İşten Ayrılanlar Rapor Parası Alabilir Mi

0
399

İşten Ayrılanlar Rapor Parası Alabilir Mi sorusunun cevabı SGK’nın 2011/50 sayılı genelgesinde düzenlenmiştir.

Bu yazımızda işten ayrıldıktan sonra rapor alan sigortalıların rapor parasına yani geçici iş göremezlik ödeneğine hak kazanıp kazanamayacağını anlatmaya çalışacağız. Ancak, daha önce geçici iş göremezlik ödeneğine hak kazanmanın genel şartlarına değinmemiz gerekmektedir.

Rapor Parası Hak Etmenin Şartları Nelerdir?

  • İş kazası, meslek hastalığı, hastalık veya analık hallerinden biri nedeniyle geçici iş göremezliğe uğranılması gereklidir.
  • Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yetki verilmiş hekim ve sağlık kurullarından sağlık raporu alınması gerekmektedir.
  • İstirahatın başladığı tarihte sigortalılık niteliğinin sona ermemesi,
  • Hastalık nedeniyle geçici iş göremezlik ödeneği alabilmeleri için iş göremezliğin başladığı tarihten önceki bir yıl içinde en az 90 gün primi bildirilmiş olması gerekmektedir.

İşten Ayrılanlar Rapor Parası Alabilir Mi

Yukarıda da belirtildiği şekilde rapor parasına yani geçici iş göremezlik ödeneğine hak kazanmanın şartlarından biri de raporun alındığı tarihte sigortalılık niteliğinin kaybedilmemesidir

Peki sigortalılık niteliğinin kaybedilmesi ne zaman gerçekleşir?

Hastalık ve analık hükümlerinin uygulanmasında sigortalılık niteliğinin ödenen primin ilişkin olduğu günü takip eden 10. günden başlanarak yitirilmiş sayılacaktır. Ancak, sigortalının ilgili kanunlar gereği ücretsiz izinli olması, greve iştirak etmesi veya işverenin lokavt yapması hallerinde, bu hallerin sona ermesini takip eden 10. günden başlanarak sigortalılık niteliğini yitirmiş sayılacaktır.

Sigortalılık niteliğinin yitirildiği tarihe kadar hastalık ve analık sigortası bakımından geçici iş göremezlik ödeneği sigortalıya çalışıyormuş gibi kabul ederek verilecektir. Bu süre içinde başlayan geçici iş göremezlik ödenekleri, sigortalılık niteliğinin bittiği tarihten sonra da devam ederse yine istirahat raporlarına bağlı olarak ödenmeye devam edilecektir. Geçici iş göremezlik ödemesine ilişkin işlemler işten ayrıldığı işverenince gerçekleştirilir.

ÖRNEK: 19/11/2017 tarihinde işten ayrılan sigortalının, sigortalılık niteliği 28/11/2017 tarihinde yitirilmiş olacaktır.

19/11/2017 tarihinde işten ayrılan sigortalı, 27/11/2017 tarihinde 20 günlük rapor almış olsa bile geçici iş göremezlik ödeneğine hak kazanacaktır.

Geçici iş göremezlik ödeneği ile ilgili detaylı yazımıza buradan ulaşabilirsiniz.

NOT: İşten Ayrılanlar Rapor Parası Alabilir Mi konusu ile ilgili sorularınızı sayfanın yorum kısmından sorabilirsiniz.

SORU SOR