AGİ Tutarını Alamayan İşçiler Ne Yapmalı

0
752

AGİ Tutarını Alamayan İşçiler Ne Yapmalı ya da işçilere asgari geçim indirimini ödemeyen işverenler ceza öderler mi vb. soruların cevaplarını bu yazımızda vermeye çalışacağız.

İşveren AGİ’yi İşçiye Ödemezse

Asgarî geçim indirimi; ücretin elde edildiği takvim yılı başında geçerli olan ve sanayi kesiminde çalışan 16 yaşından büyük işçiler için uygulanan asgarî ücretin yıllık brüt tutarının; mükellefin kendisi için % 50’si, çalışmayan ve herhangi bir geliri olmayan eşi için % 10’u, çocukların her biri için ayrı ayrı olmak üzere; ilk iki çocuk için % 7,5 diğer çocuklar için % 5’idir.

İşverenler tarafından işçinin ücret gelirlerinden kesilen gelir vergisinden mahsup edilen agi tutarının, o ayki ücretiyle birlikte ücretliye nakden ödenmesi gerekir. Aksi takdirde, ücretliye nakden ödenmeyen asgari geçim indirimi, işverenler tarafından haksız yere yapılan bir mahsup işlemi niteliği taşıyacak ve tevkif suretiyle kesilen verginin bu tutar kadar olan kısmı, muhtasar beyanname ile eksik beyan edilmiş olacaktır.

Bu nedenle, yukarıda belirtilen şekilde ücretliye nakden ödenmeyen  asgari geçim indirimi o ayda eksik beyan edilmiş vergi tevkifatı olarak kabul edilerek, bu vergiler için de işverenler hakkında cezalı tarhiyat yapılacaktır.

AGİ Tutarını Alamayan İşçiler Ne Yapmalı

İşçinin maaşına göre hesaplanan gelir vergisini işveren, vergi sorumlusu olarak, onun adına keser ve vergi dairesine yatırır. AGİ uygulandığında ise işçiden daha az vergi keser, aradaki farkı işçiye öder ve kalanını yine vergi dairesine yatırır.

İşçilerin yapması gereken bir dilekçe ile vergi dairesine başvurmak ve vergi hatası nedeniyle düzeltme talep ederek fazladan ödediği vergiyi istemektir.

Düzeltme talebini içeren dilekçeler, 5 yıl içinde verilmelidir. Buna göre gün itibariyle; 2013, 2014, 2015, 2016 ve 2017 yılı eksik ödenen agiler düzeltme dilekçesi verilerek talep edilebilir. 2011 ve öncesi ise zamanaşımına uğramıştır.

Vergi düzeltmesi amacıyla geçmiş dönem AGİ’lerinin ödenmesi için vergi dairesine verilecek dilekçe, vergi dairesi tarafından incelenecektir. Eğer düzeltme talebi reddedilirse çalışan Maliye Bakanlığına şikayet yoluyla başvurulabilir. Maliye Bakanlığı da talebi reddederse vergi mahkemesine dava açılabilmektedir.

2018 agi rakamları için tıklayınız.

NOT: Konu ile ilgili sorularınızı sayfanın yorum kısmından sorabilirsiniz.

SORU SOR