5 Puanlık Prim Teşviki

0
2683
5 Puanlık Prim Teşviki, 5510 sayılı Kanunun 81. maddesinin (ı) bendinde özel sektör işverenleri için düzenlenmiş ve bu tutarın Hazinece karşılanması kararlaştırılmıştır.

5 Puanlık Prim Teşviki Şartları Nelerdir?

Sigorta primleri işveren hissesinden 5 puanlık indirim yapılması hakkından yararlanmak 4 basit kurala bağlanmıştır. Bu kurallar şunlardır;

1- APHB’nin SGK’ya yasal süre içerisinde verilmesi:

İşverenin sehven unutarak sonradan verdiği ek prim hizmet belgesinde kayıtlı sigortalılara ait işveren hissesinden indirim yapılması mümkün olmadığı gibi, işverenin kendiliğinden verdiği aphb daha önce yararlanılan 5 puan indirimi etkilemez.

2- APHB ile tahakkuk eden primlerin tamamının yasal süre içerisinde eksiksiz ödenmesi,

3- İşverenin prim borcunun olmaması veya prim borcu varsa yapılandırılmış olması:

Prim borcu olan işverenlerin prim borcunu yapılandırması halinde 5 puanlık indirimden derhal yararlanabilirler. Örneğin; 50 bin TL prim borcu bulunan ve her ay 20 bin TL’lik prim tahakkuku olan bir işveren prim borcunu yapılandırarak 20 bin TL olan prim tahakkukundan yüzde 5 oranından bir indirim sağlayarak yapılandırdığı 50 bin TL’lik prim borcunu sağlanan indirimden çıkarabilecektir.

İşverenin borçlarının bulunup bulunmaması sahip olduğu her iş yeri için ayrı ayrı değerlendirilir. Yani işverenin 10 iş yeri varsa, teşvikten yararlanacağı iş yerinin borcunun olmaması yeterlidir.

4- İş yerinde sigortasız işçi çalıştırıldığına yönelik bir tespitin yapılmamış olması:

Teşvik Tutarı Nasıl Hesaplanır?

Sigortalı çalıştıran özel sektör işverenlerinin ödemiş oldukları primlerin işveren hissesine tekabül eden kısmının 5 puanlık hissesi teşvik kapsamındadır.

Örneğin; Yasal ödeme süresi geçmiş prim, idari para cezası ve bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borcu bulunmayan iş yeri işverenince 26/05/2016 tarihinde işe alınan Kadir Sayit isimli sigortalının,

Prim ödeme gün sayısı : 30

Prime esas kazanç tutarı : 2.000,00 TL şeklinde olduğu varsayıldığında,

Ödenmesi gereken;

Sigorta primi işçi hissesi: 280 TL

Sigorta primi işveren hissesi: 410 TL

Hazinece karşılanan tutar: 2.000,00 * 5 / 100 = 100,00 TL olacaktır.

5 Puanlık Prim İndirimi Gider Olarak Yazılır mı?

 

Bu teşvik türü gider olarak kaydedilemez.

5 Puanlık Teşvikten Kimler Yararlanabilir?

Teşvikten sigortalı çalıştıran özel sektör işverenleri yararlanabilir. Kamu idarelerinde çalıştırılanlar için yararlanılamaz.

5 Puanlık Teşvikten Kimler Yararlanamaz?

1- Resmi Sektör İş Yerlerinde

2- Devlet ihale kanunu ile kamu ihale kanunu kapsamındaki alım ve yapım işlerinde

3- Uluslararası anlaşma hükümlerine istinaden yapılan alımı ve yapım işlerine ilişkin iş yerlerinde

4- Yurt dışında çalışan sigortalılar hakkında

5- Sosyal güvenlik destek primine tabi çalışanlar hakkında bu teşvikten yararlanılamaz

Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri 5 Puanlık Teşvikten Yararlanabilir mi?

Tarım kredi Kooperatiflerinin ortaklarının sermaye paylarının incelenerek Üretici sıfatıyla bu birliklere ortak olan kamu kurum kuruluş teşebbüs ve ortakları sebebiyle doğrudan veya dolaylı olarak sermayesinin %50 veya daha fazlasının kamuya ait olmadığı belirlenen tarım kredi Kooperatiflerinin 5 puanlık prim indiriminden yararlanmaları gerekmektedir

Organize Sanayi bölgeleri 5 Puanlık Teşvikten Yararlanabilir mi?

Organize Sanayi bölgelerinin hukuki statüsüne ilişkin Yargıtay kararına göre organize Sanayi bölgeleri özel hukuk tüzel kişisi olduğu tespit edilmiştir. Dolayısıyla organize sanayi bölgelerinin bu teşvikten yararlanması gerekmektedir.

NOT: Teşviklerden Yararlanamadığınızı Düşünüyorsanız, Teşvik Yönetim Sistemimiz ile Personel Maliyetlerini En Aza İndirgeyerek Yararlanmanız Gereken Teşviklerden Usulunce ve Kesin Sonuçla Yararlanmak İçin Bizimle İletişime Geçebilirsiniz.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz