Deneme Süresinde Sigorta Yapmak Zorunlu Mu

1
734

Deneme Süresinde Sigorta Yapmak Zorunlu Mu sorusunun cevabı İş Kanunu 15. maddesinde düzenlenmiştir. Buna göre, “Taraflarca iş sözleşmesine bir deneme kaydı konulduğunda, bunun süresi en çok 2 ay olabilir. Ancak, deneme süresi toplu iş sözleşmeleriyle 4 aya kadar uzatılabilir. Deneme süresi içinde taraflar iş sözleşmesini bildirim süresine gerek olmaksızın ve tazminatsız olarak feshedebilir, işçinin çalıştığı günler için ücret ve diğer hakları saklıdır.” hükmüne yer vermiştir.

Deneme Süresinde Sigorta Yapmak Zorunlu Mu

Yukarıda bahsettiğimiz Kanun maddesine göre, deneme süresi de olsa işçileri sigortası zorunludur.

Bazı iş yerlerinde deneme süresinde olduğu iddiasıyla işçinin SGK’ya bildirilmediği ve sigortalı yapılmadığı görülmektedir. Ancak işçinin deneme süreli iş sözleşmesiyle çalıştırılmış olması onun sigortasız çalıştırılmasına mazeret oluşturmamaktadır. Deneme süresinde olan kişiler de sigortalı olmak zorunda olduğunu belirtmemiz gerekir.

Tarafların, sözleşmeyi sürdürüp sürdürmeme kararı saklı tuttukları bir başlangıç süresini içeren sözleşmelere Deneme Süreli İş Sözleşmeleri denir.

İş sözleşmesinin taraflı deneme süreli iş sözleşmesi yapmakta serbesttir. Ancak deneme süresinin uzunluğunu dilediği gibi belirleyemezler. Deneme süresi en çok 2 aydır.

Deneme Süreleri Kıdem ve İhbar Tazminatında Dikkate Alınır

Deneme süresi içerisinde taraflar iş sözleşmesini herhangi bir neden gösterme yükümlülüğü olmadan, bildirimsiz ve tazminatsız olarak feshedebilirler. Deneme süresinden sonra sözleşme ancak genel hükümlere göre sona erdirilebilir.

Deneme süresi sigorta girişinin yapıldığı tarih olarak dikkate alındığı gibi kıdem süresinin hesabında ve yıllık izne hak kazanmak için geçirilen sürenin hesabında dikkate alınır. Yani deneme süresi dahil iş yerinde 1 yıl çalışan bir kişi kıdem tazminatı ve yıllık ücretli izin hakkına kavuşur. Deneme süresi kapsamında geçirilen süreler her iki hakkın kazanılması için geçmesi gereken süre için dikkate alınır.

Deneme Süresinde İşçilerin Hakları

İşçinin çalıştığı günler için ücret, fazla çalışma ücreti, hafta tatili, ulusal bayram ve genel tatil gibi ,deneme süresinde işçi çalışması karşılığında ikramiye,sendikaya üye olması halinde toplu sözleşmeden doğan haklarını alır. İşveren tarafından sağlanan servis,yemek haklarından yararlanabilir. Deneme süresinde sendikaya üye olabilir, greve de katılabilir.

NOT: Deneme Süresinde Sigorta Yapmak Zorunlu Mu konusu ile ilgili sorularınızı sayfanın yorum kısmından sorabilirsiniz.

1 YORUM

SORU SOR