Yıllık İzni Kullandırmama Cezası

0
182

Yıllık İzni Kullandırmama Cezası 2018 yılında değişiklik göstermiştir.

Yıllık izni kullandırmama ya da yıllık iznin işçi tarafında kullanılmak istenmeyip bunun yerine ücretinin talep edilmesi durumu iş hayatında maalesef sıklıkla gözlemlediğimiz durumlardan biridir.

Bir önceki yazımızda belirttiğimiz gibi, işçilerin yıllık izni kullanmayıp ücretini talep etme hakkı bulunmamaktadır. Aynı şekilde işverenlerin de yıllık izni kullandırmayıp işçiye bunun yerine ücretini teklif etme yetkisi yoktur. Bunu yapan işverenler işçinin rızası olsa bile idari para cezalarıyla karşı karşıya kalacaklardır.

Bu yazımızda 4857 sayılı İş Kanununa atıfta bulunarak yıllık ücretli iznin kullandırılmama cezasını 2018 yılı rakamlarıyla anlatacağız.

Yıllık İzni Kullandırmama Cezası

MADDE 56: Yıllık ücretli izin işveren tarafından bölünemez.
Bu iznin 53 üncü maddede gösterilen süreler içinde işveren tarafından sürekli bir şekilde verilmesi zorunludur.
Ancak, 53 üncü maddede öngörülen izin süreleri, tarafların anlaşması ile bir bölümü on günden aşağı olmamak üzere bölümler hâlinde kullanılabilir.
İşveren tarafından yıl içinde verilmiş bulunan diğer ücretli ve ücretsiz izinler veya dinlenme ve hastalık izinleri yıllık izne mahsup edilemez.
Yıllık ücretli izin günlerinin hesabında izin süresine rastlayan ulusal bayram, hafta tatili ve genel tatil günleri izin süresinden sayılmaz. Yıllık ücretli izinleri işyerinin kurulu bulunduğu yerden başka bir yerde geçirecek olanlara istemde bulunmaları ve bu hususu belgelemeleri koşulu ile gidiş ve dönüşlerinde yolda geçecek süreleri karşılamak üzere işveren toplam dört güne kadar ücretsiz izin vermek zorundadır. İşveren, işyerinde çalışan işçilerin yıllık ücretli izinlerini gösterir izin kayıt belgesi tutmak zorundadır…”

MADDE 57: İşveren, yıllık ücretli iznini kullanan her işçiye, yıllık izin dönemine ilişkin ücretini ilgili işçinin izine başlamasından önce peşin olarak ödemek veya avans olarak vermek zorundadır.”

MADDE 103: Yıllık ücretli izni bu Kanunun 56. Maddesine aykırı olarak bölen veya izin ücretini 57. Maddenin üç ve dördüncü fıkralarında belirtilen usule aykırı olarak ödeyen veya eksik ödeyen veya 59. Maddedeki hak edilmiş izni kullanmadan  iş sözleşmesinin sona ermesi halinde bu izne ait ücreti ödemeyen veya 60. Maddede belirtilen yönetmeliğin esas ve usullerine aykırı olarak izin kullandırmayan veya eksik kullandıran işveren veya işveren vekiline bu durumda olan her işçi için 337 TL idari para cezası verilir.”

Yukarıdaki Kanun maddelerinden de anlaşıldığı gibi yıllık izin muhakkak kullandırılmalıdır. Eğer işçi yıllık iznini kullanamadan işten ayrıldı ise, yıllık izin ücreti işçiye verilmelidir. 

Bu iki durumda uygulanmadıysa her işçi için ödenecek idari para cezası 2018 yılı itibariyle 337 TL’dir.

Uygulanan bu ceza, yıllık iznin hiç kullandırılmamasında olduğu gibi eksik kullandırılmasında da geçerli olacaktır.

NOT: Yıllık İzni Kullandırmama Cezası konusu ile ilgili sorularınızı sayfanın yorum kısmından sorabilirsiniz.