Ücret Bordrosunda Bulunması Gerekenler

0
2193

Ücret Bordrosunda Bulunması Gerekenler işçilerin çalışmalarına karşılık olarak elde etmiş oldukları ücretlerin Vergi, İş Kanunu, Sosyal Güvenlik ve Ticaret Kanunlarına göre değişmektedir. Yani İş Kanununun Bordrodan istediği bilgiler başka, SGK’nın bordroda bulunmasını istediği bilgiler başka olabilir. Biz bu yazımızda Sosyal Güvenlik Kanununa göre Ücret Bordrosunda Bulunması Gerekenler Nelerdir sorusuna cevap bulmaya çalışacağız.

Ücret Bordrosunda Bulunması Gerekenler

 • İş yerinin sicil numarası,
 • Bordronun ilişkin olduğu ay,
 • Sigortalının adı-soyadı,
 • Sigortalının Sosyal Güvenlik Sicil Numarası,
 • Ücret ödenen gün sayısı,
 • Sigortalının ücreti
 • Ödenen ücret tutarı
 • Ücretin alındığına dair imza (Makbuz veya Banka kanalıyla ödeniyorsa imzaya gerek yoktur)

Ancak, uygulamada genellikle bordroların işçilere imzalatılmadığı görünmektedir. Bordro ile ilgili bir inceleme olduğunda ise alelacele imzalatılmaya çalışıldığı veya işçilerin yerine imzaların atıldığı anlaşılmaktadır. Bu tarz durumların oluşmaması için bordroların işçilere zamanında imzalatılması uygun olacaktır.

Ücret Bordrosu Geçersiz Sayılırsa Ne Olur?

Yukarıda saydığımız maddelerden birinin ücret ödeme bordrosunda bulunmaması halinde bordro geçersiz sayılacaktır. Örneğin, iş yerinin sicil numarasının olmaması, işçilere bordronun imzalatılmaması ya da imzaların taklit edilmiş olduğunun farkedilmiş olması durumunda Ücret ödeme bordrosunun geçersiz sayılacaktır. Bordronun geçersiz olması halinde ise, İşverenler İdari para cezası ile karşılaşacaklardır. Buna göre;

Her geçersiz olan bordro için yani her ay için yarım asgari ücret tutarında idari para cezası uygulanır.

Bu tutarda 2017 yılı itibariyle, 888 TL olmaktadır.

Ücret Bordrosu İbraz Edilmezse Ne Olur?

İşverenler iş yeri defter ve belgelerini ilgili olduğu yılı takip eden yıl başından başlamak üzere 10 yıl boyunca saklamak ve SGK Denetmen ve Müfettişleri tarafından istenildiğinde 15 gün içinde ibraz etmek zorundadırlar. İş yeri ücret ödeme bordrosu istenildiğinde bunu 15 gün içinde mücbir sebep olmaksızı ibraz etmeyen işverenlere;

 • Bilânço esasına göre defter tutmakla yükümlü olanlar için, aylık asgari ücretin 12 katı tutarında,
 • Diğer defterleri tutmakla yükümlü olanlar için, aylık asgari ücretin 6 katı tutarında,
 • Defter tutmakla yükümlü değil iseler, asgari ücretin 3 katı tutarında,

İdari para cezası verilecektir.

NOT: Ücret Bordrosunda Bulunması Gerekenler konusu ile ilgili sorularınızı sayfanın yorum kısmından sorabilirsiniz.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz