Yılık izin ücreti

0
412
Yılık izin ücreti hesabında asıl ücret esas alınır.
Bu nedenle fazla çalışma karşılığı olarak alınan ücretler, primler, normal çalışma saatleri dışında hazırlama, tamamlama ve temizleme işlerinde çalışan iş yerinin temelli işçilerinin bu işler için aldıkları ücretler ve sosyal yardımlar, yıllık izin ücretinin belirlenmesinde hesaba katılmaz.

Yılık izin ücreti

İşveren, yıllık ücretli iznini kullanan her işçiye, yıllık izin dönemine ilişkin ücretini; ilgili işçinin izne başlamasından önce peşin olarak ödemek veya avans olarak vermek zorundadır.
 
Yıllık ücretli izin ücreti miktarının belirlenmesi ücret türlerine göre farklıdır. Günlük ücret ile çalışan işçiler için yıllık izin ücreti, günlük ücret ile izin süresinin çarpımı suretiyle bulunur.
Günlük, haftalık veya aylık olarak belirli bir ücrete dayanmayıp da akort, komisyon ücreti, kara katılma ve yüzde usulü ücret gibi belirli olmayan süre ve tutar üzerinden ücret alan işçinin izin süresi için verilecek ücret, son bir yıllık süre içinde kazandığı ücretin fiili olarak çalıştığı günlere bölünmesi suretiyle bulunacak ortalama üzerinden hesaplanır.
Ancak, son bir yıl içinde işçi ücretine zam yapıldığı takdirde, izin ücreti işçinin izine çıktığı ayın başı ile zammın yapıldığı tarih arasında alınan ücretin aynı süre içinde çalışılan günlere bölünmesi suretiyle hesaplanır.
 
Yıllık ücretli izin süresine rastlayan hafta tatili, ulusal bayram ve genel tatil ücretleri ayrıca ödenir.
 
Kısmi süreli ve çağrı üzerine çalışmaya dayalı iş sözleşmesi ile çalışanlara; izin dönemine rastlanmayan çalışması gereken sürelere ilişkin ücretleri, yıllık izin ücreti olarak verilir.
İş sözleşmesi sona eren ancak kullanamadığı yıllık izinleri bulunan işçilerin yıllık izin hakları paraya dönüşür. İşçinin hak kazanıp da kullanamadığı yıllık ücretli izin süresi için ücreti, iş sözleşmesinin herhangi bir sebeple sona ermesi halinde sözleşmesinin sona erdiği tarihteki ücreti üzerinden kendisine veya ölümü halinde hak sahiplerine ödenir. İşçinin kullanmadığı izin karşılığında ücret isteyebilmesi için sözleşmesinin nasıl ve kim tarafından sona erdirildiğinin önemi yoktur.
 
İşveren tarafından iş sözleşmesinin feshedilmesi halinde, bildirim süresiyle, zorunlu yeni iş arama izinleri, yıllık ücretli izin süreleri ile iç içe giremez.
 
Yıllık izin ücreti alacaklarında zaman aşımı 5 yıldır.
 
Konu ile ilgili detaylara buradan ulaşabilirsiniz.
 
NOT: Yılık izin ücreti konusu ile ilgili sorularınızı sayfanın yorum kısmına sorabilirsiniz.

SORU SOR