Kapıcılara Asgari Ücret 2018

0
201

Kapıcılara Asgari Ücret 2018 yılında değişiklik göstermiştir.

Apartman görevlilerine belirlenen asgari ücret ile diğer sigortalılara belirlenen asgari ücret aslında farklı değildir. Ancak, diğer sigortalılara uygulanan gelir vergisi kesintisi apartman görevlilerine uygulanmadığından dolayı kapıcıların eline geçen net asgari ücret daha fazla olacaktır.

Şunu da belirtmek gerekir ki, kapıcılar için gelir vergisi kesintisi olmadığı için asgari geçim indirimi de ödenmeyecektir.

Kapıcılara Asgari Ücret 2018

NET ASGARİ ÜCRETİN HESABI

ASGARİ ÜCRET 2.029,50
SGK PRİMİ% 14 284,13
İŞSİZLİK SİG. PRİMİ % 1 20,30
KESİNTİLER TOPLAMI 304,43
NET ASGARİ ÜCRET 1.725,08

 

İŞVERENE MALİYETİ

ASGARİ ÜCRET 2.029,50  
SGK İŞVEREN PRİMİ% 15.5 (***) 314,57  
İŞSİZLİK SİG. PRİMİ % 2 40,59  
İŞVERENE TOPLAM MALİYET 2.384,66

 

NOT 1: 5083 Sayılı Kanunun 2. maddesi uyarınca; Türk Lirası değerlerin yeni Türk Lirasına dönüşüm işlemlerinin ve Yeni Türk Lirası cinsinden yapılan işlemlerin sonuçlarında ve ödeme aşamalarında yarım Kuruş ve üzerindeki değerler bir Yeni Kuruşa tamamlanır; yarım Yeni Kuruşun altındaki değerler dikkate alınmamıştır. 

NOT 2: 16 yaşını doldurmamış işçiler içinde aynı hesaplamalar yapılmıştır

(**) Net ele geçen asgari ücrete asgari geçim indirimi ilave edilmemiştir.

(***) 5510 sayılı Kanunun 81. maddesinin (ı) bendine göre, bentde belirtilen şartları sağlayan işverenlere, SGK primi işveren payında 5 puanlık indirim öngörüldüğünden hesaplamalar buna göre yapılmıştır. Gerekli şartları sağlamayan işverenler için, SGK primi işveren payı %20,5’dir. 6385 sayılı kanunun 9. maddesiyle yapılan düzenleme ile 01.09.2013 tarihinde itibaren geçerli olmak üzere 5510 sayılı kanunun 81.maddesi “Kısa vadeli sigorta kolları prim oranı, sigortalının prime esas kazancının %2’sidir. 

NOT 3: Kapıcılar, 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununun 23. maddesi gereğince Gelir Vergisinden, 488 sayılı Damga Vergisi Kanununun (2) Sayılı Tablonun lV. bölümünün (34) numaralı fıkrası gereğince Damga Vergisinden muaf tutulmaktadır.)

Görüldüğü gibi, diğer sigortalıların eline geçen net asgari ücret 1.603,12 TL iken, kapıcıların eline geçen net ücret ücret 1.725,08 TL olacaktır.

NOT: Kapıcılara Asgari Ücret 2018 konusu ile ilgili sorularınızı sayfanın yorum kısmından sorabilirsiniz.