Emekli Çalışanların Agisi

0
302
Emekli Çalışanların Agisi ile ilgili sorular Mali Müşavirler tarafından sıklıkla dile getirilmektedir. Biz de bu yazımızda Sosyal Güvenlik Destek Primi ile çalışan emeklilerin, Asgari Geçim İndirimini hak edip etmediğini anlatmaya çalışacağız.

Asgari Geçim İndiriminden Kimler Faydalanır?

Asgari geçim indiriminden;

• Ücretleri gerçek usulde vergilendirilen tam mükellef gerçek kişiler (Diğer bir ifade ile ücretleri tevkif suretiyle vergilendirilen tam mükellef kişiler).

• Tevkifata tabi tutulmamış ücret gelirlerini yıllık beyanname ile bildirenler.
• Gelir Vergisi Kanununun 61 inci maddesi kapsamında ücret kapsamında değerlendirilen ücret geliri elde edenler (Örneğin; sosyal güvenlik destekleme primi (sgdp) ödemek suretiyle çalışanlar yani yaşlılık aylığı almakta iken çalışanlar ile kurumların yönetiminde görevli olanlar) yararlanır.

Emekli Çalışanların Agisi

Sosyal güvenlik destekleme primi ödemek suretiyle çalışanlar ile kurumların yönetiminde görevli olanlar da genel hükümlere göre asgari geçim indiriminden yararlanacaklardır. Yani yaşlılık aylığı almakta iken çalışan sigortalıların asgari geçim indirimi (agi), çalışan diğer sigortalıların asgari geçim indiriminin (agi) hesaplandığı gibi hesaplanmaktadır. Buna göre; asgari geçim indirimi (agi) uygulamasından ücretleri gerçek usulde vergilendirilen gerçek kişiler yararlanabileceğinden, emekli olduktan sonra yeniden çalışmaya başlanarak, gerçek usulde ücret geliri elde edilmesi durumunda, asgari geçim indiriminden (agi) yararlanılması mümkün bulunmaktadır.
NOT: Emekli Çalışanların Agisi ile ilgili sorularınız için bizimle iletişime geçebilir ya da sayfanın yorum kısmından sorularınızı sorabilirsiniz.

SORU SOR