İsteğe Bağlı Sigorta Başvurusu Nasıl Yapılır

0
1179

Bir önceki yazımızda isteğe bağlı sigortalı olmanın şartlarını ve kimlerin isteğe bağlı sigortalı olabileceğini belirtmiştik.

Bu yazımızda ise isteğe bağlı sigortalı olma şartlarını yerine getiren kişilerin başvurularını nasıl ve nereye yapması gerektiğini ayrıca isteğe bağlı sigortanın ne zaman başlamış olacağını ve İsteğe Bağlı Sigorta Başvurusu Nasıl Yapılır hususlarını anlatmaya çalışacağız.

İsteğe bağlı sigorta primine başvurmak için belirli şartlar vardır. Bu şartlara kısaca değinmek gerekirse;

1- Türkiye’de İkamet Etmek: İstisnai olarak yurt dışına götürülen Türk işçilerin Türkiye’de ikamet etmesine gerek yoktur.

2- 18 Yaşını Doldurmak: 18 yaşından küçük olanlar isteğe bağlı sigortalı olamaz.

3- Herhangi Bir Yerde Çalışmamak: İster SSK’lı, ister Bağ-Kur’lu ya da Devlet Memuru olarak çalışanlar isteğe bağlı sigortalı olamazlar.

4- Sigortalı Olarak Çalışılsa Bile 30 Günden Az Çalışmak:

5- Kendi Çalışmalarından Dolayı Emekli Maaşı Almamak:

İsteğe Bağlı Sigorta Başvurusu Nasıl Yapılır

Başvurular Nereye ve Nasıl Yapılır?

1- Daha önce hiç isteğe bağlı sigortalı olmamış olan yani ilke defa isteğe bağlı sigortalı olmak isteyenleri, bir nüshası www.sgk.gov.tr adresinde formlar/dilekçeler kısmında bulunan “İsteğe Bağlı Sigorta Giriş Bildirgesi” ile başvuru yapılır.

İsteğe Bağlı Sigorta Başvuru Formu

2- Başvurular kişilerin ikametgahlarının bulunduğu sosyal güvenlik il müdürlüklerine/sosyal güvenlik merkezlerine yapılır.

3-İsteğe bağlı iştirakçilik başvuruları, Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü Sigortalı Tescil ve Hizmet Daire Başkanlığı Mithatpaşa Caddesi No:7 Sıhhıye/ANKARA adresine yapılacaktır.

İsteğe Bağlı Sigortalılığın Başlangıcı

İsteğe bağlı sigortalılık, resimdeki talep formunun veya talep dilekçesinin Sosyal Güvenlik Kurumu kayıtlarına ulaştığı tarihi takip eden günden itibaren başlar.

İsteğe bağlı sigortalılığın başladığı tarihten itibaren, SSK’lı çalışması bulunanların isteğe bağlı sigortalılıkları, sigortalılıklarının sona erdiği tarihi takip eden günden başlatılır. Bunlar zorunlu sigortalılıkla çakışan sürede isteğe bağlı sigorta primi ödemişse, bu süreye ilişkin ödedikleri isteğe bağlı sigorta primleri talepleri halinde kendilerine iade edilir veya doğacak borçlarına mahsup edilir.

İsteğe Bağlı Sigorta Başvurusu formunu indirmek için tıklayınız

NOT: İsteğe Bağlı Sigorta Başvurusu Nasıl Yapılır konusu ile ilgili sorularınızı sayfanın yorum kısmından sorabilirsiniz.

SORU SOR