18 Yaş Altı Sigorta Girişi Yapılır Mı

0
188

18 Yaş Altı Sigorta Girişi Yapılır Mı sorusu işverenler ve mali müşavirler tarafından sıklıkla sorulmaktadır. 

4857 sayılı İş Kanununda çocuk işçi ve genç işçi kavramı bulunmaktadır. Buna göre,

Çocuk işçi : 14 yaşını bitirmiş, 15 yaşını doldurmamış ve ilköğretimini tamamlamış kişidir.

Genç işçi : 15 yaşını tamamlamış, ancak 18 yaşını tamamlamamış kişidir.

18 Yaş Altı Sigorta Girişi Yapılır Mı

4857 sayılı İş Kanununun Madde 71: ” On beş yaşını doldurmamış çocukların
çalıştırılması yasaktır. Ancak, on dört yaşını doldurmuş ve zorunlu ilköğretim çağını tamamlamış olan çocuklar; bedensel, zihinsel, sosyal ve ahlaki gelişmelerine ve eğitime devam edenlerin okullarına devamına engel olmayacak hafif işlerde çalıştırılabilirler. On dört yaşını doldurmamış çocuklar ise eğitime devam edenlerin okullarına devamına engel olmayacak sanat, kültür ve reklam faaliyetlerinde yazılı sözleşme yapmak ve her bir faaliyet için ayrı izin almak şartıyla çalıştırılabilirler.

Borçlar Kanununa göre yapılan iş sözleşmelerine istinaden işe giriş yapabilmek için belirli bir yaş şartı bulunmamaktadır. Bu nedenle, bazı reklam filmlerinde rol alan çocuklar yaş şartı olmaksızın sigortalı yapılmalıdır.

Sanat, kültür ve reklam faaliyetlerinin hangi faaliyetler olduğu ile ilgili tüm detaylar yani bu sektörde çocuk ve gençlerin çalışma ortamı, çalışma süresi ve ücretlere ilişkin ayrıntılar çeşitli  Bakanlıklar tarafından çıkarılacak yönetmelikle belirlenir.

Yukarıda saydığımız iş kolları dışında, 13 yaşında bir çocuk hiç bir şartta iş yerinde çalıştırılamaz.

14 yaşını doldurmamış olan çocuklar için ayrı ayrı izin alınmak ve yazılı olarak sözleşme yapmak kaydıyla sanat, kültür ve reklam faaliyetlerinde çalıştırılabilirler.

15 yaşını doldurmamış çocukların çalıştırılması yasaktır. Ancak, 14 yaşını doldurmuş ve ilk öğretimi tamamlamış olan çocuklar, okullarına devamına engel olmayacak hafif işlerde çalıştırılabilirler.

Çocuk ve genç olarak değerlendirilen işçilerin çalışma şartlarıyla ilgili detaylara, çocuk ve genç işçilerin çalıştırılması yasak olan iş yerleri ve bu işçileri çalıştırması yasak olan işverenler ile ilgili ayrıntılara bu yazımızdan ulaşabilirsiniz..

NOT: 18 Yaş Altı Sigorta Girişi Yapılır Mı konusu ile ilgili sorularınızı sayfanın yorum kısmından sorabilirsiniz.

SORU SOR