Asgari Ücretten Az Maaş Verme Cezası

0
122

Asgari Ücretten Az Maaş Verme Cezası 4857 sayılı İş Kanununda düzenlenmiştir.

MADDE 39 – Asgari Ücret

“İş sözleşmesi ile çalışan ve bu Kanunun kapsamında olan veya olmayan her türlü işçinin ekonomik ve sosyal durumlarının düzenlenmesi için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca Asgari Ücret Tespit Komisyonu aracılığı ile ücretlerin asgari sınırları en geç iki
yılda bir belirlenir.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının tespit edeceği
üyelerden birinin başkanlığında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Çalışma Genel Müdürü veya yardımcısı, İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürü veya yardımcısı, Devlet İstatistik Enstitüsü Ekonomik İstatistikler Dairesi Başkanı veya yardımcısı, Hazine Müsteşarlığı temsilcisi, Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığından konu ile ilgili dairenin başkanı veya yetki vereceği bir görevli ile bünyesinde en çok işçiyi bulunduran en üst işçi kuruluşundan değişik işkolları için seçecekleri beş, bünyesinde en çok işvereni bulunduran işveren kuruluşundan değişik işkolları için seçeceği beş temsilciden kurulur. Asgari Ücret Tespit Komisyonu en az on üyesinin katılmasıyla toplanır. Kurul, üye oylarının çoğunluğu ile karar verir. Oyların eşitliği halinde, Başkanın bulunduğu taraf çoğunluğu sağlamış sayılır.
Komisyon kararları kesindir.

Kararlar Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girer. Komisyonun toplanma ve çalışma şekli, asgari ücretlerin tespiti sırasında uygulanacak esaslar ile başkan, üye ve raportörlere verilecek huzur hakları Maliye Bakanlığı ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının birlikte hazırlayacakları yönetmelikte belirtilir.

Asgari Ücret Tespit Komisyonunun sekretarya hizmetleri, Çalışma ve Sosyal Güvenlik
Bakanlığı tarafından yerine getirilir.”

Asgari Ücretten Az Maaş Verme Cezası

MADDE 102- Ücret İle İlgili Hükümlere Aykırılık

“Bu Kanunun 32. Maddesinde belirtilen ücret ile işçinin bu Kanundan veya toplu iş sözleşmesinden veya iş sözleşmesinden doğan ücret ödemelerini süresi içinde kasden ödemeyen veya eksik ödeyen, 39. Maddesinde belirtilen komisyonun belirlediği asgari ücreti işçiye ödemeyen veya noksan ödeyen, ücret, prim, ikramiye ve bu nitelikteki her çeşit istihkakını zorunlu tutulduğu halde özel olarak açılan banka hesabına ödemeyen işveren, işveren vekili ve üçüncü kişiye bu durumda olan her işçi ve her ay için 167 Türk Lirası idari para cezası verilir”

Kanun metninden de anlaşılacağı gibi, her işveren işçisine belirlenmiş asgari ücretten daha az maaş verememektedir. İşçiye Asgari ücretten daha az maaş vermenin cezası 2017 yılı itibariyle her ay için 167 TL‘dir

Bir yıl boyunca ücreti asgari ücretten daha az maaş ödemenin toplam cezası 2.004 TL olacaktır. Maaşı asgari ücretten daha az olan işçiler durumu ALO 170’e bildirmelidirler.

İşçinin Maaşını Asgari ücretten göstermenin cezası ile ilgili yazımıza buradan uaşabilirsiniz.

NOT: Asgari Ücretten Az Maaş Verme Cezası konusu ile ilgili sorularınızı sayfanın yorum kısmından sorabilirsiniz.

SORU SOR