Yıllık İzin Bakımından Çalışılmış Sayılan Haller

0
387

Yıllık İzin Bakımından Çalışılmış Sayılan Haller olarak Kanunda tarif edilen bu husus bir çok çalışan için haklarını bilip ona göre haklarını savunabilmesi açısından oldukça önemlidir. Kanundaki ifade bu şekilde olmasına karşın, günlük dilde şöyle tarif edebiliriz.

Malum işçiler her bir yıllık çalışmasına karşılık olarak en az 14 gün olmak üzere yıllık izin kullanırlar. Eğer kullanamadan işten ayrıldılarsa yıllık izin ücretini alırlar. Ancak yıllık izinler hesaplanırken sigortalıların yıl içinde çeşitli nedenlerle işe gelmediği günler olursa bu günler hesaba dahil edilmeyebilir. Örneğin; 19.11.2017 tarihinde işe giren biri normalde 19.11.2018 tarihinde yılık izne hak kazanır. Ancak bu bir sene içinde işe gelmediği toplamda 2 ay varsa, yine de 19.11.2018 tarihinde mi yıllık izne hak kazanır yoksa 2 ay sonra yani 19.01.2019 tarihinde mi yıllık izne hak kazanır?

Bu yazımızda yıllık izin hesaplanırken işe gelinmeyen günlerin işe gelinmiş gibi hesap edileceği durumları yani yıllık izin bakımından çalışılmış sayılacak durumları anlatacağız.

Yıllık İzin Bakımından Çalışılmış Sayılan Haller

Bu durum 4587 sayılı İş Kanununun 55 ve 66. maddelerinde düzenlenmiştir. Buna göre;

• İşçinin uğradığı kaza ya da tutulduğu hastalıktan ötürü işine gidemediği yani işçinin raporlu olduğu günlerde çalışmış sayılır. Bir işveren işçisine “Sen 1 yılda parça parça 2 ay rapor almışsın, seni 2 ay sonra izne çıkaracağım” diyemez

• Kadın işçilerin doğum izninde geçirdiği süreler çalışılmış gibi değerlendirilir.

• İşçinin muvazzaf askerlik hizmeti dışında manevra veya herhangi bir kanundan dolayı ödevlendirilmesi sırasında işine gidemediği günler. (Bu sürenin yılda 90 (doksan) günden fazlası sayılmaz)

• Çalışmakta olduğu iş yerinde zorlayıcı sebepler yüzünden işin aralıksız bir haftadan çok tatil edilmesi sonucu olarak işçinin çalışmadan geçirdiği zamanın on beş (15) günü. (İşçinin yeniden işe başlaması şartıyla)

• Kadın işçilerin 4857 sayılı İş Kanununun 66. maddesinde sözü geçen günlük çalışma süresinden sayılan zamanlar.

• Hafta tatili, ulusal bayram, genel tatil günleri.

• 3153 sayılı Radiyoloji, Radiyom ve Elektrikle Tedavi Ve Diğer Fizyoterapi Müesseseleri Hakkında Kanuna dayanılarak çıkarılan tüzüğe göre röntgen muayenehanelerinde çalışanlara pazardan başka verilmesi gereken yarım günlük izinler.

• İşçilerin ara buluculuk toplantılarına katılmaları, hakem kurullarında bulunmaları, bu kurullarda işçi temsilciliği görevlerini yapmaları, çalışma hayatı ile ilgili mevzuata göre kurulan meclis, kurul, komisyon ve toplantılara ya da işçilik konuları ile ilgili uluslararası kuruluşların konferans, kongre ya da kurullarına işçi veya sendika temsilcisi olarak katılması sebebiyle işlerine devam edemedikleri günler.

Evlilik izinleri, babalık izinleri ve ölüm izinleri

• İşveren tarafından verilen diğer izinler ile 4857 sayılı İş Kanununun 65 inci maddesindeki kısa çalışma süreleri.

• 4857 sayılı İş Kanununun uygulanması sonucu olarak işçiye verilmiş bulunan yıllık ücretli izin süresi.

NOT: Yıllık İzin Bakımından Çalışılmış Sayılan Haller konusu ile ilgili sorularınızı sayfanın yorum kısmından sorabilirsiniz.

SORU SOR