Ek 10 Verme Süresi ve Vermeme Cezası

0
4847

Ek 10 Verme Süresi ve Vermeme Cezası Sosyal Sigortalar İşlemleri Yönetmeliğinde düzenlenmiştir.

Ek 10 Verme Süresi

Aylık prim ve hizmet belgesi ile birlikte ay içinde otuz günden az çalışan veya eksik ücret ödenen sigortalılara ilişkin;

a) Kurumca elektronik ortamda alınabilenler hariç, Kurumca yetkilendirilmiş sağlık hizmeti sunucularından veya işyeri hekimlerinden alınmış istirahatli olduğunu gösteren raporu,

b) Ücretsiz veya aylıksız izinli olduğunu kanıtlayan izin belgesi,

c) Disiplin cezası uygulaması, gözaltına alınma ile tutukluluk hâline ilişkin belgeleri,

ç) Kısmi süreli çalışmalara ait yazılı iş sözleşmesi,

d) Sigortalının imzasını taşıyan puantaj kayıtları,

e) Grev, lokavt, genel hayatı etkileyen olaylar, doğal afetler nedeniyle işyerinde faaliyetin durdurulduğunu veya işe ara verildiğini gösteren ilgili resmî makamlardan alınan yazı örneği, sigortalıların eksik gün bildirimine ilişkin bilgi formu (Ek-10) ekinde Kuruma verilir veya Acele Posta Servisi, iadeli taahhütlü ya da taahhütlü olarak gönderilir.

EK:10 formları ve bunun ekleri APHB’nin verilme tarihinde verilir. Yani ayın 23’üne kadar verilmelidir.

Ek 10 Formunun Geç Verilmesi

EK 10 formunun verilmesi unutulduysa ya da herhangi bir sebepten verilemediyse, APHB verildikten sonra verilmek istenen ek 10 formu eklerinin her zaman düzenlenebilir nitelikte olmaması yani kesin ispat niteliği taşıması gerekmektedir. 

Sigortalıların otuz günden az çalıştığını gösteren bilgi ve belgelerin aylık prim ve hizmet belgesinin veya muhtasar ve prim hizmet beyannamesinin verilmesi gereken süre içinde verilmemesi veya verilen bilgi ve belgelerin geçerli sayılmaması halinde, otuz günden az bildirilen sürelere ait aylık prim ve hizmet belgesi veya muhtasar ve prim hizmet beyannamesi Kurumca re’sen düzenlenir ve muhteviyatı primler, bu Kanun hükümlerine göre tahsil olunur.

Ek 10 Verme Süresi ve Vermeme Cezası

Eksik gün bildirim formu eklerinin Kurum tarafından geçerli sayılmaması durumunda,  işverenden söz konusu eksik günlere ait ek APHB istenecek ve günlerin 30 güne tamamlanması tebligat ile talep edilecektir. Bu tebligatta hangi sigortalı için ne kadar ücretle ek verilmesi gerektiği de belirtilecektir. Eğer ek APHB 1 ay içinde verilmezse Kurum tarafından re’sen 30 güne tamamlanmak suretiyle ek APHB düzenlenecektir.  

Bu teblligat üzerine ek APHB yerine eksik günleri kesin ispatlayıcı belge ibraz edilirse, bu belgeler de kabul edilecektir.

Sonuç olarak, Ek 10 formunu geç vermenin ya da hiç vermemenin cezası, 5510 sayılı Kanunun ”Sigortalıların otuz günden az çalıştığını gösteren bilgi ve belgelerin aylık prim ve hizmet belgesinin veya muhtasar ve prim hizmet beyannamesinin verilmesi gereken süre içinde verilmemesi veya verilen bilgi ve belgelerin geçerli sayılmaması halinde, otuz günden az bildirilen sürelere ait aylık prim ve hizmet belgesi veya muhtasar ve prim hizmet beyannamesi Kurumca re’sen düzenlenir ve muhteviyatı primler, bu Kanun hükümlerine göre tahsil olunur” hükmü gereğince; brüt asgari ücretin yarısı tutarında olacaktır. Bu da 2017 yılı itibariyle Ek 10 Verme Süresi ve Vermeme Cezası 888,75 TL’dir.

Kısaca, ek 10 formu zamanında verilmezse veya Kurumca kabul edilmezse ek aphb verilmelidir. Bu halde, uygulanacak idari para cezası 1/8 asgari ücret olacaktır. Yani 222 TL olacaktır. 2018 yılında ise, 253,68 TL’dir. Ancak ek aphb Kurumca resen düzenlenirse, daha önce de belirtildiği gibi idari para cezası 888,75 TL olacaktır. 2018 yılında ise bu rakam, 1.014,75 TL‘dir.

SGK para cezaları ile ilgili yazımıza buradan ulaşabilirsiniz.

NOT: Ek 10 Verme Süresi ve Vermeme Cezası konusu ile ilgili sorularınızı sayfanın yorum kısmına sorabilirsiniz.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz