Ücretsiz İzin Yıllık İzinden Düşülür Mü

0
1364

Ücretsiz izin Yıllık İzinden Düşülür Mü sorusunun cevabı 4857 sayılı İş Kanununda düzenlenmiştir. İşverenlerin ve mali müşavirlerin merak ettikleri soruların başında yıl içinde ücretsiz izin verilen sigortalıların, ücretli yıllık izin hak edişlerini hesaplarken, bu ücretsiz izinlerin dahil edilip edilmeyeceğidir. Bu yazımızda bu soruya cevap vermeye çalışacağız.

Yıllık İzin Bakımından Çalışılmış Sayılan Haller

İş Kanununun 55 ve 66. maddelerinde düzenlenmiştir.

• İşçinin çeşitli sebeplerle istirahat raporu alması

• Kadın işçileri doğum sebebiyle doğum istirahat raporu alması

• İşçinin zorunlu olarak askere çağrılması ( en fazla 90 gün için geçerli)

• Kadın işçilerin süt izni kullanması

• Hafta tatili, ulusal bayram, genel tatil günleri.

• İşçilerin çeşitli Kanunlarda kendilerine verilen haklarını kullanmaları. Sendika toplantılarına katılma, temsilcilik görevi yapma gibi

• Evlilik izinleri, ölüm izinleri ve mazeret izinlerinin kulanılması

• İşveren tarafından verilen diğer izinler ile 4857 sayılı İş Kanununun 65 inci maddesindeki kısa çalışma süreleri.

Ücretsiz izin Yıllık İzinden Düşülür Mü

4857 sayılı İş Kanununda ücretsiz izin iki maddede düzenlenmiştir. Bunlardan ilki 56. Maddede belirtilen Yol İznidir.
YOL İZNİ: İşçinin yıllık iznini şehir dışında geçireceğini söylemesi ve bunu ispatlaması halinde işverenin ekstra olarak vermesi gereken 4 günlük izindir. Bu izin ücretsiz izin olacaktır.
İş Kanununda belirtilen diğer ücretsiz izin ise 74. Maddede düzenlenen Analık halinde verilen ücretsiz izinlerdir.
ÜCRETSİZ DOĞUM İZNİ: Kadın işçinin doğum sonrası yasal olarak kullandığı istirahat doğum raporunun bitmesinin ardından işveren tarafından kadın işçinin talep etmesi halinde verilmesi zorunlu olan 6 aylık izindir. Bu izin ücretsiz izin olacaktır. Bu süre, yıllık ücretli izin hakkının hesabında dikkate alınmaz.
  
Yukarıda sayılan ve 5510 sayılı ve 4857 sayılı İş Kanununda belirtilen sebeplerle verilen ücretsiz ile işverenin ve işçinin inisiyatifine bağlı olarak verilen ücretsiz izinler yıllık izin bakımından çalışılmış sayılan haller arasına girmeyeceğinden dolayı, ücretsiz izinler yıllık izin hesabına dahil edilmemektedir.
NOT: Ücretsiz izin Yıllık İzinden Düşülür Mü konusu ile ilgili sorularınızı sayfanın yorum kısmından sorabilirsiniz.