muvafakat ettiğini kabul etmişse de, çalışma koşullarındaki esaslı değişikliğe ilişkin işçiye tanınan 6 günlük sürede ancak yazılı muvafakat verilmesi halinde değişikliğin geçerli duruma geleceği kabul edilir. İşçiden alınmış bir yazılı muvafakat dosyada yoktur. Mahkemece, davalı işveren tarafından uğradığını belirttiği zararın tahsili için davacının maaşından yapılan kesintinin davacıya iadesine karar verilmelidir. Davacının ücretinden kesinti yapıldığı … sabit olduğundan

sezon başında işe başlamaması davacının haklı feshi niteliğinde olup, kıdem tazminatının talep dikkate alınarak hesaplattırılarak çıkan sonuca göre karar verilmesi gerekirken kıdem tazminatı talebinin reddine karar verilmesi hatalı olup bozma nedenidir.”

NOT: İşçinin Verdiği Zararın Maaşından Kesilmesi konusu ile ilgili sorularınızı sayfanın yorum kısmından sorabilirsiniz.

2 YORUMLAR

  1. Bir kargo şirketinde çalışmaktayım. Kargonun 1 parçası fiziken tarafıma ulaşmadı ve kargoyu sahibine tarafımca hazırlanan tutanak ile 1 koli eksik teslim ettim. Firma kargo şirketime tazmin talebinde bulundu ve kargo firmam tazmin talebini kabul etti. Fakat kargo firmamın genel müdürlüğü kanaat raporunda beni kusurlu bulup tazmin bedeli olan 2.500 tl yi bana yansıtacağını belirtti. Fakat kargo fizken bana ulaşmadı ne yapmam lazım.

    • Merhaba, herşeyden önce sizin bu konuda kusurunuz olsa bile, bu kusuru tespit etmek mahkemelerin görevidir. Genel müdürlüğün verdiği kusurlu kararı geçerli olmayacaktır. Mahkeme kararı olmadan işçinin ücretinden kesinti yapılamaz.

SORU SOR